Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

Mój Dom > MÓJ DOM II

OFERTA PAKIETU MÓJ DOM II

 •  ubezpieczenie mieszkania lub dom jednorodzinnego

  Dom jednorodzinny jest chroniony na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym przepięcia i dewastacji. Mieszkanie jest chronione od zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń opisanych w zakresie ochrony domu jednorodzinnego z tą różnicą, że skutkiem wystąpienia takiego zdarzenia jest stan mieszkania uniemożliwiający jego dalsze zamieszkiwanie.
 • ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego

  Mienie ruchome należące do ubezpieczonego i jego bliskich oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego, są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym przepięcia i dewastacji.
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  Obejmuje ono szkody wyrządzone osobom trzecim w  związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania  lub domu jednorodzinnego. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe na terenie posesji na której znajduje się ubezpieczone mieszkanie lub dom jednorodzinny.

  Wysokość składki uzależniona od wariantu ubezpieczenia jaki Klient wybierze. Stawki są z góry określone:
   
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Wariant A
Wariant B
Wariant C
Mieszkanie lub dom jednorodzinny 50.000 zł 100.000 zł 200.000 zł
Mienie ruchome i stałe elementy 5.000 zł 10.000 zł 15.000 zł
OC w życiu prywatnym 25.000 zł 25.000 zł 25.000 zł
Składka kwartalna 25 zł 50 zł 85 zł
Składka kwartalna
na parterze budynku wielomieszkaniowego
30zł 59 zł 98 zł

 

 • ubezpieczenie NNW

  Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmuje szkody doznane przez ubezpieczonego na terenie Polski i za granicą.

  Wartość składki:
  Suma ubezpieczenia (wysokość składki kwartalnie)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 5.000 zł 10.000 zł 15.000 zł
Ubezpieczony 6 zł 10 zł 16 zł
Osoby dodatkowo ubezpieczone
2 osoba 5 zł 9 zł 14 zł
3 osoba i kolejne 4 zł 8 zł 12 zł

 

Korzyści PAKIETU MÓJ DOM II:

MTU proponuje korzystne zniżki przy zawieraniu tego ubezpieczenia:

 • w zależności od wyboru wariantu płatności:
  jednorazowej - 10%
  płatności w 2 ratach - 5%
   
 • za zawarcie ubezpieczenia „Mój Samochód” – 5%