Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

Oferta > Mój Samochód

UBEZPIECZENIA MTU - OFERTA PAKIETU MÓJ SAMOCHÓD:

Dlaczego pakiet MÓJ SAMOCHÓD jest najlepszy? 
 

 • został stworzony dla osób, które nie lubią zawiłych procedur
 • jest to ubezpieczenie tanie
 • można je zawrzeć w kilka minut
 • wyjątkowy system zniżek
 • gwarancja 24-godzinnego serwisu w wypadku szkody
 • najlepszy na rynku systemem likwidacji szkód
 
 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC MTU)

  Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Ubezpieczenie OC MTU zabezpiecza przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego. Dzięki atrakcyjnej cenie OC MTU jest jednym z najbardziej popularnych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC MTU można zawrzeć na stronie www.mtu.pl, dzwoniąc na numer 801 105 105 lub u agenta.
   
 • ubezpieczenie autocasco (AC MTU)

   Ubezpieczenie AC MTU jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni Ubezpieczonego przed stratą finansową w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie AC MTU jest oferowane w dwóch wariantach:

- maxi casco (maxi AC MTU), czyli pełną ochronę pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej (o szkodzie całkowitej mówimy w przypadku kradzieży pojazdu, jego całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody)

- mini casco (mini AC MTU), czyli ochronę pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania w nim szkody całkowitej.

Oferta AC MTU jest bardzo elastyczna i została dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta poprzez wybór odpowiednich opcji. Są to:

- serwisowy wariant rozliczania szkód
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
- utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych
- dodatkowe obniżenie składki poprzez wprowadzenie udziału własnego

 • ubezpieczenie assistance MTU

To ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze lub awarii pojazdu. Swoim zakresem obejmuje m.in. holowanie uszkodzonego pojazdu, pomoc telefoniczną. Ubezpieczenie assistance jest dostępne w 3 wariantach: standard, komfort, premium.

 • ubezpieczenie Zielona Karta MTU

  Ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 13 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.
   
 • ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia MTU

  To szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają wysokie 60% zniżki. W przypadku powstania szkody Klienci zachowają dotychczasową 60% zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.
   
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów MTU

  Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem. Są to zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
   
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ruchu komunikacyjnym MTU

  To ubezpieczenie obejmuje wypłatę wysokiego świadczenia pieniężnego (100 tys. zł) w przypadku śmierci ubezpieczonego wskazanego w umowie, w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym. Ubezpieczenie NNW jest dostępne w 2 opcjach: komfort i maxi ochrona.
 • ubezpieczenie szyb, bagażu i wyposażenia dodatkowego auta MTU

  Ubezpieczenie szyb jest dobrowolne, obejmuje ochronę szyb ubezpieczonego pojazdu: przednią, tylną oraz boczne. Ubezpieczenie bagażu chroni przed szkodami spowodowanymi m.in. przez złodziei oraz w wyniku wypadków. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego auta obejmuje swoim zakresem sprzęt audiofoniczny, audiowizualny oraz łączności telefonicznej wraz z głośnikami i antenami.
Jeśli równocześnie ubezpieczony zostanie dom lub mieszkanie przydzielona zostanie zniżka - nawet do 10%!

MTU kalkulator - oblicz skłądkę w 15 sekund!