Ubezpieczenia Olsztyn

Śpij spokojnie...

www.hestiaolsztyn.pl


STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Adres biura:

Ergo Hestia Ubezpieczenia

STU ERGO HESTIA S.A.
ul. Witosa 25
10-688 Olsztyn

Ubezpieczenie OlsztynSkrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza.
Ubezpieczenie OlsztynNowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i supermarkecie "Stokrotka".
Ubezpieczenie OlsztynGodziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Kontakt:

Ergo Hestia UbezpieczeniaUbezpieczenie OlsztynTelefon komórkowy: 698-838-495 (godziny 9-20)
Ubezpieczenie OlsztynTelefon stacjonarny: (89)651-20-97 (godziny 9-16)
Ubezpieczenie OlsztynFax: (89)651-20-97
Ubezpieczenie Olsztyne-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Kontakt z agentem


Wyświetl większą mapę

Ergo Hestia Olsztyn

Skrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza. Nowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i nowej "Stokrotce".
Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-16.00
ul. Witosa 25 Olsztyn, Jaroty
Phone: (89) 651-20-97
Najbliższy rok przyniesie spadek cen ubezpieczeń!

Idzikowski: Nawet przed wojną cenową koszty polisy nie gwarantowały stabilnego tworzenia rezerw na wypadek dużych szkód. Wojna cenowa pomiędzy ubezpieczycielami nabiera rumieńców czy walka toczy się wyłącznie na ceny? W tych trudnych czasach klienci głównie kierują się kosztem, jaki muszą ponieść, aby ubezpieczyć swój dobytek i siebie. To cena jest czynnikiem, który decyduje o zawarciu umowy. Gra o klienta toczy się wokół niej, dlatego to ona napędza wojnę pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Potrwa to przynajmniej do czasu, kiedy polisy stanieją na tyle, że nie będzie to już pułap akceptowalny dla poszczególnych graczy rynkowych. Jednak zdobywanie klienta ceną to niejedyna i bardzo często błędna metoda zdobywania rynku. Szczególnie zaś rynku, który do niedawna cierpiał z powodu wysokich cen, wysokich wymagań dotyczących jakości ryzyka czy braku ofert ubezpieczenia. Jaki to ma skutek dla klientów? Zyskują, kupując tańsze polisy, i ubezpieczają już nawet to, co jeszcze parę miesięcy było nieubezpieczane - zyskują więc, ale czy tylko? Klienci oczywiście zyskują komfort w postaci możliwości wyboru spośród kilku ofert. Selekcję może wprawdzie sprowadzać się do ceny, ale i tu ostateczna decyzja należy do klienta, który w konsekwencji ma tańszą i szerszą ofertę. Spadek cen musi jednak prędzej czy później przełożyć się na jakość. Pytanie, czy klient wie, kiedy jakość ubezpieczenia zaczyna spadać? A pana zdaniem wie? Nie zawsze chce wiedzieć. Czasem liczy na to, że jemu szkoda się nie przytrafi. Żeby docenić jakość, trzeba tej szkody doświadczyć. Ale wojna o klienta sprowadza się nie tylko do żonglowania ceną. Żonglowanie ceną to już w zasadzie efekt końcowy. Walka zaczyna się od większego apetytu na ryzyka, które wcześniej cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, bardziej liberalnym podejściem, większą skłonnością do akceptowania istniejącej jakości ryzyka. W chwili kiedy te elementy przestają przedstawiać wartość, do gry wchodzi cena. W jaki sposób może się to odbić na spadku marży, a w przypadku wysokiej szkodowości, także rentowności firm? Spadek cen w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jest skutkiem negatywnym, tym bardziej że jakość ryzyk w większości przypadków jest niższa od oczekiwanej, a poziom cen nawet sprzed wojny nie gwarantował stabilnego tworzenia rezerw na wypadek dużej szkody. Przy pogłębiającym się spadku cen duże szkody, np. pożary lub katastrofa w postaci powodzi, mogą zdecydowanie wpłynąć na rentowność i zmianę polityki. Kiedy walka może się skończyć? Czy złe wyniki spowodują zahamowanie spadku cen? Można pokusić się o tezę, że walkę cenową może zahamować wprowadzenie nowego produktu skierowanego najlepiej do wybranej grupy klientów. Nowa oferta dla całego segmentu byłaby mniej realna. Złe wyniki zawsze zmuszają do zmiany polityki, ale zmiana taka nie wynika ze świadomej decyzji, lecz z konieczności. Jakie zmiany czekają branżę? Jakie są perspektywy na ten rok i kolejne lata? Po kilku latach konserwatywnej polityki ubezpieczeniowej pozostaje lepsza jakość, szczególnie w tych branżach, w których ciężko było uzyskać oferty ubezpieczenia. Pozostaje większa świadomość tego, że zagrożenie wystąpienia szkody jest realne i może być konsekwencją czynników związanych z rodzajem prowadzonej działalności, ochroną fizyczną mienia czy zarządzaniem. Najbliższy rok będzie rokiem spadających cen, o ile nie wydarzy się coś, co w jakimś stopniu wstrząśnie sceną polskiego rynku ubezpieczeń.

Bardzo krótka ścieżka do likwidacji autoszkody...

Od przyszłego roku usuwaniem skutków wypadku zajmie się ubezpieczyciel, który sprzedał nam polisę OC. Odszkodowanie dostaniemy szybciej. Polska Izba Ubezpieczeń kończy prace nad systemem umożliwiającym likwidację szkód z polisy komunikacyjnej u ubezpieczyciela poszkodowanego. Jego wejście w życie spowoduje, że klient będzie otrzymywał odszkodowanie od własnego towarzystwa na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy. Następnie firma będzie się zwracać do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot pieniędzy w ramach regresu. Te rozwiązania mają wejść w życie z początkiem 2014 r. Jednak, jako że projekt jest dobrowolny, PIU liczy się z tym, że nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe od razu do niego wejdą i niektóre będą wolały likwidować szkody według starych zasad. Przedstawiciele izby liczą jednak, że rozwiązanie poprą najwięksi rynkowi gracze, a później przyłączy się reszta ubezpieczycieli. Nowy system rozliczania strat ma ułatwić życie klientowi. - Z punktu widzenia poszkodowanego byłoby to niewątpliwie uproszczeniem sprawy - zapewnia Piotr Dyszlewicz, dyrektor biura likwidacji szkód Ergo Hestii. - W przypadku szkody zwracałby się do swojego ubezpieczyciela OC bez potrzeby ustalania i poszukiwania ubezpieczyciela sprawcy - dodaje. To zwiększy presję na towarzystwa, aby przeprowadzić proces likwidacji szkód szybko i sprawnie, bo opóźnienie mogłoby zrazić klienta. Niewykluczone też, że firmy będą się starały, aby klienci dostawali jak najwyższe odszkodowania. - Ubezpieczyciel musi dbać o biznes, nie ma w tym niczego dziwnego - przyznaje Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Ale dokładne zasady rozliczeń między firmami to jedna z najważniejszych rzeczy, którą musimy opracować w trakcie prac przygotowawczych - dodaje. Towarzystwa także mogą zyskać na tym rozwiązaniu. Obecnie zasadniczym kryterium wyboru polisy OC jest cena, a nie jakość obsługi. Po zmianach na decyzje klientów w większym stopniu będzie wpływać jakość obsługi. - Wprowadzenie takiego systemu znacznie zmieni dynamikę rynku, tworząc silniejsze relacje klientów z ubezpieczycielami - zaznacza Radosław Bedyński, dyrektor ds. likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych w PZU. To może zakończyć wojny cenowe, które toczą między sobą ubezpieczyciele. Na dodatek poprawa jakości obsługi może ograniczyć ekspansję kancelarii odszkodowawczych, zarabiających na maksymalizacji odszkodowań.

Koniec wojen cenowych o polisy OC.

Od przyszłego roku firma, w której klient jest ubezpieczony, będzie wypłacać mu odszkodowania. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której cena przestanie być jedynym kryterium przy wyborze polisy komunikacyjnej. Pomysł jest prosty - klient będzie w całości obsługiwany przez tę firmę, w której wykupił polisę. To ona przyjmie zgłoszenie o szkodzie komunikacyjnej, zleci wycenę szkody, a także wypłaci pieniądze, które później odzyska od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. To rozwiązanie - które ubezpieczeniowcy nazywają bezpośrednią likwidacją szkód - ma doprowadzić do zmiany zachowań klientów. - Mamy nadzieję, że będą oni wybierali ubezpieczyciela, do którego mają zaufanie, który oferuje im przyjazne i szybkie ścieżki likwidacji szkody - zaznacza Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty oraz przewodniczący komisji ds. likwidacji szkód przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Duzi rynkowi gracze popierają nowe rozwiązanie. - Przy odpowiednio przygotowanych założeniach oraz wprowadzeniu jednakowej polityki rozpatrywania roszczeń u wszystkich ubezpieczycieli bezpośrednia likwidacja szkód będzie miała wpływ na podniesienie jakości i standaryzację procesów obsługi klientów - twierdzi Wojciech Groblewski, wicedyrektor Likwidacji Szkód Liberty Direct. System ma być dobrowolny, czyli część firm może nie przystąpić do nowych rozwiązań. Ale ubezpieczyciele liczą, że spodobają się one klientom, którzy wymuszą przystąpienie wszystkich podmiotów do rozwiązań proponowanych przez PIU. - Funkcjonowanie systemu mieszanego, w którym jedne firmy likwidują szkody na starych, a inne na nowych zasadach, może powodować zamieszanie i niepewność - uważa Mariusz Sarnowski, dyrektor departamentu likwidacji szkód w Axa Direct. Zaznacza on, że kluczowe przy nowych rozwiązaniach są kwestie rozliczeń finansowych pomiędzy ubezpieczycielami. Muszą one zostać zaakceptowane przez wszystkich lub prawie wszystkich uczestników rynku. - To jest podstawowy warunek, by zapewnić powszechność nowego systemu likwidacji - uważa Sarnowski. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której jedno towarzystwo nie uznaje roszczeń drugiego i nie chce oddać mu pieniędzy, które trafiły już do poszkodowanego klienta. - Warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie - dotyczące uznawania roszczeń regresowych - już istnieje i zostało wypracowane w ramach PIU - mówi Stankiewicz. Dotyczy ono ubezpieczeń dobrowolnych. Chodzi np. o sytuację, kiedy kierowca w ramach AC zgłasza uszkodzenie auta wskutek wpadnięcia w dziurę w jezdni. W tej sytuacji jego zakład likwiduje szkodę i wypłaca pieniądze, a następnie zwraca się do firmy ubezpieczającej zarządcę danego odcinka drogi o zwrot tej sumy. Dlatego jego zdaniem także w przypadku polis OC uda się wypracować zasady wspólnych rozliczeń finansowych. Zwłaszcza że nowe rozwiązania powinny poprawić sytuację branży. - Powracające wojny cenowe - które w segmencie OC komunikacyjnego są najostrzejsze - będą mniej gwałtowne, bo cena nie będzie czynnikiem decydującym o pozyskaniu klientów - zaznacza Stankiewicz. - Towarzystwa posiadające dobrą likwidację szkód nie będą musiały tak bardzo się obawiać odejścia klientów do konkurentów, którzy zaoferują tańsze ubezpieczenia - dodaje. Franz Fuchs, prezes Compensy, zaznacza, że takie rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach Unii Europejskiej. - W większości z nich bezpośrednia likwidacja szkód jest dobrowolna, a jej wdrożenie następuje w wyniku porozumienia lokalnych zakładów ubezpieczeń. Jednak w kilku krajach UE - Danii, Finlandii, Szwecji i we Włoszech - została ona narzucona prawem - wyjaśnia.

Jazda bez trzymanki. 250 tys. aut nie ma OC!

Rośnie liczba wypadków powodowanych przez kierowców bez ubezpieczenia. W ciągu zaledwie roku liczba kraks wywołanych przez piratów drogowych jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wzrosła o 25 proc. Takie dane podaje najnowszy raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W 2012 r. UFG odzyskiwał należności za ponad 3100 wypadków. To o 600 więcej niż w roku ubiegłym. Zadaniem UFG jest odzyskiwanie od nieubezpieczonych sprawców wypadków drogowych kwot odszkodowań wypłaconych poszkodowanym. Fundusz jest finansowany przede wszystkim z kwartalnych składek ubezpieczycieli. Przeciętna wartość szkody, jaką musi zapłacić nieubezpieczony sprawca kolizji, nie przekracza zazwyczaj 9 tys. zł. Rekordzista ma jednak do oddania ponad 1,5 mln zł. Tyle obecnie wynoszą roszczenia poszkodowanych w wypadku, w którym kierowca tira postanowił zawrócić na autostradzie we mgle. Na wykonującą niedozwolony manewr ciężarówkę wjechały rozpędzone auta. W wypadku zginęło kilku młodych mężczyzn. Wraz ze wzrostem liczby podobnych wypadków rośnie oczywiście wartość odszkodowań wypłacanych przez fundusz. Tylko w ostatnim roku wystąpiono do kierowców bez OC o zwrot 28,4 mln zł, czyli o prawie 5 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Rocznie nieubezpieczeni kierowcy razem z tymi, których nie udało się zidentyfikować, powodują ponad 6 tys. wypadków, co kosztuje innych właścicieli samochodów ponad 70 mln zł. Inne dane potwierdzają tę niepokojącą tendencję. Liczba posiadaczy aut bez polisy OC dramatycznie rośnie. - Szacujemy, że na polskich drogach w 2012 r. było około 250 tys. nieubezpieczonych kierowców - tłumaczy w rozmowie z DGP Aleksandra Biały, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Statystycznie wśród kierowców bez ubezpieczenia dominują mężczyźni w wieku do 25 lat, mieszkający w biedniejszych województwach, takich jak lubuskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie. Unikanie płacenia OC jednak się nie opłaca. Kierowca musi się liczyć z koniecznością zapłacenia kary w wysokości 3200 zł, jeżeli zwłoka w przedłużeniu OC wyniosła więcej niż dwa tygodnie, z dodatkowym mandatem karnym, a prawdziwe problemy finansowe może mieć w razie spowodowania wypadku. - Odpowiedzialność nieubezpieczonego sprawcy jest nieunikniona - podkreśla w rozmowie z nami Izabela Pintscher z UFG. - Nawet jeżeli w danym momencie nie dysponuje on wystarczającym majątkiem, w odpowiednim terminie ponownie kierujemy sprawę do komornika i postępujemy tak aż do skutku - podkreśla. Fundusz podejmuje również działania mające na celu zwiększenie efektywności w ściąganiu odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców wypadków nie tylko w kraju, lecz także za granicą. A gdy sprawca bez ubezpieczenia OC zostanie złapany ostatecznie, i tak będzie musiał wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej, od której próbował się wymigać.

VII. UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Przedmiot ubezpieczenia

§ 38

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach polskiego prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami prowadzonych z udziałem Ubezpieczonego w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego. W szczególności są to:

1) koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,

2) koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców,

3) koszty innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe,

4) opłaty sądowe, skarbowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego lub osoby mu bliskie, wspólnie z nim zamieszkujące, na rachunek których zawarto umowę ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

§ 39 Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w I instancji w czasie trwania odpowiedzialności Ergo Hestii. W razie wątpliwości za datę wszczęcia postępowania uważa się dzień, w którym właściwy organ, urząd lub funkcjonariusz podjął pierwszą czynność wobec Ubezpieczonego w danej sprawie, nawet jeżeli nie była potwierdzona na piśmie i nie stanowiła formalnego wszczęcia postępowania w świetle obowiązujących przepisów.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 40

1. Ergo Hestia nie pokrywa kosztów ochrony prawnej ponoszonych przez Ubezpieczonego w sporze z Ergo Hestią, niezależnie od istoty sporu.

2. Ponadto, z zakresu ubezpieczenia wyłączone są koszty:

1) poniesione w postępowaniu wszczętym w okresie odpowiedzialności Ergo Hestii lub na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia albo wznowienia postępowania, o ile dotyczą postępowania wszczętego w I instancji przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności Ergo Hestii,

2) wynikające z korzystania z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie,

3) wynikające z korzystania z usług osób, które nie posiadają prawa wykonywania zawodu,

4) związane z wydatkami na działania, które nie są konieczne do obrony praw Ubezpieczonego lub dotyczą materiałów dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania,

5) związane ze świadomym udzieleniem przez Ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji albo dostarczeniem sfałszowanych dokumentów,

6) poniesione w postępowaniu wszczętym na wniosek krewnych lub powinowatych Ubezpieczonego albo osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, a także pozostających z nim w stosunku zależności wynikającym z zatrudnienia ich przez Ubezpieczonego lub z innej podstawy, oraz w postępowaniu przeciwko tym osobom, wszczętym na wniosek osób, o których mowa w § 38 ust. 2,

7) poniesione w związku z korzystaniem przez Ubezpieczonego z pomocy prawnej osób przez niego zatrudnionych, o ile dana czynność mieściła się w zakresie ich obowiązków,

8) poniesione na pokrycie kar sądowych lub administracyjnych nałożonych na Ubezpieczonego albo osoby świadczące na jego rzecz pomoc prawną,

9) poniesione w postępowaniu wszczętym w związku z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności gospodarczej, naruszeniem praw autorskich, licencji, znaków towarowych, praw wynikających z własności intelektualnej, a także związane ze zbyciem i nabyciem udziałów lub akcji, których osoby ubezpieczone były właścicielami lub zostały właścicielami,

10) o łącznej wartości nie przekraczającej 100 zł.

Roszczenie regresowe

§ 41

W odniesieniu do postępowań karnych w przypadku stwierdzenia winy umyślnej w prawomocnym orzeczeniu sądu Ergo Hestii przysługuje roszczenie regresowe do Ubezpieczonego o zwrot uprzednio wypłaconych świadczeń.

Suma ubezpieczenia

§ 42

1. Suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł, a łączny limit odpowiedzialności wynosi 10.000 zł.

2. Suma ubezpieczenia stanowi limit odpowiedzialności Ergo Hestii w stosunku do jednego wypadku, a łączny limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności za wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

3. Po wypłacie odszkodowania łączny limit odpowiedzialności zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia w części dotyczącej ochrony prawnej wygasa.

4. Za zgodą Ergo Hestii Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia i łączny limit odpowiedzialności, wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy i opłacając dodatkową składkę.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 36

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczającego (PESEL, REGON, NIP),

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczonego (PESEL, REGON, NIP), jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek,

3) przedmiot i zakres ubezpieczenia,

4) zakres terytorialny ubezpieczenia,

5) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,

6) sposób ustalania rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania,

7) okres ubezpieczenia,

8) dane o wyposażeniu pojazdu,

9) informacje o zainstalowanych w pojeździe urządzeniach zabezpieczających przed kradzieżą, potwierdzonych zaświadczeniem o którym mowa w § 3 pkt 22 ,

10) informację o liczbie kluczy do pojazdu (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu),

11) informację o przebiegu ubezpieczenia,

12) liczbę szkód z rozbiciem na poszczególne lata.

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie serwisowym jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do pojazdów, których okres eksploatacji w dniu rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 9 lat.

ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK

§ 37

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ergo Hestii wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ergo Hestii może ona podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.

3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ergo Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł.

4. Ubezpieczony może żądać by Ergo Hestia udzieliła mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 38

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka.

2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo, na wniosek Ubezpieczającego może być rozłożona na raty. Terminy płatności rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.

3. Składka ubezpieczeniowa uwzględnia spadek wartości rynkowej pojazdu w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

§ 39

1. Wysokość składki za ubezpieczenie pojazdu ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia i wyrażonej w procentach stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Składkę należną za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od wypadków wskazanych § 3 ust. 25 pkt 1) - 6) (zakres Casco) z rozszerzeniem o wypadek wskazany w § 3 ust. 25 pkt 7) (zakres Kradzież), stanowi suma składek należnych za zakres Casco oraz Kradzież. Składki należne za zakres Casco oraz Kradzież oblicza się metodą iloczynową stosując do składek podstawowych przysługujące Ubezpieczonemu zniżki i zwyżki.

3. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się:

1) wartość pojazdu,

2) markę, model i rodzaj pojazdu,

3) strefę regionalną właściwą dla miejsca stałego zameldowania Ubezpieczonego,

4) zakres ochrony,

5) rok produkcji pojazdu,

6) przeznaczenie pojazdu,

7) liczbę pojazdów Ubezpieczonego ubezpieczonych w Ergo Hestii,

8) rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności,

9) wiek posiadacza pojazdu,

10) okres posiadania przez Ubezpieczonego uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii,

11) bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii przez Ubezpieczonego,

12) bezszkodowy/szkodowy przebieg ubezpieczenia.

13) zawarcie umowy ubezpieczenia jako umowy pakietowej, tj. obejmującej również inne niż Autocasco ryzyka ubezpieczeniowe.

4. Jeżeli Ubezpieczający uzyskał zniżkę składki na podstawie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub utracił ją wskutek rezygnacji z ubezpieczenia jednego lub więcej ryzyk objętych umową pakietową (zniżka nienależna), Ergo Hestii przysługuje prawo żądania dopłaty udzielonej zniżki wraz z odsetkami.

5. Przekazane przez Ubezpieczającego informacje o przebiegu ubezpieczenia podlegają weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - podstawa prawna: art. 104 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

6. Zapisy ust. 3 pkt 9) - 10) nie dotyczą umów ubezpieczenia zawartych przez przedsiębiorców.

7. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia uważa się fakt zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia w przypadku gdy:

1) w umowie z zakończonym okresem ochrony nie wystąpiła szkoda,

2) pomiędzy datą końca okresu ubezpieczenia w poprzedniej umowie, a datą początku okresu nowej umowy ubezpieczenia nie minęło więcej niż 30 dni.

§ 40

Wysokość składki za wyposażenie dodatkowe ustala się jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od jego wartości.

§ 41

Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zniżkę za jednorazowe opłacenie składki lub zwyżkę za rozłożenie składki na raty.

§ 42

Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, Ubezpieczający może zgłosić ten fakt Ergo Hestii i dokonać podwyższenia sumy ubezpieczenia, opłacając dodatkową składkę.

§ 43

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII

§ 44

1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.

2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę uzgodnioną przez strony umowy, wpisaną w polisie.

3. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku lub na okres krótszy od jednego roku (umowa krótkoterminowa).

§ 45

1. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Ergo Hestia wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym i żąda zapłaty składki za okres przez który udzielała ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.

3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ergo Hestię wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności Ergo Hestii, tylko wtedy gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki Ergo Hestia wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ergo Hestii - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii odpowiednią kwotą.

5. Za zapłatę składki lub raty składki, uważa się zapłatę kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia.

6. Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO

§ 46

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie zmiany okoliczności, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem umowy.

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

4. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 47

Jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyposażenie dodatkowe pojazdu w postaci sprzętu audiofonicznego zamontowanego na stałe, a posiadającego elementy ruchome np. zdejmowane panele czołowe Ubezpieczony pozostawiając pojazd bez nadzoru ma obowiązek zabezpieczyć taki element ruchomy poza pojazdem.

OBOWIĄZKI ERGO HESTII I UBEZPIECZONEGO W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU

§ 48

1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości powiadomić Ergo Hestię o wypadku pod numerem telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 5 555.

2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym Ergo Hestia może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ergo Hestii ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

3. Skutki braku zawiadomienia Ergo Hestii o wypadku nie następują, jeżeli Ergo Hestia niezwłocznie po powstaniu szkody otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.

§ 49

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ergo Hestia informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego związanego z wypadkiem, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

§ 50

1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ergo Hestia jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3. Ergo Hestia w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. § 51

1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy:

1) dostarczenie Ergo Hestii dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, w szczególności oryginałów rachunków dotyczących kosztów objętych zakresem ubezpieczenia,

2) ustalenie, jeżeli jest to możliwe, danych innych uczestników wypadku oraz świadków, ustalenie również czy sprawca wypadku jest ubezpieczony i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaki ma numer polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także sporządzenie pisemnego protokółu na okoliczność przyczyny powstania szkody,

3) niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia wypadku lub powzięcia o nim informacji, powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży pojazdu, kradzieży kluczy (fabrycznych urządzeń) do pojazdu, kradzieży dokumentów pojazdu lub każdej innej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa, łącznie ze złożeniem wniosku o ściganie osób odpowiedzialnych za powstanie szkody,

4) umożliwienie Ergo Hestii dokonania czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawienie niezbędnych dowodów,

5) wypełnienie wszelkich wymaganych przez Ergo Hestię dokumentów, niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg wypadku i okoliczności powstania szkody,

6) stosowanie się do zaleceń Ergo Hestii, udzielanie jej informacji i niezbędnych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody.

2. Ubezpieczony ma także obowiązek udostępnić wszystkie dostępne mu dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

§ 52 Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:

1) niedokonywanie w pojeździe żadnych zmian oraz nierozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela Ergo Hestii i uzyskania jego zgody - Ergo Hestia nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli jej przedstawiciel nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody,

2) w przypadku kradzieży pojazdu - przedłożenie Ergo Hestii dokumentów, potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających jego identyfikację (w szczególności brief, dokument odprawy celnej, umowa sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu, pozwolenie czasowe, w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza granicami RP zaświadczenie o sprawności zainstalowanych urządzeń antykradzieżowych, wydanym przez podmiot zawodowo trudniący się montażem i serwisowaniem urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą na trenie kraju będącego członkiem Unii Europejskiej w dacie wydania zaświadczenia przy pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy w RP zaświadczenie powinno dotyczyć zabezpieczeń innych niż fabryczne) oraz wszystkie komplety kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podana we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem sprawnych urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju.

§ 53

W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, obowiązków wymienionych w §§ 51 i 52 Ergo Hestia odmawia wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku, okoliczności wypadku, rozmiaru szkody lub wysokości odszkodowania.

§ 54

1. W przypadku powstania szkody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczony obowiązany jest nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe i nie oddawać go do naprawy bez zgody Ergo Hestii lub jej przedstawiciela, poza naprawami niezbędnymi do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza równowartości 1.500 euro. Zwrot kosztów takiej naprawy następuje w kraju na podstawie oryginalnych, imiennych rachunków, w przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

2. W przypadku zawarcia umowy w wariancie kosztorysowym, przedłożone rachunki stanowią wyłącznie podstawę ustalenia zakresu dokonanej naprawy, natomiast wysokość należnego w tym zakresie zwrotu kosztów naprawy dokonanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ustalana jest zgodnie z zasadami wariantu kosztorysowego opisanymi w § 33.

3. Jeżeli przeprowadzona za granicą bez zgody Ergo Hestii naprawa pojazdu nie dotyczy zakresu niezbędnego do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszty są wyższe od kosztów podobnej naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to roszczenie o odszkodowanie ponad kwotę naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie przez Ergo Hestię uznane.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 55

1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.

2. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli z okoliczności wypadku wynika, że nie ma możliwości ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii bez wyjaśnienia kwestii winy Ubezpieczonego, Ergo Hestia może podjąć decyzję o odpowiedzialności za wypadek w oparciu o wynik postępowania przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sądu.

§ 56

1. Odszkodowanie wypłacane jest właścicielowi pojazdu lub osobie przez niego upoważnionej.

2. Za szkodę powstałą w pojeździe należącym do spadku odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

3. Wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz Ergo Hestii.

4. W razie odzyskania pojazdu lub jego części Ergo Hestia na wniosek właściciela może przenieść prawo własności pojazdu na jego rzecz, pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconego odszkodowania.

§ 57

1. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2. Jeżeli w terminie określonym powyżej w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania Ergo Hestia wypłaca jednakże w terminie określonym w ust. 1.

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ergo Hestia informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania razem z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. Odszkodowanie wypłacone przez Ergo Hestię nie może być wyższe od poniesionej szkody, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 15 ust. 2.

§ 58

Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ergo Hestii.
Ergo Hestia
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 http://www.hestiaolsztyn.pl
Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie