STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...Strona Główna
Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Strona Główna
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...


Likwidacja szkód; Hestyjny model likwidacji szkód najlepszy w Polsce; Ergo Hestia - Najlepszy Partner w Biznesie; Likwidacja Szkód
Likwidacja szkód; Hestyjny model likwidacji szkód najlepszy w Polsce; Ergo Hestia - Najlepszy Partner w Biznesie; "TERAZ POLSKA" dla systemu likwidacji szkód Ergo Hestii; Ergo Hestia Ubezpieczycielem roku; Uproszczona likwidacja szkód; Szkody; Szkoda; Odszkodowanie; Odszkodowania...
Likwidacja Szkód
Likwidacja szkód; Hestyjny model likwidacji szkód najlepszy w Polsce; Ergo Hestia - Najlepszy Partner w Biznesie;

Ubezpieczenia Finansowe, Gwarancja zapłaty wadium, Gwarancja zwrotu zaliczki, Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego, Gwarancja dobrego wykonania kontraktu, Gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych...Ubezpieczenia Finansowe
Ubezpieczenia Finansowe, Gwarancja zapłaty wadium, Gwarancja zwrotu zaliczki, Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego, Gwarancja dobrego wykonania kontraktu, Gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych...
Ubezpieczenia Finansowe
Ubezpieczenia Finansowe, Gwarancja zapłaty wadium, Gwarancja zwrotu zaliczki, Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego, Gwarancja dobrego wykonania kontraktu, Gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych...

Ubezpieczenia w Transporcie, Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym (CARGO), Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, Ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym (CARGO), Ubezpieczenie casco taboru kolejowego, Ubezpieczenie OC spedytora...Ubezpieczenia w Transporcie
Ubezpieczenia w Transporcie, Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym (CARGO), Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, Ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym (CARGO), Ubezpieczenie casco taboru kolejowego, Ubezpieczenie OC spedytora...
Ubezpieczenia w Transporcie
Ubezpieczenia w Transporcie, Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym (CARGO), Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, Ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym (CARGO), Ubezpieczenie casco taboru kolejowego, Ubezpieczenie OC spedytora...

OC działalności gospodarczej; Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych; Ubezpieczenie ryzyk montażowych; Ubezpieczenie zysku utraconego; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; Ubezpieczenie NNW pracowników; Grupowe Ubezpieczenie na Życie...Ubezpieczenie Firmy
OC działalności gospodarczej; Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych; Ubezpieczenie ryzyk montażowych; Ubezpieczenie zysku utraconego; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; Ubezpieczenie NNW pracowników; Grupowe Ubezpieczenie na Życie...
Ubezpieczenie Firmy
Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie OC i AC, NNW kierowców i pasażerów, OC tanio, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenie komunikacyjne, Auto-Casco, AutoCasco, Car Assistance, Zielona karta, Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego...Ubezpieczenie OC i AC
Ubezpieczenie OC i AC, NNW kierowców i pasażerów, OC tanio, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenie komunikacyjne, Auto-Casco, AutoCasco, Car Assistance, Zielona karta, Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego...
Ubezpieczenie OC i AC
Ubezpieczenie OC i AC, NNW kierowców i pasażerów, OC tanio, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenie komunikacyjne, Auto-Casco, AutoCasco, Car Assistance, Zielona karta, Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego...

Jak wybrać polisę na dom?
Ubezpieczenie Olsztyn


Przed Tobą dwie możliwości: Pierwsza to ubezpieczenie domu lub mieszkania w ramach pakietów: Hestia 1, Hestia 7, Hestia 77; Druga to pojedyncze ubezpieczenia obejmujące różne składniki majątku: Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych; Ubezpieczenie domów w budowie; Ubezpieczenie domków letniskowych. Jeśli poszukujesz kompleksowej ochrony rodziny i majątku, znajdziesz ją w pakietach ubezpieczeniowych: Hestia 1, Hestia 7 lub Hestia 77. W ramach Hestii 7 i Hestii 77 dodatkowo otrzymasz bezpłatne ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy HOME ASSISTANCE, niezwykle użyteczne w trudnych sytuacjach. Jeśli chcesz objąć ochroną tylko dom lub mieszkanie, wybierz ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych razem z ubezpieczeniem szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Przykłady: Włamywacze podważają okno od strony podwórza i dostają się do środka domu. Kradną sprzęt elektroniczny, biżuterię oraz drogą odzież skórzaną i futrzaną. Szukając cennych przedmiotów, złodzieje niszczą parkiet, kanapę, tłuką przedmioty znajdujące się na ich drodze. Co pomoże w takiej sytuacji? Ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania od kradzieży z włamaniem i rozboju; Na stoliku w pustym pokoju, w pobliżu otwartego okna stoi zapalona lampka. Silniejszy podmuch wiatru strąca lampkę na podłogę, rozgrzana żarówka powoduje zapalenie się dywanu. Ogień zajmuje zasłony i meble. Pożar pustoszy całe pomieszczenie. Jakie ubezpieczenie pozwali odtworzyć stan rzeczy sprzed pożaru? Ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych; Idąca ulicą grupa wyrostków rzuca kamieniami w kierunku domu i wybija szybę. Co zapewni ochronę w przypadku szkody tego typu? Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (ponieważ wandalizm nie jest traktowany jako zdarzenie losowe). Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenie domów w budowie!
Ubezpieczenia w Olsztynie


To ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie: domu jednorodzinnego; garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego lub obiektu małej architektury, mieszczącego się na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie: domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami; garaże wolnostojące; budynki gospodarcze; obiekty małej architektury, należące do Ubezpieczającego mienie ruchome znajdujące się w ubezpieczonych domach. Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru; uderzenia pioruna; wybuchu; upadku statku powietrznego; zalania; huraganu; powodzi; spływu wód po zboczach; gradu; osunięcia się ziemi; zapadania się ziemi; lawiny; katastrofy budowlanej. Ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń losowych można także objąć: garaże wolnostojące; budynki gospodarcze; obiekty małej architektury; mienie ruchome. Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome; stałe elementy domu jednorodzinnego. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenie domków letniskowych!
STU Ergo Hestia Olsztyn


