Demotywatory

Tweet

Ubezpieczenia Olsztyn | MTU Olsztyn | Ubezpieczenia

Odszkodowanie za zatopione auto tylko z AC.

Posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia OC nie mają możliwości z tej polisy pokrycia szkód samochodowych wywołanych przez powódź i podtopienia. Powodzianin ma prawo do odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za utracone i uszkodzone mienie na skutek zalania i podtopienia tylko wówczas, gdy wykupił odpowiednią polisę. - Aby otrzymać odszkodowanie za zniszczony samochód, trzeba wykupić ubezpieczenie autocasco (AC) - mówi Izabela Tworzydło z TUiR Warta. Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od skutków zniszczenia i kradzieży, którego zakres jest ustalany indywidualnie w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczeń. Najczęściej obejmuje również szkody spowodowane zdarzeniami losowymi, między innymi powodzią i innymi żywiołami. - Wykupując polisę obejmującą taki zakres szkód, posiadacz samochodu nie musi nabywać jeszcze dodatkowo specjalnego pakietu powodziowego - tłumaczy Magdalena Olborska z biura prasowego PZU i PZU Życie. Za zniszczony samochód odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco otrzyma nie tylko powodzianin, lecz również każdy posiadacz tej polisy, który mieszka w innym rejonie kraju, a jedynie przyjechał na tereny objęte powodzią i tam jego pojazd został podtopiony albo zalany. Na wypłatę odszkodowania z autocasco mogą liczyć również powodzianie, którzy polisą objęli maszyny rolnicze. Niektórzy ubezpieczyciele oferują rolnikom również dobrowolne ubezpieczenia mienia ruchomego gospodarstw rolnych. Posiadacz takiej polisy w razie podtopienia maszyn, traktorów i ciągników może liczyć na odszkodowanie. Straty powodzianin nie musi zgłaszać osobiście w placówce ubezpieczyciela, ale może to zrobić przez internet albo dzwoniąc na infolinię. Informacje o tych zdarzeniach losowych towarzystwa ubezpieczeniowe już przyjmują, na przykład w Warcie do tej pory zgłoszono już 50 szkód samochodowych. - Natomiast posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia OC nie mają możliwości z tej polisy pokrycia szkód samochodowych wywołanych przez powódź i podtopienia - wyjaśnia Izabela Tworzydło. Odszkodowania za zniszczony samochód powodzianin nie otrzyma również w razie ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego, ponieważ takie polisy nie obejmują pojazdu, który na przykład stał obok domu i został razem z nim zalany.