Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

Likwidacja szkód > Co robić po szkodzie?

Szkoda Komunikacyjna

wypadek drogowy
kolizja
Zdarzenie drogowe w wyniku którego, któryś uczestnik doznał urazów ciała lub poniósł śmierć. Zdarzenie drogowe, w wyniku którego, uszkodzony został tylko pojazd.
1. Zabezpiecz miejsce wypadku – światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy. 1. Usuń pojazd poza jezdnię bądź oznacz, miejsce zdarzenia – światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy.
2. Wezwij służby ratownicze: 2. Wraz z drugim uczestnikiem zdarzenia uzupełnij druk „Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym” lub sprawca kolizji uzupełnia druk „Oświadczenie sprawcy”.
telefon alarmowy 112 lub Jeżeli nie posiadasz gotowego formularza, sporządź oświadczenie powypadkowe uwzględniające:
  - datę, godzinę i miejsce kolizji
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
- dane uczestników kolizji i właścicieli samochodów  (jeśli kierujący nie jest właścicielem auta): nr PESEL, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, adres zamieszkania oraz numery polis ubezpieczeniowych i nazwy firm ubezpieczeniowych
  - marki i numery rejestracyjne pojazdów
  - krótki opis, w jaki sposób doszło do zdarzenia
Dyspozytorowi podaj swoje dane osobowe i wszystkie niezbędne informacje o zdarzeniu.Nie rozłączaj się – może dyspozytor będzie chciał zadać dodatkowe pytania!

- opis uszkodzeń pojazdów

- jeśli nie masz oświadczenia: numer telefonu sprawcy kierującego pojazdem

3. Oceń zagrożenia i zabezpiecz ofiary wypadku 3. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzeń pojazdów

Pamiętaj! Nieudzielanie pierwszej pomocy jest przestępstwem!  
   
Wszystkich poszkodowanych należy traktować tak, jakby doznali urazu kręgosłupa!  
  4. Jeśli nie możecie się porozumieć, kto był sprawcą kolizji lub jeśli podejrzewasz, że mogło dojść do przestępstwa (sprawca jest pod wpływem alkoholu lub próbuje uciec z miejsca zdarzenia) – koniecznie zawiadom policję!
  5. Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem – najlepiej natychmiast, ale nie później niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Szkoda Majątkowa

rodzaj szkody
jakie kroki podjąć?
włamanie do mieszkania i kradzież ruchomości

1. Niezwłocznie powiadom policję

2. Przygotuj rachunek zniszczonego/skradzionego mienia

zalanie mieszkania Powiadom administratora budynku i poproś o sporządzenie protokołu określającego przyczynę powstania szkody oraz podmiot odpowiedzialny za jej powstanie. Przed wizją lokalną nie pozbywaj się uszkodzonych przedmiotów
wyrządzenie szkody osobie trzeciej
(np. zalanie lokalu)
1. Poinformuj osobę poszkodowaną o posiadanej umowie ubezpieczenia, podaj nr polisy, sporządź stosowne oświadczenie.
 
  2. Jeżeli do szkody doszło w wyniku kradzieży, przygotuj rachunki, faktury i karty gwarancyjne za wartościowe przedmioty ubezpieczone jako mienie ruchome.
  3. Zgłoś szkodę.