OC Olsztyn

Śpij spokojnie...

www.hestiaolsztyn.pl


STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Adres biura:

Ergo Hestia Ubezpieczenia

STU ERGO HESTIA S.A.
ul. Witosa 25
10-688 Olsztyn

Ubezpieczenie OlsztynSkrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza.
Ubezpieczenie OlsztynNowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i supermarkecie "Stokrotka".
Ubezpieczenie OlsztynGodziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Kontakt:

Ergo Hestia UbezpieczeniaUbezpieczenie OlsztynTelefon komórkowy: 698-838-495 (godziny 9-20)
Ubezpieczenie OlsztynTelefon stacjonarny: (89)651-20-97 (godziny 9-16)
Ubezpieczenie OlsztynFax: (89)651-20-97
Ubezpieczenie Olsztyne-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Kontakt z agentem


Wyświetl większą mapę

Ergo Hestia Olsztyn

Skrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza. Nowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i nowej "Stokrotce".
Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-16.00
ul. Witosa 25 Olsztyn, Jaroty
Phone: (89) 651-20-97
Nawet o połowę wzrosły ceny ubezpieczeń na życie dla kobiet!

Po zniesienu różnicowania opłat ze względu na płeć panie rzadziej kupują polisy. Towarzystwa wypełniły wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakazał żonglowania kosztem ubezpieczeń w zależności od płci, poprzez uśrednienie cen polis. - W praktyce oznacza to wyraźny wzrost dla kobiet i mniejszą obniżkę dla mężczyzn - tłumaczy Tomasz Borowski, rzecznik grupy VIG. - Generalnie jednak ceny poszły w górę, bo musieliśmy wziąć pod uwagę przewidywany wzrost udziału w portfelu mężczyzn - dodaje. Po 1 stycznia tego roku ceny polis na życie wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent dla kobiet do 30. roku życia. Największe podwyżki odnotowano w przypadku pań powyżej 45. roku życia - tu wzrosty sięgnęły nawet 50 proc. Spadek cen dla mężczyzn wyniósł 10-15 proc. Do końca ubiegłego roku zakłady mogły w zależności od płci dyktować różne stawki za polisy. Mężczyźni, jako żyjący statystycznie krócej, musieli więc np. w Compensie za polisę o wartości ok. 250 tys. zł płacić blisko 140 zł, a kobiety - 63 zł. Teraz, po uśrednieniu cen, wszyscy płacą ok. 103 zł. Z kolei w Concordii cena miesięczna ubezpieczenia na wypadek śmierci na sumę 100 tys. zł wynosi obecnie 48 zł. Wcześniej dla kobiet było to 25 zł, dla panów 53 zł (w obydwu przypadkach ceny dotyczą osób w wieku 35 lat). Zakłady przyznają, że zmiany cen spowodowały, iż mężczyźni często decydują się na zamknięcie starych, czyli droższych polis, i zawarcie tańszych na nowych zasadach. Kobiety jednak nie muszą dokonywać zmian. Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU, zaznacza, że kobiety, które zawarły umowy na starych, korzystniejszych dla nich warunkach, nie muszą się obawiać podwyżek. - Wszyscy, którzy kupili ubezpieczenie zarówno kilka lub kilkanaście lat wcześniej, jak i tuż przed zmianą zasad, nie muszą się obawiać zmiany wysokości składki. Jeśli dziś mamy np. ubezpieczenie na życie, które zapewnia ochronę na najbliższe 10 lat, składka za polisę nie ulegnie zmianie - wyjaśnia Rosa. Ale uśrednienie cen miało także inne skutki dla rynku. - Przełożyło się na liczbę umów zawieranych z kobietami i mężczyznami - wyjaśnia Konrad Bednarowski, główny specjalista ds. ubezpieczeń w Biurze Ubezpieczeń Osobowych Concordia. - Co prawda zawsze więcej umów ubezpieczenia na życie było zawieranych przez mężczyzn, jednak po zmianach odsetek tych umów wzrósł jeszcze bardziej. Z kolei o kilkanaście procent spadła liczba polis zawieranych na rzecz kobiet - dodaje. Firmy ubezpieczeniowe uważają jednak, że wzrost liczby ubezpieczonych mężczyzn nie rekompensuje tego, że kobiety znacznie rzadziej kupują polisy, co powoduje spadek liczby polis. W I kw. tego roku liczba ubezpieczonych na życie niewiele przekroczyła 19,5 mln, podczas gdy rok wcześniej było ich blisko 19,9 mln. Wzrostu cen nie odnotowano w przypadku innych polis. - W ubezpieczeniach majątkowych, a w szczególności komunikacyjnych, nie różnicowaliśmy stawek ze względu na płeć, więc nie musieliśmy zmieniać taryf - informuje Marcin Jaworski, rzecznik Warty. Nieliczne zakłady, które brały pod uwagę płeć przy sprzedaży OC i AC komunikacyjnego, zastrzegają z kolei, że wpływ na cenę był znikomy. Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwraca uwagę, że zakaz różnicowania pod względem płci ma także pozytywne strony dla kobiet. - Po wyroku firmy nie mogą już przy zawieraniu ubezpieczenia brać pod uwagę tego, że np. ojciec ubezpieczającej się kobiety zmarł na nowotwór prostaty - wyjaśnia analityk.

W wielki świat z odpowiednią polisą...

Po raz pierwszy wybieram się za granicę prywatnie. Jadę na trzy tygodnie do znajomych do Włoch. Nie zamierzam uprawiać tam ekstremalnych sportów, ale też nie chciałabym w razie wypadku być dla nikogo obciążeniem. Jaki pakiet ubezpieczeniowy jest niezbędny w czasie takiego wyjazdu? - pyta pani Małgorzata. Wybieranie polisy wymaga choćby niewielkiej orientacji, bo to, co oferują towarzystwa, może nazywać się podobnie, lecz mieć różną zawartość. Zwykle mamy do wyboru kilka wariantów sumy ubezpieczenia, czyli kwoty będącej górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione bądź wyrządzone przez ubezpieczonego. Najprostszy zestaw chroniący przed niespodziewanymi sytuacjami składa się z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i utraty bagażu. Większość towarzystw dołącza do niego pomoc medyczną i prawną - assistance. Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) daje gwarancję wypłaty pieniędzy w razie wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Koszty leczenia (KL) chronią przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami kraju. Jeśli pani Małgorzacie zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagła choroba, za pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, leki, transport do szpitala zapłaci firma ubezpieczeniowa, podobnie jak za zakup protez i okularów, które zniszczyły się w wypadku, lub za niezbędne zabiegi stomatologiczne. A gdyby za niektóre musiała zapłacić na miejscu sama, wydatki zostaną zwrócone. Przy niskich sumach ubezpieczenia trzeba jednak przyjrzeć się limitom, może się bowiem okazać, że bardzo szybko wyczerpią się środki przeznaczone np. na leczenie ambulatoryjne lub stomatologiczne, a za resztę świadczeń trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni. Gwarancję szybkiej pomocy, za którą zapłaci towarzystwo ubezpieczeniowe, daje zwykle polisa poszerzona o assistance (ASS). Obejmuje ona pomoc związaną z leczeniem koniecznym z powodu nagłej choroby lub wypadku. Ułatwia dostęp do świadczeń medycznych, zapewnia transport z miejsca wypadku do szpitala, ambulatorium, a potem transport do Polski. Dzięki ASS można wcześniej wrócić do kraju, gdy zaistnieje taka konieczność. Daje też gwarancję powiadomienia rodziny w kraju np. o pobycie w szpitalu. Z ASS pokrywane są koszty odwiedzin, a także koszty pomocy prawnej bądź pomocy tłumacza. Daje również możliwość udzielenia pożyczki lub kaucji i pomocy przy odtworzeniu utraconych dokumentów albo dosłania niezbędnych przedmiotów osobistych z Polski. Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) w podstawowej wersji obejmuje odszkodowanie za jego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zwykle kradzież, utrata bagażu wskutek pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, ulewy, gradu i wypadku środka komunikacji. Najczęściej rozszerzeniem BP jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Jak ująć w księgach rachunkowych ubezpieczenia samochodu?

Podmiot kupił auto dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Czy OC i AC zwiększają jego wartość początkową? Jeżeli czytelnik kupił samochód dla celów wykonywanej działalności, będzie go ujmować w księgach rachunkowych jako środek trwały. Oczywiście pod warunkiem że spełnione są też pozostałe kryteria definicji tych składników majątku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Po pierwsze więc, przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kupionego samochodu musi być dłuższy niż rok. Natomiast w momencie ujmowania go na koncie środków trwałych musi też być kompletny i zdatny do użytku. Te dwa ostatnie kryteria oznaczają to, że stan techniczny pojazdu musi być na tyle dobry, aby była możliwość jego wykorzystywania. Spełnienie tych kryterium zależy też od wypełnienia wymogów przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), a co za tym idzie konieczne jest posiadanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Jeżeli samochód, o którym mowa w pytaniu, spełnia warunki zakwalifikowania do środków trwałych, jego wycena będzie następowała na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczenia nie będą elementem wartości początkowej auta. Dlaczego? W przypadku zakupu takiego składnika majątku należy ustalić cenę nabycia. Przepisy określają tę wartość jako cenę zakupu powiększoną m.in. o inne koszty poniesione w związku z zakupem. Obejmują one m.in. koszty rejestracji (opłatę za dowód rejestracyjny i tablice), a także wydatki poniesione na dodatkowe wyposażenie (np. poduszka powietrzna) oraz na ubezpieczenie w drodze. Nie zwiększają natomiast wartości początkowej koszty ubezpieczenia związane z eksploatacją pojazdu. Wynika to z prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym ubezpieczenie OC i AC nie jest wymogiem, aby pojazd był dopuszczony do ruchu. Samochody są dopuszczone do ruchu, jeżeli spełniają warunki techniczne, są zarejestrowane, mają tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Natomiast dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Zapłacona kwota ubezpieczenia powinna więc zostać ujęta w koszty operacyjne. Może to nastąpić zapisem: strona Wn konto 460 - Pozostałe koszty rodzajowe, strona Ma konta 240 - Inne rozrachunki. Jeżeli kwota składki ubezpieczeniowej jest istotna z punktu widzenia podmiotu, rozlicza się ją w czasie poprzez konto 645 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.

Towarzystwa spierają się o pieniądze...

Wzajemne rozliczenia pomiędzy ubezpieczycielami działają. Ale nie we wszystkich przypadkach. Od 4 lat firmy ubezpieczeniowe rozliczają między sobą wypłacone odszkodowania. Chodzi o przypadki, kiedy klient dostał pieniądze na naprawę auta z AC, a tymczasem policja znalazła sprawcę wypadku, który ma OC w innej firmie. Podobnie jest też przy zalaniu mieszkania. Firma wypłaca odszkodowanie klientowi, a następnie zwraca się do winowajcy albo do jego firmy ubezpieczeniowej. Te rozliczenia, nazywane przez ubezpieczycieli regresami, funkcjonują coraz lepiej. - W przypadku odszkodowań do wysokości 2 tys. zł nie robimy sobie przeszkód, wypłaty są automatyczne - wyjaśnia Dariusz Zalesiński, zastępca dyrektora biura likwidacji szkód w Concordia Ubezpieczenia. - Gdy wartość szkód jest wyższa, zakłady wnikliwie sprawdzają dokumentację i jeśli odkryją jakieś uchybienia, blokują wypłaty - dodaje. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy sąsiad zalewa sąsiada. Klienci, a czasami nawet rzeczoznawcy nie proszą o potwierdzenie wystąpienia zdarzenia administratora obiektu, a dla większości zakładów to jest warunek oddania pieniędzy. - Po remoncie lokalu praktycznie nie ma szans uzyskania takiego zaświadczenia - zaznacza Zalesiński. Problemy pojawiają się też przy odszkodowaniach w ramach AC samochodowego. Jedną z ich przyczyn są różnice w sposobie wyliczania wartości szkody pomiędzy towarzystwami - część z nich nie uwzględnia zużycia części, inne zaś odliczają koszty amortyzacji. - Jeśli rozliczenie ma miejsce pomiędzy zakładami stosującymi różne metody wyceny, mamy problem - tłumaczy Zalesiński. Kłopotliwe są także przypadki, kiedy klient w ramach AC naprawia auto po tym, jak zostało uszkodzone choćby po wpadnięciu w dziurę w jezdni. Wtedy jego firma zwraca się do towarzystwa, które ubezpiecza zarządcę danego odcinka drogi. To zaś z reguły żąda oświadczenia swojego klienta, czyli zarządcy danego odcinka, że droga była uszkodzona. - Oni generalnie nie przyznają się do winy, zawsze uważają, że dopełnili obowiązków, droga była załatana, odśnieżona i utrzymana w należytym porządku - wyjaśnia likwidator. Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU dodaje, że problemy występują też, gdy do zakładu wpływa regres po 2-3 latach od wypłaty odszkodowania. - W takich sytuacjach czasami trudno odtworzyć przebieg wydarzenia, zdarzają się rozbieżności w ocenie stopnia przyczynienia się do wyrządzenia szkody - zaznacza Rosa. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest szansa na odzyskanie pieniędzy mimo odrzuconego regresu, sprawa jest kierowana do sądu. Zakłady nie chcą zdradzać, jakich kwot dotyczą regresy. Szacują, że rocznie jest to średnio kilka, kilkanaście milionów złotych w przypadku każdego z nich. Odzyskać udaje się 50-70 proc. tej kwoty, reszta wpisywana jest w straty firmy.

VIII. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 43

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 44

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w wyniku:

1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,

2) samookaleczenia,

3) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych lub z choroby układu nerwowego, choroby o podłożu lękowym,

4) działania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,

5) wyczynowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego,

6) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka,

7) prac rozbiórkowych, prac przy wykonywaniu tuneli, prac związanych z działalnością wydobywczą lub materiałami wybuchowymi wykonywanych przez Ubezpieczonego,

8) uczestnictwa w wyścigach pojazdów lądowych, morskich lub powietrznych,

9) trzęsienia ziemi,

10) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,

11) wykonywania czynności zawodowych przez:

a. członków załóg statków morskich i śródlądowych oraz nurków,

b. członków załóg statków powietrznych,

c. członków załóg morskich platform wiertniczych,

d. pracowników agencji ochrony,

e. personel wojskowy.

2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) infekcje,

2) wypadki doznane przez Ubezpieczonego prowadzącego pojazd mechaniczny bez wymaganego uprawnienia,

3) uszkodzenia dysków międzykręgowych i ich następstwa,

4) zatrucia przewodu pokarmowego,

5) śmierć i uszczerbki na zdrowiu powstałe w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,

6) skutki wypadków będących następstwem lub powstałych w związku z jakąkolwiek chorobą, nawet zaistniałą nagle, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.

3. Zakresem odpowiedzialności Ergo Hestii nie jest objęte zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną bólem i cierpieniem fizycznym lub psychicznym (ujemnymi uczuciami przeżywanymi w związku z cierpieniem fizycznym lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia bądź śmiercią Ubezpieczonego).

4. U osób, które nie ukończyły 55 roku życia, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte następstwa zawałów serca i udarów mózgu.

5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o następstwa zawałów serca i udarów mózgu jest także możliwe u osób, które nie ukończyły 65 roku życia, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest w miejsce innej umowy o bezszkodowym przebiegu zawartej z Ergo Hestią, z zakończonym okresem ubezpieczenia, w której ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków było rozszerzone o następstwa zawałów serca i udarów mózgu.

Rodzaje świadczeń

§ 45

1. Ergo Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do dwóch lat od jego daty - 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,

2) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku:

a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,

b) w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,

3) zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych - pod warunkiem, że zostały one poniesione nie później niż po dwóch latach od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do kwoty 2.000 zł; zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych nie może przekroczyć kwoty 200 zł na każdy ząb, z zastrzeżeniem ust. 2,

4) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - pod warunkiem, że zostały one poniesione nie później niż po dwóch latach od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż 2.000 zł.

2. Ergo Hestia nie zwraca kosztów zakupu implantów i implantacji.

3. Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogą być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych. Muszą być również poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 46

1. Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem może zostać rozszerzony o zwrot kosztów leczenia.

2. Zwrot kosztów leczenia przysługuje pod warunkiem, że zostały one poniesione nie później niż po dwóch latach od daty wypadku - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

3. Koszty leczenia zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy były niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Suma ubezpieczenia

§ 47

1. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków sumę ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla każdego Ubezpieczonego i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ergo Hestii w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego.

Ustalanie wysokości świadczenia

§ 48

1. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest przez lekarza orzecznika powoływanego przez Ergo Hestię. Podstawą orzeczenia jest dokumentacja medyczna, dotycząca zdarzenia, którego następstwem jest nieszczęśliwy wypadek, w tym zaświadczenia o zakończeniu leczenia.

2. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i związku przyczynowego lekarz orzecznik kieruje się posiadaną fachową wiedzą medyczną oraz faktycznym stanem zdrowia Ubezpieczonego przed oraz po zaistnieniu wypadku. Koszt powołania lekarza orzecznika w celu ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu ponosi Ergo Hestia.

3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się niezwłocznie po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia - najpóźniej w 36 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.

4. W razie utraty lub uszkodzenia narządu albo układu, których funkcje były już przed wypadkiem upośledzone wskutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego wypadku, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po i przed wypadkiem.

§ 49

1. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł wskutek tego samego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od już wypłaconego. W takiej sytuacji, wypłacane świadczenie pomniejszane jest o kwotę uprzednio wypłaconą.

2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn związanych z wypadkiem, ale nie pobrał należnego świadczenia, wówczas osobie uprawnionej wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

§ 50

1. Koszty leczenia, koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów zwracane są na podstawie oryginałów rachunków.

2. Z odszkodowania wypłacanego z tytułu kosztów leczenia Ergo Hestia potrąca udział własny Ubezpieczonego w wysokości 30%.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia

§ 51

1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest Ubezpieczonemu.

2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie był następstwem wypadku, należne przed śmiercią świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, z zastrzeżeniem postanowień § 55 poniżej.

§ 52

1. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się osobie uprawnionej wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczonego.

2. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić osobę uprawnioną.

§ 53

Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz koszty leczenia zwracane są Ubezpieczonemu, a jeżeli ww. koszty poniosła inna osoba - tej osobie, która poniosła te koszty.

§ 54

Świadczenia, o których mowa w §§ 51 - 52, nie przysługują uprawnionemu, który umyślnie spowodował śmierć Ubezpieczonego.

§ 55

1. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma wyznaczonej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności:

1) małżonkowi - w całości,

2) dzieciom - w częściach równych,

3) rodzicom - w częściach równych,

4) innym ustawowym spadkobiercom zmarłego - w częściach równych.

2. W razie braku uprawnionego do przysługującego świadczenia, Ergo Hestia wypłaca - w granicach sumy ubezpieczenia - w pierwszym rzędzie rzeczywiste, udowodnione koszty pogrzebu oraz ewentualne koszty transportu zwłok z miejsca wypadku do miejsca pochówku osobie, która te koszty poniosła, chyba że koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 59

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez Ergo Hestię roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ergo Hestię do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Ergo Hestia pokryła tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ergo Hestii.

2. Nie przechodzą na Ergo Hestię roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Ergo Hestii, całości lub części praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód, Ergo Hestia może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono może żądać jego zwrotu odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.

5. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków, wynikających z ust. 3 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i uniemożliwieniu przez to Ergo Hestii dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę, jaką poniosła Ergo Hestia z tego tytułu.

WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 60

1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ergo Hestii.

3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

4. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

§ 61

1. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa na skutek przyczyn określonych w § 60 ust. 1 i 4 lub wyrejestrowania pojazdu na wniosek Ubezpieczającego następuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W razie wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia w sytuacji określonej w § 60 ust. 4 wniosek o zwrot składki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa własności pojazdu.

3. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego dnia po wygaśnięciu stosunku ubezpieczenia.

§ 62

W przypadku szkody całkowitej stosunek ubezpieczenia w części dotyczącej tego pojazdu lub wyposażenia dodatkowego wygasa z dniem wystąpienia szkody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 63

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

2.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie adresu zamieszkania bądź siedziby.

3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego (e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii Ergo Hestii lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego.

§ 64

1. Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ergo Hestii lub drogą elektroniczną na adres: skargi@ergohestia.pl

2. Po rozpatrzeniu skarg lub zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest w terminie 14 dni roboczych Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu.

3. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 65

W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 66

1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory.

§ 67

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie 13 sierpnia 2012 roku i obowiązują do umów zawartych od tej daty.

KLAUZULE

01 BAGAŻ

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone o ubezpieczenie bagażu, od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek wypadków wskazanych w § 3 ust 25 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.

2. Ubezpieczonym na podstawie niniejszej klauzuli jest każda osoba będąca właścicielem rzeczy ruchomych przewożonych w pojeździe będącym przedmiotem ubezpieczenia Autocasco lub na jego zewnątrz zgodnie z ust. 4. Jak również właściciel bagażnika zewnętrznego zainstalowanego na pojeździe będącym przedmiotem ubezpieczenia Autocasco.

3. Za bagaż uważa się rzeczy ruchome przewożone pojazdem ubezpieczonym, na podstawie umowy ubezpieczenia autocasco,

4. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęty jest bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz na lub w bagażnikach zewnętrznych, w tym skrzyniach ładunkowych pojazdów typu pick-up, zamykanych na co najmniej jeden integralnie wbudowany zamek wielozastawkowy (zamek, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu) o ile w momencie szkody był zamknięty.

5. Rozmiar szkody w bagażu ustala się zgodnie z wartością odtworzeniową rozumianą jako wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie.

6. Ergo Hestia odpowiada z szkody objęte ochroną na podstawie niniejszej klauzuli do kwoty 5000 zł (brutto) - suma ubezpieczenia.

7. W ramach sumy ubezpieczenia określonej w ust. 6 powyżej Ergo Hestia obejmuje ochroną również szkody powstałe w bagażnikach zewnętrznych, do których doszło na skutek zdarzeń objętych ochroną na podstawie niniejszej klauzuli.

8. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia). W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia stosunek ubezpieczeniowy w zakresie określonym w ust. 1 wygasa.

9. Za zgodą Ergo Hestii w sytuacji opisanej w ust. 8 powyżej, Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 6 wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy i opłacając dodatkową składkę.

02 STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone w ten sposób, że za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia, uznawana jest suma ubezpieczenia określona w umowie o ile suma ta ustalona została w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3-5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.

2. Objęcie ochroną na warunkach niniejszej klauzuli jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do pojazdów, których okres eksploatacji w dniu rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczenia nie przekracza 12 roku eksploatacji.

03 OCHRONA UTRATY ZNIŻKI AC

§ 1

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone o ubezpieczenie ryzyka utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii i bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

§ 2

Ubezpieczenie utraty zniżki dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców ubezpieczających w Ergo Hestii (wariant A):

1. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone o ubezpieczenie ryzyka utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii i bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

2. W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia Autocasco dojdzie do nie więcej niż jednej szkody skutkującej wypłatą odszkodowania z tytułu niniejszej umowy to Ubezpieczony zachowuje przysługujące mu zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii i bezszkodowy przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie.

3. Jeżeli w trakcie okresu ubezpieczenia dojdzie do więcej niż jednej szkody, to przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia Autocasco zniżki bądź zwyżki za przebieg ubezpieczenia oblicza się biorąc pod uwagę wszystkie szkody poza jedną objętą ochroną na mocy niniejszej klauzuli. Jednocześnie Ubezpieczony traci zniżkę za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii.

4. Na warunkach niniejszej klauzuli ochroną obejmuje się pojazd, którego właścicielem bądź użytkownikiem jest Ubezpieczony legitymujący się co najmniej 20 % zniżką za przebieg ubezpieczenia Autocasco oraz wiekiem nie niższym niż 26 lat. W przypadku gdy Ubezpieczonym jest finansujący z umowy leasingu bądź wierzyciel na rzecz którego dokonano przewłaszczenia pojazdu powyższe warunki odnoszą się do użytkownika pojazdu będącego jednocześnie Ubezpieczającym.
Ergo Hestia
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 http://www.hestiaolsztyn.pl
Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie