Demotywatory

Tweet

Ubezpieczenia Olsztyn | MTU Olsztyn | Ubezpieczenia

Prowadząc biznes, warto się ubezpieczyć.

Poza zabezpieczaniem umów przydatne jest ubezpieczanie niektórych ryzyk, typowych dla określonej działalności lub formy prawnej firmy. Kupowanie polis jest łatwe: ubezpieczyciel proponuje wzorzec, który klient może podpisać lub nie. Jest to jednak równocześnie pewna wada, bo elastyczność tego rodzaju produktów jest dla przeciętnego przedsiębiorcy znikoma. Trzeba policzyć... Kupując dowolną polisę dla spółki lub jej przedsiębiorstwa, warto zadać sobie trud skalkulowania opłacalności takiego nabytku. Nie jest to łatwe, ale - gdy ubezpieczenie nie jest obowiązkowe - warto policzyć, czy opłaca się ono wyłącznie ubezpieczycielowi, czy także dobrze chroni nabywcę polisy. Dlatego przedsiębiorca powinien przestudiować umowę. Trzeba przy tym rozważyć wszystkie okoliczności, w jakich suma ubezpieczenia ma być wypłacona i te, w jakich ubezpieczyciel może uchylić się od świadczenia. Zdarza się bowiem, że umowa jest tak skonstruowana, że w prostych życiowych sytuacjach, jakie ubezpieczony przede wszystkim chce asekurować, ubezpieczyciel może powiedzieć, że szkoda jest za mała, zbyt wielka, okoliczności inne od tych, jakie zostały ubezpieczone itd. Liczy się również suma gwarancyjna, czyli określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tak czy owak warto pamiętać, że ubezpieczyciele to firmy prywatne. Mogą więc zgodzić się na udzielenie zniżki lub upustu składki, jeżeli widzą, że w ten sposób pozyskają lub utrzymają klienta. Opłaca się więc sprawdzać oferty dotyczące tych samych ryzyk u różnych ubezpieczycieli. Przydatne OC... Zawsze warte rozważenia są liczne na rynku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. I to nie tylko te, które dotyczą posiadanego mienia (od zalania, spalenia, kradzieży, wandalizmu itd.), lecz także z tytułu prowadzonej działalności. Wówczas polisa powinna obejmować naprawienie szkody, która może powstać z powodu czynu niedozwolonego, za który odpowiada przedsiębiorca. Ubezpieczenie jest ważne przede wszystkim dlatego, że nie musi to być działanie lub zaniechanie samego przedsiębiorcy (osoby fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub wspólników, względnie członków organów spółki), lecz także może być zachowaniem zatrudnionych przez firmę osób. Dlatego każdy przedsiębiorca czasem obowiązany jest naprawić szkodę, jaką ponoszą wskutek działania jego przedsiębiorstwa osoby trzecie. Dzieje się tak np. wtedy, kiedy przejeżdżającemu obok budowy spadnie na samochód dachówka, albo gdy kelnerka w restauracji wyleje herbatę na kolana klienta. Również ci, dla których pracują zleceniobiorcy, powinni brać pod uwagę ubezpieczenia dobrowolne, choć w praktyce niezbędne, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Taka polisa powinna obejmować skutki takich zdarzeń jak uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć osoby ubezpieczonej. Przedmiotem umowy jest odszkodowanie w kwocie, w jakiej obowiązany jest do świadczenia na rzecz poszkodowanego przedsiębiorcy. Możliwe do wykupienia są również ubezpieczenia utraty zysku, choć tu konieczna wydaje się niezwykle drobiazgowa kalkulacja opłacalności polisy. Działa ona bowiem przeważnie po zaistnieniu określonych w umowie zdarzeń losowych. Przedsiębiorca może domagać się wypłaty określonych kwot, jakie mógłby uzyskać, gdyby np. nad jego miejscowością nie przeszedł huragan.