• Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenia Olsztyn
  • Zapraszamy serdecznie
  • Tylko dobre ubezpieczenia
  • Dla wszystkich
  • Zabezpiecz sie
Ubezpieczenia 4

Likwidator Szkód Majątkowych Orneta

Likwidator Szkód Majątkowych Orneta

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych transmitujemy nizej wymienione wyjasnienia, ktore maja na celu w przystepny sposob ukazac w/w tematyke. W zaleznosci od sposdwoch ubezpieczenia terminy likwidacji szkody regulowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy samochodow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ust 1 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, U.f.g. i Pbuk (Dziennik ustaw Nr 124, poz 1152 ze zm) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty odszkodowania w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, gdyby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen badz wysokosci odszkodowania, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu. Ustawa prorokuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we wlasnym aspekcie i stosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie zatrzymuje drogi do dochodzenia pozniejszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku wyplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, iz nie stanowi ona calkowitego wynagrodzenia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci zadoscuczynienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez zakladany termin zajecia finalnego stanowiska co do wyplaty odszkodowania. Zgodnie z art. 14 ust 3a powolanej wczesniej usta., w przypadku niewyplacenia przez zaklad ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i domniemanym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma moznosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach K.n.f., ktora uzyje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W przypadku wystapienia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela badz wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ustep 2 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz.U. Num. 124, poz. 1151 ze zmianami) jezeli towarzystwo ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty swiadczenia zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci spelnienia zglaszanych zadan. W wypadku zajscia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie szacuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy usta. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe zastosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu nieuzasadnionej zwloki w wyplacie swiadczenia, jak rowniez niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie zadoscuczynienia i prawdopodobnym czasie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W przypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych tlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate zadoscuczynienia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych tlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do tlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy prowadzeniu odpowiedniej starannosci. Likwidator Szkód Majątkowych Orneta


Likwidator Szkód Komunikacyjnych Nidzica

Likwidator Szkód Komunikacyjnych Nidzica

Od kilkunastu lat jestem rzeczoznawca samochodowym. Wykonujac prace od groma lat na etacie w takich ubezpieczalniach jak Warta i Ergo Hestia opracowalem kilkadziesiat tysiecy ogledzin aut roznej masci. Podczas mojej pracy natknalem sie na duzo przypadkow prob wyludzen zadoscuczynien. Nizej zaprezentuje metody jakie byly najczesciej stosowane. Przewaznie do wyludzen zadoscuczynien byly wykorzystywane metody na AUTOCASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) badz OC (niekosztowny i niemlody samochod tlukl w bardzo drogi pojazd i zadoscuczynienie szlo z leciwego zlomka ktorego nie skapili poswiecic, gdyz zwracalo sie im to z nawiazka). Wpierw zaprezentuje technike na OC. Niewatpliwie jedyna perspektywa na wysledzenie takiego wyludzenia to rownolegle przesluchanie dwoch uczestnikow jednoczesnie w dwoch roznych pomieszczeniach i zadanie im zbioru tych samych pytan. Jezeli w paru punktach sa rozbieznosci to juz mamy takich kombinatorow na tzw widelcu. Jest to jedyna wydajna procedura w tego rodzaju szkodzie lustracja miejsca wypadku albo konfrontacja aut tu nic nie da (chyba, iz zniszczenia byly dorabiane). Macherzy tu juz sa przyzwoicie przyuczeni i tych starych wyjadaczy niechybnie sie nie przylapie. Teraz na miejsce wypadku przyzywaja Policje i Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob miarodajnych swiadkow. Dawniej modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, bo ladowaly w stercie podejrzanych. Pamietam jak naczelnik odsuwal na bok wszystkie BMW z przytartymi boczkami. Dzisiaj kombinatorzy sa tak wyszkoleni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa krakse tak zwany przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa praktycznie nie do odkrycia. Rzecz jasna jest swojego rodzaju trop. Kombinatorzy pragnac zarobic jak najwiecej pieniedzy przed kolizja pozyskuja na Allegro albo w Poznaniu wystrzelone poduszki, zniszczone chlodnice, polamane zderzaki tudziez reflektory. Po zakupie takich felernych czesci montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do wypadku. W takim wypadku nalezy starannie sfotografowac wszystkie napisy i emblematy powinien byc tam wskazany rok produkcji i numer fabryczny elementow. Potem wypada skonfrontowac daty produkcji elementow z rokiem produkcji samochodu. Wspolczesnie poduszki powietrzne sie opisuje numerem zdarzenia niezmywalnym markerem jednakze najbardziej obdarzony wyobraznia probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTO CASCO. Tu z reguly tez sa montowane juz uszkodzone czesci i wypadek zachodzi juz z wmontowanymi trefnymi elementami. I w tym przypadku coraz wiecej kombinatorow przyzywa Policje tudziez Pomoc Drogowa dla zdobycia rzetelnych swiadkow. Zazwyczaj zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najlatwiej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza gleboko do lasu tak aby nikt nie widzial i pare razy uderza w drzewo. W nastepnej kolejnosci pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore aby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych gatunkow drzew, macher zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj kombinatorzy zdazyli sie porzadnie wyszkolic. Wspolczesnie okrywaja drzewo grubym kocem zeby nie zostaly skrawki kory z drugiego drzewa; przepisuja pojazd na zone, matke ewentualnie kochanke by w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne by Ubezpieczyciel nie przyuwazyl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wynajduje coraz to nowe metody ujawniania takich wyludzen tym kombinator stosuje coraz to bardziej subtelne techniki. Nawet podczas proby kradziezy auta juz caly samochod obsypuja pieprzem tak aby psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w wspolczesnych czasach takie kombinacje… Likwidator Szkód Komunikacyjnych Nidzica


