Ergo Hestia Olsztyn

Śpij spokojnie...

Ubezpieczenia Olsztyn

Ergo Hestia Olsztyn
Ubezpieczenia Olsztyn

Dzisiejsze Promocje


Dzisiaj oferujemy Państwu zniżkę na ubezpieczenie samochodu aż 20%! Jedynym warunkiem otrzymania zniżki 20% na ubezpieczenie samochodu jest posiadanie polisy ma mieszkanie lub dom na kwotę minimalną. Podczas testowania tej zniżki zauważyliśmy, że czasami ubezpieczenie samochodu w pakiecie z mieszkaniem lub domem wychodzi taniej niż ubezpieczenie samego samochodu bez pakietu. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem i sprawdzenie ile wychodzi ubezpieczenie Państwa samochodu z tą atrakcyjną zniżką. Zniżka ta nie wpływa na już posiadane zniżki za bezszkodowość i jest doliczana dodatkowo.

Najlepsze produkty


Ergo Hestia to:

- kompleksowa propozycja ubezpieczeniowa obejmująca każde zakresy ryzyka: pojazd, dom/mieszkanie, podróże, człowieka, zdrowie oraz życie, biznes.

- pakiety ubezpieczeniowe pozwalające ubezpieczyć Klientowi to co dla niego najcenniejsze po niższej cenie.

- lider ubezpieczeń rentowych w Polsce. Dostawca nowoczesnych produktów emerytalnych pozwalających czerpać radość z życia na emeryturze.

- ponadprzeciętne ubezpieczenia poświęcane kobietom, dbające o ich życie i zdrowie.

Dostępność dla klienta


Ergo Hestia to:

- ogólnopolska sieć ponad 3 700 doradców ubezpieczeniowych czynnych na terenie całego kraju.

- więcej niż 600 punktów obsługi klienta.

- ponad 60 punktów sprzedaży ubezpieczeń zlokalizowanych w największych Centrach Handlowych na obszarze kraju.

- zaawansowane procesy sprzedażowe pozwalające za asystą technologii on-line na wystawienie oraz wydrukowanie dowolnej polisy na miejscu u konsumenta.

Obsługa klienta


Ergo Hestia to:

- infolinia Hestia Kontakt 0801 107 107 wszechstronnie obsługująca potrzebę naszych Klientów.

- optymalny w Polsce system likwidacji szkód doceniony godłem TERAZ POLSKA.

- ogólnopolska sieć mobilnych rzeczoznawców dokonujących oględzin na miejscu u Konsumenta.

- eKonto ubezpieczeniowe, postępowy na rynku polskim system pozwalający Kontrahentowi na pełną obsługę otrzymanych ubezpieczeń przez Internet.

- ułatwiona likwidacja szkód pozwalająca do 3000 zł otrzymać zadośćuczynienie tylko na bazie zgłoszenia telefonicznego bądź przez eKonto.

CPM czy AC jako ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych?


Każdemu inwestorowi i wykonawcy zależy, żeby ich inwestycje przebiegały sprawnie i bezpiecznie od samego początku do szczęśliwego końca. A ponieważ zazwyczaj są to bardzo złożone procesy, nie wystarczy myśleć tylko o kolejnych etapach. Trzeba także minimalizować ewentualny negatywny wpływ otoczenia, w tym sił przyrody. Nie można przy tym zapominać o związkach z innymi podmiotami oraz o bezpieczeństwie prawnym pracowników. Właśnie dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu procesu inwestycyjnego, mimo że jest ono przedsięwzięciem dobrowolnym. Decydując się na ubezpieczenie wykorzystywanego do realizacji inwestycji sprzętu i maszyn, koniecznie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę i na wypadek jakiego ryzyka należy chronić? Czy wystarczającym zabezpieczeniem maszyny na przykład przed uszkodzeniem wskutek zdarzenia losowego będzie ubezpieczenie CPM (Contractors Plant and Machinery), a może lepiej sprawdzi się Autocasco? A może też najlepiej zrobi ten, kto wykupi oba, chcąc zapewnić sobie kompleksową ochronę? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba zacząć od właściwej definicji przedmiotu ubezpieczenia. Maszyny budowlane - co się kryje pod tym pojęciem? Najprościej mówiąc, chodzi oczywiście o maszyny służące do wykonywania prac i robót na terenie placu budowy, przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki. Dzieli się je na różne grupy ze względu na rodzaj robót, do których są przeznaczone. Mamy więc maszyny do robót ziemnych (np. koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, walce, zagęszczarki), do robót drogowych, do hydromechanizacji i odwadniania, do robót palowych, do przeróbki kruszyw (np. kruszarki, młyny) czy maszyny do produkcji i transportu masy bitumicznej (betoniarki, betonownie). Natomiast z punktu widzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego maszyny budowlane dzieli się na trzy rodzaje: 1. maszyny samojezdne poruszające się również po drogach publicznych, 2. maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach (np. pojazdy na gąsienicach) 3. maszyny zainstalowane na podwoziu pojazdów (np. pompy do betonu, betonomieszarki itp.). W ubezpieczeniach przyjął się właśnie taki podział, ponieważ każda z wymienionych grup maszyn wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia. Inne prawdopodobieństwo szkody występuje bowiem w przypadku dźwigu samochodowego, który porusza się po placu budowy i drogach publicznych, a inne w przypadku spycharko-ładowarki gąsienicowej, czyli maszyny, która nigdy nie wyjedzie na zwykłą ulicę.

Jakie zatem ubezpieczenie wybrać?

CPM to produkt typu "all risk". Zapewnia ochronę sprzętu i maszyn budowlanych podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu w miejscu wskazanym w umowie od szkód materialnych powstałych na skutek działania czynników nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego. Wyjątkiem są jedynie przyczyny wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu CPM nie ma wyraźnych wskazań co do wieku ubezpieczonych maszyn. Należy zatem pamiętać, że maszyny, które mają więcej niż 10 lat, bez względu na ich zastosowanie można ubezpieczyć dopiero po wnikliwej analizie ryzyka między innymi w zakresie oceny stanu technicznego maszyn, ich zużycia technicznego, prowadzonej konserwacji. Do tego trzeba poznać dotychczasową historię ubezpieczenia. Ubezpieczenie CPM jest szczególnie popularne w branży budowlano-montażowej wśród mniejszych wykonawców, którzy w procesie inwestycyjnym pełnią często rolę podwykonawców. CPM pozwala chronić ich konkretne mienie, jakim jest maszyna budowlana. Co charakterystyczne, produkt ten w znacznym stopniu daje się modyfikować. Kiedy jego zakres zostanie rozszerzony o klauzule dodatkowe, obejmuje również szkody w czasie przemieszczania się lub transportu maszyn. Ubezpieczenie CPM nie powinno jednak być substytutem innych ubezpieczeń. Zwłaszcza w przypadku maszyn mobilnych nie powinno zastępować polisy AC. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla sprzętu i maszyn budowalnych samojezdnych, które poruszają się również po drogach publicznych, można zapewnić, wykupując oba ubezpieczenia: CPM oraz AC. Wykupienie ich nie spełni natomiast oczekiwań przedsiębiorcy wobec maszyn budowlanych samojezdnych nieporuszających się po drogach publicznych czy też zainstalowanych na podwoziu pojazdów. Oferowany zakres ochrony Autocasco nie obejmuje bowiem odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac budowlanych. Co z tego wszystkiego wynika? Prosta, ale fundamentalna rada dla przedsiębiorcy. Jeszcze przed zawarciem ubezpieczenia powinien on ustalić zakres ochrony w zależności od rodzaju posiadanego sprzętu i maszyn budowlanych. Nawet najbardziej wytrawnemu i doświadczonemu użytkownikowi może przecież przytrafić się błąd w obsłudze maszyny, powodując na przykład kolizję na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu czy też kolizję na drodze publicznej. Każde tego typu zdarzenie - bez względu na to, gdzie do niego dojdzie - prowadzi do uszkodzenia maszyny i w konsekwencji przestoju procesu inwestycyjnego.STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Ergo Hestia Olsztyn
Ubezpieczenia Olsztyn

Ergo Hestia Ubezpieczenia

Zmiana miejsca siedziby!
Zapraszamy pod nowy adres Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia: ul. Witosa 25 w Olsztynie. Biuro znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Janowicza z ulicą Witosa na nowej obwodnicy Jarot obok supermarketu "Stokrotka". Telefony kontaktowe 698-838-495, (89)651-20-97.

Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Najlepsza na rynku likwidacja szkód!
A Ty co wybierzesz? Jakoś czy Jakość?

Ubezpieczenia Olsztyn

Jakość naszej obsługi i likwidacji szkód przekłada się w sposób bezpośredni na satysfakcję Klienta i sprzedaż. Ci, którzy wysoko ocenili likwidację szkód w Ergo Hestii - zostają z nami. Wskaźnik odnowień w tej grupie wynosi 83%. Obietnicę "można na nas liczyć" spełniamy likwidując szkody najlepiej na rynku. A dowodów na najlepszą likwidację szkód mamy wiele.

Godło Promocyjne "Teraz Polska"
Nasz system likwidacji szkód został uhonorowany Godłem Promocyjnym "Teraz Polska". Ten prestiżowy konkurs promuje najlepsze polskie usługi i produkty.

eKonto ubezpieczeniowe
Jako pierwsi na polskim rynku udostępniliśmy naszym Klientom eKonto ubezpieczeniowe, czyli wygodny sposób zgłaszania i monitorowania szkód przez Internet i zarządzania swoimi umowami.

Zadowolenie Klienta potwierdzone badaniami
Wskaźnik zadowolenia naszych Klientów z procesu likwidacji szkód jest najwyższy wśród ubezpieczycieli. Potwierdziliśmy to w badaniu NPS. Wzięło w nim udział prawie 3500 Klientów Ergo Hestii i innych towarzystw ubezpieczeń. Badanie mierzyło gotowość do polecenia firmy rodzinie lub znajomym. NPS łączy aspekty racjonalne i emocjonalne i jest alternatywą dla konwencjonalnych badań satysfakcji Klienta.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym
Pierwszy taki specjalistyczny program opieki nad wybranymi ofiarami wypadków komunikacyjnych. CPOP oferuje kompleksową rehabilitację zdrowotną i wsparcie w powrocie do normalnego życia: społecznego i zawodowego. Stworzenie Centrum jest przykładem realizacji misji ubezpieczeń i zasady aktywnej odpowiedzialności w dziedzinie likwidacji szkód.

Bezpośredni kontakt z likwidatorem
Od października br. w szkodach komunikacyjnych i majątkowych (m.in. Autocasco, ubezpieczenia od ognia) na decyzjach odmownych oraz decyzjach wypłaty, w których nastąpiło potrącenie wynikające np. z wariantu wykupionej polisy, podajemy adres mailowy i numer telefonu likwidatora. Ma to na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu z Głównym Specjalistą w przypadku pytań czy wątpliwości.

Informacja o szkodzie w trakcie jednej rozmowy telefonicznej
Przekierowanie zleceń kontaktu - począwszy od października Konsultanci infolinii w przypadku pytań, na które nie są w stanie udzielić odpowiedzi zamiast wystawiać zlecenie kontaktu telefonicznego, przełączają rozmowę bezpośrednio do likwidatora. Dzięki temu wszystkie formalności załatwiamy podczas jednej rozmowy. Klient nie musi oczekiwać na odpowiedź do 24 godzin, jak było dotychczas.

Klienci Ergo Hestii skarżą się najmniej
Wysoka jakość obsługi naszych Klientów została po raz kolejny potwierdzona przez PIPUiF i jest tematem trwającej kampanii prasowej. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Ergo Hestia ma najniższy wskaźnik skarg.


Sieć Warsztatów Partnerskich w Ergo Hestii
- gwarancja najwyższej jakości napraw!

Ubezpieczenia Olsztyn

Grupa Ergo Hestia rozpoczęła rozwijanie profesjonalnej sieci partnerskich warsztatów naprawczych w czerwcu 2013 roku. Zaledwie pół roku później w całej Polsce działa już ponad 140 takich serwisów, a ich liczba - podobnie jak Klientów, którzy korzystają z ich usług - systematycznie rośnie. W zadaniu budowy Sieci Partnerskiej wspiera nas wyspecjalizowana w tej dziedzinie firma, Innovation Group Poland. Oferowana przez nią usługa, poparta wieloletnim doświadczeniem, kompleksowym podejściem oraz zastosowaniem zintegrowanych rozwiązań, podnosi efektywność likwidacji szkód. A to kolei zwiększa satysfakcję i lojalność naszych Klientów. Samochodem zajmują się fachowcy w dobrze wyposażonym i sprawdzonym warsztacie. Po naprawie kontrolują auto i dają trzyletnią gwarancję na wykonane prace. Wszystko to można załatwić bezgotówkowo, a w czasie naprawy korzystać z samochodu zastępczego. Tak likwidowane są szkody komunikacyjne w Grupie Ergo Hestia w ramach Sieci Partnerskiej. Macie jakieś pytania? Odpowiemy na każde z nich!

Jakie warsztaty są w Sieci?
Sieć Partnerska Ergo Hestii składa się z warsztatów niezależnych. Każdy z nich musi zapewniać najwyższe standardy obsługi Klienta oraz jakość usług. Żeby tak było, zanim nowy warsztat przystąpi do naszej sieci, musi przejść podwójną weryfikację: ze strony Innovation Group Poland oraz Grupy Ergo Hestia. Dodatkowo nasz partner przeprowadza okresowe audyty, weryfikując informacje deklarowane przez serwis oraz kontrolując standardy obsługi Klienta. Przy wyborze serwisu, który chciałby przystąpić do Sieci Partnerskiej, bierzemy pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze są doświadczenie w prowadzeniu działalności oraz wyposażenie warsztatu i użycie do napraw materiałów spełniających normy ekologiczne oraz producentów pojazdów. Ponadto liczą się certyfikaty i dyplomy, ogólna opinia o serwisie, a także jego wygląd.

Jak działa Sieć?
Obsługa Klienta przez Sieć Partnerską przebiega w kilku prostych krokach, które zostały tak pomyślane, by zapewnić maksymalną wygodę. Rozumiemy, że każdy, kto miał wypadek samochodowy czy kolizję na drodze, jest zdenerwowany i oczekuje pomocy. Chcemy, żeby w Grupie Ergo Hestia czuł wszechstronne wsparcie. Sieć Warsztatów Partnerskich w Ergo Hestii - gwarancja najwyższej jakości napraw Grupa Ergo Hestia rozpoczęła rozwijanie profesjonalnej sieci partnerskich warsztatów naprawczych w czerwcu 2013 roku. Zaledwie pół roku później w całej Polsce działa już ponad 140 takich serwisów, a ich liczba - podobnie jak Klientów, którzy korzystają z ich usług - systematycznie rośnie. W zadaniu budowy Sieci Partnerskiej wspiera nas wyspecjalizowana w tej dziedzinie firma, Innovation Group Poland. Oferowana przez nią usługa, poparta wieloletnim doświadczeniem, kompleksowym podejściem oraz zastosowaniem zintegrowanych rozwiązań, podnosi efektywność likwidacji szkód. A to kolei zwiększa satysfakcję i lojalność naszych Klientów. Najdalej w ciągu godziny od otrzymania z ProContact zgłoszenia o szkodzie specjalista ds. organizacji naprawy kontaktuje się z Klientem i proponuje naprawę samochodu w warsztacie należącym do Sieci Partnerskiej Ergo Hestii. Klient nie musi wcale do niego jechać, ponieważ w ramach usługi door-to-door niejezdne auto odbierane jest przez pracownika serwisu. Co więcej, dbając o najwyższą jakość i komfort Klienta, warsztaty Sieci Partnerskiej oferują bezpłatnie samochód zastępczy klasy A lub B na cały czas trwania naprawy. Klient ponosi jedynie koszty paliwa, które sam zużyje. Po naprawie warsztat przeprowadza podstawową kontrolę techniczną samochodu. Każde auto zostaje też umyte i posprzątane wewnątrz. A na życzenie Klienta warsztat wykonuje dodatkowe usługi, związane na przykład z uzupełnieniem płynów, wymianą żarówek czy drobnymi naprawami mechanicznymi. Po wszystkim pracownik warsztatu kontaktuje się z Klientem w ciągu 60 minut od rozmowy ze specjalistą ds. organizacji napraw i uzgadnia dogodny termin odbioru naprawionego samochodu.

Co jeszcze Sieć daje Klientom?
Poza wygodą, jaką zapewnia tak zorganizowana usługa, Sieć Partnerska oferuje trzyletnią gwarancję na wykonaną naprawę. Wcześniej natomiast daje możliwość sprawdzania przebiegu naprawy online: Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do strony, na której kontroluje status naprawy samochodu. SMS-em dostaje też dane warsztatu oraz informacje o zakończeniu naprawy. Sieć Partnerska pozwala na szybką naprawę samochodu bez konieczności wstępnych oględzin lw przypadku napraw do kwoty 5000 zł. Takie rozwiązanie znacznie skraca procedurę likwidacji szkody w przypadku części napraw. Jeśli zaś koszt naprawy przekracza tę kwotę, warsztat sam wzywa likwidatora mobilnego. W każdej sytuacji Klient nie ma do czynienia z żadnymi kosztami. Wszystko rozliczane jest bezgotówkowo.

Jak sprawdzana jest jakość Sieci?
Wprowadziliśmy wieloetapowy system kontroli Sieci Partnerskiej. Po każdej zakończonej naprawie przeprowadzane jest badanie satysfakcji. Specjalista ds. organizacji napraw dzwoni do każdego Klienta i przeprowadza ankietę. Cztery proste pytania pozwalają stwierdzić, jak przebiegła usługa i jak oceniają ją Klienci. Wszelkie dodatkowe uwagi są notowane i wykorzystywane, by stale poprawiać pracę Sieci. Takie podejście wynika z założenia, by poprzez kompleksowe rozwiązania realizować oczekiwania naszych Klientów.

Informacja o Innovation Group Poland
Innovation Group Poland Sp. z o. o. (IGP) rozpoczęło działalność operacyjną w Polsce w maju 2013 roku. Firma jest częścią grupy powstałej w Wielkiej Brytanii w 1996 roku, która zatrudnia ponad 2 600 pracowników na 13 największych rynkach ubezpieczeniowych, obejmujących Amerykę Północną, Europę, Azję, Afrykę Południową i Australię. Innovation Group jest światowym dostawcą usług, procesów i oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej, flotowej, motoryzacyjnej i nieruchomości. Zapewnia rozwiązania wspierające kompletny cykl procesów ubezpieczeniowych: od zgłoszenia szkody lub roszczenia, poprzez zarządzanie naprawą, aż do rozliczeń. Korzystając z oferowanych przez Innovation Group rozwiązań, klienci biznesowi likwidują ponad sześć milionów roszczeń i szkód rocznie.


Samochód pilnie poszukiwany!

Ubezpieczenia Olsztyn

Samochodowi przestępcy nie ograniczają się jednak do kradzieży aut powszechnie uznawanych za rocznikowo najmłodsze. Nasze statystyki dowodzą, że "odbiorców" chętnie znajdują również pojazdy starsze niż pięcioletnie. Wówczas mają zazwyczaj stosunkowo mały przebieg i utrzymującą się wysoką wartość. Pojazdy mechaniczne od przeszło stu lat służą do przewozu osób bądź ładunków. Mogą stanowić, mienie firmowe i narzędzie pracy lub być oznaką luksusu i prestiżu. Nierzadko wykonują zadania specjalne. Bywają też... obiektem pożądania złodziei. Zwłaszcza, kiedy mowa o samochodach praktycznie nowych, z dobrym wyposażeniem.

Jeszcze przed chwilą tu był...
Najbardziej popularnymi samochodami wśród złodziei są niemieckie marki, a dokładniej Volkswageny i Audi. W pierwszej trójce tego niechlubnego rankingu znalazła się Honda Civic. Ciekawostką jest obecność w zestawieniu Fiata. Cinquecento. Głównymi powodami kradzieży akurat tych samochodów są zapotrzebowanie na części zamienne, ich dostępność oraz wartość. Auta po kradzieży zwykle bywają rozbierane na pojedyncze elementy, "legalizowane" za pomocą podrobionych dokumentów bądź wywożone za granicę. Jeszcze kilka lat temu samochód, który został skradziony w Polsce, można było znaleźć w krajach byłego ZSRR. Zarówno hestyjne statystyki, jak i policyjne dane wskazują, że z roku na rok w Polsce ginie coraz mniej pojazdów. Kilkanaście lat temu rocznie łupem złodziei padało około 70 tysięcy aut. W 2012 roku wszczęto 15 427 postępowań karnych w sprawach kradzieży pojazdu. Jest to mniej o 858 niż w 2011 roku. Tendencja spadkowa jest więc bardzo wyraźna. Skąd najczęściej przestępcy kradną auta? "Ulubionymi" miejscami złodziei są niestrzeżone parkingi (6 995 kradzieży) oraz ulice (7 069). Sprawcy kradzieży upodobali sobie także parkingi przy centrach handlowych - 216 przestępstw. Pojazdy ginęły także w następujących miejscach: - z garażu - 195; - na giełdzie towarowej - 31; - na stacji paliw - 49; - z autostrady, drogi ekspresowej - 47; - na terenie ogródków działkowych - 32; - w lesie - 30. Warto również zwrócić uwagę na metody, jakimi posługują się "miłośnicy" cudzych czterech kółek. Najczęściej dostają się do środka samochodu, wyłamując zamki bądź wybijając szybę. Po pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych kradną pojazd. Niestety, właściciele aut w roztargnieniu i pośpiechu potrafią zostawiać otwarte drzwi bądź szyby, co przykuwa uwagę przestępcy i kończy się utratą mienia. Z kolei młodociani przestępcy (300 spraw karnych w 2012 roku) zadowalają się kradzieżami elementów stanowiących integralne części aut: od lusterek, listew ozdobnych czy kołpaków, po sprzęt elektroniczny znajdujący się często w widocznym miejscu, taki jak nawigacja satelitarna, radio, telefon. Inną metodą kradzieży auta jest załadowanie go na lawetę i przewóz do tak zwanej "dziupli", czyli miejsca, w którym pojazd zostanie rozebrany na części lub po okresie postoju wywieziony do "nowego właściciela".

Metoda "na kluczyk"
Policjanci zwalczający przestępczość samochodową na Mokotowie uzyskali informacje, że skradziony na terenie podwarszawskiej miejscowości Peugeot model 5008 może znajdować się w garażu podziemnym przy ulicy Obrzeżnej. Okazało się, że miejsce to stało się także kryjówką dla kolejnego skradzionego samochodu w Sulejówku. Tym razem łupem złodziei padło Volvo xc 90 o wartości 170 tys. złotych. Kryminalni, przypuszczając, że sprawcy w najbliższym czasie pojawią się w garażu, aby odebrać pojazdy, postanowili zatrzymać ich na gorącym uczynku. Kiedy do miejsca postojowego, na którym zostało zaparkowane Volvo, podjechał Volkswagen, policjanci wkroczyli do akcji. W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy trafili w ręce funkcjonariuszy. Kryminalni zabezpieczyli w samochodzie, którym przyjechali oraz przy nich akcesoria służące do kradzieży pojazdów. Policjanci ustalili, że złodzieje działali zawsze w ten sam sposób. Najpierw kradli właścicielom pojazdów przebywającym w sklepach lub kościele kluczyki, a potem odjeżdżali ich samochodami. Okazało się, że w ten sposób ukradli również mercedesa z Ursynowa. Poszkodowani zgłaszali także przypadki kradzieży samochodów podczas snu właścicieli. Złodzieje włamywali się do domów, zabierali kluczyki i wyjeżdżali z garażu. W przypadku aut luksusowych o bardzo dużej wartości sprawcy nieraz wykazywali się dużą inwencją. W zgłoszeniach policyjnych znane są przypadki kradzieży kluczyków z... ubrań prawowitych posiadaczy pojazdów. Do takich sytuacji dochodziło w sklepach, a także restauracjach, teatrach czy też imprezach sportowych. Po dokładnej obserwacji swoich "ofiar" sprawcy potrafili niepostrzeżenie skraść kluczyki, na przykład z kieszeni kurtki odwieszonej na oparciu krzesła, a chwilę potem odjechać autem z parkingu. Z danych pochodzących z Komendy Głównej Policji wynika, że wartość skradzionych samochodów w 2012 roku - według deklaracji pokrzywdzonych - wyniosła 521,8 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to 509,8 mln zł. Ten trend pokazuje, że nabywcy aut określanych mianem luksusowych muszą liczyć się z rosnącym ryzykiem ich utraty.

Polecane Ubezpieczenia

Rodzina

Hestia 1 - Najprostszy pakiet ubezpieczenia.

Pakiet Hestia 1 jest tak zbudowanym ubezpieczeniem, aby zapewnić podstawową ochronę ubezpieczenia tym naszym klientom, którzy są na początku swojej drogi do sukcesu materialnego i zawodowego. Jest to prosty pakiet ubezpieczeń Ergo Hestii, w którym wygodnie i szybko ubezpieczysz mieszkanie lub dom, samochód (OC, AC, NNW), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).
........................................

Hestia 7 - Najbardziej rodzinny pakiet ubezpieczenia.

Pakiet Hestia 7 dedykowana jest klientom, których potrzeby ubezpieczenia są szersze niż zakres ochrony ubezpieczeń pakietu Hestia 1. Hestia 7 ubezpieczenie pakietowe siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę oraz majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym "Teraz Polska".

Firma

Moja Firma - Pakiet ubezpieczenia dla małych firm.

Pakiet Moja Firma to ubezpieczenia pakietowe stworzone z myślą o małych przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych (a w szczególności aptekach, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, punktach usługowych). W ramach pakietu ubezpieczeń Moja Firma klienci mogą zawrzeć ubezpieczenie mienia firmy i odpowiedzialności cywilnej. Oferta zawiera również ubezpieczenia NNW pracowników i komunikacyjne przedsiębiorców. W ramach uproszczonej likwidacji szkód odszkodowanie do 3 tysięcy złotych Ergo Hestia wypłaca bez oględzin.
........................................

Hestia Biznes - Najlepszy pakiet ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pakiet ubezpieczenia Hestia Biznes to pakiet sześciu najbardziej przydatnych ubezpieczeń, które zapewniają maksymalną opiekę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz ochronę z tytułu szkód wynikających z prowadzonej działalności. Hestia Biznes zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczenia przedsiębiorstwa. W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Klienci Hestii Biznes korzystają ponadto z systemu atrakcyjnych zniżek.

Kontakt z agentem
Ergo Hestia Olsztyn


Wyświetl większą mapę


Porady wszelakie:

Większość z nas nie wie co ma uczynić w razie wystąpienia wypadku. Należy pamiętać o kilku zasadach. W razie zdarzenia z udziałem pojazdów, co powinniśmy wykonać w razie kolizji albo wypadku wyjaśniają nam między innymi przepisy ruchu drogowego. W przypadku kolizji (nie ma osób rannych) należy auta przemieścić w miejsce niezagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Po tejże czynności dochodzi przeważnie do nieporozumień. O ile sprawa jest prosta a sprawca się przyznaje to spisujemy oświadczenie. Jeśli sprawca się nie przyznaje możemy zawołać policję. Wizyta skończy się pewnie mandatem dla jednej ze stron (przyjęcie mandatu przez winowajcę dla ubezpieczyciela nie jest podstawą do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, a tylko odpowiedzialności karnej). Pomimo tegoż, iż policjant przygotuje notatkę na miejscu wydarzenia, zdobądźmy informacje od winowajcy. Mundurowy ma przymus przekazania wam danych na temat: nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, numeru polisy, numeru rejestracyjnego sprawcy. Udostępnienia danych osobowych sprawcy policjant może odmówić. Jednak możecie sami się przejść do winowajcy i wziąć te dane. Nie dajcie sobie wmówić, że policja nie poda wam istotnych informacji (polisa, nazwa towarzystwa ubezpieczeń, numer rejestracyjny) i prześle je wyłącznie na wniosek towarzystwa ubezpieczeń. Jest to bezmyślność, jaka szerzy zagmatwanie. Takie informacje macie obowiązek uzyskać. Znacznie gorzej jest w wypadku wypadków. Tu są osoby poszkodowane. Co wypada uczynić? Przede wszystkim zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Absolutnie nie ruszamy pojazdów. W drugiej kolejności zabezpieczamy miejsce zdarzenia (wyciągnięcie kluczyków ze stacyjki innego pojazdu, ustawienie trójkątów, itp.) Potem musimy udzielić w podstawowym zakresie pierwszej pomocy. Zatem należałoby zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy. Musimy przywołać wszelkie służby (karetka, policja, straż pożarna, itp.). W przypadku strat majątkowych (tutaj przeważnie jest zalanie), musimy pamiętać, żeby wyeliminować źródło zdarzenia aby minimalizować straty. Czyli wzywamy hydraulika czy elektryka. Jeżeli gdzieś jest przeciek musimy odciąć wodę. Częstym wypadkiem również jest powódź. Najpospolitszym błędem jest czekanie, aż ubezpieczyciel przyśle kogoś kto wypompuje nam wodę oraz wysuszy lokum. O to musimy zadbać indywidualnie. Chyba, że mamy wykupiony Assistance, który zawiera taką pomoc. Generalnie ubezpieczyciel odpowiada za powstałe szkody, a nie za wyeliminowanie przyczyny. Kolejnym nagminnym przykładem są zbicia szyb i w samochodach i w lokalach gospodarczych (np. sklepy). Taką szybę powinniśmy wymienić ze względu na to, iż grozi bezpieczeństwu oraz powiększaniu się szkody - ktokolwiek może nam się włamać do sklepu bądź również ukraść auto. Niemniej jednak by mieć spokój skontaktujmy się z ubezpieczycielem i zapytajmy się go. Ubezpieczyciel może odejść od oględzin. Bardzo ważne jest abyśmy wykonywali zdjęcia. Nawet telefonem komórkowy. Zbierajmy także za całość faktury i rachunki. Ubezpieczyciel musi mieć dokument, iż cokolwiek zrealizowaliśmy. Kolejnym częstym przypadkiem, na który szczególnie musimy uważać jest pokrycie szkód na miejscu zdarzenia. Jeżeli jesteś sprawcą i pragniesz na miejscu opłacić za szkodę bezwzględnie odbierz oświadczenie od winowajcy gdzie będą jego dane, dane auta, Twoje dane i twojego samochodu. Musi być także wzmianka o wydaniu pieniędzy i tegoż, iż pokrzywdzony nie będzie więcej rościł następnych kosztów. Będzie to podstawą do odmowy, kiedy poszkodowany będzie chciwy i zgłosi się jeszcze do towarzystwa ubezpieczeń o zwrot kosztów. Nie bój się ubezpieczyciel musi Cię poinformować o wystąpieniu szkody i zgłoszonych roszczeniach.


Ergo Hestia Olsztyn - Ubezpieczenia w Olsztynie
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 Ergo Hestia Olsztyn
Holms Pomoc Ubezpieczeniowa