Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

Likwidacja szkód > Likwidacja szkody: krok po kroku

KROK 1 – Zanim zgłosisz szkodę

Niezbędne informacje do zgłoszenia szkody:

 • numer polisy z której dokonywane jest zgłoszenie
 • Twoje dane adresowe i kontaktowe
 • opis okoliczności zdarzenia
 • data i godzina zdarzenia

 

KROK 2 – Zgłaszanie szkody

Szkodę zgłaszasz:

formularzem internetowym na www.mtu.pl

telefonicznie MOJA INFOLINIA: 801 107 108 (z telefonu stacjonarnego)
lub 58 555 6 222 (z telefonu komórkowego)

faxem 58 555 60 22

emailem: szkody@mtu.pl


Pamiętaj o podaniu numeru telefonu - ułatwi to i przyspieszy późniejszy kontakt!

KROK 3 – Wizyta likwidatora

Do każdego Klienta MTU, który miał w wypadek drogowy lub doznał szkody majątkowej po zgłoszeniu szkody przyjeżdża likwidator mobilny.

Szkody majątkowe MTU mogą być likwidowane również w procedurze uproszczonej tj. bez oględzin.Wówczas z poszkodowanym kontaktuje się telefonicznie likwidator i wyjaśnia szczegóły.

Podczas spotkania likwidator:

 • dokona technicznej oceny samochodu, mieszkania lub urządzeń
 • sporządzi dokumentację fotograficzną
 • pomoże wypełnić potrzebne dokumenty

Dokumenty, które warto przygotować na spotkanie z likwidatorem szkód w przypadku szkody komunikacyjnej:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy kierującego w chwili zdarzenia (jeżeli pojazd w momencie zdarzenia znajdował się w ruchu)
 • kartę pojazdu (jeżeli została wydana)
 • dyspozycję wszystkich właścicieli pojazdu, co do sposobu wypłaty odszkodowania (numer konta bankowego, upoważnienia na osobę trzecią - jeśli odbiorcą nie jest właściciel - podpisaną przez wszystkich właścicieli pojazdu),
 • dyspozycji Banku/Leasingu w zakresie wypłaty odszkodowania (jeżeli dany podmiot występuje w szkodzie)
 • oświadczenia sprawcy zdarzenia
 • notatki Policji z miejsca zdarzenia (jeżeli podjęła czynności na miejscu zdarzenia i poszkodowany jest w jej posiadaniu)
 • świadectwo kwalifikacji kierującego w chwili zdarzenia lub potwierdzenie ukończenia kursu uprawniającego do przewozu osób lub towaru oraz dokumentu potwierdzającego ważność badań lekarskich (dotyczy tylko kierujących pojazdami o masie powyżej 3,5 t)
 • zgłoszenie na policję w przypadku szkody, która mogła powstać w wyniku przestępstwa

Dokumenty, które warto przygotować na spotkanie z likwidatorem szkód w przypadku szkody majątkowej:

 • akt własności
 • umowę najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu
 • polisę
 • protokół administracji budynku (jeśli dotyczy)
 • rachunek strat (jeśli szkoda dotyczy ruchomości)
 • opinię serwisu (jeśli zniszczeniu uległ sprzęt elektroniczny)
 • dokumenty potwierdzające własność mienia (np. paragony, gwarancje)
 • dyspozycję wypłaty odszkodowania

KROK 4 – Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co dzieje się z Twoją szkodą:

możesz zadzwonić na MOJĄ INFOLINIĘ pod numer 801 107 108 (z telefonu stacjonarnego) lub 58 555 62 22 (z telefonu komórkowego). Wszelkie informacje na temat Twojego zgłoszenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem e-maila: szkody@mtu.pl. Pamiętaj o podaniu w temacie wiadomości numeru szkody!

Jeśli chcesz powiadomić MTU o konieczności dodatkowych oględzin:

możesz przekazać wniosek o dodatkowe oględziny likwidatorowi prowadzącemu szkodę. Możesz to uczynić dzwoniąc na MOJĄ INFOLINIĘ: 801 107 108 (z telefonu stacjonarnego) lub 58 555 6 222 (z telefonu komórkowego) lub wysyłając  fax. 58 555 60 22

Jeśli nie podałeś numeru konta, na który mają być  przekazane pieniądze:

możesz przekazać dyspozycję, co do sposobu wypłaty odszkodowania likwidatorowi dokonującemu oględzin lub bezpośrednio do MTU za pośrednictwem faxu 58 555 60 22 lub wysyłając maila na adres: szkody@mtu.pl. Pamiętaj o podaniu w temacie wiadomości numeru szkody!