To specjalne ubezpieczenie, które sprawi, że każdy właściciel domku nad jeziorem będzie mógł spać spokojnie, nie tylko podczas wakacji. Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku. Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej. Mienie ruchome to należące do Ubezpieczającego: urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku; przedmioty wartościowe i wartości pieniężne; wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny; sprzęt turystyczny i sportowy; rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane. Stałe elementy domku to elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, w szczególności meble, antresole, piece i kominki, okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, schody, parapety wewnętrzne, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie od szkód powstałych wskutek: pożaru; uderzenia pioruna; wybuchu; upadku statku powietrznego; huraganu; powodzi; gradu; osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach); zapadania się ziemi; lawiny; zalania, powstałego m.in. wskutek: wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej; wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii (pralki, wirówki lub zmywarki); cofnięcia się wody i ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej; pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej; zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu lub gradu. Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem; rozboju. Ubezpieczone mienie objęte jest także dodatkową ochroną od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Doubezpiecz i śpij spokojnie!
Hestia Olsztyn


Rosnące w zawrotnym tempie ceny mieszkań, materiałów i usług budowlanych grożą niedoubezpieczeniem nieruchomości. Dla finansowego poczucia bezpieczeństwa warto zdecydować się więc na doubezpieczenie. Ergo Hestia rozpoczęła akcję. Nie ryzykuj. Doubezpiecz swoje mieszkanie/dom. Przeanalizowaliśmy dokładnie zmiany, jakie zachodzą na rynku nieruchomości i uznaliśmy, że wpływają one znacząco na sytuację osób ubezpieczających mieszkania i domy. Dotyczy to klientów, którzy ubezpieczyli mieszkanie, dom czy inną nieruchomość w Ergo Hestii pięć miesięcy temu lub wcześniej. Nieruchomość warto doubezpieczyć, gdy suma ubezpieczenia mieszkania jest niższa od jego wartości rynkowej oraz gdy suma ubezpieczenia domu jest niewystarczająca ma jego odbudowę. Często występują duże różnice pomiędzy sumą, na jaką ubezpieczono nieruchomość np. kilka miesięcy temu, a jego aktualną wartością rynkową. Dlatego dziś w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania/domu odszkodowanie może nie wystarczyć na zakup nowego/na jego odbudowę. Może się zdarzyć, że w razie szkody odszkodowanie z ubezpieczonego apartamentu nie wystarczy na zakup kawalerki. Warto więc, żeby spać spokojnie, doubezpieczyć posiadaną nieruchomość. Jak to się robi? Najpierw trzeba ustalić wartość rynkową mieszkania w danej miejscowości, a następnie doubezpieczyć je na sumę ubezpieczenia zgodną z aktualną wartością mieszkania. W wypadku domu należy sprawdzić koszt budowy nowego domu w danej miejscowości; kolejnym krokiem jest doubezpieczenie domu na sumę ubezpieczenia zgodną z aktualnymi kosztami budowy nowego. Ubezpieczamy nieruchomość, a nie kredyt. Doubezpieczenie nieruchomości dotyczy także klientów, którzy mieszkanie/dom kupili na kredyt i ubezpieczenie mają pod ten kredyt. Klient może mieć wątpliwości, czy warto się ubezpieczać, skoro - jak myśli - odszkodowanie dostanie bank. Nic bardziej mylnego. Ubezpieczana jest bowiem nieruchomość, a nie kredyt. W umowie ubezpieczeniowej powinna być podana faktyczna wartość nieruchomości, a nie kwota kredytu. Jeśli klient ma ubezpieczenie tylko do kwoty kredytu, to w przypadku szkody pokryte będzie tylko roszczenie banku, a klient straci swój wkład własny. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Na wakacje - pakiet Hestia Podróże!
Hestia w Olsztynie


Wakacje to czas urlopów i wyjazdów! Warto więc przypomnieć o pakiecie Hestia Podróże, zapewniającym kompleksową ochronę w czasie wyjazdu poza granice Polski. W przeciwieństwie do ubezpieczenia w ramach NFZ, Hestia Podróże w 100 proc. pokrywa koszty leczenia szpitalnego i koszty zakupu lekarstw. Jednak pakiet ten to nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą - w zależności od wybranego wariantu, możemy ubezpieczyć również bagaż, odpowiedzialność cywilną, następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty transportu, czy szeroki zakres usług assistance. W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku za granicą, wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego, by szybko uzyskać niezbędną pomoc. Pakiet Hestia Podróże zapewni Ci kompleksową ochronę w czasie podróży poza granicami Polski. Możesz wybrać jeden z trzech wariantów pakietu: Podstawowy - HOLIDAY BASIC; Rozszerzony - HOLIDAY CHARTER; Pełny - HOLIDAY CHARTER PLUS. Przykłady: Na lotnisku ginie Ci bagaż. W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej. Wszelkie wydatki związane z tymi zdarzeniami pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto zadbać, by posiadana polisa zawierała także usługi assistance, zapewniające udzielenie natychmiastowej pomocy w miejscu zdarzenia. Jak powiadomić o wypadku? Gdziekolwiek będziesz, zadzwoń pod numer (48 58) 550 70 12 do Centrum Alarmowego Assistance, działającego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance odbywa się w języku polskim. Jak działa pomoc assistance? Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej. Pomoc ta polega m.in. na: zlokalizowaniu najbliższej placówki medycznej; zorganizowaniu transportu do wskazanego miejsca; dokonywaniu płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców; koordynowaniu przepływu informacji i nadzorze nad przebiegiem leczenia; kontakcie z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowaniu ich o jego stanie zdrowia; innych, niestandardowych działaniach, jeśli wymagać tego będzie sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany. Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych odmiennych niż polskie. Dlatego warto pamiętać, że: leczenie za granicą jest bardzo drogie; minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to: ubezpieczenie kosztów leczenia; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży; w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu; od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów; w przypadku kosztów poniesionych na zakup lekarstw rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Medica - kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne!
Hestia Ubezpieczenia


Medica otoczy Cię opieką zdrowotną już od 47 zł za miesiąc. W zamian za składkę ubezpieczeniową w tej wysokości, otrzymasz szeroki wachlarz usług medycznych, niezbędnych w razie wystąpienia najpowszechniejszych problemów ze zdrowiem. Opłacając wyższą składkę, zyskasz jeszcze większy zakres ochrony. Wybierz jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia - Medica Standard lub Medica Plus, by zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia - swojego i swoich najbliższych, w wyspecjalizowanych klinikach Lux Med. Medica Standard to pakiet podstawowy, który obejmuje: porady lekarskie w ramach opieki podstawowej (nieograniczony dostęp do lekarza internisty, pediatry, ginekologa); testy diagnostyczne: pełne pobranie krwi, w tym badania poziomu glukozy, cholesterolu, kreatyniny, kwasu moczowego, bilirubiny itp.; badanie moczu i kału; badanie USG jamy brzusznej, USG ginekologiczne, RTG klatki piersiowej, RTG czaszki, RTG kręgosłupa, EKG spoczynkowe, spirometria i inne; rabat 50% na porady w ramach opieki specjalistycznej (dostęp do lekarzy specjalistów - 19 dodatkowych specjalności, m.in.: kardiolog, chirurg, okulista, endokrynolog, gastroenterolog); szczepienie przeciwko grypie; rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez przychodnie świadczeniodawcy; przegląd jamy ustnej; dzienne świadczenie szpitalne - wypłata ryczałtowej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu. Medica Plus to pakiet rozszerzony, wzbogacony o dodatkowe usługi (poza wymienionymi powyżej): porady w ramach opieki specjalistycznej (nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów - 19 specjalności, m.in.: kardiolog, chirurg, okulista, endokrynolog, gastroenterolog); kompleksowe testy diagnostyczne - np.: tomografia komputerowa, mammografia, urografia, echo serca, EKG (próba wysiłkowa), skórne testy alergiczne; porady internisty w ramach wizyt domowych - bez ograniczenia liczby wizyt; pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne (np. chirurgiczne, ortopedyczne, ginekologiczno - urologiczne); szeroki zakres usług stomatologicznych (Ubezpieczony ponosi jedynie koszt wykorzystanych materiałów). Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Pakiet Hestia 1 - najprostszy i najtańszy pakiet ubezpieczeń!
Ubezpieczenia w Hestii


Szybko i wygodnie ubezpieczysz: dom lub mieszkanie; samochód (OC, AC, NNW); następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW); szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC). W skład pakietu Hestia 1 wchodzą: ubezpieczenie mienia (mieszkania, domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC); ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC - autocasco); ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy drogowej - HESTIA CAR ASSISTANCE. Spośród wszystkich wymienionych ubezpieczeń wybierzesz te, które są Ci naprawdę potrzebne! Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Sprzedaż Ubezpieczeń
w Olsztynie


Dlaczego My?

Odpowiedź jest prosta. My nie opuszczamy klienta po zaistnieniu szkody! Mamy ogromne doświadczenie z zakresu likwidacji szkód i rzeczoznawstwa. Ubezpieczając się u nas masz fachową obsługę posprzedażową!. My się wyróżniamy tym, że nie tylko dobrze ubezpieczamy klienta, ale także nie opuszczamy go podczas nieszczęścia!

Ubezpieczenia Olsztyn

STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Pakiet Hestia 7
Hestia 7 to pakiet siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę i majątek!


To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym "Teraz Polska"! W pakiecie Hestia 7 ubezpieczysz: dom lub mieszkanie; samochód (OC, AC); szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC); koszty ochrony prawnej (m.in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, opłat sądowych i administracyjnych); następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Najlepszy pakiet USŁUG ASSISTANCE! Wystarczy jeden telefon do Hestii Kontakt, by w krytycznej sytuacji z pomocą przyszedł Ci hydraulik, ślusarz, elektryk lub przyjechała pomoc drogowa. Tak działają usługi: HOME ASSISTANCE - dodawana bezpłatnie do ubezpieczenia domu i mieszkania; HESTIA CAR ASSISTANCE - dodawana bezpłatnie do ubezpieczenia auto-casco.

W skład pakietu Hestia 7 wchodzą: ubezpieczenie mienia (mieszkania, domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HOME ASSISTANCE; ubezpieczenie podręcznego mienia ruchomego; ubezpieczenie oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC); ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC); ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC - auto-casco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE. Spośród wszystkich wymienionych ubezpieczeń wybierzesz te, które są najbardziej potrzebne Tobie i Twojej rodzinie. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia w Olsztynie: 014214@ag.hestia.pl
Ubezpieczenie Olsztyn

Więcej...
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Pakiet Hestia 77
Najbardziej dopasowane ubezpieczenie!

Hestia 77 jest tak wyjątkowa, jak wyjątkowe są Twoje potrzeby. To pakiet ubezpieczeń, którego zakres elastycznie dopasujemy do Twoich osobistych wymagań. Sam wybierzesz to, co chcesz otoczyć szczególną opieką. Z szerokiego wachlarza ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Hestia 77 możesz wybrać ochronę: rodziny (NNW, OC w życiu prywatnym, koszty ochrony prawnej); zdrowia (opieka medyczna); domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem; samochodu (AC, OC, NNW).

Najlepszy pakiet USŁUG ASSISTANCE! Wystarczy jeden telefon do Hestii Kontakt, by w krytycznej sytuacji z pomocą przyszedł Ci hydraulik, ślusarz, elektryk lub przyjechała pomoc drogowa. Tak działają usługi: HOME ASSISTANCE - dodawana bezpłatnie do ubezpieczenia domu i mieszkania; HESTIA CAR ASSISTANCE - dodawana bezpłatnie do ubezpieczenia auto-casco. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Najszerszy zakres ubezpieczeń! W skład pakietu Hestia 77 wchodzą: ubezpieczenie mienia (mieszkania, domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego) oraz ubezpieczenie natychmiastowej pomocy HOME ASSISTANCE; ubezpieczenie podręcznego mienia ruchomego od rozboju; ubezpieczenie oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczenia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC); ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej (m.in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, opłat sądowych i administracyjnych); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); ubezpieczenie bagażu; ubezpieczenie domków letniskowych; ubezpieczenie domów w budowie; ubezpieczenie sprzętu sportowego i uprawiania sportu; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu krajowym (OC) i zagranicznym (ZK); ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC - autocasco) oraz ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE. Spośród ubezpieczeń wymienionych wyżej, skomponujesz własny pakiet, najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia w woj. Warmińsko-Mazurskim: (0)698-838-495
Ergo Hestia Olsztyn


Więcej...

STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Teraz o 10 procent taniej dla wszystkich nowych klientów!

Aż do końca czerwca mniej o 10 procent zapłacą za ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej oraz autocasco nowi klienci Ergo Hestii. Sopocki ubezpieczyciel rozpoczął kolejną akcję promocyjną. Promocyjna zniżka w wysokości 10 procent na ubezpieczenia OC i AC posiadanego samochodu dotyczy umów zawieranych przez osoby, które nie były dotąd klientami Ergo Hestii lub miały co najmniej roczną przerwę w korzystaniu z usług ubezpieczeniowych sopockiego towarzystwa. To już kolejna akcja promocyjna Ergo Hestii tej wiosny. W planach są kolejne działania ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności oferty ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich cena zawsze będzie ściśle powiązana z indywidualnymi parametrami konkretnego klienta, dotyczącymi poziomu reprezentowanego przez niego ryzyka ubezpieczeniowego. Więcej o najnowszej promocji Ergo Hestii można się dowiedzieć pod niżej podanym numerem telefonu. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Nowe, korzystne ubezpieczenia komunikacyjne!

