Olsztyn Ubezpieczenia

Śpij spokojnie...

www.hestiaolsztyn.pl


STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Adres biura:

Ergo Hestia Ubezpieczenia

STU ERGO HESTIA S.A.
ul. Witosa 25
10-688 Olsztyn

Ubezpieczenie OlsztynSkrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza.
Ubezpieczenie OlsztynNowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i supermarkecie "Stokrotka".
Ubezpieczenie OlsztynGodziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Kontakt:

Ergo Hestia UbezpieczeniaUbezpieczenie OlsztynTelefon komórkowy: 698-838-495 (godziny 9-20)
Ubezpieczenie OlsztynTelefon stacjonarny: (89)651-20-97 (godziny 9-16)
Ubezpieczenie OlsztynFax: (89)651-20-97
Ubezpieczenie Olsztyne-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Kontakt z agentem


Wyświetl większą mapę

Ergo Hestia Olsztyn

Skrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza. Nowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i nowej "Stokrotce".
Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-16.00
ul. Witosa 25 Olsztyn, Jaroty
Phone: (89) 651-20-97
Za auto z Anglii zapłacisz wyższe OC. Unia chce zakazać wyprzedzania takim autem w Polsce.

Na drogach jednojezdniowych ma być bezwzględny zakaz wyprzedzania dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Jego wprowadzenia chce Komisja Europejska. Za auto z Wysp zapłacimy również wyższe ubezpieczenie OC. O tym, że będzie można zarejestrować auto sprowadzone z Wysp bez przekładania kierownicy, pisaliśmy pół roku temu. Wówczas pojawił się projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, w którym dopuszcza się taką możliwość (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). I od tamtego momentu nie cichną głosy ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy ostrzegają, że wpłynie to na zwiększenie liczby wypadków. Głównie z powodu utrudnionego wyprzedzania autem z kierownicą po prawej stronie, zwłaszcza na drogach jednojezdniowych. A takich w Polsce jest najwięcej. Stąd nowy pomysł, aby wprowadzić zakaz wykonywania takiego manewru tego typu pojazdami. Wyprzedzanie zakazane! Na stanowisku, że rejestracja samochodów z nieprzełożonym układem kierowniczym powinna być zakazana, stoi m.in. Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Może się jednak zdarzyć, że przed ETS zapadnie w tej sprawie niekorzystny dla Polski wyrok, a rząd przeforsuje dopuszczenie do ruchu pojazdu, w którym dostosowano do ruchu prawostronnego jedynie reflektory i lusterka. Jak wówczas zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego? - Być może pomysłem, który gwarantowałby bezpieczne poruszanie się takich pojazdów w ruchu prawostronnym, może być bezwzględny zakaz wyprzedzania przez takie pojazdy na drogach jednojezdniowych, dwupasmowych oraz ograniczenie prędkości dla takich samochodów - mówi Mikołaj Krupiński z ITS. - Inną formą wyróżnienia takich aut mogą być specjalne oznaczenia, informujące, że jest to pojazd z kierownicą po prawej stronie - dodaje. Jak się okazuje, nie jest to odosobniona opinia. Na podobnym stanowisku stoją eksperci Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), którzy przypominają, że propozycje wprowadzenia takich ograniczeń wynikają ze stanowiska Komisji Europejskiej, która wypowiadała się już na ten temat. Zdaniem unijnych urzędników ograniczenie możliwości wyprzedzania przez pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinno obowiązywać na wszystkich drogach dwukierunkowych mających jeden pas ruchu w każdym kierunku. Z kolei na drodze wielopasmowej o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 50 km/h zakazane powinno być wyprzedzanie z lewej strony pojazdu. - Problem polega na tym, że trudno sobie wyobrazić, by kierowcy stosowali się do zakazu wyprzedzania. Ten przepis byłby trudny do egzekwowania i w rezultacie byłby martwy - ostrzega Leszek Turek, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. - Zgadzam się, że dopuszczenie do ruchu aut z kierownicą po prawej stronie spowoduje znaczne pogorszenie bezpieczeństwa na drogach. Skala zjawiska może być duża, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na Wyspach, gdzie ceny aut są atrakcyjne, żyje ok. miliona naszych rodaków. Dlatego izba stoi na stanowisku, by indywidualnym dopuszczeniem do ruchu objąć tylko te pojazdy, które wchodzą w skład mienia przesiedleńczego. Większe ubezpieczenie! Jeśli Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które pracuje nad nowelizacją kodeksu drogowego dopuszczającą do ruchu angliki bez przeróbek, przychyli się do rad ekspertów i KE, wówczas powstaje pytanie o sens rejestracji takiego pojazdu. Zwłaszcza że przynajmniej część pieniędzy zaoszczędzonych na kosztownych przeróbkach będzie trzeba przeznaczyć na wyższe ubezpieczenie. Jak tłumaczy Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, w konsekwencji zakłady ubezpieczeń będą zmuszone do dokonywania indywidualnej oceny ryzyka przy ubezpieczaniu takich pojazdów. Co więcej, jeśli czarne scenariusze ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu sprawdziłyby się i pogorszyłyby się statystki wypadków, wówczas odczuliby to także inni ubezpieczeni. Na szczęście nie wszyscy. - Podwyżka stawek, jeśliby do niej doszło, dotyczyłaby przede wszystkim posiadaczy aut z kierownicą po prawej stronie. Nie dotknęłaby raczej pozostałych kierowców, ale pod warunkiem bezszkodowej jazdy - zaznacza Andrzej Maciążek.

Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny wypłacić odszkodowanie w określonych terminach.

Pani Anna na początku stycznia 2013 r. jechała do pracy, kiedy z winy drugiego kierowcy doszło do zderzenia, wskutek czego jej samochód został zniszczony. - Sprawca wypadku zbiegł, zanim na miejsce dojechała policja, ale funkcjonariusze spisali protokół i zabezpieczyli nagranie z monitoringu ze skrzyżowania, na którym była kolizja. Dzięki temu dane sprawcy zostały ustalone - pisze czytelniczka. Koszty naprawy samochodu wyniosły 24 tys. zł. Pomimo dwukrotnego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zajściu w styczniu 2013. ten odmówił wypłaty odszkodowania. W uzasadnieniu podał, że nie ma wystarczających danych i dokumentów dotyczących sprawcy kolizji. - Sprawa ciągnie się już prawie pół roku. Czy ubezpieczyciel może przeciągać wypłatę odszkodowania w nieskończoność? - pyta pani Anna.Zgodnie z obowiązującymi przepisami towarzystwa powinny wypłacić odszkodowanie w określonych terminach. Podstawowym jest 30 dni, licząc od daty złożenia przez klienta zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczyciel, który nie wypłaci odszkodowania w całości lub w części w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, musi powiadomić o tym pisemnie osobę poszkodowaną. Pismo powinno zawierać: - wskazanie faktów, które były podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub uznania tylko jego części; - informację o planowanym terminie wyjaśnienia sprawy; - podstawę prawną decyzji; - pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia okoliczności wypadku niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jeśli ustalenie wysokości odszkodowania było niewykonalne, powinno być ono wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych faktów było możliwe, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji, w których ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zależy od wyniku postępowania karnego lub cywilnego. Taki przypadek nie ma jednak miejsca w sprawie pani Anny, bo dane sprawcy wypadku zostały ustalone. Jeżeli ubezpieczyciel nadal będzie zwlekał z wypłatą odszkodowania, pani Anna powinna wystąpić ze skargą do rzecznika ubezpieczonych i zawiadomić o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jeśli towarzystwo narusza prawo w prowadzonej działalności lub w postanowieniach zawartych umów ubezpieczeniowych albo nie udziela informacji lub wyjaśnień, KNF może nałożyć karę finansową na członków zarządu albo na zakład ubezpieczeń. Jeśli to nie poskutkuje, pani Annie pozostanie wstąpienie na drogę sądową. Uwaga: Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać korzystniejsze dla osoby ubezpieczonej postanowienia dotyczące terminów niż te, które są wymagane prawem. Podstawa prawna: Art. 14 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). Art. 817 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

Jak bez konsekwencji można zrezygnować z ubezpieczenia AC?

Mąż stracił pracę i żyjemy teraz z jednej niewielkiej pensji. Mamy stary samochód, z którego nie chcemy zrezygnować, ale myślimy o obniżeniu kosztów jego utrzymania, np. o zmniejszeniu opłat za ubezpieczenie. Obecnie korzystamy z pakietu OC, AC, NNW. Nie wiem jednak, co dokładnie nam te ubezpieczenia zapewniają i co stracimy, rezygnując np. z AC, które stanowi niemal połowę płaconej na ubezpieczenie sumy - pisze pani Halina. - A gdybyśmy rezygnowali z AC, to jak możemy to zrobić bez konsekwencji? - pyta. Jeśli jest taka konieczność, to rezygnacja z autocasco (AC) starego samochodu byłaby najrozsądniejsza. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a autocasco oraz inne ubezpieczenia jak NNW lub assistance są dobrowolne i zawiera się je na własne życzenie. OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroni właściciela lub każdą osobę prowadzącą jego samochód przed następstwami kolizji i wypadków. W razie wypadku poszkodowana osoba otrzyma niezbędną pomoc. Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym jest podpisana umowa OC, pokryje koszty naprawy pojazdu tej osoby, a także wypłaci odszkodowanie zarówno za straty materialne, jak i zdrowotne. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby (np. małżonka, dziecka, kolegi, a nawet złodzieja), która kieruje samochodem w czasie trwania umowy ubezpieczenia i wyrządziła szkodę. Z ochrony OC musimy korzystać nawet wtedy, gdy samochód się zepsuje i tygodniami lub nawet miesiącami stoi nieużywany. Właściciel ma obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia. Nie tylko jego brak, ale nawet tzw. luka grozi karą. Umowę ubezpieczenia OC można rozwiązać wyłącznie w ściśle określonych w ustawie przypadkach, zwykle gdy dojdzie do wyrejestrowania samochodu bądź jego kasacji. Autocasco jest jakby rozszerzeniem OC. Dzięki jego posiadaniu dostaniemy odszkodowanie od ubezpieczyciela, gdy w wyniku wypadku, który sami spowodowaliśmy, zniszczymy swoje auto albo zostanie ono skradzione (lub część jego wyposażenia). Rekompensuje ono także szkody powstałe w przypadku np. zderzenia pojazdu ze zwierzęciem, drzewem lub płotem, a także uderzenia pioruna, powodzi, gradu, pożaru, wybuchu, zatopienia albo uszkodzeń spowodowanych przez wandali - dokładnie to, co wynika z ogólnych warunków umowy, którą zawarliśmy. Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z ubezpieczenia AC można zdecydować się na wersję uboższą, wybierając tylko najczęstsze zagrożenia, np. kradzież samochodu bądź zderzenie z innym pojazdem. Kolejne z ryzyk nieobowiązkowych - NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, wiąże się przede wszystkim z wypłatą odszkodowania lub świadczenia, jeśli w wyniku wypadku kierujący lub pasażerowie doznali rozstroju organizmu, trwałego uszkodzenia ciała lub ponieśli śmierć. Wysokość tych świadczeń uzależniona jest od warunków umowy, a przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia. Przy niskich kwotach ubezpieczenia składka jest niewielka i stanowi niewielki procent pakietu ubezpieczeniowego. Podstawa prawna: Art. 805-834 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Rozdz. 2 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Obowiązujące przepisy nie przyznają prawa ubezpieczonemu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia autocasco w trakcie jej trwania. Art. 812 par. 5 k.c. stanowi, że zakład ubezpieczeń może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. W praktyce, jeżeli konsument zawrze umowę na 12 miesięcy, to za cały okres jej trwania zakład ponosi odpowiedzialność, a on zobowiązany jest zapłacić składkę. Pani Halina może więc wypowiedzieć umowę w trakcie jej trwania wyłącznie wtedy, gdy zastrzeżono w niej na jej rzecz takie uprawnienie. Zasadniczo brak zapłaty składki bądź jej raty nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia. Jeśli jednak nie zapłacimy kolejnej raty po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty, to zgodnie z art. 814 par. 3 k.c. umowa rozwiązuje się z powodu ustania odpowiedzialności zakładu, ale dzieje się to tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia. Niezbędne jest jednak uregulowanie składki za czas, w którym udzielona została ochrona ubezpieczeniowa. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta, pani Halinie - na podstawie art. 813 k.c. - przysługuje zwrot uiszczonej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Przepis ten ma zastosowanie najczęściej wtedy, gdy składka ubezpieczeniowa została opłacona w całości przy zawarciu umowy ubezpieczenia bądź uiszczono ratę ubezpieczenia, która należna była zakładowi w chwili rozwiązania umowy, a ta uległa rozwiązaniu przed końcem okresu, na który została zawarta. Z kolei zgodnie z art. 812 par. 4 k.c., jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niej w ciągu 30 dni. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Zasadniczo czytelniczka powinna doczekać do końca okresu, na który umowa ubezpieczenia autocasco została zawarta. Jeżeli otrzyma ofertę zawarcia kolejnej, powinna z niej zrezygnować. Ewentualnie jeżeli składka jest opłacana w ratach, to brak zapłaty kolejnej raty może spowodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela i rozwiązanie umowy, ale tylko po spełnieniu przez ubezpieczyciela warunków określonych w przytoczonym wyżej art. 813 par. 3 k.c.

Suma ubezpieczenia

§ 10

1. Sumę ubezpieczenia ustala i podaje Ergo Hestii Ubezpieczający.

2. Podstawami ustalenia sumy ubezpieczenia są:

1) wartość rynkowa z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia - dla mieszkania,

2) wartość odtworzeniowa - dla domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, obiektów małej architektury oraz stałych elementów ogrodzenia,

3) wartość rzeczywista lub odtworzeniowa - dla stałych elementów lub mienia ruchomego z wyjątkiem mienia ruchomego wymienionego poniżej w ust. 3.

3. Podstawę określenia sumy ubezpieczenia w pozostałych grupach mienia stanowi:

1) dla wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców oraz monet złotych i srebrnych - wartość rynkowa z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,

2) dla pozostałych wartości pieniężnych - wartość nominalna z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia),

3) dla dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich - według wartości rynkowej z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

4. Sumę ubezpieczenia dla budynków gospodarczych i obiektów małej architektury ustala się odrębnie dla każdego budynku gospodarczego, obiektu małej architektury lub stałych elementów ogrodzenia (na potrzeby ubezpieczenia od kradzieży zwykłej).

5. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest część domu jednorodzinnego stanowiącego współwłasność kilku osób (z wyłączeniem małżonków), suma ubezpieczenia powinna być ustalona według odtworzeniowej w wysokości odpowiadającej oznaczonej w akcie notarialnym wartości udziału Ubezpieczonego we własności całego domu jednorodzinnego.

6. Sumy ubezpieczenia wskazane w ust. 2-4, po każdorazowej wypłacie odszkodowania ulegają zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia wygasa odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

7. Za zgodą Ergo Hestii Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia, wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy i opłacając dodatkową składkę.

8. Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może zgłosić ten fakt Ergo Hestii i za jej zgodą dokonać podwyższenia sumy ubezpieczenia (doubezpieczenia), opłacając dodatkową składkę.

§ 11

1. Suma ubezpieczenia dla kosztów poszukiwania przyczyny szkody wynosi 10.000 zł.

2. Suma, wskazana powyżej w ust. 1, po każdorazowej wypłacie odszkodowania ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia wygasa odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

§ 12

1. Suma ubezpieczenia dla kosztów wymiany zabezpieczeń wskazanych w § 6 ust. 5 wynosi 500 zł.

2. Suma, wskazana powyżej w ust. 1, po każdorazowej wypłacie odszkodowania ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia wygasa odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia kosztów wymiany zabezpieczeń.

Ustalenie rozmiaru szkody

§ 13

1. Rozmiar szkody określa Ergo Hestia według cen z dnia ustalania odszkodowania zgodnie z następującymi zasadami:

1) dla domu jednorodzinnego - według wartości kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji lub materiałów z zastrzeżeniem pkt. 2),

2) dla domu jednorodzinnego, którego stopień zużycia przekracza 50% rozmiar szkody ustala się według wartości kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji lub materiałów, po potrąceniu zużycia technicznego,

3) dla budynku gospodarczego oraz obiektów małej architektury, stałych elementów ogrodzenia - według wartości kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji lub materiałów, z zastrzeżeniem pkt. 4),

4) dla budynku gospodarczego oraz obiektów małej architektury, stałych elementów ogrodzenia, których stopień zużycia przekracza 30% według wartości kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji lub materiałów, po potrąceniu zużycia technicznego,

5) dla mieszkania - według wartości rynkowej,

6) dla mienia ruchomego (poza wymienionym poniżej w pkt 7) - 10) lub stałych elementów - według ceny zakupu lub wytworzenia rzeczy tego samego lub podobnego rodzaju i typu lub kosztów naprawy, po potrąceniu zużycia technicznego w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej, wartość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami,

7) dla wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców - według cen zakupu bądź kosztów wytworzenia lub ceny rynkowej materiałów, z których zostały zrobione bądź według wysokości kosztów naprawy, jeżeli rozmiar szkody ustala sięjako koszty naprawy, wartość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami,

8) dla monet złotych i srebrnych - według wartości złomu (nie dotyczy to monet, które stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu - w takim przypadku za wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną tych monet),

9) dla pieniędzy - według wartości nominalnej (wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania),

10) dla dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich - według wartości rynkowej bądź według wysokości kosztów naprawy, jeżeli rozmiar szkody ustala się jako koszty naprawy, wartość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami.

2. Rozmiar szkody w odniesieniu do części domu jednorodzinnego stanowiącego współwłasność kilku osób (z wyłączeniem małżonków) powinien być ustalony w sposób wskazany powyżej w ust. 1 pkt 1).Wysokość odszkodowania ustala się przy tym jako udział w szkodzie proporcjonalnie do udziału Ubezpieczonego we własności całego domu jednorodzinnego.

3. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

4. Rozmiar szkody ustalany jest w oparciu o kalkulacje sporządzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz publikowanych cenników.

§ 14

1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej oraz z uwzględnieniem limitów odpowiedzialności wskazanych poniżej w § 15 i § 16.

2. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć w zależności od sposobu ustalania sumy ubezpieczenia wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia.

§ 15

Odszkodowanie wypłaca się do kwoty odpowiadającej:

1. w wariancie podstawowym:

1) 70% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju za sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne,

2) 40% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju za wyroby ze srebra, złota, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców oraz monety złote i srebrne,

3) 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju nie więcej jednak niż 1.000 zł za gotówkę,

4) 5 % sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju za mienie ruchome przechowywane w pomieszczeniach wskazanych w § 4 ust. 8 pkt 2) - 4),

5) 100% sumy ubezpieczenia za pozostałe mienie objęte ochroną ubezpieczeniową.

2. w wariancie rozszerzonym:

1) 50% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju za wyroby ze srebra, złota, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców oraz monety złote i srebrne,

2) 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju, nie więcej jednak niż 1.500 zł za gotówkę,

3) 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego od zdarzeń losowych lub stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju za ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach wskazanych w § 4 ust. 8 pkt 2) - 4),

4) 100% sumy ubezpieczenia za pozostałe mienie objęte ochroną ubezpieczeniową.

§ 16

1. W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego razem ze stałymi elementami, za szkody powstałe w stałych elementach wskutek zdarzeń losowych odszkodowanie wypłaca się do wysokości 50% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego i stałych elementów.

2. Za szkody powstałe w domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym lub obiekcie małej architektury wskutek wandalizmu, odszkodowanie wypłaca się odpowiednio: do wysokości 5% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego razem ze stałymi elementami albo budynków gospodarczych lub obiektów małej architektury, w zależności od tego, którego z ww. przedmiotów ubezpieczenia dotyczy szkoda.

3. Odszkodowanie za szkody w stałych elementach i mieniu ruchomym powstałe wskutek wandalizmu wypłaca się do wysokości sumy ubezpieczenia stałych elementów i mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju.

4. Odszkodowanie za koszty poszukiwania przyczyny szkody ustala się według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej odpowiednio do wartości, według której ustalono sumę ubezpieczenia.

5. Odszkodowanie za szkody w stałych elementach i/lub mieniu ruchomym powstałe wskutek przepięcia ustala się według kosztów naprawy lub wartości odtworzeniowej odpowiednio do 50% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego wraz ze stałymi elementami, stałych elementów ub. mienia ruchomego od zdarzeń losowych.

§ 17 Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej, przy czym wyłączenie nie dotyczy antyków, zbiorów kolekcjonerskich i dzieł sztuki, jeżeli zostały objęte ubezpieczeniem za opłatą dodatkowej składki,

2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,

3) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza oraz rekultywację gruntów.

§ 18

W granicach sum ubezpieczenia, określonych w umowie dla poszczególnych grup mienia, odszkodowanie obejmuje:

1) utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek mienia bezpośrednio w następstwie wypadków wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody,

2) koszty powołania rzeczoznawców, jeżeli Ergo Hestia wyraziła zgodę na ich powołanie,

3) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 5% rozmiaru szkody.

§ 19

1. Jeżeli Ubezpieczający korzysta ze zniżki składki z tytułu zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a zabezpieczenie to w czasie powstania szkody było niesprawne lub nie zadziałało, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, a także nie zostało włączone lub zostało wcześniej usunięte, odszkodowanie zostanie pomniejszone o procent udzielonej zniżki o ile brak zabezpieczeń miał wpływ na zaistnienie lub wielkość szkody.

§ 20 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, obowiązany jest zwrócić niezwłocznie Ergo Hestii odszkodowanie wypłacone za te przedmioty albo zrzec się praw do tych przedmiotów na rzecz Ergo Hestii.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO

§ 18

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie zmiany okoliczności, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem umowy.

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

4. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust.1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

§ 19

1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości powiadomić Ergo Hestię o wypadku pod numerem telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 5 555.

2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym Ergo Hestia może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ergo Hestii ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

3. Skutki braku zawiadomienia Ergo Hestii o wypadku nie następują, jeżeli Ergo Hestia w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.

§ 20 Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.

§ 21

1. W razie wystąpienia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest udostępnić dokumenty niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Ubezpieczony zobowiązany jest zgromadzić i dostarczyć Ubezpieczycielowi na własny koszt.

§ 22

W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w § 19, Ergo Hestia odmawia pokrycia kosztów w całości lub w odpowiedniej części - w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku, okoliczności wypadku lub wysokości odszkodowania lub świadczenia i o ile to niedopełnienie wynikało z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA

§ 23

1. W przypadkach wskazanych w § 9 ust. 5 Ergo Hestia zwraca koszty na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości tych kosztów lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Koszty wskazane w § 9 ust. 5 Ergo Hestia zwraca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Zwrot kosztów wskazanych a § 9 ust. 5 następuje na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego faktur lub rachunków.

4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii albo wysokości okazało się niemożliwe, koszty te powinny być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część kosztów Ergo Hestia wypłaca jednakże w terminie określonym w ust. 2.

§ 24 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zorganizowania usługi albo co do wysokości zwrotu kosztów, o których mowa w § 9 ust. 5, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ergo Hestii.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 25

1. Z dniem zwrotu kosztów przez Ergo Hestię roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej w rozumieniu § 3 ust. 16 odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ergo Hestię do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Ergo Hestia pokryła tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ergo Hestii.

2. Nie przechodzą na Ergo Hestię roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Ergo Hestii, całości lub części praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód, Ergo Hestia może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw , a jeżeli odszkodowanie już wypłacono może żądać jego zwrotu odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.

5. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków, wynikających z ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego i uniemożliwieniu przez to Ergo Hestii dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę, jaką poniosła Ergo Hestia z tego tytułu.

WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 26

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ergo Hestii lub drogą elektroniczną na adres: skargi@ergohestia.pl

2. Po rozpatrzeniu skarg lub zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest w terminie 14 dni roboczych Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu.

3. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 28

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie adresu zamieszkania bądź siedziby.

3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego (e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 30

1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory.

§ 31

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance wchodzą w życie z dniem 13 sierpnia 2012 roku i obowiązują do umów zawartych od tej daty.
Ergo Hestia
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 http://www.hestiaolsztyn.pl
Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie