Likwidator Szkód Komunikacyjnych Morąg


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie musimy szybko powiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie wystąpienia szkody. Możemy tego dokonać telefonicznie, faxem, bądź mailem. Od tego punktu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma 7 dni na podjęcie pożądanych czynności, jakie mają wyklarować wszelkie okoliczności wydarzenia. Na poszkodowanym - poza oczywistym obowiązkiem poinformowania zakładu ubezpieczeń o nastaniu szkody - spoczywa też konieczność podtrzymania poziomu rzeczywistego powstałego po stracie przez okres konieczny do zaczęcia procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Rzeczone skomplikowane zdanie łatwo objaśnić na zwykłym przypadku: jeżeli nasze mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli na przykład odmalować uszkodzonego sufitu) do momentu pojawienia się likwidatora z naszego zakładu ubezpieczeń. Oczywiście, jeśli są okoliczności dla pogłębiania się straty, mamy prawo do interwencji. Po tym, kiedy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, w przeciągu paru dni w lokum ogarniętym ubezpieczeniem (np. w naszym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tzw. likwidator), który wyceni skalę zjawiska i zasięg zniszczeń. Odrobinę czasu poświęcimy na skompletowanie koniecznych dokumentów oraz rachunków. Jednym z nich stanowi rachunek uszkodzeń, natomiast w fakcie kradzieży czy wypadku samochodowego nieodzowny będzie dodatkowo opis policyjny. Musimy złożyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono między innymi nr polisy, nr polisy i czas ubezpieczenia. W przypadku straty mienia nadzwyczaj potrzebne będą też wszystkie rachunki, faktury oraz inne dokumenty uzasadniające wartość przedmiotów. Po wizycie likwidatora zakład ubezpieczeń musi zanalizować sprawę: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są adekwatne, czy rzekoma polisa obejmuje wariant szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje wtedy także dyspozycję o wysokości zadośćuczynienia. Zasięg funkcjonowania: itd...