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zmienia formułę swoich ubezpieczeń komunikacyjnych tak, by polisę można było precyzyjnie dopasować do ryzyka, jakie jest związane z konkretnym kierowcą. Nowe zniżki premiują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania na drodze. Zgodnie z nową taryfą każdy klient jest traktowany indywidualnie i płaci tylko za siebie. Jednakowe składki ubezpieczeniowe dla wszystkich kierowców? To nie jest sprawiedliwe... - tak brzmi jedno z haseł towarzyszących wprowadzeniu nowej oferty na rynek. Jeśli na drodze kierowca zachowuje się rozsądnie i ostrożnie, zostanie to docenione. ZNIŻKI ZA ROZWAGĘ! Ergo Hestia umożliwia zachowanie maksymalnej zniżki za ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej i autocasco, nawet jeśli klient miał jedną szkodę! Inne nowe zniżki są związane np. z wiekiem czy posiadaniem dzieci. Najczęściej rodzice jeżdżą samochodem spokojniej i bezpieczniej. Oto przykładowe zniżki za ubezpieczenie komunikacyjne w Ergo Hestii: wiek od 36 do 45 lat: zniżka 10 proc; wiek od 46 do 60 lat: zniżka 5 proc; posiadanie dziecka młodszego niż 12 lat: zniżka 5 proc. Ubezpieczenie auta wykupione łącznie z ubezpieczeniem mieszkania czy domu może być jeszcze tańsze - nawet o 20 proc! W pakiecie Hestia 7 dodatkowo przysługuje darmowy pakiet usług Hestia Car Assistance - bez limitu kilometrów, aktywny nawet pod domem. Nowe zniżki w Ergo Hestii pozwolą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent ceny ubezpieczenia. Wprowadzenie nowej formuły ubezpieczeń komunikacyjnych przez Ergo Hestię przypadkowo zbiega się w czasie z istotnymi, zewnętrznymi czynnikami wpływającymi na tę ofertę. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Skontaktuj się z naszym Agentem: 014214@ag.hestia.pl
Ubezpieczenia Olsztyn

Więcej...
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Jak wybrać polisę na samochód?

Ubezpieczenia komunikacyjne są w Polsce najchętniej zawieranymi ubezpieczeniami, ponieważ obejmują ochroną samochody i pasażerów nimi podróżujących. Ubezpieczenia OC, AC i NNW są wzajemnie uzupełniającymi się produktami, dzięki czemu zapewniają pełną ochronę w każdej sytuacji na drodze: z obowiązkowego ubezpieczenia OC pokrywane są wydatki poszkodowanego, gdy sprawcą wypadku był ubezpieczony; z ubezpieczenia AC pokrywane są wydatki związane z uszkodzeniami samochodu osoby ubezpieczonej; z ubezpieczenia NNW pokrywane są koszty rekompensujące utratę zdrowia ubezpieczonego kierowcy i pasażerów. Dodatkowym, obowiązkowym ubezpieczeniem jest Zielona Karta. Jest ona odpowiednikiem ubezpieczenia OC i należy ją zakupić przed wyjazdem za granicę. Bez Zielonej Karty żaden samochód nie opuści terytorium Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).


Ubezpieczenia OC, AC, NNW kierowców i pasażerów można zawrzeć indywidualnie lub w pakiecie. Pojedyncze ubezpieczenia przeznaczone są dla osób, które mają dokładnie określoną potrzebę - zawarcia ubezpieczeń chroniących tylko samochód i osoby nim podróżujące. Dla osób szukających ochrony kompleksowej i konkurencyjnej cenowo przeznaczone są ubezpieczenia zawarte w pakietach, np. w nagrodzonej godłem "Teraz Polska" Hestii 7. Posiadacz ubezpieczenia jest winny stłuczki - nie zdążył wyhamować i stuknął stojący przed nim samochód. Uszkodzenia w obu pojazdach są na tyle poważne, że trzeba będzie naprawiać je w serwisie. Ubezpieczony nie poniesie żadnych kosztów napraw. Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów serwisu samochodu poszkodowanego, a ubezpieczenie AC umożliwi naprawę samochodu ubezpieczonego. Dodatkowo w wypadku osoba towarzysząca złamała rękę. Otrzyma ona finansowe zadośćuczynienie z ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenie Auto-Casco

Auto-casco (AC) zapewni Ci finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Auto-casco to: gwarancja ochrony w kraju i za granicą; pomoc na drodze w ramach ubezpieczenia "HESTIA CAR ASSISTANCE", które obejmuje Cię automatycznie po zawarciu umowy auto-casco; możliwość elastycznego kształtowania zakresu ubezpieczenia oraz wysokości potencjalnego odszkodowania; możliwość wyboru systemu ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym. Ochrona ubezpieczeniowa może objąć samochód wraz z jego wyposażeniem. W zakres ubezpieczenia auto-casco wchodzą szkody powstałe w wyniku: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami; zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie; pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania; nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu. Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży. Auto-casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z ograniczeniami na terytorium niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Możesz ograniczyć ochronę do terytorium Polski, a w zamian zapłacisz niższą składkę ubezpieczeniową. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok lub krócej. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Hestia Car Assistance

Hestia Car Assistance to ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy drogowej. Wystarczy jeden telefon do Hestii Kontakt 0 801 107 107, by konsultant przyjął Twoje zgłoszenie, szybko zorganizował pomoc i uruchomił likwidację szkody. Możesz otrzymać pomoc nawet w tak drobnych, ale uciążliwych sprawach, jak: rozładowanie akumulatora, zgubienie kluczyków, przebicie opony czy brak paliwa w baku. Podstawowa obsługa Hestia Car Assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy samochodu w miejscu zdarzenia lub koszty jego holowania do najbliższego warsztatu lub miejsca Twojego zamieszkania. Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o: organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania w najbliższym hotelu na czas naprawy samochodu (do 3 dób); organizację i pokrycie kosztów przejazdu do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (pociągiem, autobusem lub innymi środkami transportu); podstawienie samochodu zastępczego porównywalnej klasy (na 3 doby); organizację i pokrycie kosztów parkingu strzeżonego za cały okres parkowania; organizację i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania bądź siedziby firmy Ubezpieczonego; organizację i pokrycie kosztów legalnego złomowania pojazdu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Ubezpieczenie Hestia Car Assistance obejmuje szkody powstałe w wyniku: zdarzeń objętych ochroną w ubezpieczeniu auto-casco; awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży; unieruchomienia pojazdu w wyniku: rozładowania akumulatora, utraty kluczy, przebicia opon, braku paliwa w zbiorniku. Podstawową obsługę Hestia Car Assistance nabywasz automatycznie w cenie auto-casco. Zakres terytorialny i czas trwania ochrony ubezpieczenia Hestia Car Assistance jest taki sam jak ubezpieczenia auto-casco. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubzpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krótszy. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę szkód powstałych w razie wypadku związanego z używaniem samochodu. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, które mają miejsce podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości. Przedmiotem ubezpieczenia są także następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba ubezpieczona, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. Suma ubezpieczenia ustalana jest według ilości miejsc w samochodzie. Nie może być niższa niż 5.000 złotych i wyższa niż 30.000 złotych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Polskę i cały świat. Umowę ubezpieczenia NNW KiP zawiera się na rok. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

