Olsztyn OC

Śpij spokojnie...

www.hestiaolsztyn.pl


STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Adres biura:

Ergo Hestia Ubezpieczenia

STU ERGO HESTIA S.A.
ul. Witosa 25
10-688 Olsztyn

Ubezpieczenie OlsztynSkrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza.
Ubezpieczenie OlsztynNowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i supermarkecie "Stokrotka".
Ubezpieczenie OlsztynGodziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Kontakt:

Ergo Hestia UbezpieczeniaUbezpieczenie OlsztynTelefon komórkowy: 698-838-495 (godziny 9-20)
Ubezpieczenie OlsztynTelefon stacjonarny: (89)651-20-97 (godziny 9-16)
Ubezpieczenie OlsztynFax: (89)651-20-97
Ubezpieczenie Olsztyne-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Kontakt z agentem


Wyświetl większą mapę

Ergo Hestia Olsztyn

Skrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza. Nowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i nowej "Stokrotce".
Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-16.00
ul. Witosa 25 Olsztyn, Jaroty
Phone: (89) 651-20-97
Zarobki towarzystw topnieją...

Zakłady ubezpieczeniowe osiągają znacznie mniejsze zyski na inwestycjach w akcje i obligacje. Dlatego nie będą już mogły walczyć o klientów, obniżając ceny produktów czy organizując atrakcyjne promocje. Lider rynku grupa PZU poinformowała, że dochody z działalności lokacyjnej za pierwsze półrocze 2013 r. spadły o 36,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Podobna sytuacja miała miejsce w Allianz Życie, gdzie przychody z lokat osiągnęły wynik ujemny - minus 50 mln zł w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu z blisko 58 mln zysku rok wcześniej. Wszystko z powodu spadku rentowności obligacji skarbowych. Drugą przyczyną była niższa wycena akcji na giełdzie - indeks WIG spadł w pierwszym półroczu 2013 r. o 5,7 proc., podczas gdy rok wcześniej zyskał 8,6 proc. - Niższe zarobki firm ubezpieczeniowych mogą je zniechęcić do prowadzenia agresywnej wojny cenowej - uważa Andrzej Powierża, analityk Citi Handlowego. - Nie będą już obniżać cen, aby walczyć o klienta i zdobywać rynek, bo nie zdołają zrekompensować sobie strat zyskami z inwestycji - dodaje. Przyznają to zresztą same towarzystwa. - To bardzo znaczący powód, dla którego nikt na rynku nie zechce już obniżać cen ubezpieczeń, organizować atrakcyjnych promocji polegających na udzielaniu dużych upustów - twierdzi przedstawiciel jednego z największych zakładów na rynku. Powierża uważa, że niższe dochody z inwestycji w akcje i obligacje zakłady będą mogły sobie zrekompensować, kupując bardziej zyskowne obligacje korporacyjne, papiery BGK czy funduszu drogowego. - Z naszych przewidywań wynika, że bank centralny zacznie podnosić stopy procentowe dopiero na początku przyszłego roku, do tego czasu firmy powinny się zwrócić w stronę giełdy - uważa Jarosław Janecki, główny ekonomista Societe Generale. - Nie wystarczy już jednak inwestować w WIG, aby osiągać zadowalające zyski. Radziłbym przeprowadzić wnikliwą analizę małych i średnich spółek notowanych na parkiecie i zainwestować w te najbardziej perspektywiczne - dodaje. Tomasz Miedziński z biura zarządzania aktywami Warty zapewnia, że jego firma cały czas poszukuje możliwości zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji. - Potencjał widzimy w zaangażowaniu w aktywa z korporacyjnym ryzykiem kredytowym, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Chodzi tu głównie o obligacje emitowane przez duże korporacje czy też instytucje finansowe - wyjaśnia Miedziński. Z kolei Maciej Izmajłow, dyrektor finansowy Concordia, zaznacza, że mimo spadku oprocentowania depozytów i papierów wartościowych jego zakład nie zamierza zmieniać w najbliższym czasie strategii inwestycyjnej. - Prowadzimy monitoring i dostosowujemy się do zmieniającego się otoczenia rynkowego - wyjaśnia Izmajłow. - Niższe przychody z działalności inwestycyjnej stanowią dodatkowy bodziec do monitorowania efektywności wszystkich obszarów działalności, ale obecnie nie ma konkretnych planów restrukturyzacyjnych - dodaje. Ograniczeniem dla zakładów jest zapis w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, która dopuszcza jedynie 10-proc. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obligacjami z korporacyjnym ryzykiem kredytowym. W ocenie Miedzińskiego niesłusznie, bo równocześnie ustawa zezwala na 40-proc. pokrycie rezerw akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu - niosącymi znacznie większe ryzyko od obligacji. - Warto rozważyć zmianę zapisu dotyczącego obligacji. Tak określone limity zmuszają towarzystwa do zwiększania zaangażowania w obligacje korporacyjne poprzez inwestycje w jednostki funduszy inwestycyjnych - twierdzi Miedziński. W ten sposób mogą zainwestować środki stanowiące 30-proc. pokrycie rezerw. - Powoduje to, że tracą pełną kontrolę nad selekcją ryzyka kredytowego, co może mieć niemałe znaczenie w momencie wejścia w reżim Solvency II. Inwestując bezpośrednio w obligacje danej firmy, zarządzający ma pełną świadomość, z jakim ryzykiem to się wiąże - dodaje.