Likwidator Szkód Majątkowych Bisztynek

Likwidator Szkód Majątkowych Bisztynek

Rzeczoznawca to tytul przypisywany na podstawie nalezytych kodeksow swoistych, jednostkom o wysokich kwalifikacjach i wlasciwie obszernym, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej dziedzinie oraz profesji zawodowej. Poszczegolne statuty, przypisujace wytyczne przydzielania tytulu rzeczoznawcy, precyzuja wymagania jakie musi spelnic jednostka ubiegajaca sie o stanowisko rzeczoznawcy. Po osiagnieciu oraz udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest z reguly zdac egzamin panstwowy, w przypadku tytulu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, badz test w zrzeszeniu czy innej instytucji w przypadku tytulow w odmiennych sferach nie wynikajacych z statutow prawa. Do typowych wymagan nalezy zazwyczaj: - posiadanie na odpowiednim pulapie oraz w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, czestokroc musi to byc tytul magistra, w niektorych wypadkach wymagane sa takze studia podyplomowe spelniajace sprecyzowane minimum programowe, - udokumentowana w stosowny z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy anizeli umieszczony w nakazach ustawowych i spelniajaca warunki programowe, oraz potwierdzona przez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po otrzymaniu odpowiedniego wyksztalcenia albo uprawnien, - czasem zadana jest opinia otoczenia zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), albo kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do stosownej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zdanie egzaminu. Czynienie rzeczoznawstwa w okreslonej dziedzinie laczy sie niejednokrotnie z podjeciem powaznych zobowiazan i przyjeciem na siebie okreslonych obciazen wynikajacych ze statutow, np. obowiazek czynienia funkcji bieglego sadowego oraz inne. To dodatkowo ogromna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy przewaznie w dotkliwych sytuacjach, w szeregu przypadkow kryzysowych, awariach, materiach spornych oraz kleskach. Od wyceny rzeczoznawcy nie tylko zalezy los znacznego majatku osobistego i publicznego (wysokiej wartosci), ale tez zdrowie oraz zycie ludzi. Potoczne i encyklopedyczne objasnienie "rzeczoznawca". Powszedne oraz uscislane w encyklopediach popularnonaukowych i slownikach znaczenie powiedzenia rzeczoznawca jest zdecydowanie mniej formalne i odnosi sie ogolnie do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, ktory nie posiada tytulu rzeczoznawcy, i inne) lub orzeczenia w sytuacjach spornych. Likwidator Szkód Majątkowych Bisztynek


Likwidator Szkód Majątkowych Korsze

Likwidator Szkód Majątkowych Korsze

Ergo Hestia poprawia stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl dewizy jasnosci przedsiewziecia, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce redaguje kolejny kwartalny meldunek o obsludze skarg i odwolan swoich klientow; Meldunki dzieki Olsztyn OC powstaja na podwalinie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach i odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel komunikuje, na co na co dzien skarza sie ubezpieczeni oraz poszkodowani. Pokazuje rowniez, jak wykorzystuje moraly wywleczone ze skarg petentow, tak aby poprawic wlasne dzialania na przyszle losy; Ergo Hestia opracowala dwa wspolczynniki, ktore obnazaja, jak w wielu przypadkach klienci przekazuja uwagi do biezacej obslugi. To juz drugi trymestr, w ktorym Grupa Ergo Hestia publikuje meldunek "Skargi i Odwolania". Wymieniamy w nim najwazniejsze wskazniki dotyczace obslugi klientow: wykladnik skarg i wykladnik odwolan. Objawiaja one, jak spolka obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niezadowoleni. Firma wyjawia tez wprowadzane zmiany, jakie sa konsekwencja uwag kontrahentow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki wiadomosci o tym, co jako firma powinnismy polepszyc w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan oraz Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii wypracowali dwa wspolczynniki, jakie pomagaja dogladac stopien obslugi kontrahentow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg wyjasnionych do ilosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 r. wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale spostrzeglismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, ze podtrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan petentow od decyzji Ergo Hestii, do liczebnosci szkod zlikwidowanych przez instytucje. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji kontrahentow z decyzji podejmowanych przez Zaklad ubezpieczeniowy. W drugim kwartale 2012 r. wspolczynnik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Rowniez w przypadku odwolan mozemy mowic o utrzymaniu roslego poziomu zadowolenia naszych interesantow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 r. jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko wywolalo nieznaczne wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Petenci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 roku wsrod skarg petentow zgloszonych do Ergo Hestii przewazaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten problem dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg w wiekszosci wypadkow klienci byli niezadowoleni z nieslusznego wznowienia polisy OC oraz z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy pojazdu. W duzej mierze wplynela na to ostatnio zrealizowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, jaka wymagala od Zakladow ubezpieczeniowych nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii powiazanych bylo z tokiem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni zwykle zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach interesanci na ogol nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej kwestii odnosi sie dwie trzecie pism kierowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy konsumentow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych narzucila na Zaklady ubezpieczeniowe zmiany m.in. w systemie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian ucielesnilismy usprawnienia na podstawie skarg petentow. Sa to przede wszystkim przemiany systemowe uszczelniajace tok wznawiania polis i nowe wymagania raportowe, ktore z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi petenci beda powiadamiani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby klientow rozszerzylismy tematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale kamerujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, zeby zapewnic petentom najwyzszy serwis. Zaplanowalismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami aktualnie dzwonia interesanci. W tym celu zweryfikowalismy owczesna tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt petenta w tej samej sprawie albo szczegoly dotyczace tematow zglaszanych reklamacji. Nadzorujemy rowniez motywy zespolone z odwolaniem interesanta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, jakie wyprzedza badz wyeliminuja pytania petentow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Okresowe raporty dotyczace obslugi skarg oraz odwolan dopuscily na rychle zdiagnozowanie opoznien w analizowaniu odwolan. Analiza informacji uczynila, ze migiem zdolalismy podjac przedsiewziecia prewencyjne, w wyniku jakich w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie przyciac czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest zademonstrowanie, w jakich rewirach polepszamy sie pod wplywem uwag interesantow. Raporty sa redagowane co kwartal. Likwidator Szkód Majątkowych Korsze


Likwidator Szkód Komunikacyjnych Morąg

Likwidator Szkód Komunikacyjnych Morąg

Szefostwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na radzie prasowej pochwalil sie wynikami wbudowania nowego procesu obslugi klienta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, ze najlepszym modulem dzialalnosci, ktory oddzialywa na wizerunek firmy ubezpieczeniowej nie sa realia sprzedazy polis, lecz metoda likwidacji szkod. Po pierwsze dlatego, udoskonalono calodobowy system raportowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono dotarcie rzeczoznawcow do konsumenta (nie dalej niz w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur lokalnych i powolano centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w postaci elektronicznej dochodza materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym organizacji uruchomiono pierwsza w kraju mozliwosc porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o procedury powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie mozna tez kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej sekundzie uzyskac informacje na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z wynikow takiego systemu jest wielkie przyspieszenie terminu likwidacji szkod, jaki w tym momencie wynosi nieco ponad 30 dni. Tu pozadane byloby natomiast zauwazyc, ze w sytuacji, kiedy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie ubezpieczyciela, a petent ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy maksymalnie 30 dni. Najciekawszym aczkolwiek rozstrzygnieciem ktore przekazuje Ergo Hestia jest (w ramach auto-casco) likwidacja poniektorych, niewielkich szkod bez niezbednosci oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W razie takich wydarzen jak na przyklad wybicie szyby czy zniszczenie zamka podczas wlamania i tak dalej, jezeli szkoda nie przekracza 1500 zlotych, starczy wyslac do jednostki pokwitowanie za wykonana naprawe. Stwarza to oczywiscie ewentualnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Bez watpliwosci bardzo wysokie koszty wcielenia systemu Ergo Hestia wynagradza sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla liczba zdarzen ubezpieczeniowych, zminimalizowala sie przecietna wysokosc wyplacanego odszkodowania oraz wzrosla liczba klientow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Likwidator Szkód Komunikacyjnych Morąg


Likwidator Szkód Samochodowych Działdowo

Likwidator Szkód Samochodowych Działdowo

Osoby, jakie doznaly szkody materialnej albo zdrowotnej na skutek zdarzen komunikacyjnych w Anglii wywolanych przez nieubezpieczonych albo nieodnalezionych kierowcow moga zdac sie na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to przecietnie 12 18 miesiecy. W przypadkach bardziej zawiklanych, przykladowo bardzo znacznych zdarzeniach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgromadzeniu wystarczajacych dowodow, istotnych obrazeniach fizycznych, przewleklego wyczekiwania na raport policyjny, potrzeby zorganizowania komisji lekarskiej wobec tego sprawa moze pozostac znacznie przeciagnieta w okresie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie nalezy natychmiast zglosic zajscie na policje. Nalezy dochodzic odszkodowania jak najpredzej. Jezeli poszkodowany zaznal obrazen fizycznych oraz psychicznych, wskazane jest skontaktowac sie ze specjalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc specjalistow jest bezplatna jezeli wypadek zostal sprawiony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kolizji jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobowiazany zaplacic prowizje, jednakze tylko wtenczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Likwidator Szkód Samochodowych Działdowo


Likwidator Szkód Majątkowych Reszel

Likwidator Szkód Majątkowych Reszel

Na temat odpowiedzialnosci spedytora rozpisuja sie bardziej czy tez mniej uznani prawnicy oraz fachowcy. Z latwoscia mozna tym samym znalezc duzo artykulow oraz wskazowek na wspomniany temat, ktore moim stanowiskiem dosc calosciowo traktuja poruszana problematyke. W praktyce, gros spedytorow nie zarzadza osobista flota oraz nie ma licencji na uprawianie miedzynarodowego transportu drogowego oraz ogranicza obreb wlasnej dzialalnosci wylacznie do planowania przewozu produktow. Istota spedycji jest praktykowanie operacji niezbednych do przemieszczenia ladunku. Wynika to z artykulu 794 k.c., jaki formuluje dosc bezsprzecznie, ze obowiazki spedytora bazuja wylacznie na aranzowaniu przemieszczania materialu z punktu A do punktu B (jezeli do tego limituje swoja dzialalnosc). Artykul 794 k.c. nie obliguje spedytora do samego przewozu. Wieksza czesc jednostek spedycyjnych i przewoznikow organizuje dzialalnosc spedycyjna w zawezonym obrebie. Dla takiej dzialalnosci, szablonowymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne oferowanie porad w obszarze przygotowania transportu; zawieranie z transportowcami umow o transport towarow; dobor sposobu transportu; lustrowanie procesow scementowanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem i rozladunkiem towarow; ubezpieczanie towaru. Jak juz napomknalem, podstawowym obowiazkiem przewoznika jest aranzowanie przemieszczania ladunku z punktu A do punktu B. Przewoznik, przy wykonywaniu swoich obowiazkow, zgodnie z artykulem 355 kodeksu cywilnego zobowiazany jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc objawia sie miedzy innymi tym, ze przewoznik musi dosc dokladnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelakie zalecenia zleceniodawcy scharakteryzowane w umowie lub zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim przewoznikom (ewentualnie ustawienie przewozu dalszym przewoznikom), ktorzy z uwagi na ich profesjonalizm zasluguja na zaufanie, czyli daja gwarancje wykonania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie oraz pojazdy do przewozu towaru, itp. Likwidator Szkód Majątkowych Reszel


Ubezpieczenia 5

Ubezpieczenia Olsztyn, Olsztyn Ubezpieczenia

Od bardzo wielu lat jestem rzeczoznawca samochodowym. Wykonujac prace mnogosc lat na etacie w takich ubezpieczalniach jak na przyklad Warta a takze Ergo Hestia wypracowalem duzo tysiecy ogledzin aut roznej masci. W ciagu mojej pracy natknalem sie na multum przypadkow prob wyludzen odszkodowan. Nizej przedstawie metody jakie byly na ogol stosowane. Z reguly do wyludzen odszkodowan byly uzywane metody na AUTO CASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) lub OC (niekosztowny i niemlody pojazd uderzal w bardzo cenny samochod i zadoscuczynienie szlo z wiekowego zlomka ktorego nie zalowali poswiecic, gdyz zwracalo sie im to z nawiazka). W pierwszej kolejnosci przedstawie technike na OC. Oczywiscie wylaczna sposobnosc na wysledzenie takiego wyludzenia to rownolegle przesluchanie dwoch uczestnikow rownolegle w dwoch roznych pomieszczeniach i zadanie im kompletu tych samych pytan. Jezeli w paru punktach sa niezgodnosci to juz mamy takich ptaszkow na tzw widelcu. Jest to jedyna wydajna metoda w tego rodzaju zdarzeniu inspekcja miejsca zdarzenia ewentualnie konfrontacja samochodow tu nic nie da (chyba, iz zniszczenia byly dorabiane). Kombinatorzy tu juz sa odpowiednio przyuczeni i tych starych wyjadaczy raczej sie nie przylapie. Wspolczesnie na miejsce szkody wzywaja Policje i Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob miarodajnych swiadkow. Dawniej modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, gdyz ladowaly w stercie podejrzanych. Pamietam jak dyrektor odrzucal na bok wszelkie BMW z przytartymi boczkami. Dzisiaj kombinatorzy sa tak wyszkoleni w swoim fachu, iz inicjuja prawdziwa kolizje tzw przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa realnie nie do przyuwazenia. Oczywiscie jest pewnego rodzaju trop. Kombinatorzy pragnac wyrobic jak najwiecej pieniedzy przed kraksa pozyskuja na Allegro albo w Poznaniu wystrzelone poduszki, pogiete chlodnice, zniszczone zderzaki oraz reflektory. Po zakupie takich zniszczonych czesci montuja je przed kraksa i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do zderzenia. W takim trafie wypada detalicznie sfotografowac wszystkie napisy i emblematy powinien byc tam wskazany rok produkcji i numer seryjny czesci. Nastepnie powinno sie skonfrontowac daty wytworczosci elementow z rokiem produkcji samochodu. W tej chwili poduszki powietrzne sie opisuje numerem zdarzenia niezmywalnym markerem jednakze najbardziej perfidny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTO CASCO. Tutaj najczesciej rowniez sa montowane juz zniszczone czesci i zderzenie nastepuje juz z wmontowanymi lewymi elementami. I w tym przypadku coraz wiecej kombinatorow wzywa Policje oraz Pomoc Drogowa zamyslem zwerbowania kompetentnych swiadkow. Najczesciej zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najprosciej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza calkowicie do lasu tak aby nikt nie widzial i pare razy uderza w drzewo. W nastepnej kolejnosci pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore azeby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych rodzajow drzew, kombinator zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj kombinatorzy zdazyli sie porzadnie wyszkolic. Teraz okrywaja drzewo grubym kocem zeby nie zostaly kawaleczki kory z innego drzewa; przepisuja samochod na zone, matke lub kochanke by w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne zeby Ubezpieczyciel nie odkryl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wynajduje coraz to nowe metody ujawniania takich wyludzen tym macher stosuje coraz to bardziej oryginalne techniki. Nawet podczas proby kradziezy pojazdu juz caly samochod obsypuja pieprzem azeby psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w obecnych czasach takie kombinacje… Ubezpieczenia 5


Likwidator Szkód Samochodowych Sępopol

Likwidator Szkód Samochodowych Sępopol

Osoby, jakie zaznaly szkody materialnej albo zdrowotnej z powodu wypadkow komunikacyjnych w Anglii doprowadzonych przez nieubezpieczonych lub nieodnalezionych kierowcow moga liczyc na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas oczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to srednio 11 17 miesiecy. W przypadkach bardziej trudnych, przykladowo nader dramatycznych przypadkach, watpliwosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgromadzeniu satysfakcjonujacych dowodow, ciezkich obrazeniach fizycznych, przewleklego czekania na meldunek policyjny, potrzeby zrealizowania komisji lekarskiej w takim razie sprawa moze pozostac w duzym stopniu przeciagnieta w okresie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji trzeba natychmiast zglosic zajscie na policje. Wypada dochodzic odszkodowania jak najpredzej. Jezeli poszkodowany doswiadczyl obrazen cielesnych i psychicznych, wskazane jest skontaktowac sie z profesjonalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc specjalistow jest bezplatna jesli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kraksy jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobowiazany uiscic prowizje, jednakze tylko wowczas kiedy MIB przyzna mu odszkodowanie. Likwidator Szkód Samochodowych Sępopol


Likwidator Szkód Komunikacyjnych Lidzbark Warmiński

Likwidator Szkód Komunikacyjnych Lidzbark Warmiński

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od efektow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za temat auta. Zamiarem ubezpieczenia jest zadoscuczynienie finansowych wynikow szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych klasach rozszerzonych zdola poza tym obejmowac ochrona np kradziez, czy rowniez owoce wandalizmu innymi slowy sytuacje, na ktore ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski wytworca samochodow. Przedsiebiorstwo ustanowione przeszlo 100 lat temu frapuje sie wytworczoscia szczegolnie aut sportowych. Najogromniejsza slawe uzyskalo dzieki modelowi AC Cobra i AC Ace. Firma AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 produkowala tam w nieznacznej liczebnosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku auta marki AC sa sporzadzane w Niemczech przez fabryke Gullwing GmbH. Terazniejszy model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) miano muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu symbolizuje "wspolczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC obrazuje muzyke z rozmaitych gatunkow od lat 70 po biezace, przy czym gruntownie unika dzikiej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki adresowanej do mlodziezy oraz nastolatkow, a takze muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z siedziba w Montrealu swiadczy loty na trasach do 240 miast. Wspolczesny sklad floty liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do ilosci pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem wymiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek i jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci przyrzadzenia zbioru (nazywanego selektorem) zawierajacego szczegolowo po jednym fragmencie z kazdego zbioru przynaleznego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC oznacza sie zazwyczaj skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna dodatkowo rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w ktorych przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje i wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te nazywa sie nieefektywnymi; z reguly sa one takze niekonstruktywne, bo mowia nagminnie wylacznie o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); zaimplementowany dla bezgranicznych rodzin zbiorow takze wydaje sie intuicyjny, lecz jego konsekwencje bywaja zaskakujace, na przyklad Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich idzie zlozyc, korzystajac zaledwie z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) ulotny pierwiastek chemiczny kategoryzowany do aktynowcow badz skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym i azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu stosuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) i wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) wyrazenie i skrot wykorzystywane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii oraz astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Jednakze astronomowie, inaczej anizeli historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Znaczy to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny ziszczony z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o intensywnym zapachu gorzkich migdalow, ktory moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z wychwycona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie i ujemne (totez nazwa przemienny). Z reguly pozadanym jest, tak aby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Wzglednie najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w dialekcie technicznym w wielu przypadkach nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia badz nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego zarysu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Likwidator Szkód Komunikacyjnych Lidzbark Warmiński


Likwidator Szkód Samochodowych Szczytno

Likwidator Szkód Samochodowych Szczytno

Od kilkunastu lat jestem rzeczoznawca komunikacyjnym. Pracujac od groma lat na etacie w takich zakladach jak na przyklad Warta a takze Ergo Hestia dokonalem kilkadziesiat tysiecy ogledzin aut wielorakiej masci. W trakcie mojej pracy natknalem sie na duzo przypadkow prob wyludzen zadoscuczynien. Nizej zaprezentuje metody jakie byly zasadniczo stosowane. Zasadniczo do wyludzen zadoscuczynien byly stosowane metody na AUTOCASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) czy tez OC (niekosztowny i niemlody samochod uderzal w nader cenny samochod i zadoscuczynienie szlo z leciwego zlomka jakiego nie zalowali poswiecic, albowiem zwracalo sie im to z nawiazka). Wpierw scharakteryzuje metode na OC. Bezsprzecznie wylaczna mozliwosc na rozpoznanie takiego wyludzenia to jednoczesne przesluchanie obydwu uczestnikow jednoczesnie w dwoch roznych pomieszczeniach oraz zadanie im pakietu tych samych pytan. Jezeli w kilku ustepach sa niezgodnosci to juz mamy takich kombinatorow na tzw widelcu. Jest to jedyna wydajna metoda w tego typu szkodzie lustracja miejsca szkody albo konfrontacja pojazdow tutaj nic nie da (chyba, ze uszkodzenia byly dorabiane). Kombinatorzy tu juz sa odpowiednio przyuczeni i tych starych wyjadaczy zapewne sie nie przylapie. Aktualnie na miejsce szkody przyzywaja Policje oraz Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob miarodajnych swiadkow. Kiedys modne tak zwane przycierki boczkiem odeszly juz z mody, bowiem ladowaly w kupie podejrzanych. Pamietam jak naczelnik odsuwal na bok wszelkie BMW z przytartymi boczkami. Dzisiaj macherzy sa tak przyuczeni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa kolizje tak zwany przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa faktycznie nie do wykrycia. Rzecz jasna jest pewien trop. Macherzy pragnac zarobic jak najwiecej pieniedzy przed kolizja pozyskuja na Allegro wzglednie w Poznaniu odpalone poduszki, pogiete chlodnice, zniszczone zderzaki oraz reflektory. Po nabyciu takich zniszczonych elementow montuja je przed kraksa i z tymi uszkodzonymi elementami doprowadzaja do zderzenia. W takim trafie nalezy sumiennie pstryknac wszelkie nadruki i emblematy powinien byc tam okreslony rok produkcji i numer seryjny elementow. Nastepnie powinno sie zestawic daty produkcji elementow z rokiem produkcji samochodu. W dzisiejszych czasach poduszki powietrzne sie opisuje numerem szkody niezmywalnym markerem aczkolwiek najbardziej przewrotny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AC. Tutaj na ogol tez sa montowane juz zniszczone elementy i dzwon wystepuje juz z wmontowanymi lewymi czesciami. I w tym przypadku coraz wiecej macherow zwoluje Policje i Pomoc Drogowa dla zwerbowania pewnych swiadkow. W wiekszosci wypadkow zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najlatwiej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Macher wjezdza gleboko do lasu zeby nikt nie zobaczyl i kilka razy uderza w drzewo. Potem pod drzewo przy drodze podrzuca resztki czesci, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore zeby wygladalo wszystko naturalnie. I tutaj tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych gatunkow drzew, macher zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj macherzy zdazyli sie dobrze przyuczyc. Obecnie owijaja drzewo grubym kocem tak aby nie zostaly skrawki kory z drugiego drzewa; przepisuja samochod na zone, matke albo kochanke by w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne by Ubezpieczyciel nie znalazl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wymysla coraz to nowe metody demaskowania takich wyludzen tym kombinator stosuje coraz to bardziej subtelne techniki. Nawet podczas proby kradziezy pojazdu juz caly samochod obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w obecnych czasach takie kombinacje… Likwidator Szkód Samochodowych Szczytno