Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

Oferta > Mój Pojazd

OFERTA PAKIETU MÓJ POJAZD:

 • ubezpieczenie OC

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

  Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OC Mój Pojazd mogą być:

  - Samochody osobowe (w tym ciężarowo-osobowe, terenowe, mini i mikrobusy)
  - Samochody ciężarowe o ładowności do 12 t
  - Motorowery i motocykle
  - Ciągniki rolnicze
  - Przyczepy ciężarowe i rolnicze o ładowności do 2000 kg
  - Przyczepy rolnicze o ładowności powyżej 2000 kg
   
 • ubezpieczenie CASCO 

  Chroni mienie na skutek zderzenia się pojazdów, zderzenie się pojazdu z osobami, rzeczami lub zwierzętami, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, nagłego działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzież pojazdu lub jego części.

  Ubezpieczenie casco dostępne jest w wariantach:

  - w zakresie ograniczonym (MINICASCO) obejmującym tylko szkodę całkowitą i ryzyko grabieży powyżej 70% pojazdu
  - w zakresie pełnym (MAXICASCO) obejmującym szkodę częściową, całkowitą oraz ryzyko kradzieży
   
 • AGROCASCO

  Przedmiotem tego ubezpieczenia mogą być ciągniki i przyczepy rolnicze.

  Zakres ubezpieczenia AGROCASCO obejmuje:

  - ryzyka związane z pożarem,
  - wybuchem,
  - powodzią,
  - zderzeniem pojazdu,
  - uszkodzeniem pojazdu przez osoby trzecie i kradzieżą.
   
 • ubezpieczenie „Zielona Karta”

  Chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski i jest wymagana m. in. na terytorium państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.
   
 • ubezpieczenie Assistance MOJA POMOC DROGOWA

  Obejmuje natychmiastową, dostępną przez 24 godziny na dobę pomoc MTU w przypadku wystąpienia w pojeździe Klienta awarii uniemożliwiającej jego uruchomienie. Warunkiem zawarcia Assistance jest wykupienie AC.
   
 • ubezpieczenie NNW 

  Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu związane z jego prowadzeniem i użytkowaniem. W przypadku jednoczesnego zawarcia ubezpieczenia OC i ubezpieczenia Autocasco bądź Agrocasco składka nie jest pobierana.