KNF ostrzega przed tanimi polisami!

Proama i AXA Direct sprzedają ubezpieczenia komunikacyjne po zbyt niskich cenach - uważa Komisja Nadzoru Finansowego. Żeby je skontrolować, trzeba zorganizować międzynarodową koalicję Z informacji dostępnych komisji wynika, że niektóre zagraniczne zakłady pobierają dużo niższą składkę od sprzedawanych polis komunikacyjnych OC niż polskie firmy - mówi Paweł Sawicki, dyrektor departamentu licencji ubezpieczeniowych i emerytalnych KNF. - Rozważamy podjęcie bliższej współpracy z naszymi odpowiednikami we Francji i w Czechach przy kontroli działających na naszym rynku zakładów z siedzibą w tych państwach - dodaje. W ocenie Sawickiego istnieją uzasadnione wątpliwości co do wysokości składki w odniesieniu do ewentualnych świadczeń, po jakie mogą się zwrócić ubezpieczeni. - Jeśli takie zjawisko obserwujemy w polskim zakładzie, możemy ingerować. W przypadku zagranicznych firm działających u nas poprzez oddział musimy podejmować działania pośrednie - wyjaśnia Sawicki. Jacek Lisowski z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podkreśla, że wszystko zależy od jakości portfela tych firm. - Jeśli jest on taki, jak przeciętnego polskiego zakładu, to w sytuacji, w której przez dłuższy czas będą one sprzedawały polisy poniżej ceny rynkowej, czyli stosowały ceny dumpingowe, mogą wpędzić się w kłopoty - ocenia. - Niższa składka nie pozwoli tworzyć odpowiednich rezerw, nie będzie z czego wypłacać odszkodowań i zacznie się kombinowanie - przeciąganie procedur, obniżanie wycen szkód, odkładanie w czasie płatności - dodaje. Robert Sokołowski, dyrektor generalny Proamy, zapewnia, że celem jego firmy jest dobre dopasowanie ceny polisy do ryzyka danego klienta. - W modelu taryfikacyjnym uwzględniamy ponad 30 czynników ryzyka. W efekcie każdy klient otrzymuje u nas inną cenę polisy, odzwierciedlającą w możliwie najlepszy sposób jego indywidualne ryzyko spowodowania zdarzenia drogowego - twierdzi Sokołowski. - Częstość szkód z ubezpieczeń OC za 2012 r. na polskim rynku wynosi ok. 5,21 proc., w Proamie jest to 4,48 proc., czyli jest o 13,6 proc. niższa - wylicza. Komisja rozważa również podjęcie bliższej współpracy z organami nadzoru z Hiszpanii i Francji w zakresie rosnącej liczby skarg na funkcjonowanie firm z tych krajów w Polsce. Jak ustalił DGP, w tym wypadku chodzi o Liberty Direct i AXA Direct. Argumentacja? W przypadku jednego z zakładów w I kw. roku odnotowano cztery skargi, w II kw. ich liczba wzrosła już do 40. Z danych KNF wynika, że wszystkie zagraniczne oddziały kontrolują ok. 6,2 proc. rynku, a zebrana z rynku składka sięgnęła 3,5 mld zł. Nie wiadomo, ilu klientów w naszym kraju mają poszczególne firmy. Jedynie Proama pochwaliła się niedawno, że w Polsce pół miliona kierowców jeździ z jej polisą, a większość z nich otrzymała od firmy 70-proc. zniżkę (w krajowych zakładach maksymalna zniżka za bezszkodową jazdę wynosi 60 proc.). Agnieszka Dąbrowska, rzecznik AXA Direct, nie chce komentować sprawy. - Nie mamy żadnego pisma z KNF, nie dostaliśmy też żadnej informacji z francuskiego nadzoru o sprawie, nie będziemy więc niczego komentowali do czasu, gdy zostaną nam przedstawione fakty - wyjaśnia Dąbrowska. Jakub Staryga, kierownik ds. jakości w Liberty Direct, również nie zamierza się wypowiadać na ten temat.

