Ergo Hestia Olsztyn

Śpij spokojnie...

Ubezpieczenia Olsztyn

Ergo Hestia Olsztyn
Ubezpieczenia Olsztyn

Dzisiejsze Promocje


Dzisiaj oferujemy Państwu zniżkę na ubezpieczenie samochodu aż 20%! Jedynym warunkiem otrzymania zniżki 20% na ubezpieczenie samochodu jest posiadanie polisy ma mieszkanie lub dom na kwotę minimalną. Podczas testowania tej zniżki zauważyliśmy, że czasami ubezpieczenie samochodu w pakiecie z mieszkaniem lub domem wychodzi taniej niż ubezpieczenie samego samochodu bez pakietu. Zapraszamy do kontaktu z naszym agentem i sprawdzenie ile wychodzi ubezpieczenie Państwa samochodu z tą atrakcyjną zniżką. Zniżka ta nie wpływa na już posiadane zniżki za bezszkodowość i jest doliczana dodatkowo.

Najlepsze produkty


Ergo Hestia to:

- kompleksowa propozycja ubezpieczeniowa obejmująca każde zakresy ryzyka: pojazd, dom/mieszkanie, podróże, człowieka, zdrowie oraz życie, biznes.

- pakiety ubezpieczeniowe pozwalające ubezpieczyć Klientowi to co dla niego najcenniejsze po niższej cenie.

- lider ubezpieczeń rentowych w Polsce. Dostawca nowoczesnych produktów emerytalnych pozwalających czerpać radość z życia na emeryturze.

- ponadprzeciętne ubezpieczenia poświęcane kobietom, dbające o ich życie i zdrowie.

Dostępność dla klienta


Ergo Hestia to:

- ogólnopolska sieć ponad 3 700 doradców ubezpieczeniowych czynnych na terenie całego kraju.

- więcej niż 600 punktów obsługi klienta.

- ponad 60 punktów sprzedaży ubezpieczeń zlokalizowanych w największych Centrach Handlowych na obszarze kraju.

- zaawansowane procesy sprzedażowe pozwalające za asystą technologii on-line na wystawienie oraz wydrukowanie dowolnej polisy na miejscu u konsumenta.

Obsługa klienta


Ergo Hestia to:

- infolinia Hestia Kontakt 0801 107 107 wszechstronnie obsługująca potrzebę naszych Klientów.

- optymalny w Polsce system likwidacji szkód doceniony godłem TERAZ POLSKA.

- ogólnopolska sieć mobilnych rzeczoznawców dokonujących oględzin na miejscu u Konsumenta.

- eKonto ubezpieczeniowe, postępowy na rynku polskim system pozwalający Kontrahentowi na pełną obsługę otrzymanych ubezpieczeń przez Internet.

- ułatwiona likwidacja szkód pozwalająca do 3000 zł otrzymać zadośćuczynienie tylko na bazie zgłoszenia telefonicznego bądź przez eKonto.

CPM czy AC jako ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych?


Każdemu inwestorowi i wykonawcy zależy, żeby ich inwestycje przebiegały sprawnie i bezpiecznie od samego początku do szczęśliwego końca. A ponieważ zazwyczaj są to bardzo złożone procesy, nie wystarczy myśleć tylko o kolejnych etapach. Trzeba także minimalizować ewentualny negatywny wpływ otoczenia, w tym sił przyrody. Nie można przy tym zapominać o związkach z innymi podmiotami oraz o bezpieczeństwie prawnym pracowników. Właśnie dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu procesu inwestycyjnego, mimo że jest ono przedsięwzięciem dobrowolnym. Decydując się na ubezpieczenie wykorzystywanego do realizacji inwestycji sprzętu i maszyn, koniecznie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę i na wypadek jakiego ryzyka należy chronić? Czy wystarczającym zabezpieczeniem maszyny na przykład przed uszkodzeniem wskutek zdarzenia losowego będzie ubezpieczenie CPM (Contractors Plant and Machinery), a może lepiej sprawdzi się Autocasco? A może też najlepiej zrobi ten, kto wykupi oba, chcąc zapewnić sobie kompleksową ochronę? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba zacząć od właściwej definicji przedmiotu ubezpieczenia. Maszyny budowlane - co się kryje pod tym pojęciem? Najprościej mówiąc, chodzi oczywiście o maszyny służące do wykonywania prac i robót na terenie placu budowy, przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki. Dzieli się je na różne grupy ze względu na rodzaj robót, do których są przeznaczone. Mamy więc maszyny do robót ziemnych (np. koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, walce, zagęszczarki), do robót drogowych, do hydromechanizacji i odwadniania, do robót palowych, do przeróbki kruszyw (np. kruszarki, młyny) czy maszyny do produkcji i transportu masy bitumicznej (betoniarki, betonownie). Natomiast z punktu widzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego maszyny budowlane dzieli się na trzy rodzaje: 1. maszyny samojezdne poruszające się również po drogach publicznych, 2. maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach (np. pojazdy na gąsienicach) 3. maszyny zainstalowane na podwoziu pojazdów (np. pompy do betonu, betonomieszarki itp.). W ubezpieczeniach przyjął się właśnie taki podział, ponieważ każda z wymienionych grup maszyn wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia. Inne prawdopodobieństwo szkody występuje bowiem w przypadku dźwigu samochodowego, który porusza się po placu budowy i drogach publicznych, a inne w przypadku spycharko-ładowarki gąsienicowej, czyli maszyny, która nigdy nie wyjedzie na zwykłą ulicę.

Jakie zatem ubezpieczenie wybrać?

CPM to produkt typu "all risk". Zapewnia ochronę sprzętu i maszyn budowlanych podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu w miejscu wskazanym w umowie od szkód materialnych powstałych na skutek działania czynników nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego. Wyjątkiem są jedynie przyczyny wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu CPM nie ma wyraźnych wskazań co do wieku ubezpieczonych maszyn. Należy zatem pamiętać, że maszyny, które mają więcej niż 10 lat, bez względu na ich zastosowanie można ubezpieczyć dopiero po wnikliwej analizie ryzyka między innymi w zakresie oceny stanu technicznego maszyn, ich zużycia technicznego, prowadzonej konserwacji. Do tego trzeba poznać dotychczasową historię ubezpieczenia. Ubezpieczenie CPM jest szczególnie popularne w branży budowlano-montażowej wśród mniejszych wykonawców, którzy w procesie inwestycyjnym pełnią często rolę podwykonawców. CPM pozwala chronić ich konkretne mienie, jakim jest maszyna budowlana. Co charakterystyczne, produkt ten w znacznym stopniu daje się modyfikować. Kiedy jego zakres zostanie rozszerzony o klauzule dodatkowe, obejmuje również szkody w czasie przemieszczania się lub transportu maszyn. Ubezpieczenie CPM nie powinno jednak być substytutem innych ubezpieczeń. Zwłaszcza w przypadku maszyn mobilnych nie powinno zastępować polisy AC. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla sprzętu i maszyn budowalnych samojezdnych, które poruszają się również po drogach publicznych, można zapewnić, wykupując oba ubezpieczenia: CPM oraz AC. Wykupienie ich nie spełni natomiast oczekiwań przedsiębiorcy wobec maszyn budowlanych samojezdnych nieporuszających się po drogach publicznych czy też zainstalowanych na podwoziu pojazdów. Oferowany zakres ochrony Autocasco nie obejmuje bowiem odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac budowlanych. Co z tego wszystkiego wynika? Prosta, ale fundamentalna rada dla przedsiębiorcy. Jeszcze przed zawarciem ubezpieczenia powinien on ustalić zakres ochrony w zależności od rodzaju posiadanego sprzętu i maszyn budowlanych. Nawet najbardziej wytrawnemu i doświadczonemu użytkownikowi może przecież przytrafić się błąd w obsłudze maszyny, powodując na przykład kolizję na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu czy też kolizję na drodze publicznej. Każde tego typu zdarzenie - bez względu na to, gdzie do niego dojdzie - prowadzi do uszkodzenia maszyny i w konsekwencji przestoju procesu inwestycyjnego.STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Witryna firmowa: "ERGO HESTIA Olsztyn - Ubezpieczenia Olsztyn" - prezentacja Flash.

Ergo Hestia Olsztyn
Ubezpieczenia Olsztyn

Ergo Hestia Ubezpieczenia

Zmiana miejsca siedziby!
Zapraszamy pod nowy adres Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia: ul. Witosa 25 w Olsztynie. Biuro znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Janowicza z ulicą Witosa na przeciw supermarketu "Stokrotka". Telefon kontaktowy 698-838-495.

Godziny otwarcia biura:
PN-PT 9.30-17.00
SO 10.00-13.00

Mapka dojazdowa
Ergo Hestia Olsztyn


Wyświetl większą mapę

Najlepsza na rynku likwidacja szkód!
A Ty co wybierzesz? Jakoś czy Jakość?

Ubezpieczenia Olsztyn

Jakość naszej obsługi i likwidacji szkód przekłada się w sposób bezpośredni na satysfakcję Klienta i sprzedaż. Ci, którzy wysoko ocenili likwidację szkód w Ergo Hestii - zostają z nami. Wskaźnik odnowień w tej grupie wynosi 83%. Obietnicę "można na nas liczyć" spełniamy likwidując szkody najlepiej na rynku. A dowodów na najlepszą likwidację szkód mamy wiele.

Godło Promocyjne "Teraz Polska"
Nasz system likwidacji szkód został uhonorowany Godłem Promocyjnym "Teraz Polska". Ten prestiżowy konkurs promuje najlepsze polskie usługi i produkty.

eKonto ubezpieczeniowe
Jako pierwsi na polskim rynku udostępniliśmy naszym Klientom eKonto ubezpieczeniowe, czyli wygodny sposób zgłaszania i monitorowania szkód przez Internet i zarządzania swoimi umowami.

Zadowolenie Klienta potwierdzone badaniami
Wskaźnik zadowolenia naszych Klientów z procesu likwidacji szkód jest najwyższy wśród ubezpieczycieli. Potwierdziliśmy to w badaniu NPS. Wzięło w nim udział prawie 3500 Klientów Ergo Hestii i innych towarzystw ubezpieczeń. Badanie mierzyło gotowość do polecenia firmy rodzinie lub znajomym. NPS łączy aspekty racjonalne i emocjonalne i jest alternatywą dla konwencjonalnych badań satysfakcji Klienta.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym
Pierwszy taki specjalistyczny program opieki nad wybranymi ofiarami wypadków komunikacyjnych. CPOP oferuje kompleksową rehabilitację zdrowotną i wsparcie w powrocie do normalnego życia: społecznego i zawodowego. Stworzenie Centrum jest przykładem realizacji misji ubezpieczeń i zasady aktywnej odpowiedzialności w dziedzinie likwidacji szkód.

Bezpośredni kontakt z likwidatorem
Od października br. w szkodach komunikacyjnych i majątkowych (m.in. Autocasco, ubezpieczenia od ognia) na decyzjach odmownych oraz decyzjach wypłaty, w których nastąpiło potrącenie wynikające np. z wariantu wykupionej polisy, podajemy adres mailowy i numer telefonu likwidatora. Ma to na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu z Głównym Specjalistą w przypadku pytań czy wątpliwości.

Informacja o szkodzie w trakcie jednej rozmowy telefonicznej
Przekierowanie zleceń kontaktu - począwszy od października Konsultanci infolinii w przypadku pytań, na które nie są w stanie udzielić odpowiedzi zamiast wystawiać zlecenie kontaktu telefonicznego, przełączają rozmowę bezpośrednio do likwidatora. Dzięki temu wszystkie formalności załatwiamy podczas jednej rozmowy. Klient nie musi oczekiwać na odpowiedź do 24 godzin, jak było dotychczas.

Klienci Ergo Hestii skarżą się najmniej
Wysoka jakość obsługi naszych Klientów została po raz kolejny potwierdzona przez PIPUiF i jest tematem trwającej kampanii prasowej. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Ergo Hestia ma najniższy wskaźnik skarg.


Sieć Warsztatów Partnerskich w Ergo Hestii
- gwarancja najwyższej jakości napraw!

Ubezpieczenia Olsztyn

Grupa Ergo Hestia rozpoczęła rozwijanie profesjonalnej sieci partnerskich warsztatów naprawczych w czerwcu 2013 roku. Zaledwie pół roku później w całej Polsce działa już ponad 140 takich serwisów, a ich liczba - podobnie jak Klientów, którzy korzystają z ich usług - systematycznie rośnie. W zadaniu budowy Sieci Partnerskiej wspiera nas wyspecjalizowana w tej dziedzinie firma, Innovation Group Poland. Oferowana przez nią usługa, poparta wieloletnim doświadczeniem, kompleksowym podejściem oraz zastosowaniem zintegrowanych rozwiązań, podnosi efektywność likwidacji szkód. A to kolei zwiększa satysfakcję i lojalność naszych Klientów. Samochodem zajmują się fachowcy w dobrze wyposażonym i sprawdzonym warsztacie. Po naprawie kontrolują auto i dają trzyletnią gwarancję na wykonane prace. Wszystko to można załatwić bezgotówkowo, a w czasie naprawy korzystać z samochodu zastępczego. Tak likwidowane są szkody komunikacyjne w Grupie Ergo Hestia w ramach Sieci Partnerskiej. Macie jakieś pytania? Odpowiemy na każde z nich!

Jakie warsztaty są w Sieci?
Sieć Partnerska Ergo Hestii składa się z warsztatów niezależnych. Każdy z nich musi zapewniać najwyższe standardy obsługi Klienta oraz jakość usług. Żeby tak było, zanim nowy warsztat przystąpi do naszej sieci, musi przejść podwójną weryfikację: ze strony Innovation Group Poland oraz Grupy Ergo Hestia. Dodatkowo nasz partner przeprowadza okresowe audyty, weryfikując informacje deklarowane przez serwis oraz kontrolując standardy obsługi Klienta. Przy wyborze serwisu, który chciałby przystąpić do Sieci Partnerskiej, bierzemy pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze są doświadczenie w prowadzeniu działalności oraz wyposażenie warsztatu i użycie do napraw materiałów spełniających normy ekologiczne oraz producentów pojazdów. Ponadto liczą się certyfikaty i dyplomy, ogólna opinia o serwisie, a także jego wygląd.

Jak działa Sieć?
Obsługa Klienta przez Sieć Partnerską przebiega w kilku prostych krokach, które zostały tak pomyślane, by zapewnić maksymalną wygodę. Rozumiemy, że każdy, kto miał wypadek samochodowy czy kolizję na drodze, jest zdenerwowany i oczekuje pomocy. Chcemy, żeby w Grupie Ergo Hestia czuł wszechstronne wsparcie. Sieć Warsztatów Partnerskich w Ergo Hestii - gwarancja najwyższej jakości napraw Grupa Ergo Hestia rozpoczęła rozwijanie profesjonalnej sieci partnerskich warsztatów naprawczych w czerwcu 2013 roku. Zaledwie pół roku później w całej Polsce działa już ponad 140 takich serwisów, a ich liczba - podobnie jak Klientów, którzy korzystają z ich usług - systematycznie rośnie. W zadaniu budowy Sieci Partnerskiej wspiera nas wyspecjalizowana w tej dziedzinie firma, Innovation Group Poland. Oferowana przez nią usługa, poparta wieloletnim doświadczeniem, kompleksowym podejściem oraz zastosowaniem zintegrowanych rozwiązań, podnosi efektywność likwidacji szkód. A to kolei zwiększa satysfakcję i lojalność naszych Klientów. Najdalej w ciągu godziny od otrzymania z ProContact zgłoszenia o szkodzie specjalista ds. organizacji naprawy kontaktuje się z Klientem i proponuje naprawę samochodu w warsztacie należącym do Sieci Partnerskiej Ergo Hestii. Klient nie musi wcale do niego jechać, ponieważ w ramach usługi door-to-door niejezdne auto odbierane jest przez pracownika serwisu. Co więcej, dbając o najwyższą jakość i komfort Klienta, warsztaty Sieci Partnerskiej oferują bezpłatnie samochód zastępczy klasy A lub B na cały czas trwania naprawy. Klient ponosi jedynie koszty paliwa, które sam zużyje. Po naprawie warsztat przeprowadza podstawową kontrolę techniczną samochodu. Każde auto zostaje też umyte i posprzątane wewnątrz. A na życzenie Klienta warsztat wykonuje dodatkowe usługi, związane na przykład z uzupełnieniem płynów, wymianą żarówek czy drobnymi naprawami mechanicznymi. Po wszystkim pracownik warsztatu kontaktuje się z Klientem w ciągu 60 minut od rozmowy ze specjalistą ds. organizacji napraw i uzgadnia dogodny termin odbioru naprawionego samochodu.

Co jeszcze Sieć daje Klientom?
Poza wygodą, jaką zapewnia tak zorganizowana usługa, Sieć Partnerska oferuje trzyletnią gwarancję na wykonaną naprawę. Wcześniej natomiast daje możliwość sprawdzania przebiegu naprawy online: Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do strony, na której kontroluje status naprawy samochodu. SMS-em dostaje też dane warsztatu oraz informacje o zakończeniu naprawy. Sieć Partnerska pozwala na szybką naprawę samochodu bez konieczności wstępnych oględzin lw przypadku napraw do kwoty 5000 zł. Takie rozwiązanie znacznie skraca procedurę likwidacji szkody w przypadku części napraw. Jeśli zaś koszt naprawy przekracza tę kwotę, warsztat sam wzywa likwidatora mobilnego. W każdej sytuacji Klient nie ma do czynienia z żadnymi kosztami. Wszystko rozliczane jest bezgotówkowo.

Jak sprawdzana jest jakość Sieci?
Wprowadziliśmy wieloetapowy system kontroli Sieci Partnerskiej. Po każdej zakończonej naprawie przeprowadzane jest badanie satysfakcji. Specjalista ds. organizacji napraw dzwoni do każdego Klienta i przeprowadza ankietę. Cztery proste pytania pozwalają stwierdzić, jak przebiegła usługa i jak oceniają ją Klienci. Wszelkie dodatkowe uwagi są notowane i wykorzystywane, by stale poprawiać pracę Sieci. Takie podejście wynika z założenia, by poprzez kompleksowe rozwiązania realizować oczekiwania naszych Klientów.

Informacja o Innovation Group Poland
Innovation Group Poland Sp. z o. o. (IGP) rozpoczęło działalność operacyjną w Polsce w maju 2013 roku. Firma jest częścią grupy powstałej w Wielkiej Brytanii w 1996 roku, która zatrudnia ponad 2 600 pracowników na 13 największych rynkach ubezpieczeniowych, obejmujących Amerykę Północną, Europę, Azję, Afrykę Południową i Australię. Innovation Group jest światowym dostawcą usług, procesów i oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej, flotowej, motoryzacyjnej i nieruchomości. Zapewnia rozwiązania wspierające kompletny cykl procesów ubezpieczeniowych: od zgłoszenia szkody lub roszczenia, poprzez zarządzanie naprawą, aż do rozliczeń. Korzystając z oferowanych przez Innovation Group rozwiązań, klienci biznesowi likwidują ponad sześć milionów roszczeń i szkód rocznie.


Samochód pilnie poszukiwany!

Ubezpieczenia Olsztyn

Samochodowi przestępcy nie ograniczają się jednak do kradzieży aut powszechnie uznawanych za rocznikowo najmłodsze. Nasze statystyki dowodzą, że "odbiorców" chętnie znajdują również pojazdy starsze niż pięcioletnie. Wówczas mają zazwyczaj stosunkowo mały przebieg i utrzymującą się wysoką wartość. Pojazdy mechaniczne od przeszło stu lat służą do przewozu osób bądź ładunków. Mogą stanowić, mienie firmowe i narzędzie pracy lub być oznaką luksusu i prestiżu. Nierzadko wykonują zadania specjalne. Bywają też... obiektem pożądania złodziei. Zwłaszcza, kiedy mowa o samochodach praktycznie nowych, z dobrym wyposażeniem.

Jeszcze przed chwilą tu był...
Najbardziej popularnymi samochodami wśród złodziei są niemieckie marki, a dokładniej Volkswageny i Audi. W pierwszej trójce tego niechlubnego rankingu znalazła się Honda Civic. Ciekawostką jest obecność w zestawieniu Fiata. Cinquecento. Głównymi powodami kradzieży akurat tych samochodów są zapotrzebowanie na części zamienne, ich dostępność oraz wartość. Auta po kradzieży zwykle bywają rozbierane na pojedyncze elementy, "legalizowane" za pomocą podrobionych dokumentów bądź wywożone za granicę. Jeszcze kilka lat temu samochód, który został skradziony w Polsce, można było znaleźć w krajach byłego ZSRR. Zarówno hestyjne statystyki, jak i policyjne dane wskazują, że z roku na rok w Polsce ginie coraz mniej pojazdów. Kilkanaście lat temu rocznie łupem złodziei padało około 70 tysięcy aut. W 2012 roku wszczęto 15 427 postępowań karnych w sprawach kradzieży pojazdu. Jest to mniej o 858 niż w 2011 roku. Tendencja spadkowa jest więc bardzo wyraźna. Skąd najczęściej przestępcy kradną auta? "Ulubionymi" miejscami złodziei są niestrzeżone parkingi (6 995 kradzieży) oraz ulice (7 069). Sprawcy kradzieży upodobali sobie także parkingi przy centrach handlowych - 216 przestępstw. Pojazdy ginęły także w następujących miejscach: - z garażu - 195; - na giełdzie towarowej - 31; - na stacji paliw - 49; - z autostrady, drogi ekspresowej - 47; - na terenie ogródków działkowych - 32; - w lesie - 30. Warto również zwrócić uwagę na metody, jakimi posługują się "miłośnicy" cudzych czterech kółek. Najczęściej dostają się do środka samochodu, wyłamując zamki bądź wybijając szybę. Po pokonaniu zabezpieczeń fabrycznych kradną pojazd. Niestety, właściciele aut w roztargnieniu i pośpiechu potrafią zostawiać otwarte drzwi bądź szyby, co przykuwa uwagę przestępcy i kończy się utratą mienia. Z kolei młodociani przestępcy (300 spraw karnych w 2012 roku) zadowalają się kradzieżami elementów stanowiących integralne części aut: od lusterek, listew ozdobnych czy kołpaków, po sprzęt elektroniczny znajdujący się często w widocznym miejscu, taki jak nawigacja satelitarna, radio, telefon. Inną metodą kradzieży auta jest załadowanie go na lawetę i przewóz do tak zwanej "dziupli", czyli miejsca, w którym pojazd zostanie rozebrany na części lub po okresie postoju wywieziony do "nowego właściciela".

Metoda "na kluczyk"
Policjanci zwalczający przestępczość samochodową na Mokotowie uzyskali informacje, że skradziony na terenie podwarszawskiej miejscowości Peugeot model 5008 może znajdować się w garażu podziemnym przy ulicy Obrzeżnej. Okazało się, że miejsce to stało się także kryjówką dla kolejnego skradzionego samochodu w Sulejówku. Tym razem łupem złodziei padło Volvo xc 90 o wartości 170 tys. złotych. Kryminalni, przypuszczając, że sprawcy w najbliższym czasie pojawią się w garażu, aby odebrać pojazdy, postanowili zatrzymać ich na gorącym uczynku. Kiedy do miejsca postojowego, na którym zostało zaparkowane Volvo, podjechał Volkswagen, policjanci wkroczyli do akcji. W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy trafili w ręce funkcjonariuszy. Kryminalni zabezpieczyli w samochodzie, którym przyjechali oraz przy nich akcesoria służące do kradzieży pojazdów. Policjanci ustalili, że złodzieje działali zawsze w ten sam sposób. Najpierw kradli właścicielom pojazdów przebywającym w sklepach lub kościele kluczyki, a potem odjeżdżali ich samochodami. Okazało się, że w ten sposób ukradli również mercedesa z Ursynowa. Poszkodowani zgłaszali także przypadki kradzieży samochodów podczas snu właścicieli. Złodzieje włamywali się do domów, zabierali kluczyki i wyjeżdżali z garażu. W przypadku aut luksusowych o bardzo dużej wartości sprawcy nieraz wykazywali się dużą inwencją. W zgłoszeniach policyjnych znane są przypadki kradzieży kluczyków z... ubrań prawowitych posiadaczy pojazdów. Do takich sytuacji dochodziło w sklepach, a także restauracjach, teatrach czy też imprezach sportowych. Po dokładnej obserwacji swoich "ofiar" sprawcy potrafili niepostrzeżenie skraść kluczyki, na przykład z kieszeni kurtki odwieszonej na oparciu krzesła, a chwilę potem odjechać autem z parkingu. Z danych pochodzących z Komendy Głównej Policji wynika, że wartość skradzionych samochodów w 2012 roku - według deklaracji pokrzywdzonych - wyniosła 521,8 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to 509,8 mln zł. Ten trend pokazuje, że nabywcy aut określanych mianem luksusowych muszą liczyć się z rosnącym ryzykiem ich utraty.

Polecane Ubezpieczenia

Rodzina

Hestia 1 - Najprostszy pakiet ubezpieczenia.

Pakiet Hestia 1 jest tak zbudowanym ubezpieczeniem, aby zapewnić podstawową ochronę ubezpieczenia tym naszym klientom, którzy są na początku swojej drogi do sukcesu materialnego i zawodowego. Jest to prosty pakiet ubezpieczeń Ergo Hestii, w którym wygodnie i szybko ubezpieczysz mieszkanie lub dom, samochód (OC, AC, NNW), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).
........................................

Hestia 7 - Najbardziej rodzinny pakiet ubezpieczenia.

Pakiet Hestia 7 dedykowana jest klientom, których potrzeby ubezpieczenia są szersze niż zakres ochrony ubezpieczeń pakietu Hestia 1. Hestia 7 ubezpieczenie pakietowe siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę oraz majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym "Teraz Polska".

Firma

Moja Firma - Pakiet ubezpieczenia dla małych firm.

Pakiet Moja Firma to ubezpieczenia pakietowe stworzone z myślą o małych przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych (a w szczególności aptekach, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, punktach usługowych). W ramach pakietu ubezpieczeń Moja Firma klienci mogą zawrzeć ubezpieczenie mienia firmy i odpowiedzialności cywilnej. Oferta zawiera również ubezpieczenia NNW pracowników i komunikacyjne przedsiębiorców. W ramach uproszczonej likwidacji szkód odszkodowanie do 3 tysięcy złotych Ergo Hestia wypłaca bez oględzin.
........................................

Hestia Biznes - Najlepszy pakiet ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pakiet ubezpieczenia Hestia Biznes to pakiet sześciu najbardziej przydatnych ubezpieczeń, które zapewniają maksymalną opiekę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz ochronę z tytułu szkód wynikających z prowadzonej działalności. Hestia Biznes zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczenia przedsiębiorstwa. W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Klienci Hestii Biznes korzystają ponadto z systemu atrakcyjnych zniżek.

Kontakt z agentem


Porady wszelakie:

Większość z nas nie wie co ma uczynić w razie wystąpienia wypadku. Należy pamiętać o kilku zasadach. W razie zdarzenia z udziałem pojazdów, co powinniśmy wykonać w razie kolizji albo wypadku wyjaśniają nam między innymi przepisy ruchu drogowego. W przypadku kolizji (nie ma osób rannych) należy auta przemieścić w miejsce niezagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Po tejże czynności dochodzi przeważnie do nieporozumień. O ile sprawa jest prosta a sprawca się przyznaje to spisujemy oświadczenie. Jeśli sprawca się nie przyznaje możemy zawołać policję. Wizyta skończy się pewnie mandatem dla jednej ze stron (przyjęcie mandatu przez winowajcę dla ubezpieczyciela nie jest podstawą do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, a tylko odpowiedzialności karnej). Pomimo tegoż, iż policjant przygotuje notatkę na miejscu wydarzenia, zdobądźmy informacje od winowajcy. Mundurowy ma przymus przekazania wam danych na temat: nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, numeru polisy, numeru rejestracyjnego sprawcy. Udostępnienia danych osobowych sprawcy policjant może odmówić. Jednak możecie sami się przejść do winowajcy i wziąć te dane. Nie dajcie sobie wmówić, że policja nie poda wam istotnych informacji (polisa, nazwa towarzystwa ubezpieczeń, numer rejestracyjny) i prześle je wyłącznie na wniosek towarzystwa ubezpieczeń. Jest to bezmyślność, jaka szerzy zagmatwanie. Takie informacje macie obowiązek uzyskać. Znacznie gorzej jest w wypadku wypadków. Tu są osoby poszkodowane. Co wypada uczynić? Przede wszystkim zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Absolutnie nie ruszamy pojazdów. W drugiej kolejności zabezpieczamy miejsce zdarzenia (wyciągnięcie kluczyków ze stacyjki innego pojazdu, ustawienie trójkątów, itp.) Potem musimy udzielić w podstawowym zakresie pierwszej pomocy. Zatem należałoby zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy. Musimy przywołać wszelkie służby (karetka, policja, straż pożarna, itp.). W przypadku strat majątkowych (tutaj przeważnie jest zalanie), musimy pamiętać, żeby wyeliminować źródło zdarzenia aby minimalizować straty. Czyli wzywamy hydraulika czy elektryka. Jeżeli gdzieś jest przeciek musimy odciąć wodę. Częstym wypadkiem również jest powódź. Najpospolitszym błędem jest czekanie, aż ubezpieczyciel przyśle kogoś kto wypompuje nam wodę oraz wysuszy lokum. O to musimy zadbać indywidualnie. Chyba, że mamy wykupiony Assistance, który zawiera taką pomoc. Generalnie ubezpieczyciel odpowiada za powstałe szkody, a nie za wyeliminowanie przyczyny. Kolejnym nagminnym przykładem są zbicia szyb i w samochodach i w lokalach gospodarczych (np. sklepy). Taką szybę powinniśmy wymienić ze względu na to, iż grozi bezpieczeństwu oraz powiększaniu się szkody - ktokolwiek może nam się włamać do sklepu bądź również ukraść auto. Niemniej jednak by mieć spokój skontaktujmy się z ubezpieczycielem i zapytajmy się go. Ubezpieczyciel może odejść od oględzin. Bardzo ważne jest abyśmy wykonywali zdjęcia. Nawet telefonem komórkowy. Zbierajmy także za całość faktury i rachunki. Ubezpieczyciel musi mieć dokument, iż cokolwiek zrealizowaliśmy. Kolejnym częstym przypadkiem, na który szczególnie musimy uważać jest pokrycie szkód na miejscu zdarzenia. Jeżeli jesteś sprawcą i pragniesz na miejscu opłacić za szkodę bezwzględnie odbierz oświadczenie od winowajcy gdzie będą jego dane, dane auta, Twoje dane i twojego samochodu. Musi być także wzmianka o wydaniu pieniędzy i tegoż, iż pokrzywdzony nie będzie więcej rościł następnych kosztów. Będzie to podstawą do odmowy, kiedy poszkodowany będzie chciwy i zgłosi się jeszcze do towarzystwa ubezpieczeń o zwrot kosztów. Nie bój się ubezpieczyciel musi Cię poinformować o wystąpieniu szkody i zgłoszonych roszczeniach.


Najczęściej zadawane pytania...

Czy istnieje możliwość doubezpieczenia pojazdu po szkodzie?
Tak.

Czy klient w przypadku wykupienia wyposażenia dodatkowego musi podać co to za rodzaj wyposażenia? Czy może po prostu będzie miał limit na to 2.000 zł? Może być mniej czy to stała suma?
Nie, ubezpieczeniem do kwoty 2000zł będzie objęte wszystko co spełnia definicje WD czyli "urządzenia i elementy pojazdu niemontowane fabrycznie: sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej (oprócz telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, sprzęt łączności satelitarnej (nawigacja satelitarna), taksometry, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe oraz foteliki do przewozu dzieci;"

Czy mogę ubezpieczyć wyposażenie dodatkowe pojazdu na kwotę wyższą niż 2000 zł?
Nie, suma ubezpieczenia jest ustalona na stałą kwotę i wynosi 2000 zł. Ponadto ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego możliwe jest w Wariancie III "Pełne Autocasco".

Wartość ubezpieczonego skradzionego wyposażenia dodatkowego wynosi 3000 zł. Jak będzie rozliczana szkoda?
Maksymalna wypłata odszkodowania wynosi 2000 zł, czyli stanowi wyjściową sumę ubezpieczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na konsumpcję sumy ubezpieczenia, która pomniejsza wyjściową wartość. Przykładowo, jeżeli mieliśmy szkodę na wyposażeniu dodatkowym w wysokości 1200 zł, to maksymalna wysokość kolejnej wypłaty wynosi 800 zł.

Czy jest zamknięty katalog elementów, które można ubezpieczyć w zakresie ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego?
Tak, zgodnie z definicją za wyposażenie dodatkowe pojazdu uważa się urządzenia i elementy pojazdu niemontowane fabrycznie: sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej (oprócz telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, sprzęt łączności satelitarnej (nawigacja satelitarna), taksometry, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe oraz foteliki do przewozu dzieci.

Czy w przypadku kontynuowania polisy zawartej w ramach H7 w programie E7 zachowana zostaje dotychczasowa historia ubezpieczeniowa Klienta w Ergo Hestii?
Tak.

Czy w ramach AC można ubezpieczyć pojazd o ładowności powyżej 2 ton?
Nie.

W jakich wariantach można ubezpieczyć motocykl, quad lub skuter?
AC Wariant I "Całkowita utrata pojazdu", AC Wariant III "Pełne Autocasco - Kosztorys" oraz AC Wariant III "Pełne Autocasco - ASO".

Czy Klient może kupić każde ryzyko w innym wariancie?
Tak. Można np. zakupić AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu", NNW Wariant III, OC w życiu prywatnym Wariant I.

Czy w ramach Sieci Partnerskiej Ergo Hestia współpracuje z warsztatami ASO?
Do sieci należy kilka warsztatów ASO, które współpracują z Ergo Hestią na zasadach obowiązujących w Sieci Partnerskiej. Dostęp do listy wszystkich warsztatów znajduje się na stronie: http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/siec-partnerska.html.

Czy Klient może dokupić dowolny Assistance do ryzyka AC?
Nie. Przy zakupie AC Klient może wybrać 1 z 3 dostępnych wariantów HCA - Standard, Premium lub Prestiż. Brak możliwości wyboru wariantu Mini, który jest dedykowany dla produktu OC komunikacyjnego.

Czy naklejki reklamowe na pojeździe są objęte ochroną?
Tak. W ramach ubezpieczenia AC Wariant III "Pełne Autocasco" istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia dodatkowego, w ramach którego będziemy odpowiadali za naklejki reklamowe. Produkt kosztuje 50 zł, a suma ubezpieczenia jest ustalona w wysokości 2000 zł.

Posiadam pojazd ubezpieczony w zakresie AC Wariant III "Sieć Partnerska". W mojej okolicy nie ma warsztatu, który należy do Sieci Partnerskiej. Czy mogę naprawiać pojazd w dowolnym warsztacie?
Naprawa może zostać zlecona przez poszkodowanego dowolnemu warsztatowi. Wysokość odszkodowania będzie uwzględniała weryfikacje stawek roboczogodzinowych do średnich stawek za roboczogodzinę ustalonych w oparciu o ceny usług stosowanych przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu dokonującego naprawy, działającego na terenie miejsca naprawy pojazdu, nie więcej niż 110 zł brutto za 1 roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych.

Jeśli przyczyną szkody będzie samozapłon, to czy będzie to podstawa do wypłaty odszkodowania? AC Wariant III "Pełne Autocasco"?
Tak, Ergo Hestia odpowiada za skutki pożaru rozumianego jako niekontrolowany proces spalania, połączony z występowaniem płomieni.

Czy produkt Wyposażenie Dodatkowe można dokupić do każdego wariantu AC?
Nie, tylko do AC Wariant III "Pełne Autocasco".

Czy w przypadku wyboru AC Wariant III "Pełne Autocasco - ASO" Klient ma możliwość wyboru, jakiego rodzaju części zamienne mogą zostać użyte do naprawy, aby roszczenie zostało w całości pokryte w ramach ubezpieczenia?
Tak.

Czy szyberdach w samochodzie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka AC Wariant III "Pełne Autocasco"?
Jeżeli nie jest to wyposażenie standardowe, czyli szyberdach nie był montowany fabrycznie lub był doposażony przez dilera w momencie zakupu fabrycznego, to brak jest odpowiedzialności.

Jaki jest dopuszczalny okres eksploatacji pojazdu w AC Wariant III (Pełne Austocasco)?
W przypadku Wariantu Kosztorys dopuszczalny okres eksploatacji pojazdu, który przyjmujemy do ubezpieczenia, to 12 lat, a dla Wariantu Sieć Partnerska oraz ASO - 9 lat.

Mam pojazd ubezpieczony w zakresie AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu". Uszkodzenia pojazdu są znaczne, pojazd nadaje się do kasacji, tzn. brak jest możliwości przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Jak będzie rozliczana szkoda?
Wyliczony zostanie kosztorys naprawy zgodnie z warunkami opisanymi dla Wariantu II "Drobne uszkodzenia pojazdu", a odpowiedzialność zachodzi maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, przy założeniu, że suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak można znieść konsumpcję sumy ubezpieczenia w AC?
Konsumpcja sumy ubezpieczenia jest zniesiona w przypadku zakupu produktu dodatkowego - Stałej sumy ubezpieczenia. Produkt ten jest dostępny przy wykupieniu AC w wariancie III ("Pełne Autocasco"). W pozostałych przypadkach konsumpcja sumy ubezpieczenia jest wprowadzona. W ramach E7 nie ma możliwości zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia, jednak jest możliwość wykupienia dodatkowego produktu Stała Suma Ubezpieczenia. Produkt można zakupić po wykupieniu AC Wariant III.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania w przypadku likwidacji szkody w Wariancie II "Drobne uszkodzenia pojazdu"?
Wyliczenie wysokości odszkodowania odbywa się w wariancie kosztorysowym.

Posiadam ubezpieczenie AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu". Uszkodzone zostały drzwi. Czy uzyskam odszkodowanie za podnośnik szyby, jeżeli został uszkodzony?
Tak, odpowiedzialność jest za wszystkie elementy składające się na drzwi (nie tylko element "metalowy").

Uszkodzeniu uległ zderzak tylny oraz belka pod zderzakiem. Czy w AC Wariancie II "Drobne uszkodzenia pojazdu" przyjmujemy odpowiedzialność na belkę pod zderzakiem?
Brak odpowiedzialności za belkę pod zderzakiem. Jest to element niezależny, w żaden sposób niezintegrowany ze zderzakiem.

Mam pojazd ubezpieczony w zakresie AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu". Uszkodzeniu uległy drzwi (kwalifikacja do wymiany). Czy Ergo Hestia, prócz zwrotu za wymianę drzwi, zwróci za wymianę listwy ochronnej, którą trzeba technologicznie wymienić?
Tak.

Jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania w przypadku wykupionego Wariantu II "Drobne uszkodzenia pojazdu"?
Granice wysokość odszkodowania wyznacza suma ubezpieczenia, która w Wariancie II "Drobne uszkodzenia pojazdu" ustanowiona jest na poziomie 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czy elementy pojazdu ubezpieczone w ramach AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu" objęte są ochroną w przypadku kradzieży?
Nie, w ramach AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu" brak odpowiedzialności za szkody polegające na rozkradzieży elementów pojazdu.

Jaki jest dopuszczalny okres eksploatacji pojazdu w ubezpieczeniu AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu"?
Dopuszczalny okres eksploatacji pojazdu, który przyjmujemy do ubezpieczenia AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu", to 12 lat.

Jaki procent wartości rynkowej pojazdu stanowi suma ubezpieczenia w AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu"?
Suma ubezpieczenia liczona jest od 70% wartości rynkowej pojazdu.

Mam pojazd ubezpieczony w zakresie AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu". Jak będzie wyliczona wartość odszkodowania w przypadku szkód, których wartość przekracza 70% sumy ubezpieczenia? Czy wystąpi szkoda całkowita?
Konstrukcja produktu AC Wariancie II "Drobne uszkodzenia pojazdu" nie przewiduje szkody całkowitej. Każda szkoda rozliczana jest jako częściowa, a górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczeń wyznaczona jako 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

W jakiej wysokości jest franszyza integralna w AC Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu"?
300 zł brutto. W przypadku gdy pojazd jest ubezpieczony w kwocie netto, próg odpowiedzialności rozpoczyna się od kwoty netto z kwoty 300 zł, czyli 244 zł.

Jak ustalana jest wartość szkody całkowitej w AC Wariant I "Całkowita utrata pojazdu"?
W przypadku szkody całkowitej w pojeździe, Ergo Hestia ustala rozmiar szkody oraz wysokość odszkodowania jako kwotę równą wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości, tj. nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość użytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży. Szkodą całkowitą w rozumieniu Wariantu I "Całkowita utrata pojazdu" jest szkoda, dla której koszty naprawy przekraczają 90% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto (to jest uwzględniających należny podatek VAT):
a) cen części alternatywnych i wymiaru koniecznej robocizny, wskazanych w systemie Audatex,
b) stawki roboczogodziny w wysokości 65 zł.
Jeżeli do wyliczenia kosztu naprawy nie można zastosować ceny części alternatywnej, stosuje się cenę części oryginalnej pomniejszoną o jej zużycie eksploatacyjne liczone zgodnie z tabelą amortyzacyjną.

Czy kradzież częściowa (rozkradzież pojazdu) jest objęta ochroną w Wariancie I "Całkowita utrata pojazdu"?
Nie, odpowiedzialność jest za kradzież całego pojazdu.

Ile wynosi udział własny w szkodzie (franszyza redukcyjna) z ryzyka AC?
W ramach Ergo 7 nie ma udziału własnego w szkodzie. Wyjątek: Na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy w stosunku do szkód powstałych na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, bezpośredniego działania osób trzecich na pojazd, nagłego działania sił przyrody, zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu oraz kradzieży wprowadza się udział własny w wysokości 1.000 zł.

Czy w zakresie AC jest ochrona pojazdu na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy?
Tak, natomiast w stosunku do szkód powstałych na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, bezpośredniego działania osób trzecich na pojazd, nagłego działania sił przyrody, zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu oraz kradzieży wprowadza się udział własny w wysokości 1.000 zł.
W zakresie ryzyka kradzieżowego znajduje się:
- Wariant I "Całkowita utrata pojazdu" - odpowiedzialność tylko za kradzież całego pojazdu;
- Wariant II "Drobne uszkodzenia pojazdu" - brak odpowiedzialności;
- Wariant III "Pełne Autocasco" - odpowiedzialność za kradzież całego oraz części pojazdu.

Jakie są warunki zawarcia krótkoterminowej umowy AC?
Ubezpieczający ma możliwość zawierania krótkoterminowych umów ubezpieczenia tylko w celu wyrównania okresów ubezpieczenia do ryzyka OC w Ergo Hestii. Ubezpieczenie krótkoterminowe nie może zostać zawarte na okres krótszy niż 15 dni. Składkę za umowy ubezpieczenia zawierane na okresy krótsze od roku oblicza się, stosując zasadę pro rata temporis, przy czym za rok przyjmuje się 365 dni, a za miesiąc 30 dni.

Mam ubezpieczony pojazd w zakresie AC Wariant I "Całkowita utrata pojazdu". Wartość naprawy w ASO stanowi 85% wartości rynkowej pojazdu. Dlaczego otrzymałem decyzję odmowną?
W ramach AC Wariant I "Całkowita utrata pojazdu" odpowiedzialność jest za szkody polegające na kradzieży pojazdu oraz szkody całkowite w rozumieniu Wariantu I Autocasco "Całkowita utrata pojazdu" - kradzież całego pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy (wyliczone według metody kosztorysowej) przekraczają 90% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto (to jest uwzględniających należny podatek VAT):
a) cen części alternatywnych i wymiaru koniecznej robocizny, wskazanych w systemie Audatex,
b) stawki roboczogodziny w wysokości 65 zł.
Jeżeli do wyliczenia kosztu naprawy nie można zastosować ceny części alternatywnej, stosuje się cenę części oryginalnej pomniejszoną o jej zużycie eksploatacyjne liczone zgodnie z tabelą amortyzacyjną.

Czy grad albo powódź może spowodować szkodę całkowitą, o której mowa w AC Wariant I "Całkowita utrata pojazdu"?
Tak, grad jest wskazany w definicjach zdarzeń losowych, za które przyjmujemy odpowiedzialność. Będziemy również odpowiadali za skutki działania powodzi. Zastosowanie ma zapis wskazujący na przyczyny zdarzeń, za które przyjmujemy odpowiedzialność ("pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody").

Czy można dokupić HCA Prestiż do ubezpieczenia OC w trakcie trwania ochrony?
Nie ma możliwości dokupowania dodatków do produktów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Czy w trakcie trwania ubezpieczenia można zmienić rodzaj Assistance na wyższy wariant?
Nie ma możliwości zmiany wariantu ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony.

Czy Klient może dokupić dowolny Assistance do ryzyka OC?
Tak. Przy zakupie OC Klient może wybrać 1 z 4 dostępnych wariantów HCA. W przypadku zakupu samego AC, Klient może kupić wszystkie warianty HCA za wyjątkiem Mini, które jest dedykowane dla produktu OC komunikacyjnego.

Czy w ubezpieczeniu kosztów leczenia w NNW KiP występuje udział własny?
Brak udziałów własnych.

Czy ilość osób wpisana w dowodzie rejestracyjnym ma wpływ na składkę NNW KiP?
Nie, ilość współwłaścicieli wpisanych w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpływu na wysokość składki. Wysokość składki to wynik mnożenia liczby miejsc siedzących wpisanych w dowodzie rejestracyjnym (S.1) oraz wysokości składki za osobę. Przykładowo, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wpisanych jest 5 miejsc, a składka od osoby wynosi 10 zł, to składka NNW KiP wynosi 50 zł.

Wartość ubezpieczonego skradzionego wyposażenia dodatkowego wynosi 3000 zł. Jak będzie rozliczana szkoda?
Maksymalna wypłata odszkodowania wynosi 2000 zł, czyli stanowi wyjściową sumę ubezpieczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na konsumpcję sumy ubezpieczenia, która pomniejsza wyjściową wartość. Przykładowo, jeżeli mieliśmy szkodę na wyposażeniu dodatkowym w wysokości 1200 zł, to maksymalna wysokość kolejnej wypłaty wynosi 800 zł.

Jaki jest koszt zakupu ubezpieczeń dodatkowych?
Ubezpieczenie Szyb Samochodowych - 120 zł; Bagaż - 50 zł; Wyposażenie Dodatkowe - 50 zł; Stała Suma Ubezpieczenia - 200 zł; Ochrona Utraty Zniżek - 90 zł; ZK - 30 zł; HCA Mini - 9 zł; HCA Standard - 40 zł; HCA Premium - 140 zł; HCA Prestiż - 470 zł (Stan na 05.2013).

Czy można kupić Ubezpieczenie Szyb wraz z ubezpieczeniem OC?
Tak.

Czy szyberdach w samochodzie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Ubezpieczenia Szyb Samochodowych?
Brak odpowiedzialności. Szyberdach nie jest przedmiotem w Ubezpieczeniu Szyb Samochodowych.

Czy w Ergo 7 działa promocja przy ubezpieczeniach komunikacyjnych "zniżka za zniżkę"?
Nie, w Ergo 7 nie działa promocja "zniżka za zniżkę".

Czy produkt Ergo 7 wymaga kupienia pakietu ryzyk komunikacyjnych?
Nie, można kupić odrębnie każde z ryzyk OC, AC, NNW KiP. Do każdego ze wskazanych produktów można dokupić dodatkowe produkty dedykowane.

Czy na taryfikację AC wpływa fakt, że pojazd jest przedmiotem umowy leasingu?
Nie.

Czy na taryfikację AC wpływa rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych?
Nie.

Czy będzie zastosowana zniżka za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia, jeżeli data pomiędzy końcem okresu ubezpieczenia w poprzedniej umowie a początkiem okresu ubezpieczenia nowej umowy wynosi 45 dni?
Nie. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia uważa się zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia tego samego pojazdu, gdy:
1) w zakończonej umowie nie wystąpiła szkoda, za którą Ergo Hestia wypłaciła lub jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania,
2) pomiędzy datą końca okresu ubezpieczenia w poprzedniej umowie a początkiem okresu ubezpieczenia nowej umowy nie minęło więcej niż 30 dni.
W tym przypadku okres wynosi powyżej 30 dni.

Jakie są zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne za wykupione ubezpieczenie majątkowe?
Brak, taryfa nie przewiduje uwzględniania zniżek za łączenie produktów komunikacyjnych z majątkowymi.

Czy taryfa przewiduje zwyżkę za ubezpieczenie pojazdu będącego w leasingu?
Brak zwyżki.

Jakie są zniżki za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe GPS?
Taryfa nie przewiduje zniżki za zabezpieczenie przeciwkradzieżowe GPS.

Jaka jest zwyżka za rozłożenie płatności składki na 4 raty?
Ubezpieczający ma możliwość rozłożenia płatności na raty, jeżeli wysokość raty wynosi nie mniej niż 150 zł. W przypadku płatności jednorazowej zastosowana zostanie zniżka 10%, a dla 4 rat - zwyżka 10%. Termin płatności poszczególnych rat przypada na nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem poszczególnych okresów ubezpieczenia. Zniżka/ zwyżka za raty nie dotyczy ubezpieczeń dodatkowych.

Jaka jest zniżka za płatność jednorazową? Czy jest zwyżka za rozłożenie płatności składki w 2 ratach?
Ubezpieczający ma możliwość rozłożenia płatności na raty, jeżeli wysokość raty wynosi nie mniej niż 150 zł. W przypadku płatności jednorazowej zastosowana zostanie zniżka 10%, a dla 4 rat - zwyżka 10%. Termin płatności poszczególnych rat przypada na nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem poszczególnych okresów ubezpieczenia. Zniżka/ zwyżka za raty nie dotyczy ubezpieczeń dodatkowych.

Czy taryfa przewiduje zwyżkę składki za ryzyko OC dla obcokrajowca na stałe przebywającego za granicą?
Brak zwyżki. Taryfa również nie przewiduje zwyżki dla obcokrajowca, który mieszka w Polsce.

Czy składkę za OC można rozłożyć na raty?
Tak, ale minimalna wysokość raty wynosi 150 zł. Przykładowo składkę w wysokości 400 zł można rozłożyć na 2 raty, natomiast brak możliwości rozłożenia na 4 raty. W przypadku OC wystawianym po terminie, analogicznie jak w H7, nie ma możliwości rozłożenia składki na raty.

Czy Bonus Malus dla ubezpieczeń komunikacyjnych linii Ergo 7 jest taki sam jak w H7?
Tak, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient w trakcie aktywnej ochrony wprowadza kolejny pojazd - w takiej sytuacji BM ustalany jest jak dla nowego Klienta.

Czy w ubezpieczeniu bagażu odpowiemy za skradziony rower, który był przypięty łańcuchem do słupa?
Nie. Odpowiedzialność będzie tylko, jeśli rower znajdowałby się pod bezpośrednią opieką.

Czy będzie odpowiedzialność, jeśli pozostawimy rower na miejscu postojowym i zostanie on skradziony?
Rower należy do rzeczy osobistych. Zgodnie z parag 2 ust 3 pkt 2 rzeczy osobiste nie są objęte ochroną jeżeli znajdują na miejscu postojowym.

Czy w ubezpieczeniu mienia wprowadzona jest konsumpcja sumy ubezpieczenia?
Tak.

Według jakiej wartości ustalimy wysokość odszkodowania dla wyposażenia mieszkania?
Wysokość odszkodowania zostanie ustalona według wartości odtworzeniowej.

Czy sumę ubezpieczenia dla budynków gospodarczych ustala się odrębnie dla każdego budynku, czy łącznie dla wszystkich?
Sumę ubezpieczenia dla budynków gospodarczych ustala się odrębnie dla każdego budynku gospodarczego wymienionego w umowie.

Jakie zabezpieczenia muszą posiadać drzwi wejściowe do domu?
Wszystkie wejścia do domu muszą być zabezpieczone pełnymi drzwiami zewnętrznymi (lub zawierającymi elementy szklane, o ile wskutek ich uszkodzenia nie można otworzyć zamka lub wejść do domu lub mieszkania), prawidłowo osadzonymi, zamkniętymi na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe albo jeden posiadający certyfikat wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie lub zamek wielopunktowy; wymogi spełnia także zabezpieczenie drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie z jednym zamkiem wielozastawkowym; certyfikaty muszą być wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Techniki Budowlanej lub inną instytucję uprawnioną do tego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Czy w ramach ubezpieczenia architektury ogrodu od kradzieży wymagamy, aby działka była ogrodzona?
Ubezpieczenie architektury ogrodu od kradzieży nie wymaga zabezpieczenia w postaci ogrodzenia.

Czy w ramach ubezpieczenia architektury ogrodu będzie odpowiedzialność za przedmioty ruchome takie jak meble na tarasie, grill, parasol, rośliny, kosiarka itp.?
Tak, w ramach ubezpieczenia architektury ogrodu w Wariancie III ochroną są objęte meble ogrodowe, grille, parasol, huśtawka itp.

Jakie są minimalne wymogi zabezpieczeń dla budynków gospodarczych, piwnicy i garażu?
Wejście do piwnicy, garażu, budynku gospodarczego lub innego pomieszczenia gospodarczego musi zostać zabezpieczone drzwiami, zamkniętymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową, elektryczny system zamykania lub inny system zabezpieczenia posiadający klasę odporności na włamanie, także gdy drzwi te stanowią jednocześnie wejście do domu.

Czy można ubezpieczyć garaż znajdujący się na działce innej niż dom?
Nie, garaż można objąć ochroną ubezpieczeniową, jeśli znajduje się na terenie tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie lub znajduje się w budynku, w którym znajduje się mieszkanie.

Czy oszklone drzwi wejściowe do domu stanowią wystarczające zabezpieczenie przeciwkradzieżowe?
Tak, o ile wskutek ich uszkodzenia nie można otworzyć zamka lub wejść do domu. Szczegółowy opis zabezpieczeń znajduje się w par. 12 OWU (postanowienia wspólne).

Czy "ogród zimowy", loggia stanowią element domu czy architektury ogrodu?
Jeśli ogród zimowy powstał poprzez zabudowanie balkonu lub tarasu, to jest częścią domu/mieszkania.

Czy można ubezpieczyć oszklenia od stłuczenia?
Tak, oszklenia od stłuczenia można ubezpieczyć w Wariancie III Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych. Definicja oszkleń znajduje się w par. 2.26 Postanowień Wspólnych i Definicji Pozakomunikacyjnych.

Jakie koszty są pokrywane w ramach świadczenia poszukiwania przyczyny szkody?
Koszty poszukiwania przyczyny szkody obejmują robociznę i materiały niezbędne do identyfikacji i dotarcia do uszkodzonego elementu, a później usunięcia skutków tych działań (tzn. przywrócenia stanu sprzed powstania szkody - zgodnie z par. 4 ust. 2). Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 PLN, z zastrzeżeniem, że z tytułu pokrycia kosztów naprawy elementu, którego uszkodzenie było przyczyną szkody odpowiadamy w granicach SU, do kwoty nie większej niż 500 zł za każdy uszkodzony element.

Czy można kupić ubezpieczenie wyposażenia mieszkania bez konieczności ubezpieczenia mieszkania?
Tak, można, pod warunkiem, że na polisie wskażemy lokalizację mieszkania/domu, w którym znajduje się ubezpieczone wyposażenie.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia należy sprzęt muzyczny?
Sprzęt muzyczny należy do kategorii rzeczy osobistych i bagażu.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia zaliczają się rybki - w akwarium w domu i /lub w oczku wodnym przed domem?
Rybki w akwarium można przyjąć do ubezpieczenia (traktujemy jako element wyposażenia); w przypadku rybek znajdujących się w oczku wodnym nie przyjmujemy ich do ubezpieczenia.

Czy aparaty słuchowe i pompy insulinowe mogą zostać ubezpieczone od kradzieży?
Tak, aparaty słuchowe i pompy insulinowe należą do kategorii rzeczy osobistych, które można ubezpieczyć w wariancie II lub III. Dodatkowo w Ubezpieczeniu Bagażu przedmioty te będą chronione od rabunku.

Czy laptop zakupiony na firmę - jednoosobową działalność gospodarczą, przechowywany w ubezpieczonym mieszkaniu, zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową?
Tak, laptop jest zaliczany do kategorii rzeczy osobistych i zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia w ramach Wariantu II lub III. Możliwość ubezpieczenia mienia jednoosobowej działalności gospodarczej zależy od profilu działalności (numer PKD dostępny na ścieżce sprzedaży)

W którym wariancie ochroną ubezpieczeniową objęty zostanie monitoring zewnętrzny domu?
Monitoring zewnętrzny domu należy zaliczyć do kategorii urządzeń technicznych, które są uważane za element domu. Dom można ubezpieczyć w ramach 3 dostępnych wariantów ubezpieczenia mienia.

Czy gniazdka elektryczne są uważane za zakończenia instalacji (elektrycznej)?
Tak, gniazdka elektryczne stanowią zakończenie instalacji elektrycznej.

W którym wariancie ochroną ubezpieczeniową objęte są solary zainstalowane w ogrodzie?
Solary zainstalowane w ogrodzie należy zaliczyć do kategorii urządzeń technicznych, które są uważane za element domu. Dom można ubezpieczyć w ramach 3 dostępnych wariantów ubezpieczenia mienia.

Jaka jest definicja sprzętu sportowego?
W OWU nie ma definicji sprzętu sportowego. Sprzęt sportowy rozumiany jest jako powszechnie używane sprzęty do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Czy można ubezpieczyć sam budynek gospodarczy i architekturę ogrodu?
Nie. Budynek gospodarczy i architekturę ogrodu można ubezpieczyć pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania. Budynek gospodarczy i architektura ogrodu musi znajdować się na terenie tej samej posesji, co ubezpieczony dom lub mieszkanie.

Czy z ubezpieczenia architektury ogrodu otrzymam odszkodowanie za skradzione rośliny?
Tak, odszkodowanie zostanie wypłacone w oparciu o wartość rynkową rośliny nie starszej niż 10 lat. Ten poziom odpowiedzialności jest najwyższy na rynku.

Czy mogę ubezpieczyć przydomową oczyszczalnię ścieków?
Przydomową oczyszczalnię ścieków należy zaliczyć do kategorii urządzenia techniczne, które są uważane za element domu. Dom można ubezpieczyć w ramach 3 dostępnych wariantów ubezpieczenia mienia.

Czy akwarium lub terrarium można ubezpieczyć od pęknięcia lub stłuczenia?
Tak, w wariancie III.

Jak ubezpieczyć dom od ryzyka powodzi?
Na wniosek Klienta i za opłatą dodatkowej składki, ochrona Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych może zostać rozszerzona o szkody będące następstwem powodzi. Składka za ubezpieczenie zależy od ilości szkód powstałych wskutek powodzi w miejscu ubezpieczenia. W przypadku nowych polis stosujemy 30 dniowy okres karencji. Przy bezszkodowej kontynuacji (w tym zmiany przez Klienta produktu Hestia 7 na Ergo 7) karencji nie stosuje się.

Czy w Ergo 7 można ubezpieczyć dom/mieszkanie w ramach działalności gospodarczej?
Istnieje możliwość ubezpieczenia domu/mieszkania w ramach linii Ergo7 przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą o określonym na ścieżce profilu działalności (nr PKD dostępny na ścieżce sprzedaży).

Według jakiej wartości ustalimy wysokość odszkodowania dla domu?
Podstawą ustalania wysokości odszkodowania domu jest jego wartość odtworzeniowa, pod warunkiem, iż wiek domu nie przekracza 50 lat. Jeśli wiek domu przekracza 50 lat, to do ustalenia wysokości odszkodowani podstawą jest wartość rzeczywista. Jeśli Klient złoży oświadczenie: "Budynek jest starszy niż 50 lat, ale zarówno jego dach, jak i elewacja podlegały wymianie lub przeszły remont generalny w ostatnich 50 latach", to budynek może zostać ubezpieczony od wartości odtworzeniowej. Jeżeli jednak w trakcie likwidacji szkody że elementy te nie zostały wyremontowane, to do wyliczenia wartości szkody przyjmiemy wartość rzeczywistą.

Czy altanka ogrodowa jest ubezpieczona od ryzyka wandalizmu?
Tak, altanka ogrodowa (architektura ogrodu) jest ubezpieczona od aktów wandalizmu, w tym graffiti, jeśli została ubezpieczona w Wariancie III Ubezpieczenia Mienia.

W którym wariancie ubezpieczenia można ubezpieczyć sprzęt elektroniczny Klienta od przepięć?
Sprzęt elektroniczny od przepięć, rozumianych jako gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, można ubezpieczyć w ramach Wariantu II lub III Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych, natomiast przepięcie wskutek pioruna jest w zakresie każdego wariantu.

W którym wariancie ubezpieczenia mienia mogę ubezpieczyć sprzęt sportowy?
Sprzęt sportowy uważany jest za rzeczy osobiste, które można ubezpieczyć w ramach Wariantu II i III Ubezpieczenia Mienia.

Czy odzież i pościel Klienta stanowią wyposażenie mieszkania, czy rzeczy osobiste?
Odzież i pościel ubezpieczonego oraz osób bliskich zalicza się do rzeczy osobistych, które można ubezpieczyć w ramach Wariantu II i III Ubezpieczenia Mienia.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia należą meble w zabudowie?
Meble w zabudowie zaliczane są do kategorii wyposażenia, które można ubezpieczyć w ramach Wariantów II i III Ubezpieczenia Mienia.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia należą drzwi wewnętrzne, wanny, rolety?
Przedmioty te należą do kategorii elementów wykończenia domu lub mieszkania.

Czy odpowiadamy za kradzież służbowego laptopa, pozostawionego w mieszkaniu Klienta?
Tak, pod warunkiem, że mieszkanie spełnia wymogi zabezpieczenia zgodnie z OWU oraz jeśli użyczenie laptopa przez pracodawcę zostało potwierdzone na piśmie.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia należą kolektory słoneczne, klimatyzatory i piece?
Przedmioty te stanowią elementy urządzeń technicznych wchodzących w skład definicji domu i mieszkania.

W którym wariancie można ubezpieczyć działa sztuki, antyki, dzieła kolekcjonerskie?
Dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie można ubezpieczyć w wariancie III pod warunkiem jednoczesnego ubezpieczenia domu jednorodzinnego/ mieszkania, wyposażenia lub rzeczy osobistych. Przed ubezpieczeniem przedmioty powinny zostać skatalogowane i wycenione przez rzeczoznawcę na koszt Klienta.

W którym wariancie można ubezpieczyć architekturę ogrodu?
W wariancie III.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia zaliczamy okna, parapety zewnętrzne, balkon lub taras domu lub mieszkania?
Przedmioty te stanowią element domu lub mieszkania.

Jakie są limity odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek wandalizmu?
Za szkody powstałe w wyniku wandalizmu odpowiadamy do 5% sumy ubezpieczenia w Wariancie II lub 10% sumy ubezpieczenia w Wariancie III w ramach wszystkich przedmiotów ubezpieczenia.

Według jakiej wartości ustalimy wysokość odszkodowania dla przedmiotów takich jak sprzęt fotograficzny, mp3 lub telefon komórkowy?
Te przedmioty zaliczane są do kategorii rzeczy osobistych, dla których wysokość odszkodowania wyliczana jest według wartości odtworzeniowej.

W jakiej definicji znajdę laptopa?
W definicji rzeczy osobistych i bagażu.

Do jakiej kategorii przedmiotów ubezpieczenia należy telewizor zamontowany na ścianie?
Telewizor stanowi element wyposażenia.

Jak będzie wyglądał proces orzekania wysokości uszczerbku na zdrowiu w przypadku, gdy klient doznał uszczerbku, który nie jest zawarty w tabeli? Czy lekarz ma wtedy określić procent uszczerbku na zdrowiu a EH wypłaci zgodnie z tym orzeczeniem odszkodowanie?
W linii Ergo 7 ubezpieczenie NNW zawierane jest w systemie świadczeń stałych, tak więc nie będzie komicji lekarskiej. Po zebraniu dokumentacji lekarskiej nastąpi orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą uszczerbków na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

Jak ubezpieczyć dziecko, które jeździ konno w ramach klubu jeździeckiego?
Aby ochrona z tytułu NNW była pełna konieczne jest rozszerzenie zakresu o sporty o podwyższonym ryzyku oraz o wyczynowe uprawianie sportu.

Jaka jest minimalna suma ubezpieczenia w NNW?
10.000 zł.

Jaka jest maksymalna suma ubezpieczenia w NNW?
500.000 zł, jednak jeżeli suma ubezpieczenia wskazana w umowie jest wyższa niż 100.000 zł to świadczenia wskazane w rozdziale II tabeli uszczerbków na zdrowiu wypłacane są jako procent kwoty 100.000 zł.

Czy wspinaczka alpejska na Mount Blanc (Alpy) jest uważana za sport ekstremalny?
Tak, zgodnie z definicją sportów ekstremalnych wszelkiego rodzaju wspinaczka jest uważana za sport ekstremalny, który został wyłączony z zakresu ochrony ubezpieczeniowej NNW.

10 lat temu Klient chorował na nowotwór, który został wyleczony. Czy może wykupić ubezpieczenie w Wariancie III?
Tak, ale ubezpieczenie NNW nie obejmie zachorowań na nowotwór złośliwy sutka lub prostaty.

Czy udział dziecka w obozie narciarskim wymaga rozszerzenia zakresu NNW o wyczynowe uprawianie sportu?
Jeśli obóz jest organizowany w celach rekreacyjnych, a nie w celu maksymalizacji wyników sportowych, to nie ma obowiązku rozszerzania zakresu ochrony o wyczynowe uprawianie sportu.

Czy w razie śmierci wskutek NNW wypłacone będzie świadczenie w wysokości 100% SU?
Tak, świadczenie za zgon Ubezpieczonego to wypłata 100% sumy określonej w umowie ubezpieczenia.

Czy w ubezpieczeniu NNW można się ubezpieczyć pomimo uprawiania sportu ekstremalnego lub wykonywania zawodu niebezpiecznego?
Można, jednak ubezpieczenie NNW nie będzie obejmowało następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych oraz w związku z wykonywaniem zawodów niebezpiecznych.

W którym wariancie ubezpieczenia NNW można ubezpieczyć Klienta od ryzyka zawału?
W wariancie II i wariancie III. Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, która w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończyła 65. roku życia.

Czy w OC w życiu prywatnym odpowiadamy za uszkodzony wynajmowany pojazd albo jacht?
Zgodnie z wyłączeniami wskazanymi w parag. 2 - nie będzie odpowiedzialności.

Czy będzie odpowiedzialność z ryzyka OC w Życiu Prywatnym za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego podczas użytkowania wynajętego w trakcie wakacji pokoju hotelowego, np. za zbite lustro?
Tak, Klient będzie miał ochronę w ramach ubezpieczenia OC w Życiu Prywatnym za szkody w mieniu w pokoju hotelowym.

Czy rower przewożony na bagażniku dachowym objęty jest odpowiedzialnością w ubezpieczeniu bagażu?
Odpowiadamy za mienie pozostawione pod opieką ubezpieczonego lub osób bliskich. Jeśli więc Klient jedzie samochodem i ma rower na bagażniku dachowym to przyjmujemy, że jest pod jego opieką i przyjmiemy odpowiedzialność. Natomiast jeżeli Klient zostawi rower na dachu i oddali się od pojazdu to nie odpowiadamy, ponieważ nie jest pod jego bezpośrednią opieką.

Czy w ubezpieczeniu bagażu chroniony jest aparat fotograficzny?
Tak, aparat fotograficzny może zostać ubezpieczony w ramach Ubezpieczenia Bagażu.

Czy odpowiadamy za bagaż pozostawiony w samochodzie?
Tak, o ile bagaż pozostawiono w zamkniętym bagażniku pojazdu samochodowego.

Czy kupując więcej w ramach linii Ergo 7 polisa będzie tańsza?
Taryfa Ergo 7 skonstruowana jest w ten sposób, że zachęca do zakupu tych Klientów, którzy ubezpieczają więcej.
Służą temu 2 mechanizmy:
- po pierwsze uwzględniona w taryfie bariera wejścia (60 zł naliczane przy pierwszym zakupie w roku) powoduje, że osiągnięcie wyższej składki w ramach Ergo 7 czyni cenę korzystniejszą (60 zł "rozprasza się" w całej składce, a kolejne zakupy w danym roku nie są związane z tym kosztem).
- po drugie każde z ryzyk Ergo 7 posiada degresywną taryfę. Im wyższa jest suma ubezpieczenia domu, autocasco czy w NNW, im wyższa jest suma gwarancyjna OC, tym relacja ceny do SU będzie korzystniejsze.
Nie istnieją natomiast bezpośrednie powiązania taryfowe pomiędzy różnymi ryzykami lub np. pomiędzy kilkoma samochodami czy domami ubezpieczanymi w ramach Ergo 7.

Czy 60 zł doliczane jest do każdej polisy Ergo 7?
Nie. Kwota ta doliczana jest przy pierwszym zakupie E7. Następnym razem kwota ta zostanie doliczona w czasie kolejnej transakcji następującej po upływie roku od daty pierwszego zakupu ubezpieczeń z linii Ergo 7.

Od jakiej wartości ubezpieczanego mienia ma zastosowanie degresja taryfy?
W ryzyku mienia od ognia i innych Zdarzeń losowych jeśli wartość domu przekroczy 750 tys. zł, to składka od nadwyżki sumy ubezpieczenia powyżej tej wartości jest tańsza o 40%, natomiast jeśli wartość domu przekroczy 1 mln, to składa od nadwyżki powyżej tej SU będzie tańsza o 80%. W przypadku mieszkania te wartości to odpowiednio 300 tyś zł i 600 tyś zł.

Co oznacza, że w Ergo 7 ma zastosowanie degresja w taryfie?
Oznacza to, że na im wyższe sumy ubezpieczenia Klient ubezpieczy poszczególne elementy posiadanego majątku, tym niższą stawkę taryfową zastosujemy do kalkulacji.

Czy Ergo 7 jest droższe niż Hestia 7? Jaka jest bariera wejścia do zakupu ubezpieczenia Ergo 7?
Ergo 7 jest tańsze dla 60% Klientów Hestii 7. Dla Klientów, którzy zdecydują się na ubezpieczenie wyłącznie OC komunikacyjne cena w większości przypadków będzie mniej korzystna w Ergo 7, ponieważ do transakcji doliczany jest koszt stały w wysokości 60 zł.

Jakie są zwyżki za ubezpieczenie mieszkania znajdującego się na parterze lub na ostatniej kondygnacji?
Za ubezpieczenia mienia od ognia, tj. mieszkania, wyposażenia, rzeczy osobistych lub dzieł sztuki/ antyków/ zbiorów kolekcjonerskich w mieszkaniu położonym na ostatniej kondygnacji stosuje się 25% zwyżki składki. Ostania kondygnacja to mieszkanie, nad którego całą lub częścią powierzchni nie znajduje się inny lokal mieszkalny (do mieszkania nie zalicza się balkonu, loggi, tarasu itp.).

Jakie są zniżki za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe domu/ mieszkania?
Za zabezpieczenie wejść drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie, potwierdzonej atestem to -15%, za system antywłamaniowy wywołujący alarm to -10%, a za stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia/ prywatnego strażnika, osiedle strzeżone to -35%.

Jaka jest zwyżka za rozłożenie płatności składki na 4 raty?
Ubezpieczający ma możliwość rozłożenia płatności na raty, jeżeli wysokość raty wynosi nie mniej niż 150 zł. W przypadku płatności jednorazowej zastosowana zostanie zniżka 10%, a dla 4 rat - zwyżka 10%. Termin płatności poszczególnych rat przypada na nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem poszczególnych okresów ubezpieczenia. Zniżka/ zwyżka za raty nie dotyczy ubezpieczeń dodatkowych.

Jaka jest zniżka za płatność jednorazową?
Ubezpieczający ma możliwość rozłożenia płatności na raty, jeżeli wysokość raty wynosi nie mniej niż 150 zł. W przypadku płatności jednorazowej zastosowana zostanie zniżka 10%, a dla 4 rat - zwyżka 10%. Termin płatności poszczególnych rat przypada na nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem poszczególnych okresów ubezpieczenia. Zniżka/ zwyżka za raty nie dotyczy ubezpieczeń dodatkowych.

Jaka jest zniżka za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia?
W przypadku bezszkodowej kontynuacji w STU Ergo Hestia SA składka z poszczególnych ubezpieczeń może zostać obniżona o 10%. Zniżka za bezszkodową kontynuację jest stosowana odrębnie w każdym ubezpieczeniu wchodzącym w skład linii (nie dotyczy ubezpieczeń dodatkowych). Szkoda w jednym ubezpieczeniu nie ma wpływu na szkodowość w pozostałych. Zniżka za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia jest naliczana po wcześniejszym zastosowaniu innych zniżek przysługujących dla danego ubezpieczenia.

Jaka jest składka minimalna za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych?
Składka na polisie za wszystkie ubezpieczenia po uwzględnieniu wszystkich zniżek i zwyżek (z wyłączeniem zniżek/ zwyżek za raty) nie może być mniejsza niż 50 zł.

Czy jest wymóg ubezpieczenia komunikacji aby dostać zniżkę przy ubezpieczeniu majątku?
Nie, nie ma takiej konieczności, gdyż taryfa nie przewiduje zniżek za powiązanie produktów majątkowych z komunikacyjnymi. Klient może kupić każde ryzyko osobno. Taryfa komunikacyjna E7 uwzględnia efekt zniżki pakietowej funkcjonującej w ramach pakietu H7 przy ubezpieczaniu klienta o profilu dla którego stworzone jest Ergo7.

Czy można rozwiązać w trakcie roku umowę Hestii 7 i "zamienić" na Ergo 7?
W Ergo 7 mowy ubezpieczenia zawieramy na 12 miesięcy, tylko ubezpieczenie NNW możne zostać zawarte na okres krótszy a AC i NNW KiP można wyrównać do OC.
Hestia 7 jest dobrym produktem i nie zachęcamy klientów do rezygnowaniach z niego w trakcie obowiązywania polisy.


Ergo Hestia Olsztyn - Ubezpieczenia w Olsztynie
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698-838-495 Ubezpieczenia Olsztyn
Holms Pomoc Ubezpieczeniowa