Likwidator Szkód Komunikacyjnych Iława


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie musimy pędem zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie wystąpienia szkody. Możemy bieżącego dokonać poprzez telefon, faxem, albo e-mailem. Od rzeczonego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie obligatoryjnych akcji, które mają wyklarować wszelkie okoliczności wydarzenia. Na pokrzywdzonym - poza naturalnym obowiązkiem poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o powstaniu szkody - leży dodatkowo konieczność utrzymania stanu faktycznego powstałego po krzywdzie poprzez etap konieczny do zainicjowania procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. To zagadkowe zdanie łatwo wyeksplikować na pojedynczym przypadku: jeżeli własne mieszkanie zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać straty (czyli na przykład malować uszkodzonego sufitu) do terminu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Bezspornie, jeżeli są przesłanki dla zwiększania się straty, posiadamy obowiązek do interwencji. Po tym, kiedy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu szkody, w czasie kilku dni w miejscu otoczonym ubezpieczeniem (na przykład w naszym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tak zwany likwidator), który sklasyfikuje wielkość zjawiska jak również rozmiar zniszczeń. Trochę czasu przeznaczymy na dokompletowanie obligatoryjnych dokumentów i rachunków. Jednym z nich stanowi rachunek uszkodzeń, natomiast w wypadku kradzieży lub wypadku komunikacyjnego przydatny będzie dodatkowo meldunek policyjny. Musimy donieść dla towarzystwa ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono m.in. nr polisy, numer polisy jak również czas ubezpieczenia. W wypadku straty mienia niesamowicie przydatne będą także wszelakie rachunki, faktury i inne dokumenty stwierdzające wartość przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń pragnie zanalizować sprawę: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy nasza polisa pokrywa charakter szkody, jaka wystąpiła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje wtedy także decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Obszar działania: Morąg, Górowo Iławeckie, Działdowo, Biskupiec, Miłomłyn, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Barczewo, Mikołajki, Jeziorany, Olsztynek, Mrągowo, Reszel, Iława, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Sępopol, Szczytno, Nowe Miasto Lubawskie, Dobre Miasto, Lidzbark, Orneta, Bisztynek, Lubawa, Korsze, Bartoszyce, itd