''Zielona Karta'' - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów w ruchu zagranicznym

Osoba wybierająca się samochodem za granicę musi posiadać ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązujące na terytorium danego kraju. Zapewnia ono ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom w związku z ruchem pojazdu poza terytorium Polski. Można nabyć je w Polsce wykupując przed wyjazdem Zieloną Kartę, która zapewnia ochronę na terytorium wszystkich państw należących do Systemu Zielonej Karty. Posiadając w Ergo Hestii zwykłe ubezpieczenie OC komunikacyjne, klient otrzymuje wysoką zniżkę przy zakupie Zielonej Karty. Na wysokość składki wpływa także: okres, na który wykupuje się ubezpieczenie - najkrótszym okresem, na który można wykupić zieloną kartę, są dwa tygodnie (15 dni); pojemność silnika; rodzaj pojazdu. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).
Ubezpieczenia w Olsztynie

Więcej...
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Hestia Kapitał
Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny!


Ubezpieczenie skierowane jest do osób pragnących zapewnić sobie oraz swojej rodzinie pewne i stabilne bezpieczeństwo, bez konieczności podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem. To doskonałe ubezpieczenie dla osób chcących samodzielnie lub we współpracy z Agentem, precyzyjnie dopasować zakres ochrony do własnych potrzeb i oczekiwań. Zgromadzone środki finansowe stanowić będą kapitał dodatkowy po okresie ubezpieczenia lub zabezpieczą rodzinę oraz najbliższych Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz w przypadku dożycia do daty określonej w umowie. Posiadasz ochronę już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. ZNASZ sumę ubezpieczenia i SAM ją wybierasz. Kwota świadczenia jest GWARANTOWANA w przypadku śmierci i dożycia okresu określonego w umowie. Hestia Kapitał - nowoczesność i elastyczność! Liczne opcje dodatkowe pozwalają dopasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Masz możliwość przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz zawrzeć ubezpieczenie na minimum 5 lat, a nawet być objętym ochroną do ukończenia 70 roku życia. Świadczenie może zostać wypłacone już pierwszego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej. SAM decydujesz, w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo, czy okresowo (poprzez zawarcie umowy renty). Hestia Kapitał - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji poprzez wykorzystanie mechanizmu indeksacji. Gwarancja powiększenia wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych o udziały w zysku Towarzystwa. Możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, które są przeznaczane na powiększenie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa inwestowane są w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który posiada gwarancję wartości jednostki uczestnictwa. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia w Olsztynie: (0)698-838-495
Hestia Olsztyn

Więcej...
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Hestia Fundusz
Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny!

Posiadasz ochronę już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. Jesteś objęty ochroną ubezpieczenia na wypadek śmierci, a dodatkowo gromadzisz i pomnażasz kapitał na przyszłość. SAM wybierasz wariant ubezpieczenia gwarantowany lub inwestycyjny. Już w dniu podpisania umowy otwierany jest Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa, na którym gromadzone są i pomnażane środki finansowe. Hestia Fundusz - nowoczesność i elastyczność! Możesz zdecydować o sposobie inwestowania wybierając jeden z czterech Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Liczne opcje dodatkowe pozwalają dopasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Masz możliwość przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe. Ochroną ubezpieczeniową jesteś objęty bezterminowo. SAM decydujesz, w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo czy okresowo (poprzez zawarcie umowy renty). Hestia Fundusz - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji po przez wykorzystanie mechanizmu indeksacji. Możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, które przeznaczane są na powiększanie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia możesz otrzymać od Ubezpieczyciela pożyczkę pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia w woj. Warmińsko-Mazurskim: 014214@ag.hestia.pl
Ubezpieczenie w Olsztynie


Więcej...

STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Sjesta
Pierwsi w Polsce gwarantujemy dożywotnią rentę!


Spośród innych ubezpieczeń produkt ten wyróżnia udzielana już w dniu zawarcia umowy gwarancja wysokości przyszłej renty, która będzie wypłacana do końca życia klienta. Produkt adresowany jest do osób w wieku od 15 do 45 lat (w ubezpieczeniu ze składką regularną) oraz od 15 do 60 lat (w ubezpieczeniu z jednorazową składką). W zależności od wyboru klienta zamiast dożywotniej miesięcznej renty może on w wieku 65 lat otrzymać zebrane środki w formie jednorazowej wypłaty kapitału końcowego. Zarówno renta, jak i kapitał końcowy, powiększone zostaną o przyznane udziały w zysku. Wskazana w umowie kwota przyszłej renty jest zatem wartością minimalną, jaką gwarantuje STU na Życie Ergo Hestia SA. W wyniku przyznawania udziałów w zysku będzie ona wzrastać. W przypadku śmierci klienta: przed uzyskaniem uprawnień do wypłaty renty - uprawnione osoby wskazane przez ubezpieczonego otrzymują świadczenie w wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych; w okresie wypłaty renty - uprawnione osoby wskazane przez ubezpieczonego otrzymują rentę przeniesioną (maksymalnie przez 10 lat, licząc od dnia nabycia przez ubezpieczonego uprawnień do renty). Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają bezpieczeństwo: rodzinie ubezpieczonego - w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku wypadku komunikacyjnego; ubezpieczonemu - w przypadku inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy (zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych). Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Korzyści wynikające z zawarcia umowy Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego SJESTA: pełna gwarancja świadczeń - w przeciwieństwie do ubezpieczeń w których ryzyko inwestycyjne spoczywa na kliencie, w ubezpieczeniu SJESTA ryzyko to w pełni ponosi towarzystwo; wysokość renty znana już przy zawarciu umowy - towarzystwo udziela gwarancji co do kwoty renty na kilkadziesiąt lat (nawet na 50 i więcej lat) przed rozpoczęciem wypłat renty; to wyjątkowa cecha tego produktu; renta wypłacana jest dożywotnio - nie ma ograniczenia okresu przez jaki będą wypłacane świadczenia; wyznaczeni przez ubezpieczonego beneficjenci zachowują prawo do renty przeniesionej - nawet w przypadku śmierci ubezpieczonego, w okresie gwarantowanym wypłaty renty będą kontynuowane; prawo do udziału w zysku - kwoty ustalonych w umowie świadczeń będą wzrastać po przyznaniu klientowi udziału w zysku; metoda wyliczenia udziału w zysku jest wskazana w umowie ubezpieczenia; możliwość rezygnacji z wypłat renty - zarówno klient, jak i beneficjent uprawniony w razie śmierci ubezpieczonego do renty przeniesionej, ma prawo przed rozpoczęciem wypłat renty do rezygnacji ze świadczenia i otrzymania jednorazowej wypłaty środków; możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej - SJESTA to przede wszystkim gwarancja wypłaty renty, jednak umowa może być na wniosek ubezpieczonego rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe gwarantujące wypłaty dodatkowych świadczeń w razie zdarzeń losowych w życiu klienta; prosta procedura zawarcia umowy - przy zawarciu umowy głównej stan zdrowia klienta nie jest przez towarzystwo analizowany. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia w Olsztynie: (0)698-838-495
Hestia w Olsztynie

Więcej...
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...
Indywidualne Konto Emerytalne
Produkt dostosowany do wymogów ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych!

Najlepszy plan emerytalny! Zgromadzone środki na IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Sam decydujesz o wysokości wpłat oraz częstotliwości ich wpłacania. Zapewniasz dziedziczenie zgromadzonych środków bez płacenia podatku od spadków. Masz możliwość alokowania składki ubezpieczeniowej pomiędzy cztery ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Możesz także skorzystać z ochrony na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia IKE tworzone są we współpracy z BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA. Celem Indywidualnego Ubezpieczenia IKE jest gromadzenie środków na przyszłą dodatkową emeryturę, przy wykorzystaniu przy tym stworzonych przez ustawodawcę przywilejów podatkowych. Dzięki oferowanemu produktowi zgromadzone w ramach IKE środki nie będą podlegały w przyszłości podatkowi od dochodów kapitałowych. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenie obok gromadzenia środków w ramach IKE zapewnia również z jednej strony możliwość gromadzenia środków na Dodatkowym Rachunku Jednostek Uczestnictwa (po przekroczeniu limitu wpłat na IKE) jak i ochronę ubezpieczeniową na wypadek takich zdarzeń ubezpieczeniowych jak: zgon lub zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku (suma ubezpieczenia zależna od kwoty dokonanych wpłat). Cechą ubezpieczenia jest możliwość dokonywania wpłat składek ubezpieczeniowych w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości (powyżej składki minimalnej). Istnieje możliwość alokowania składki ubezpieczeniowej pomiędzy 4 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - w dowolnej konfiguracji możliwej do zmiany w każdym momencie trwania ubezpieczenia. Fundusze, stworzone specjalnie dla Indywidualnego Ubezpieczenia IKE, cechują się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego: od funduszu posiadającego gwarancje zachowania ceny jednostek uczestnictwa do funduszu agresywnego inwestowania. W każdej chwili można również dokonać konwersji (sprzedać jednostki jednego funduszu i zakupić jednostki drugiego). Konwersje są bezpłatne. Wypłata z IKE lub wypłata transferowa z IKE jest możliwa w każdym momencie - o ile Ubezpieczający nabył uprawnienia do tych wypłat zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych. Nie ma również ograniczeń co do wypłat dokonywanych z Dodatkowego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek Ubezpieczającego - dopuszczane są również wypłaty częściowe. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia w woj. Warmińsko-Mazurskim: 014214@ag.hestia.pl
Hestia Olsztyn
Więcej...

STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...

Jak wybrać polisę OC w życiu prywatnym i zawodowym?

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) możesz objąć: szkody, które wyrządzisz innym osobom w życiu prywatnym (np. gdy zalejesz mieszkanie sąsiadów); szkody, które spowodujesz w życiu zawodowym - charakter ubezpieczenia zależy wówczas od rodzaju wykonywanej pracy. W Ergo Hestii możesz nabyć ubezpieczenie OC: architekta, projektanta lub inżyniera budowlanego; lekarza, farmaceuty lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym; nauczyciela, instruktora i wychowawcy; agenta celnego; funkcjonariusza celnego; radcy prawnego; adwokata. Przykład OC w życiu prywatnym: Dziecko w czasie zabawy wybija kamieniem szybę w oknie sąsiada. Sąsiad zgłasza rodzicom roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Przykład OC architektów, projektantów lub inżynierów budowlanych: Architekt dostaje zlecenie na wykonanie projektu budynku mieszkalnego. Wskutek błędu w wyliczeniach, budynek zawala się. Powstaje szereg szkód w mieniu i na osobach. Osoby te kierują do architekta roszczenie o naprawienie wyrządzonych szkód. Przyklad OC lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym: Lekarz w czasie operacji wyrostka robaczkowego narusza nerw, wskutek czego pacjent traci władzę w dolnej części ciała. Podczas robienia zastrzyku pielęgniarka przez przypadek wszczepia pacjentowi wirusa żółtaczki. Pacjenci zgłaszają roszczenia o naprawienie wyrządzonych szkód. Przykład OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców: Instruktor wspinaczki skałkowej nie zabezpiecza odpowiednio początkującego kursanta, który spada ze skały i łamie rękę. Rodzina kursanta zgłasza do instruktora roszczenie o odszkodowanie. Przykład OC agenta celnego: Agent celny na polecenie swojego zleceniodawcy ma dopilnować odprawy celnej towaru sprowadzonego z zagranicy. Nie dopełnia obowiązku polegającego na skompletowaniu odpowiednich dokumentów, towar zostaje zatrzymany na granicy, zleceniodawca ponosi z tego tytułu stratę finansową. Zgłasza do agenta roszczenie o naprawienie straty. Przykład OC funkcjonariusza celnego: Podczas pobierania próbki towaru do kontroli funkcjonariusz celny wyrządza szkodę w badanym ładunku. Właściciel ładunku zgłasza do niego roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Przykład OC radcy prawnego: Radca prawny nie dopełnia obowiązku wynikającego z wiążącej go z klientem umowy i nie dostarcza dokumentów koniecznych do zawarcia kontraktu. Klient ponosi stratę finansową i zgłasza do radcy roszczenie o jej naprawienie. Przykład OC adwokata: Adwokat nie dopełnia terminu wpisu do księgi wieczystej, klient zmuszony jest do przesunięcia terminu zakupu nieruchomości pod inwestycję. Ponosi szkodę, która stanowi podstawę do wniesienia roszczenia. Następstwa Nieszczęśliwych Przypadków - dwie możliwości: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Femina i Forteo. NNW zapewnia rekompensatę finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci; Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć na dwa sposoby: w formie pojedynczego ubezpieczenia, gdy masz dokładnie określoną potrzebę zawarcia tylko tego ubezpieczenia; w ramach pakietów ubezpieczeniowych Hestia 1, Hestia 7 i Hestia 77 - gdy zależy Ci na ochronie kompleksowej i konkurencyjnej cenowo. Przykład: Skręciłeś nogę. Pobyt w szpitalu trwa kilka dni. Przez kilka tygodni nie możesz pracować i ponosisz koszty wielu badań związanych z wypadkiem. Po zakończeniu leczenia noga nie jest już tak sprawna jak dawniej - to uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Nieobecność w pracy wpłynęła na obniżenie Twoich dochodów, a leczenie uszczupliło budżet rodzinny. Ubezpieczenie NNW zrekompensuje Ci poniesione straty. Dzięki ubezpieczeniu otrzymasz świadczenie finansowe za powstały uszczerbek na zdrowiu. Wypłata dziennego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy będzie rekompensatą za straty z tytułu pomniejszonych dochodów. Ponadto otrzymasz świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Sprawdź, czy Twoje potrzeby nie zaspokoi lepiej nowa oferta z kategorii ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków: Femina - ubezpiecznie NNW dla kobiet, obejmujące specjalną ochronę na wypadek zachorowania na raka piersi; Forteo - ubezpieczenie NNW dla ludzi aktywnych, zawierane na najwyższe sumy. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Hestia OlsztynUbezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym!

