Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń > Władze firmy

  Zarząd:

   

Małgorzata Knut

Małgorzata Knut - Prezes Zarządu

 

 

Ilona Wolszleger-Dunajska

Ilona Wolszleger-Dunajska - Wiceprezes Zarządu

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rada Nadzorcza:

Piotr Maria Śliwicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Makulska

Grzegorz Szatkowski

prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz

prof. dr hab. Marek GarbiczMTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020253; NIP 527-10-44-957, o kapitale zakładowym 94.250.000 zł, który został opłacony w całości.