Odszkodowanie za skutki nawałnic...

Ostatnie burze i silny wiatr zniszczyły nasze zabudowania. Przez zerwany dach dostała się woda i zalała część domu. Większość rzeczy uratowaliśmy, ale nie wszystkie. Podczas likwidacji szkody rzeczoznawca z zakładu ubezpieczeniowego zarzucił nam, iż nie dołożyliśmy starań, by zminimalizować straty, i możemy mieć problem z otrzymaniem pełnego odszkodowania - pisze pan Wacław. - Czy rzeczywiście tak się może zdarzyć? - pyta czytelnik. - Ubezpieczyciel stwierdził również, że zbyt późno zgłosiliśmy szkody - dodaje. Oczywiste jest, że w obliczu nieszczęścia przede wszystkim ratujemy życie własne i najbliższych, nie myśląc o stratach majątkowych. Jednak po przejściu nawałnicy, nie czekając na przybycie ubezpieczyciela, musimy zapobiec zwiększaniu się szkody i zabrać się do ochraniania oraz ratowania mienia, przystępując do prac zabezpieczających i porządkowych. Jeśli będziemy czekać z tym aż do przybycia przedstawiciela zakładu ubezpieczeń, możemy narazić się na zarzut niedbalstwa i w konsekwencji nawet nie otrzymać odszkodowania. Wszystko, co zainwestujemy w te działania, np. w kupno folii lub plandeki służącej do przykrycia zerwanego dachu, najem pomp do wypompowywania wody z zalanych budynków, powinno być zwrócone w ramach ubezpieczenia, i to niezależnie od wyniku naszych działań. Ale uwaga! Nie należy podejmować powyższych starań, gdy doszło do szkód rolnych. Wtedy trzeba pozostawić bez zmian wszystko, co zdarzyło się na polu aż do czasu przybycia rzeczoznawcy, który określi zakres i rozmiar szkód. Dla celów dowodowych warto jednak sporządzić dokumentację zdjęciową zniszczeń mienia choćby telefonem komórkowym. Kolejnym krokiem powinno być przystąpienie do szacowania rozmiaru szkody. Nie chodzi o wycenę uszkodzonego i zniszczonego dobytku, raczej o sporządzenie listy rzeczy, które zostały zniszczone. Po nawałnicach o większym zasięgu, gdy w usuwaniu skutków działania żywiołu brał udział samorząd terytorialny, warto zadbać jeszcze o zaświadczenia o przeprowadzonych akcjach ratunkowych zabezpieczających mienie lub informacji o stwierdzonych stratach. Są one o wiele bardziej wiarygodne od prywatnych oświadczeń. Do oceny szkody o większych rozmiarach konieczne są oględziny uszkodzonego bądź zniszczonego mienia. Ubezpieczony jest wtedy zobowiązany udostępnić te pomieszczenia, które zostały zniszczone, aby rzeczoznawcy mogli je obejrzeć i ocenić stan nieruchomości oraz zakres zniszczeń. Przydatna jest wówczas lista strat sporządzona przez poszkodowanego i zdjęcia uszkodzonego mienia, a jeśli mamy - również te zrobione przed powstaniem szkody, a także zaświadczenia uzyskane od służb ratowniczych bądź oświadczenia świadków, rachunki i paragony potwierdzające wydatki na usuwanie skutków żywiołu, remont lub odbudowę budynków. Ale uwaga! Ubezpieczycielowi oddajemy kopie dokumentów, sobie zostawiając oryginały. Lista uszkodzeń sporządzona przez osobę ubezpieczoną powinna być zgodna z danymi naniesionymi przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego do protokołu oględzin. To bardzo ważny dokument w dochodzeniu odszkodowania, który pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień co do istoty uszkodzeń i zakresu odszkodowania. Jeśli zakłady ubezpieczeń nie stosują protokolarnej formy ustalania zakresu uszkodzeń na miejscu oględzin, warto o to zabiegać, a jeśli się zdarzą nieścisłości, ubezpieczony ma prawo wyrażenia sprzeciwu. Protokół, jak każdy ważny dokument najpierw czytamy, potem wnosimy ewentualne zastrzeżenia, dopiero na końcu podpisujemy. Gdyby ubezpieczyciel zaproponował ugodę, również nie warto podpisywać jej w pośpiechu. Lepiej jej warunki skonsultować, np. z prawnikiem. Podstawa prawna: Art. 818, art. 826, art. 3853 pkt 21 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93). Art. 16 ustawy z 22 maja 2003 r o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U z 2010 r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Przy staraniu się o odszkodowanie za straty poniesione przez nawałnice lub powodzie bardzo ważnym krokiem jest zgłoszenie szkody. W treści ogólnych warunków ubezpieczenia zwykle podawany jest termin, w którym należy powiadomić zakład ubezpieczeń o zajściu wypadku ubezpieczeniowego. W zależności od ubezpieczyciela i rodzaju o.w.u wynosi on najczęściej trzy do siedmiu dni. Brak powiadomienia ubezpieczyciela w określonym terminie może skutkować zmniejszeniem odszkodowania, ale tylko wówczas gdy naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Powyższa sankcja w przypadku szkód związanych z klęską żywiołową w zasadzie nie powinna być stosowana. Za takim stwierdzeniem przemawia przede wszystkim to, iż niezwłoczne zgłoszenie szkody w danych okolicznościach nie przyśpieszy oszacowania rozmiaru powstałych strat, gdyż taka procedura może się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu wstępnych prac porządkowych. Podsumowując - wysokość odszkodowania za szkody spowodowane działaniem silnego wiatru, nawałnicy albo powodzi nie powinna zależeć od terminu zgłoszenia szkody. Szacowanie rozmiaru szkód jest możliwe bowiem dopiero po zakończeniu akcji ratunkowej i porządkowej. Zatem ubezpieczyciel w obliczu katastrofy nie powinien powoływać się na niedochowanie terminu, ani tym bardziej według tego oceniać wysokości odszkodowania. Wypłata odszkodowania w tych szczególnych okolicznościach powinna nastąpić w pełnej wysokości. Rażąco krótkie terminy zgłaszania szkód, co często jest niemożliwe z powodu chociażby pobytu w szpitalu lub dłuższego wyjazdu na urlop, zagrażają interesom słabszych uczestników rynku, jakimi są konsumenci. Takie zachowanie firmy ubezpieczeniowej może być uznane za niedopuszczalne, a zastosowanie go w umowie - za niedozwolone. Uznanie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów określonego postanowienia za niedozwolone skutkuje zakazem stosowania tego postanowienia i jego wpisaniem do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) to klauzule, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Niedozwolone są te zachowania, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta zwłaszcza za szkody na osobie.

Towarzystwa padają ofiarą oszustów!

Polacy coraz częściej próbują naciągnąć ubezpieczycieli na wypłatę nienależnych świadczeń i odszkodowań. Najczęściej zawyżana jest kalkulacja kosztów naprawy pojazdów i zgłaszane są fikcyjne uszkodzenia ciała - Najwięcej prób wyłudzeń ma miejsce w przypadku szkód komunikacyjnych oraz zgonów bliskich osób - twierdzi Piotr Majewski z komisji ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej przy PIU. - W ubezpieczeniach majątkowych odnotowano 68-proc. wzrost przestępstw w porównaniu z 2011 r., a w ubezpieczeniach życiowych 46-proc. skok - dodaje. Majewski zaznacza jednak, że raport mówi o wykrytych oszustwach, co może też świadczyć o rosnącym doświadczeniu zakładów ubezpieczeń w łapaniu sprawców. Klasyczne metody wyłudzeń oparte są na zawyżonej kalkulacji kosztów naprawy pojazdów i zgłaszaniu fikcyjnych uszkodzeń ciała. Dotyczy to zarówno symulowania depresji i zaburzeń psychicznych wynikających z rzekomo doznanego szoku pourazowego, jak i powiększaniu skali dolegliwości. - Jednymi z bardziej popularnych powypadkowych urazów są bóle kręgosłupa i głowy. Takim metodom sprzyja nieład w dokumentacji medycznej i słabość systemów administracyjnych służby zdrowia - wyjaśnia Majewski. Jednak zdarzają się i bardziej pomysłowi oszuści. W raporcie przytoczono przykład wypadku na placu parkingowym. Sprawca w trakcie cofania samochodem ciężarowym miał uderzyć w lewy bok zaparkowanego renault. Na miejsce kolizji nie wezwano policji, spisano tylko oświadczenia. Z uwagi jednak na to, że pojazd został sprowadzony do Polski w kwietniu 2012 r., a zdarzenie miało miejsce 3 lipca, poproszono o dokumentację dotyczącą renault z Niemiec. Okazało się, że auto zostało uszkodzone jeszcze na terenie tego kraju w lutym 2012 r. i w takim stanie zostało sprzedane obecnemu właścicielowi. W ubezpieczeniach na życie dominują próby wyłudzenia odszkodowania za śmierć bliskiej osoby. Dość popularne jest zatajanie istotnych informacji przy wykupywaniu ubezpieczenia. Pewien pięćdziesięciolatek zgłosił się do zakładu ubezpieczeniowego 25 kwietnia, deklarując, że jest zdrowy. 15 grudnia zmarł, a w lutym następnego roku jego spadkobierca wystąpił o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Przyczyną śmierci był rozsiany proces nowotworowy. Gdy ubezpieczyciel zaczął badać sprawę, okazało się, że nowotwór został rozpoznany już w marcu poprzedniego roku. Ubezpieczony wiedział, że jest śmiertelnie chory, gdy kupował polisę, co więcej, zataił, że jest alkoholikiem i pali dwie paczki papierosów dziennie. Świadczenia za urazy medyczne próbuje się wyłudzać w różny sposób. Nietypowy gang wykryło jedno z towarzystw, gdy w porozumieniu z konkurencją zaczęło badać dokumentację osób, które w tajemniczych okolicznościach traciły palce. Wyszło wówczas na jaw, że istnieje grupa ubezpieczająca na wysokie sumy osoby bezrobotne lub z marginesu społecznego. Po pewnym czasie za zgodą ubezpieczonych obcinano im kciuki i występowano o odszkodowanie. W procederze wyłudzeń - jak podkreśla PIU - uczestniczyły kancelarie prawne. Przeciętny przekręt opiewa na 23 tysiące złotych. W ubiegłym roku wykryto próby oszustw na kwotę blisko 110 mln zł. Najwięcej z nich - ponad 103 mln zł dotyczyło wyłudzeń w ubezpieczeniach majątkowych, blisko 6,4 mln zł odnotowano w grupie umów życiowych. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę skalę wypłat świadczeń i odszkodowań sięgającą blisko 40 mld zł, jednak - w ocenie PIU - niepokoi rosnąca skala zjawiska. Z raportu wynika, że w 2012 r. odnotowano łącznie 7753 przestępstw w ubezpieczeniach majątkowych, co oznacza wzrost liczby czynów o 68 proc. i wzrost ogólnej kwoty przestępstw o 17 proc. Średnia wartość przestępstwa wyniosła ok. 13,3 tys. zł. PIU podkreśla, że wartość wyłudzeń odnotowanych w ubiegłym roku jest najwyższa na przestrzeni ostatnich lat. Przodują w nich oszustwa w ubezpieczeniach komunikacyjnych: 55 proc. - 81,7 mln zł. W ubezpieczeniach na życie w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba czynów zabronionych wzrosła o 46 proc. (z 188 do 274). Jednak wartość pozostała na zbliżonym poziomie 6,4 mln zł. Z raportu PIU wynika, że wyłudzenia dotyczą najczęściej klasycznych produktów - czyli polis na życie i NNW. Przeciętna wartość oszustw opiewa na 23 tys. zł.

IX. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Wyłączenia generalne

§ 56

1. Ergo Hestia jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

2. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Wyłączenia wskazane w ust. 1 i 2 nie dotyczą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Wyłączenie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych,

5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wypadki powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 57

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku stanowiącego część polisy, będącej potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1) imię, nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego,

2) imię, nazwisko i adres Ubezpieczonego, jeżeli umowa zostaje zawarta na cudzy rachunek,

3) miejsce ubezpieczenia,

4) przedmiot i zakres ubezpieczenia,

5) sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną i sposób jej ustalenia,

6) okres ubezpieczenia.

3. Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków wniosek powinien zawierać dodatkowo dane osób ubezpieczonych.

4. Ergo Hestia może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową.

Zawarcie umowy na cudzy rachunek

§ 58

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).

2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ergo Hestii wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ergo Hestii może ona podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.

3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ergo Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł.

4. Ubezpieczony może żądać by Ergo Hestia udzieliła mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

Sposób ustalania i op łacania sk ładki ubezpieczeniowej

§ 59

1. Ergo Hestia ustala wysokość składki ubezpieczeniowej po dokonaniu oceny ryzyka wnioskowanego zakresu ubezpieczenia.

2. Wysokość składki zależy również od przyjętego w umowie okresu ubezpieczenia i sposobu płatności (tj. czy składka płatna jest jednorazowo czy też w ratach).

§ 60

1. W ubezpieczeniu mienia wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia oraz stawki za ubezpieczenie każdego przedmiotu ubezpieczenia, określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy i jest zależna od sposobu ustalania wysokości sumy ubezpieczenia mienia (wartość rzeczywista lub odtworzeniowa).

2. Wysokość dodatkowej składki w ubezpieczeniu domu jednorodzinnego wraz ze stałymi elementami, stałych, elementów, mienia ruchomego, budynku gospodarczego, obiektów małej architektury, zewnętrznych elementów anten telewizyjnych i satelitarnych, dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich od powodzi jest zależna od prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia .

3. Wysokość dodatkowej składki w ubezpieczeniu mienia ruchomego i stałych elementów jest zależna od wariantu ubezpieczenia, wskazanego w § 8 (wariant podstawowy lub rozszerzony).

4. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wysokość składki zależy od zakresu ubezpieczenia.

5. Wysokość składki w ubezpieczeniu mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży z włamaniem i rozboju zależy od strefy regionalnej, w której znajduje się miejsce ubezpieczenia.

6. Przy ustalaniu wysokości składki za ubezpieczenie stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rozboju uwzględnia się zniżki składki za:

1) zabezpieczenie wejść drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie, potwierdzonej atestem,

2) system antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny,

3) system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia,

4) stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia.

§ 61

1. W ubezpieczeniu oszkleń od stłuczenia i ubezpieczeniu podręcznego mienia ruchomego wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia oraz stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

2. W ubezpieczeniu podręcznego mienia ruchomego wysokość składki jest zależna od sposobu ustalania wysokości sumy ubezpieczenia mienia (wartość rzeczywista lub odtworzeniowa).

§ 62 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych oraz ochrony prawnej wysokość składki zależy od liczby osób ubezpieczonych.

§ 63

1. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia oraz stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

2. Wysokość składki zależy od liczby osób ubezpieczonych.

3. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zwyżkę składki za objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw zawałów serca i udarów mózgu oraz kosztów leczenia.

§ 64

1. W każdym z ubezpieczeń stosuje się zniżkę składki za bezszkodową kontynuację tego ubezpieczenia.

2. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia uważa się fakt zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia obejmującej ten sam przedmiot i zakres ubezpieczenia co umowa ubezpieczenia z zakończonym okresem ubezpieczenia, jeżeli:

1) w umowie z zakończonym okresem ochrony nie wystąpiła szkoda,

2) pomiędzy datą końca okresu ubezpieczenia w poprzedniej umowie, a datą początku okresu nowej umowy ubezpieczenia nie minęło więcej niż 30 dni.

§ 65

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej i tryb jej płatności określa się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

2. Na wniosek Ubezpieczającego, składka może być rozłożona na raty.

3. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.

4. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zniżkę za jednorazowe opłacenie składki lub zwyżkę za rozłożenie składki na raty.

§ 66 W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii

§ 67

1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.

2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez strony umowy.

3. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku jak również na okres krótszy od jednego roku (umowa krótkoterminowa).

§ 68

1. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3.

2. W przypadku gdy Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Ergo Hestia wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym i żąda zapłaty składki za okres przez który udzielała ochrony ubezpieczeniowej. W braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka, z zastrzeżeniem § 69.

3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ergo Hestię wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności Ergo Hestii, tylko wtedy gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki Ergo Hestia wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, z zastrzeżeniem § 70.

§ 69

Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni.

§ 70

1. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ergo Hestii - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii odpowiednią kwotą.

2. Za zapłatę składki lub kolejnej raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż wynikającej z umowy ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem.

Obowiązki Ubezpieczaj ącego i Ubezpieczonego

§ 71

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie zmiany okoliczności, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem umowy.

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

4. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust.1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Sposób postępowania w razie wypadku

§ 72

1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości powiadomić Ergo Hestię o wypadku pod numerem telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 5 555.

2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym Ergo Hestia może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ergo Hestii ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

3. Skutki braku zawiadomienia Ergo Hestii o wypadku nie następują, jeżeli Ergo Hestia w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.

§ 73

1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ergo Hestia jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3. Ergo Hestia w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

§ 74

1. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:

1) dostarczenie Ergo Hestii dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia, w szczególności takich jak:

a) wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich liczby oraz wartość - w ubezpieczeniu mienia,

b) wyciąg z rachunku bankowego Ubezpieczonego zawierający wyszczególnienie nieuprawnionych transakcji z określeniem ich wysokości oraz dnia i godziny ich dokonania - w ubezpieczeniu podręcznego mienia ruchomego w przypadku szkody polegającym na utracie czeków, kart płatniczych i innych środkach płatniczych,

c) dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia, w tym w szczególności diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny wypadku i zakres udzielonej pomocy medycznej, a także oryginały rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia - w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków,

d) innych, wymienionych przez Ergo Hestię (jako niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania lub świadczenia) w zawiadomieniu skierowanym do osoby występującej z roszczeniem,

2) niezwłoczne powiadomienie miejscowej jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa i uzyskanie pisemnego potwierdzenia faktu tego zgłoszenia,

3) niezwłoczne powiadomienie administracji budynku o każdym przypadku zalania,

4) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ergo Hestii, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; Ergo Hestia nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczęła likwidacji szkody w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie,

5) aktywna współpraca z Ergo Hestią w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru,

6) stosowanie się do zaleceń Ergo Hestii oraz udzielanie jej informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody,

7) umożliwienie Ergo Hestii dokonania czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru.

2. Ergo Hestia zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.

§ 75

1. Niezależnie od obowiązków określonych w §§ 72 - 74 w razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych Ubezpieczony ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ergo Hestii.

2. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie karne albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Ergo Hestię.

3. Ubezpieczony obowiązany jest doręczyć Ergo Hestii orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym Ergo Hestii zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

4. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody Ergo Hestii nie ma wpływu na jej odpowiedzialność.

§ 76

1. Niezależnie od obowiązków określonych w §§ 72 - 74 w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków w razie wypadku Ubezpieczony obowiązany jest ponadto:

1) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku,

2) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ergo Hestię lub ewentualnej obserwacji klinicznej,

3) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji z leczenia,

4) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej.

2. W razie śmierci Ubezpieczonego uprawniony obowiązany jest dostarczyć do Ergo Hestii dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, przez które rozumie się w szczególności wyciąg z aktu zgonu (do wglądu) oraz dokumenty stwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo uprawnionego z Ubezpieczonym (do wglądu).

§ 77 W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w §§ 74 - 76 Ergo Hestia odmawia wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części - w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku, okoliczności wypadku lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, o ile to niedopełnienie wynikało z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Wypłata odszkodowania lub świadczenia

§ 78

1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.

2. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Jeżeli z okoliczności wypadku wynika, że nie ma możliwości ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii bez wyjaśnienia kwestii winy Ubezpieczonego, Ergo Hestia może podjąć decyzję o odpowiedzialności za zdarzenie w oparciu o wynik postępowania przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sądu.

§ 79

1. Ergo Hestia ma prawo wyznaczenia, na własny koszt, niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody i należnego odszkodowania lub świadczenia oraz w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody.

2. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Ergo Hestii lub wyznaczonemu przez nią ekspertowi wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody.

§ 80

1. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ergo Hestia wypłaca jednakże w terminie określonym w ust. 1.

3. O ile Ubezpieczony skorzystał z zaliczki na poczet odszkodowania wskazanego w § 3 ust. 42 OWU Hestia 7 Assistance należne odszkodowanie zostanie pomniejszone o wypłaconą zaliczkę.

4. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez Ergo Hestię nie może być wyższa od poniesionej szkody.

§ 81

Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania lub świadczenia, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ergo Hestii.

Regres ubezpieczeniowy

§ 82

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez Ergo Hestię roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej rozumieniu § 3 ust. 24 odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ergo Hestię do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Ergo Hestia pokryła tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ergo Hestii.

2. Nie przechodzą na Ergo Hestię roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Ergo Hestii, całości lub części praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód, Ergo Hestia może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono może żądać jego zwrotu odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.

5. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków, wynikających z ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego i uniemożliwieniu przez to Ergo Hestii dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę, jaką poniosła Ergo Hestia z tego tytułu.

Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia

§ 83

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ergo Hestii.

3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

4. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

5. Przepisów ust. 2 - 4 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

6. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienia końcowe

§ 84

1. Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ergo Hestii lub drogą elektroniczną na adres: skargi@ergohestia.pl.

2. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.

3. Po rozpatrzeniu skarg lub zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest w terminie 14 dni roboczych Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu.

§ 85

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie adresu zamieszkania bądź siedziby.

3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego (e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego.

§ 86 W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 87

1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory.
Ergo Hestia
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 http://www.hestiaolsztyn.pl
Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie