Likwidator Szkód Komunikacyjnych Mrągowo


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na starcie musimy natychmiast powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie nastąpienia szkody. Możemy rzeczonego dokonać telefonicznie, faxem, bądź e-mailem. Od tego momentu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie niezbędnych akcji, jakie mają wyłuszczyć wszelkie okoliczności zdarzenia. Na pokrzywdzonym - poza normalnym musem zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeń o nastaniu szkody - leży także konieczność utrzymania poziomu faktycznego powstałego po szkodzie przez etap potrzebny do rozpoczęcia procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. To uciążliwe zdanie łatwo objaśnić na normalnym przypadku: jeśli nasze lokum pozostało zalane przez sąsiadów, nie możemy usuwać szkody (czyli na przykład odmalować uszkodzonego sufitu) do terminu pojawienia się likwidatora z naszego towarzystwa ubezpieczeń. Bezspornie, jeśli są przesłanki do powiększania się szkody, mamy prawo do działania. Po tym, jak poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu straty, w czasie paru dni w miejscu ogarniętym ubezpieczeniem (na przykład w naszym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tak zwany rzeczoznawca), który oceni skalę zdarzenia jak również zasięg zniszczeń. Trochę czasu poświęcimy na dokompletowanie obowiązkowych dokumentów jak również faktur. Jednym z nich jest rachunek uszkodzeń, natomiast w fakcie włamania czy wypadku komunikacyjnego potrzebny będzie też meldunek policyjny. Musimy doręczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono między innymi numer polisy, nr polisy oraz okres ubezpieczenia. W wypadku straty mienia szalenie pomocne będą też wszystkie rachunki, faktury i pozostałe dokumenty uwierzytelniające wartość przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń potrzebuje zanalizować sprawę: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa pokrywa wariant szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje wtedy także dyspozycję o wysokości zadośćuczynienia. Rejon funkcjonowania: itd...