Sprzedajemy ubezpieczenia wszystkich gatunków! Posiadamy pełną ofertę ubezpieczeń m.in. ubezpieczenia domów, mieszkań, samochodów, działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia na życie. Mamy zarówno atrakcyjne propozycje na nieruchomości jak i na pojazdy wszelakie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Mapa Targeo

Mapa Google


Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym! Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ochroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę, zarówno w mieniu, jak i na osobie. Co ważniejsze ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia prawnika, biegłych i rzeczoznawców itp. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego). Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zakres podstawowy obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego. Zakres rozszerzony może obejmować dodatkowo: szkody wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczającego; szkody wyrządzone przez psy (o widocznych cechach następujących ras: owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler, niemiecki terier myśliwski, sealyham terier, karelski pies niedźwiedzi, płochacz niemiecki, chow-chow, chart rosyjski długowłosy-borzoj, chart afgański-sloughi, chart perski-saluki); szkody związane z użyciem broni palnej; szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji albo klubów sportowych; szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa.


Femina - ubezpieczenie stworzone specjalnie dla kobiet! Femina to wyjątkowe ubezpieczenie, które zapewni Ci pomoc materialną w razie zachorowania na raka piersi. Już w momencie rozpoznania złośliwego nowotworu sutka otrzymasz pomoc pieniężną, której wysokość uzależniona jest od stopnia zaawansowania choroby. Wartość świadczenia bezpośrednio po wykryciu raka piersi wynosi 9.000 złotych. Jeśli choroba jest bardziej zaawansowana lub, mimo podjętych kroków medycznych, rozwija się, kwota ta może wzrosnąć do 30.000 złotych. Uzyskane pieniądze pozwolą Ci skorzystać z porad najlepszych lekarzy i usług wyspecjalizowanych, prywatnych gabinetów. Szybka i wysokiej klasy pomoc zwiększa szansę na wyzdrowienie - walka z rakiem to walka z czasem! Po przebytej chorobie skorzystasz z zabiegów rehabilitacyjnych - ubezpieczeniowa "witamina" pomoże Ci zregenerować siły i wrócić do zdrowia. Femina to także unikatowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Możesz je zawrzeć na wyjątkowo wysoką sumę - aż 100 000, 200 000, 300 000 lub nawet 400 000 PLN!


Altima - aktywne ubezpieczenie na życie! Jest to ubezpieczenie na życie zawierane na rok, z możliwością automatycznego przedłużania umowy. Zostało tak skonstruowane, by dawać poczucie pieniężnego bezpieczeństwa osobom, które prowadzą aktywny tryb życia oraz często podróżują. Zapewnia najwyższe sumy ubezpieczenia. Już przy składce rocznej w wysokości 106 złotych kwota świadczenia w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego wyniesie 100 000 złotych. Dotyczy to ubezpieczonego, który był przechodniem, pasażerem lub kierowcą pojazdu drogowego, bądź też pasażerem pojazdu szynowego, wodnego albo powietrznego uczestniczącego w wypadku. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ALTIMA nie jest potrzebna ocena stanu zdrowia ubezpieczonego. Składka opłacana jest za rok z góry. ALTIMA może być naturalnym uzupełnieniem zawieranych również na rok pakietów majątkowych Ergo Hestii, takich jak Hestia 7.


Aspira - najtańsze ubezpieczenie ochronne! To najtańsze na polskim rynku ubezpieczenie ochronne zapewnia wyższą ochronę za niską składkę. Miesięcznie wynosi ona minimalnie 50 złotych. Adresowane jest do osób w wieku od 18 do 60 lat. Istnieje też możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej do 70 roku życia. Polisa stanowi gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego (np. pożyczki lub kredytu bankowego), dzięki czemu w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego umożliwia zachowanie stabilności kwotowej jego bliskich. W każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w rocznicę wystawienia polisy, wysokość składki ubezpieczeniowej, a przez to sumy ubezpieczenia, może być podwyższana o wskaźnik wskazany przez towarzystwo (nie niższy niż 3 procent). Dzięki mechanizmowi indeksacji wysokość świadczeń ubezpieczeniowych nie traci na wartości mimo inflacji. Umowę ubezpieczenia ASPIRA można zawrzeć w jednym z trzech wariantów, wybierając zakres najbardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb. Profil Podstawowy: obejmuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego (wypłata 100 procent sumy ubezpieczenia). Jest to najtańsze zabezpieczenie zobowiązań materialnych oraz sposób na zapewnienie stabilności śrdoków finansowych rodziny. Profil Aktywny: dodatkowe, wysokie kwoty świadczeń wypłacanych w razie nieszczęśliwego wypadku. Polecany jest szczególnie dla osób często podróżujących, prowadzących aktywny tryb życia. Zawiera: Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci z powodu Nieszczęśliwego Wypadku, zapewniające wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100 procent sumy ubezpieczenia; Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Nieszczęśliwego w konsekwencji wypadku w Ruchu Lądowym, Wodnym albo Powietrznym. Zapewnia wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100 procent sumy ubezpieczenia - łącznie ze świadczeniem z Profilu Bazowego oraz świadczeniem z tytułu śmierci w konsekwencji nieszczęśliwego zdarzenia będzie to 300 procent sumy ubezpieczenia; Ubezpieczenie w konsekwencji Trwałego Inwalidztwa lub Całkowitej Trwałej Niezdolności do Pracy wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Zapewnia wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości do 100 procent sumy ubezpieczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa nie powodującego całkowitej trwałej niezdolności do pracy wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia za ściśle określone następstwo nieszczęśliwego wypadku - łączna kwota świadczeń może tu wynosić do 200 procent sumy ubezpieczenia z tytułu kilku nieszczęśliwych wypadków. Profil Zdrowotny: daje rozszerzoną ochroną w razie zachorowania albo niezdolności do pracy. Zawiera dodatkowo: Ubezpieczenie z racji Poważnego Zachorowania. Zapewnia wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 50 procent sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia poważnych zachorowań: zawału serca, nowotworu złośliwego, udaru mózgu, niewydolności nerek, przeszczepu narządów albo operacyjnego wykonania by-passów; Ubezpieczenie Opłacania Składki Ubezpieczeniowej w konsekwencji Całkowitej Niezdolności do Pracy. W okresie całkowitej niezdolności ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy towarzystwo zwolni go z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych z tytułu umowy głównej oraz innych umów dodatkowych. Każda z osób zainteresowanych ubezpieczeniem ASPIRA traktowana jest indywidualnie, a wysokość sumy ubezpieczenia zależy od jej wieku, stanu zdrowia, długości okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej.Wyświetl większą mapę

  • Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (sobota: 10.00-13.00)
  • Adres: ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn
  • Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97
  • ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Mamy wieloletnie doświadczenie w podpisywaniu oraz obsłudze ubezpieczeń. Przez ten okres parę tysięcy Kontrahentów obdarzyło nas zaufaniem oraz bezustannie korzysta z naszych usług. Proponujemy sporo rozlicznych produktów. Profil ubezpieczeń, jak dodatkowo obfita wiedza na ich zagadnienie umożliwia nam zaręczyć Państwu dynamiczną oraz potrzebną protekcję przy optymalnej składce. Nasza rola nie zamyka się na podpisywaniu polisy. To co wielce doceniają sobie nasi Kontrahenci to obsługa posprzedażowa, jaka zawiera: obserwowanie okresu istnienia polisy, przypominanie o upływie czasu ważności ubezpieczenia bądź potrzeby zapłaty ponownej raty składki; stałe poszukiwanie najatrakcyjniejszych ofert; powiadamianie o obecnych promocjach czy też wspierających alternatywach poszerzenia zasięgu protekcji ubezpieczeniowej; przykładna oraz szybka pomoc w systemie likwidacji szkód; powiadamianie o poniektórych metodach rejestracyjnych bądź administracyjnych powiązanych z przedmiotem. Propozycja zawiera produkty dla paru grup kontrahentów. Jednostkom prywatnym oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne (tanie OC, AC, NW, assistance, ochrona prawna), ubezpieczenia mieszkań czy domów, domków letniskowych oraz działkowych, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedsiębiorcom natomiast zaproponować możemy całościowe ubezpieczenia firm, ubezpieczenia finansowe, transportowe, odpowiedzialności cywilnej. Rolnicy zdołają z naszym udziałem ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia gospodarstwa, obiekty mieszkalne oraz gospodarcze, a zarówno pozostałe mienie, na przykład sprzęt rolniczy.Hestia Fundusz - Bezpieczeństwo Twoje oraz Twojej rodziny! Posiadasz ochronę już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. Jesteś objęty ochroną ubezpieczenia na wypadek śmierci, a dodatkowo gromadzisz i pomnażasz kapitał na przyszłość. SAM wybierasz wariant ubezpieczenia gwarantowany albo inwestycyjny. Już w dniu podpisania umowy otwierany jest Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa, na którym gromadzone są i pomnażane środki finansowe. Hestia Fundusz - nowoczesność i elastyczność! Możesz zdecydować o sposobie inwestowania wybierając jeden z czterech Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Liczne opcje dodatkowe pozwalają doszlifować ubezpieczenie do Twoich potrzeb. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Masz możliwość zamiany w ubezpieczenie bezskładkowe. Ochroną ubezpieczeniową jesteś objęty bezterminowo. SAM decydujesz, w jakiej formie chcesz otrzymywać środki finansowe: jednorazowo czy okresowo (poprzez zawarcie umowy renty). Hestia Fundusz - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli oraz nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji po przez wykorzystanie mechanizmu indeksacji. Możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, które przeznaczane są na powiększanie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia możesz otrzymać od Ubezpieczyciela pożyczkę pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia.


Hestia Benefit - dodatkowe środki finansowe w przyszłości! Hestia Benefit to pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób, które chcą zagwarantować sobie dodatkowe środki pieniężne w przyszłości oraz jednocześnie troszczą się o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Hestia Benefit - bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny! Jesteś pod ochroną ubezpieczenia w przypadku śmierci oraz dożycia do daty określonej w umowie. Ubezpieczenie chroni Cię w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. ZNASZ sumę ubezpieczenia - SAM ją wybierasz. Kwota świadczenia jest GWARANTOWANA. W przypadku śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia, a w przypadku dożycia wieku określonego w umowie - aż 200% sumy ubezpieczenia. Hestia Benefit - proste i jasne zasady! Decydujesz, na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć i gotowe! Ubezpieczenie ma formę pakietu - chroni Cię na wypadek śmierci naturalnej, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Pakiet gwarantuje także wypłatę dodatkowego świadczenia po dożyciu do daty określonej w umowie. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Możesz zmieniać Hestię Benefit w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz zawrzeć ubezpieczenie na minimum 5 lat albo być pod jego ochroną do ukończenia 70 roku życia. Świadczenie może zostać wypłacone już pierwszego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej. SAM decydujesz, w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo czy okresowo (w formie renty). Hestia Benefit - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli oraz nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji - poprzez wykorzystanie mechanizmu indeksacji. Gwarancja powiększenia wypłacanych świadczeń są udziały w zysku Towarzystwa. Możliwe jest dokonywanie wpłat dodatkowych, które przeznaczane są na powiększanie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa inwestowane są w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który posiada gwarancję wartości jednostki uczestnictwa.Ubezpieczenia Ergo Hestia. Człowiek powinien się ubezpieczyć. W bardzo wielu przypadkach jest to jedyny sposób na to, aby zapewnić sobie pomoc w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia. Szczególnie szczególnie ważne są polisy na życie lub też ubezpieczenia, które zabezpieczą nam dofinansowanie w przypadku, gdy coś stanie się z naszym zdrowiem. Jest naturalnie do licha i trochę sytuacji, które mogą się okazać bardziej lub mniej niebezpieczne, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie czy też pracę - w takich sytuacjach jest dość oczywistym, iż z pewnością dostaniemy pieniądze z racji ubezpieczenia, jeśli tylko taką umowę podpiszemy. Jednym z liderów jest niewątpliwie Ergo Hestia. Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które cieszy się wielkim sukcesem w naszym kraju. Głównie dlatego, że posiada bardzo fascynującą ofertę trafiającą do bardzo wielu ludzi. Rodzajów ubezpieczenia jest bez liku i dotyczą one różnych dziedzin. Naturalnie najbardziej popularnymwiele powszednim ubezpieczeniem, które najczęściej się wybiera jest ubezpieczenie w razie jakiegoś wypadku lub też choroby. W tym rodzaju umowy klient dostaje możliwość pokrycia kosztów leczenia z ubezpieczenia. Jest to niezwykle istotne w czasach, gdy wiele nam grozi a służba zdrowia jest czymś nadzwyczaj bardzo kosztownym. W takim zdarzeniu najprościej po prostu założyć tego rodzaju ubezpieczenie, i pomimo tego, że będzie nas to kosztowało miesięczną składkę ubezpieczeniową to jesteśmy pewni tego, iż nic nam nie będzie groziło. A nawet jeśli się nam cokolwiek stanie to zawsze będziemy mieć podwyższoną szansę, bowiem zapewnimy sobie fachową opiekę medyczną. W ten sposób można naprawdę spać spokojnie. Wielu ludzi zawsze ubezpiecza się w przypadku poważnych przypadłości, które czasami prowadzą nawet do śmierci. Ubezpieczenia, które są w przypadku śmierci klienta zawsze wypłacane dla bardzo bliskich członków rodziny. Podstawowymi ubezpieczeniami, które są w ofercie agencji ubezpieczeniowej Ergo Hestia to Aspira - jest to w miarę tanie ubezpieczenie, które jednak zapewnia wszystkie najbardziej niezastąpione rzeczy. Jeśli sprawy potoczą się źle - co jest zawsze prawdopodobne - to mimo wszystko bliska rodzina może mieć potem problemy z wieloma rzeczami. Przede wszystkim chodzi o kłopoty pieniężne. W razie śmierci nie będzie w stanie spłacić wszystkich kredytów czy też innych zobowiązań. Jeśli zdecydujesz się na tą opcję to możesz być pewien tego, że nic im się absolutnie nie stanie i wszystkie kłopoty finansowe będą rozwiązane przez ubezpieczyciela. Składki nie są niebotyczne, bowiem zaczynają się już od jednej złotówki dziennie. Przy czym dostajesz maksimum ochrony! Niezależnie czy będzie to choroba, wypadek czy też kataklizm, który ciebie dosięgnie - wszystko będzie pod naszą ochroną! Niektórzy ludzie potrzebują jednak dodatkowej ochrony i zapewnienia znacznie większej pewności, szczególnie bliskim ludziom człowieka. Przede wszystkim tyczy się to ludzi bardzo aktywnych, którzy jednocześnie prowadzą tryb życia dość niebezpieczny. To ubezpieczenie jest bardzo wygodne i elastyczne - sam bowiem wybierasz w jakich sytuacjach ci się należy a Ergo Hestia gwarantuje jedynie, iż będzie ono działało całą dobę i to w każdym miejscu na świecie. Dodatkowo nie potrzebujesz w ramach ubezpieczenia Forteo żadnych zaświadczeń ani badań lekarskich. Kwoty, na które się ubezpieczasz to od 100 do 500 tysięcy złotych. Warto skorzystać z takiego ubezpieczenia, jeśli żyjesz naprawdę szybko i bardzo aktywnie. Wielu ludzi korzysta z ubezpieczeń w przypadku, gdy po prostu chce zapewnić sobie przyszłość. Jest to po prostu bardzo dobry plan na twoją emeryturę lub rentę. Ergo Hestia oferuje Państwu dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia rentowego. Pierwszoplanowym i jednocześnie najbardziej pewnym sposobem na to, by zapewnić sobie dobrą przyszłość i starość jest Sjesta - to oferta skierowana do wszystkich, którzy martwią się tym, że może w pewnej chwili zabraknąć im pieniędzy na emeryturze. Jest to bezterminowa renta, chociaż trzeba odprowadzać naturalnie składki. Jest także druga oferta, która jest połączona z ryzykiem inwestycyjnym o nazwie Advanta. Jest to swojego gatunku lokata inwestycyjna, chociaż zamiast przede wszystkim zyski, które zgromadzisz będziesz miał wypłacone w postaci renty. Ubezpiecz się na przyszłość już dziś...


Medica - kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne! Medica otoczy Cię opieką zdrowotną już od 47 zł za miesiąc. W zamian za składkę ubezpieczeniową w tej wysokości, otrzymasz wszechstronny wachlarz usług medycznych, nieodzownych w przypadku wystąpienia najpowszechniejszych problemów ze zdrowiem. Opłacając podwyższoną składkę, zyskasz jeszcze większy zakres ochrony. Wybierz jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia - Medica Standard lub Medica Plus, żeby zapewnić należytą ochronę zdrowia - swojego i swoich najbliższych, w wyspecjalizowanych klinikach Lux Med. Medica Standard to pakiet podstawowy, który obejmuje: porady lekarskie w ramach opieki podstawowej (nieograniczony dostęp do lekarza internisty, pediatry, ginekologa); testy diagnostyczne: pełne pobranie krwi, w tym badania poziomu glukozy, cholesterolu, kreatyniny, kwasu moczowego, bilirubiny itp.; badanie moczu oraz kału; badanie USG jamy brzusznej, USG ginekologiczne, RTG klatki piersiowej, RTG czaszki, RTG kręgosłupa, EKG spoczynkowe, spirometria i inne; rabat 50% na porady w ramach opieki specjalistycznej (dostęp do lekarzy specjalistów - 19 dodatkowych specjalności, m.in.: kardiolog, chirurg, okulista, endokrynolog, gastroenterolog); szczepienie przeciwko grypie; rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez przychodnie świadczeniodawcy; przegląd jamy ustnej; dzienne świadczenie szpitalne - wypłata ryczałtowej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu. Medica Plus to pakiet rozszerzony, wzbogacony o dodatkowe usługi (poza wymienionymi powyżej): porady w ramach opieki specjalistycznej (nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów - 19 specjalności, m.in.: kardiolog, chirurg, okulista, endokrynolog, gastroenterolog); wszechobejmujące testy diagnostyczne - np.: tomografia komputerowa, mammografia, urografia, echo serca, EKG (próba wysiłkowa), skórne testy alergiczne; porady internisty w ramach wizyt domowych - bez ograniczenia ilości wizyt; pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne (np. chirurgiczne, ortopedyczne, ginekologiczno - urologiczne); szeroki zakres usług stomatologicznych (Ubezpieczony ponosi jedynie koszt wykorzystanych materiałów).


Hestia Kapitał - Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny! Ubezpieczenie przeznaczone jest do osób chcących zapewnić sobie oraz swojej rodzinie pewne i stabilne bezpieczeństwo, bez konieczności podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem. To doskonałe ubezpieczenie dla osób pragnących samodzielnie albo we współpracy z Agentem, precyzyjnie dobrać zakres ochrony do własnych potrzeb oraz oczekiwań. Zgromadzone środki finansowe stanowić będą kapitał dodatkowy po okresie ubezpieczenia lub zabezpieczą rodzinę i najbliższych Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci i w przypadku dożycia do daty określonej w umowie. Posiadasz ochronę już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. ZNASZ sumę ubezpieczenia i SAM ją wybierasz. Kwota świadczenia jest GWARANTOWANA w przypadku śmierci oraz dożycia okresu określonego w umowie. Hestia Kapitał - nowoczesność i elastyczność! Liczne opcje dodatkowe pozwalają spasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Masz możliwość przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz podpisać ubezpieczenie na minimum 5 lat, a nawet być objętym ochroną do ukończenia 70 roku życia. Świadczenie może zostać wypłacone już pierwszego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej. SAM decydujesz, w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo, lub okresowo (poprzez zawarcie umowy renty). Hestia Kapitał - pewność i zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji poprzez wykorzystanie mechanizmu indeksacji. Gwarancja powiększenia wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych o udziały w zysku Towarzystwa. Możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, które są przeznaczane na powiększenie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa inwestowane są w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który ma gwarancję wartości jednostki uczestnictwa.


Sjesta - Pierwsi w Polsce gwarantujemy dożywotnią rentę! Spośród innych ubezpieczeń produkt ten wyróżnia udzielana już w dniu zawarcia umowy gwarancja wysokości przyszłej renty, która będzie wypłacana bezterminowo dla klienta. Produkt adresowany jest do osób w wieku od 15 do 45 lat (w ubezpieczeniu ze składką regularną) oraz od 15 do 60 lat (w ubezpieczeniu z jednorazową składką). W zależności od wyboru klienta zamiast dożywotniej miesięcznej renty może on w wieku 65 lat otrzymać zebrane pieniążki w formie jednorazowej wypłaty kapitału końcowego. Zarówno renta, jak i kapitał końcowy, powiększone zostaną o przyznane udziały w zysku. Wskazana w umowie kwota przyszłej renty jest zatem wartością minimalną, jaką gwarantuje STU na Życie Ergo Hestia SA. W wyniku przyznawania udziałów w zysku będzie ona rosła. W przypadku śmierci klienta: przed uzyskaniem uprawnień do wypłaty renty - uprawnione osoby wskazane przez ubezpieczonego otrzymują świadczenie w wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych; w okresie wypłaty renty - uprawnione osoby wskazane przez ubezpieczonego otrzymują rentę przeniesioną (maksymalnie przez 10 lat, licząc od dnia nabycia przez ubezpieczonego uprawnień do renty). Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają bezpieczeństwo: rodzinie ubezpieczonego - w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego zdarzenia lub w przypadku zdarzenia komunikacyjnego; ubezpieczonemu - w przypadku inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku albo w przypadku całkowitej niezdolności do pracy (zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych). Korzyści wynikające z zawarcia umowy Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego SJESTA: pełna gwarancja świadczeń - w przeciwieństwie do ubezpieczeń w których ryzyko inwestycyjne spoczywa na kliencie, w ubezpieczeniu SJESTA ryzyko to w pełni ponosi towarzystwo; wysokość renty znana już przy zawarciu umowy - towarzystwo udziela gwarancji co do kwoty renty na kilkadziesiąt lat (nawet na 50 albo więcej lat) przed rozpoczęciem wypłat renty; to wyjątkowa cecha tego produktu; renta wypłacana jest bezterminowo - nie ma ograniczenia okresu przez jaki będą wypłacane świadczenia; wyznaczeni przez ubezpieczonego beneficjenci zachowują prawo do renty przeniesionej - nawet w przypadku śmierci ubezpieczonego, w okresie gwarantowanym wypłaty renty będą kontynuowane; prawo do udziału w zysku - kwoty ustalonych w umowie świadczeń będą wzrastać po przyznaniu klientowi udziału w zysku; metoda wyliczenia udziału w zysku jest wskazana w umowie ubezpieczenia; możliwość rezygnacji z wypłat renty - zarówno klient, jak i beneficjent uprawniony w razie śmierci ubezpieczonego do renty przeniesionej, ma prawo przed rozpoczęciem wypłat renty do rezygnacji ze świadczenia oraz otrzymania jednorazowej wypłaty środków; możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej - SJESTA to przede wszystkim gwarancja wypłaty renty, niemniej jednak umowa może być na wniosek ubezpieczonego rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe gwarantujące wypłaty dodatkowych świadczeń w razie zdarzeń losowych w życiu klienta; prosta procedura zawarcia umowy - przy zawarciu umowy głównej stan zdrowia klienta nie jest przez towarzystwo analizowany.


Indywidualne Konto Emerytalne - Produkt dostosowany do wymogów ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych! Najlepszy plan emerytalny! Zgromadzone środki na IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Sam decydujesz o wysokości wpłat i częstotliwości ich wpłacania. Zapewniasz dziedziczenie zgromadzonych środków bez płacenia podatku od spadków. Masz możliwość alokowania składki ubezpieczeniowej pomiędzy cztery ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Możesz także skorzystać z ochrony na wypadek śmierci w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia IKE tworzone są we współpracy z BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA. Celem Indywidualnego Ubezpieczenia IKE jest zgromadzanie kwot na przyszłą dodatkową emeryturę, przy wykorzystaniu przy tym stworzonych przez ustawodawcę przywilejów podatkowych. Dzięki oferowanemu produktowi zgromadzone w ramach IKE środki nie będą podlegały w przyszłości podatkowi od dochodów kapitałowych. Ubezpieczenie obok zbierania środków w ramach IKE zapewnia równocześnie z jednej strony możliwość gromadzenia środków na Dodatkowym Rachunku Jednostek Uczestnictwa (po przekroczeniu limitu wpłat na IKE) jak i ochronę ubezpieczeniową na wypadek takich zdarzeń ubezpieczeniowych jak: zgon lub zgon z racji nieszczęśliwego zdarzenia (suma ubezpieczenia zależna od kwoty dokonanych wpłat). Atrybutem ubezpieczenia jest możliwość dokonywania wpłat składek ubezpieczeniowych w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości (powyżej składki minimalnej). Istnieje możliwość alokowania składki ubezpieczeniowej pomiędzy 4 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - w dowolnej konfiguracji możliwej do zmiany w każdym momencie trwania ubezpieczenia. Fundusze, stworzone specjalnie dla Indywidualnego Ubezpieczenia IKE, charakteryzują się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego: od funduszu posiadającego gwarancje zachowania ceny jednostek uczestnictwa do funduszu agresywnego inwestowania. W każdej chwili można również dokonać permutacji (sprzedać jednostki jednego funduszu oraz zakupić jednostki drugiego). Permutacje są bezpłatne. Wypłata z IKE lub wypłata transferowa z IKE jest możliwa w każdym momencie - o ile Ubezpieczający nabył uprawnienia do tych wypłat zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych. Nie ma również ograniczeń co do wypłat dokonywanych z Dodatkowego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek Ubezpieczającego - dopuszczane są również wypłaty cząstkowe.


Jak wybrać polisę OC w życiu prywatnym i zawodowym? Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) możesz objąć: szkody, które wyrządzisz innym osobom w życiu prywatnym (np. gdy zalejesz mieszkanie sąsiadów); szkody, które spowodujesz w życiu zawodowym - charakter ubezpieczenia zależy wówczas od rodzaju wykonywanej pracy. W Ergo Hestii możesz nabyć ubezpieczenie OC: architekta, projektanta albo inżyniera budowlanego; lekarza, farmaceuty lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym; nauczyciela, instruktora oraz wychowawcy; agenta celnego; funkcjonariusza celnego; radcy prawnego; adwokata. Przykład OC w życiu prywatnym: Dziecko w czasie zabawy wybija kamieniem szybę w oknie sąsiada. Sąsiad zgłasza rodzicom roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Przykład OC architektów, projektantów lub inżynierów budowlanych: Architekt dostaje zlecenie na wykonanie projektu budynku mieszkalnego. Wskutek błędu w wyliczeniach, budynek zawala się. Powstaje szereg szkód w mieniu i na osobach. Osoby te kierują do architekta roszczenie o naprawienie wyrządzonych szkód. Przykład OC lekarzy, farmaceutów albo innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym: Lekarz w czasie operacji wyrostka robaczkowego narusza nerw, wskutek czego pacjent traci władzę w dolnej części ciała. Podczas robienia zastrzyku pielęgniarka przez przypadek wszczepia pacjentowi wirusa żółtaczki. Pacjenci zgłaszają roszczenia o naprawienie wyrządzonych szkód. Przykład OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców: Instruktor wspinaczki skałkowej nie zabezpiecza prawidłowo początkującego kursanta, który spada ze skały oraz łamie nogę. Rodzina kursanta zgłasza do instruktora roszczenie o odszkodowanie. Przykład OC agenta celnego: Agent celny na polecenie swojego zleceniodawcy ma dopilnować odprawy celnej towaru sprowadzonego z zagranicy. Nie dopełnia obowiązku polegającego na skompletowaniu odpowiednich dokumentów, towar zostaje zatrzymany na granicy, zleceniodawca ponosi z tego tytułu stratę pieniężną. Zgłasza do agenta roszczenie o naprawienie straty. Przykład OC funkcjonariusza celnego: Podczas pobierania próbki towaru do kontroli funkcjonariusz celny wyrządza szkodę w badanym ładunku. Właściciel ładunku zgłasza do niego roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Przykład OC radcy prawnego: Radca prawny nie dopełnia obowiązku wynikającego z wiążącej go z klientem umowy i nie dostarcza dokumentów koniecznych do zawarcia kontraktu. Klient ponosi stratę pieniężną oraz zgłasza do radcy roszczenie o jej naprawienie. Przykład OC adwokata: Adwokat nie dopełnia terminu wpisu do księgi wieczystej, klient zmuszony jest do przesunięcia terminu zakupu nieruchomości pod inwestycję. Ponosi szkodę, która stanowi podstawę do wniesienia roszczenia. Następstwa Nieszczęśliwych Przypadków - dwie możliwości: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Femina i Forteo. NNW zapewnia rekompensatę kwotową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci; Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć na dwa sposoby: w formie pojedynczego ubezpieczenia, gdy masz dokładnie określoną potrzebę zawarcia tylko tego ubezpieczenia; w ramach pakietów ubezpieczeniowych Hestia 1, Hestia 7 i Hestia 77 - gdy zależy Ci na ochronie kompleksowej oraz konkurencyjnej cenowo. Przykład: Złamałeś rękę. Pobyt w szpitalu trwa kilka dni. Przez kilka tygodni nie możesz pracować i ponosisz koszty wielu badań związanych z wypadkiem. Po zakończeniu leczenia kończyna nie jest już tak sprawna jak dawniej - to uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Nieobecność w pracy wpłynęła na zmniejszenie Twoich dochodów, a leczenie uszczupliło finanse rodzinne. Ubezpieczenie NNW zrekompensuje Ci poniesione straty. Dzięki ubezpieczeniu otrzymasz świadczenie kwotowe za powstały uszczerbek na zdrowiu. Wypłata dziennego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy będzie rekompensatą za straty z tytułu pomniejszonych dochodów. Ponadto otrzymasz świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Sprawdź, czy Twoje potrzeby nie zaspokoi lepiej nowa oferta z kategorii ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków: Femina - ubezpiecznie NNW dla kobiet, obejmujące specjalną ochronę na wypadek zachorowania na raka piersi; Forteo - ubezpieczenie NNW dla ludzi aktywnych, zawierane na wysokie sumy.


Forteo to nowatorskie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków! Umowę ubezpieczenia Forteo możesz zawrzeć na wysokie sumy: 100.000, 200.000, 300.000 lub 400.000 złotych. Świadczenia materialne uzyskane z ubezpieczenia będą więc również odpowiednio większe. Umowę ubezpieczenia Forteo możesz zawrzeć w dwóch wariantach: Forteo Standard - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce oraz za granicą; Forteo Gold - przedmiotem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą oraz wystąpienie zawału serca oraz udaru mózgu. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Wariant Forteo Standard obejmuje świadczenia: w przypadku śmierci w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku; z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu za przyczyną nieszczęśliwego wypadku; z tytułu złamań. Wariant Forteo Gold obejmuje świadczenia: w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku; z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; z tytułu złamań; w przypadku wystąpienia zawału serca i udaru mózgu; dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Zakres wariantu Forteo Gold możesz rozszerzyć o: jednorazowe świadczenie w wysokości 100.000 złotych z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej (w następstwie nieszczęśliwego wypadku), do jakiej Ubezpieczony posiada kwalifikacje wynikające ze zdobytego wykształcenia albo doświadczenia; zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (m.in. kosztów porad w prywatnych gabinetach lekarskich, kosztów operacji plastycznych, zakupu protez oraz lekarstw).


Hestia Active - zapewnij rodzinie finansowe bezpieczeństwo! Hestia Active to pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób, które chcą zapewnić swojej rodzinie kwotowe bezpieczeństwo, a sobie - pewną oraz gwarantowaną wysokość świadczeń w przyszłości. Jesteś objęty ochroną ubezpieczenia na wypadek śmierci i w przypadku dożycia do daty określonej w umowie. Ubezpieczenie chroni Cię już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego. ZNASZ sumę ubezpieczenia - SAM ją wybierasz. Kwota świadczenia jest GWARANTOWANA w przypadku śmierci i dożycia wieku określonego w umowie. Decydujesz - na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć i - gotowe! Ubezpieczenie ma formę pakietu. Zapewnia bezpieczeństwo Twojej rodzinie i Tobie, chroniąc Cię na wypadek śmierci naturalnej, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku a także na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. SAM decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacać składkę. Możesz przekształcić Hestię Active w ubezpieczenie bezskładkowe. Ubezpieczenie możesz podpisać na okres minimum 5 lub być pod jego ochroną do ukończenia 70 roku życia. Świadczenie może zostać wypłacone już od pierwszego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej. SAM decydujesz - w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie: jednorazowo czy okresowo (w formie renty). Hestia Active - pewność oraz zaufanie! Świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd. Świadczenia chronione są przed skutkami inflacji - poprzez mechanizmu indeksacji. Gwarancją powiększenia wypłacanych świadczeń są udziały w zysku Towarzystwa. Możliwe jest dokonywania wpłat dodatkowych, które przeznaczane są na powiększenie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa. Środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa są inwestowane w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który posiada gwarancję wartości jednostki uczestnictwa.