Likwidator Szkód Komunikacyjnych Miłomłyn


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie potrzebujemy natychmiast poinformować towarzystwo ubezpieczeń o fakcie nastąpienia szkody. Możemy tego dokonać telefonicznie, faxem, albo mailem. Od tegoż momentu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie niezbędnych czynności, które mają wyłuszczyć globalne okoliczności zdarzenia. Na poszkodowanym - poza określonym obowiązkiem zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o zaistnieniu szkody - leży ponadto powinność podtrzymania stanu faktycznego powstałego po krzywdzie przez etap potrzebny do poczęcia procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Owo niejasne zdanie łatwo objaśnić na codziennym przykładzie: jeżeli nasze lokum zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać straty (czyli np. odmalować zalanego sufitu) do etapu pojawienia się likwidatora z owego towarzystwa ubezpieczeniowego. Bezspornie, jeżeli są okoliczności do pogłębiania się szkody, posiadamy prawo do interwencji. Po tym, jak poinformujemy swego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, w czasie kilku dni w lokum otoczonym ubezpieczeniem (na przykład w swym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tak zwany rzeczoznawca), który zweryfikuje rozległość zdarzenia oraz zasięg zniszczeń. Troszkę czasu przeznaczymy na skompletowanie obowiązujących dokumentów i rachunków. Jednym z nich stanowi rachunek uszkodzeń, a w trafie włamania lub wypadku samochodowego obowiązkowy będzie też opis policyjny. Musimy doręczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono m.in. nr polisy, nr polisy i termin ubezpieczenia. W wypadku straty mienia niezwykle pożądane będą także wszelkie rachunki, faktury jak również pozostałe dokumenty weryfikujące cenę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń potrzebuje przestudiować sprawę: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa pokrywa typ szkody, która wynikła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje wtedy też decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Rozmiar działania: itd...