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ochroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę, zarówno w mieniu, jak i na osobie. Ponadto ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego). Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zakres podstawowy obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego. Zakres rozszerzony może obejmować dodatkowo: szkody wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczającego; szkody wyrządzone przez psy (o widocznych cechach następujących ras: owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler, niemiecki terier myśliwski, sealyham terier, karelski pies niedźwiedzi, płochacz niemiecki, chow-chow, chart rosyjski długowłosy-borzoj, chart afgański-sloughi, chart perski-saluki); szkody związane z użyciem broni palnej; szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych; szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

STU Ergo Hestia OlsztynFemina - ubezpieczenie stworzone specjalnie dla kobiet!

Femina to wyjątkowe ubezpieczenie, które zapewni Ci pomoc finansową w razie zachorowania na raka piersi. Już w momencie rozpoznania złośliwego nowotworu sutka otrzymasz pomoc finansową, której wysokość uzależniona jest od stopnia zaawansowania choroby. Wartość świadczenia bezpośrednio po wykryciu raka piersi wynosi 9.000 złotych. Jeśli choroba jest bardziej zaawansowana lub, mimo podjętych kroków medycznych, rozwija się, kwota ta może wzrosnąć do 30.000 złotych. Uzyskane pieniądze pozwolą Ci skorzystać z porad najlepszych lekarzy i usług wyspecjalizowanych, prywatnych gabinetów. Szybka i fachowa pomoc zwiększa szansę na wyzdrowienie - walka z rakiem to walka z czasem! Po przebytej chorobie skorzystasz z zabiegów rehabilitacyjnych - ubezpieczeniowa "witamina" pomoże Ci zregenerować siły i wrócić do zdrowia. Femina to także unikatowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Możesz je zawrzeć na wyjątkowo wysoką sumę - aż 100 000, 200 000, 300 000 lub nawet 400 000 PLN! Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

STU Ergo Hestia S.A.Forteo to nowatorskie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków!

Umowę ubezpieczenia Forteo możesz zawrzeć na wysokie sumy: 100.000, 200.000, 300.000 lub 400.000 złotych. Świadczenia finansowe uzyskane z ubezpieczenia będą więc również odpowiednio duże. Umowę ubezpieczenia Forteo możesz zawrzeć w dwóch wariantach: Forteo Standard - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą; Forteo Gold - przedmiotem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą oraz wystąpienie zawału serca i udaru mózgu. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Wariant Forteo Standard obejmuje świadczenia: w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku; z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; z tytułu złamań. Wariant Forteo Gold obejmuje świadczenia: w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku; z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; z tytułu złamań; w przypadku wystąpienia zawału serca i udaru mózgu; dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Zakres wariantu Forteo Gold możesz rozszerzyć o: jednorazowe świadczenie w wysokości 100.000 złotych z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej (w następstwie nieszczęśliwego wypadku), do jakiej Ubezpieczony posiada kwalifikacje wynikające ze zdobytego wykształcenia lub doświadczenia; zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (m.in. kosztów porad w prywatnych gabinetach lekarskich, kosztów operacji plastycznych, zakupu protez i lekarstw). Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Ubezpieczenia OlsztynHestia Active - zapewnij rodzinie finansowe bezpieczeństwo!

Hestia Active to pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób, które chcą zapewnić swojej rodzinie finansowe bezpieczeństwo, a sobie - pewną oraz gwarantowaną wysokość świadczeń w przyszłości. Jesteś objęty ochroną ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz w przypadku dożycia do daty określonej w umowie. Ubezpieczenie chroni Cię już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. ZNASZ sumę ubezpieczenia - SAM ją wybierasz. Kwota świadczenia jest GWARANTOWANA w przypadku śmierci i dożycia wieku określonego w umowie. Decydujesz - na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć i - gotowe! Ubezpieczenie ma formę pakietu. Zapewnia bezpieczeństwo Twojej rodzinie i Tobie, chroniąc Cię na wypadek śmierci naturalnej, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku a także na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Możesz przekształcić Hestię Active w ubezpieczenie bezskładkowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć na okres minimum 5 lub być pod jego ochroną do ukończenia 70 roku życia. Świadczenie może zostać wypłacone już od pierwszego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej. SAM decydujesz - w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo czy okresowo (w formie renty). Hestia Active - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji - poprzez mechanizmu indeksacji. Gwarancją powiększenia wypłacanych świadczeń są udziały w zysku Towarzystwa. Możliwe jest dokonywania wpłat dodatkowych, które przeznaczane są na powiększenie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa są inwestowane w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który posiada gwarancję wartości jednostki uczestnictwa. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).

Hestia OlsztynHestia Benefit - dodatkowe środki finansowe w przyszłości!

