Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń > Historia

1995 r.


21 kwietnia TU PBK otrzymuje od Ministerstwa Finansów zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.


1996 r.


TU PBK rozpoczyna sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i osobowych.


2000 r.


STU Ergo Hestia kupuje TU PBK i staje się jedynym akcjonariuszem tego towarzystwa.


2002 r.


Od 13 lutego spółka działa pod nazwą MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.


Wystawienie pierwszej polisy majątkowej przez MTU. Podpisanie umowy agencyjnej ze strategicznym partnerem: Pocztową Agencją Usług Finansowych


2003 r.


Dynamiczna budowa sieci sprzedaży MTU: zostało zorganizowanych 200 szkoleń, na których zostało 1900 pośredników.


2004 r.


Utworzenie infolinii i systemów wsparcia dla Klientów oraz dla Agentów.


2006 r.


MTU osiąga dodatni wynik techniczny i finansowy. Wprowadzenie do Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Etyki w działalności ubezpieczeniowej obowiązujących w towarzystwach ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia.


2007 r.


Rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych dla Klientów za pośrednictwem platformy internetowej.


2008 r.


Wdrożenie elektronicznej aplikacji dla Agentów: wniosku elektronicznego.


Wdrożenie automatycznego systemu odnowień autocasco.


2009 r.


Ponad 1 mln obsługiwanych Klientów i 10 miejsce na rynku ubezpieczycieli majątkowych oraz 6 w ryzyku komunikacyjnym OC.


2010 r.


Ponad 0,5 mld zebranej składki oraz 5 miejsce na rynku w ryzyku komunikacyjnym OC.


Pierwsze miejsce dla MTU w rankingu Gazety Finansowej dla najbardziej stabilnego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych.


2011 r.


Intensyfikacja sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w sieci placówek SKOK.


Rozwój centrum obsługi Klienta i Agenta.


Blisko 700 mln zł składki ze sprzedaży przy 126% dynamice na rynku – jest to jeden z najlepszych wyników na rynku.


3 miejsce dla MTU na rynku w ryzyku komunikacyjnym OC.


2012 r
.


Usługa ubezpieczenie komunikacyjne MÓJ SAMOCHÓD otrzymała nagrodę Godło Teraz Polska