Hestia Benefit to pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób, które chcą zagwarantować sobie dodatkowe środki finansowe w przyszłości i jednocześnie troszczą się o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Hestia Benefit - bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny! Jesteś pod ochroną ubezpieczenia w przypadku śmierci oraz dożycia do daty określonej w umowie. Ubezpieczenie chroni Cię w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. ZNASZ sumę ubezpieczenia - SAM ją wybierasz. Kwota świadczenia jest GWARANTOWANA. W przypadku śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia, a w przypadku dożycia wieku określonego w umowie - aż 200% sumy ubezpieczenia. Hestia Benefit - proste i jasne zasady! Decydujesz, na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć i gotowe! Ubezpieczenie ma formę pakietu - chroni Cię na wypadek śmierci naturalnej, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pakiet gwarantuje także wypłatę dodatkowego świadczenia po dożyciu do daty określonej w umowie. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Możesz przekształcić Hestię Benefit w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz zawrzeć ubezpieczenie na minimum 5 lat lub być pod jego ochroną do ukończenia 70 roku życia. Świadczenie może zostać wypłacone już pierwszego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej. SAM decydujesz, w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo czy okresowo (w formie renty). Hestia Benefit - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji - poprzez wykorzystanie mechanizmu indeksacji. Gwarancja powiększenia wypłacanych świadczeń są udziały w zysku Towarzystwa. Możliwe jest dokonywanie wpłat dodatkowych, które przeznaczane są na powiększanie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa inwestowane są w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który posiada gwarancję wartości jednostki uczestnictwa. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).
Ubezpieczenie OlsztynAltima - aktywne ubezpieczenie na życie!

Jest to ubezpieczenie na życie zawierane na rok, z możliwością automatycznego przedłużania umowy. Zostało tak skonstruowane, by dawać poczucie finansowego bezpieczeństwa osobom, które prowadzą aktywny tryb życia i często podróżują. Zapewnia najwyższe sumy ubezpieczenia. Już przy składce rocznej w wysokości 106 złotych kwota świadczenia w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego wyniesie 100 000 złotych. Dotyczy to ubezpieczonego, który był przechodniem, pasażerem bądź kierowcą pojazdu drogowego, bądź też pasażerem pojazdu szynowego, wodnego lub powietrznego uczestniczącego w wypadku. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ALTIMA nie jest potrzebna ocena stanu zdrowia ubezpieczonego. Składka opłacana jest za rok z góry. ALTIMA może być naturalnym uzupełnieniem zawieranych również na rok pakietów majątkowych Ergo Hestii, takich jak Hestia 7. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).
Hestia OlsztynAspira - najtańsze ubezpieczenie ochronne!

To najtańsze na polskim rynku ubezpieczenie ochronne zapewnia wysoką ochronę za niską składkę. Miesięcznie wynosi ona minimalnie 50 złotych. Adresowane jest do osób w wieku od 18 do 60 lat. Istnieje też możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej do 70 roku życia. Polisa stanowi gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego (np. pożyczki czy kredytu bankowego), dzięki czemu w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego umożliwia zachowanie stabilności finansowej jego bliskich. W każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w rocznicę wystawienia polisy, wysokość składki ubezpieczeniowej, a przez to sumy ubezpieczenia, może być podwyższana o wskaźnik wskazany przez towarzystwo (nie niższy niż 3 procent). Dzięki mechanizmowi indeksacji wysokość świadczeń ubezpieczeniowych nie traci na wartości mimo inflacji. Umowę ubezpieczenia ASPIRA można zawrzeć w jednym z trzech wariantów, wybierając zakres najbardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb. Profil Podstawowy: obejmuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego (wypłata 100 procent sumy ubezpieczenia). Jest to najtańsze zabezpieczenie zobowiązań finansowych i sposób na zapewnienie stabilności finansów rodziny. Profil Aktywny: dodatkowe, wysokie kwoty świadczeń wypłacanych w razie nieszczęśliwego wypadku. Polecany jest szczególnie dla osób często podróżujących, prowadzących aktywny tryb życia. Zawiera: Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zapewniające wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100 procent sumy ubezpieczenia; Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Nieszczęśliwego Wskutek Wypadku w Ruchu Lądowym, Wodnym lub Powietrznym. Zapewnia wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100 procent sumy ubezpieczenia - łącznie ze świadczeniem z Profilu Bazowego i świadczeniem z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie to 300 procent sumy ubezpieczenia; Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Inwalidztwa lub Całkowitej Trwałej Niezdolności do Pracy Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Zapewnia wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości do 100 procent sumy ubezpieczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa nie powodującego całkowitej trwałej niezdolności do pracy wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia za ściśle określone następstwo nieszczęśliwego wypadku - łączna kwota świadczeń może tu wynosić do 200 procent sumy ubezpieczenia z tytułu kilku nieszczęśliwych wypadków. Profil Zdrowotny: daje rozszerzoną ochroną w razie zachorowania lub niezdolności do pracy. Zawiera dodatkowo: Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania. Zapewnia wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 50 procent sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia poważnych zachorowań: zawału serca, nowotworu złośliwego, udaru mózgu, niewydolności nerek, przeszczepu narządów lub operacyjnego wykonania by-passów; Ubezpieczenie Opłacania Składki Ubezpieczeniowej na Wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy. W okresie całkowitej niezdolności ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy towarzystwo zwolni go z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych z tytułu umowy głównej oraz innych umów dodatkowych. Każda z osób zainteresowanych ubezpieczeniem ASPIRA traktowana jest indywidualnie, a wysokość sumy ubezpieczenia zależy od jej wieku, stanu zdrowia, długości okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem (0) 698-838-495 (STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn).
Ergo Hestia 


Darmowe porady!
STU Ergo Hestia S.A. Olsztyn; Ubezpieczenia Indywidualne i Rodzinne; Najtańsze OC i tanie AC; Ubezpieczenie: domu w budowie, ogień i inne zdarzenia losowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe, domków letniskowych, podróże, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej, car assistance, NNW, zielona karta, fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny, oc w życiu prywatnym i zawodowym, świadczenia...

STU Ergo Hestia Olsztyn - Ubezpieczenia w Olsztynie - Ubezpieczenie w Hestii - Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych CUK - Hestia Sopot - Tanie i Najtańsze OC i AC - Olsztyn Ubezpieczenia Olsztyn - Olsztyn Ubezpieczenie Olsztyn - Olsztyn OC Olsztyn - Olsztyn AC Olsztyn - Olsztyn Hestia Olsztyn - Olsztyn Ergo Hestia Olsztyn - Nasze oddziały: Hestia Olsztyn Mrongowiusza, Hestia Olsztyn Dšbrowszczaków, Hestia Olsztyn Partyzantów... - Ubezpieczenia Samochodowe - Ubezpieczenia Komunikacyjne - Ubezpieczenia Zdrowotne - Ubezpieczenia na Życie