Likwidator Szkód Komunikacyjnych Nidzica


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na starcie potrzebujemy niezwłocznie poinformować towarzystwo ubezpieczeń o fakcie nastąpienia szkody. Możemy aktualnego dokonać telefonicznie, faxem, bądź e-mailem. Od tego punktu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma 7 dni na podjęcie wskazanych procedur, jakie mają wyjaśnić globalne okoliczności zdarzenia. Na poszkodowanym - poza zwykłym musem zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o nastaniu straty - spoczywa też powinność utrzymania stanu faktycznego powstałego po stracie poprzez czas nieodzowny do wszczęcia procedury przez towarzystwo ubezpieczeń. Niniejsze powikłane zdanie łatwo wyłuszczyć na bezpośrednim przykładzie: jeśli własne mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli np. odmalować zalanego sufitu) do czasu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeń. Niezaprzeczalnie, jeśli istnieją podwaliny do zwiększania się straty, mamy prawo do działania. Po tym, kiedy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu straty, w przeciągu paru dni w lokum ogarniętym ubezpieczeniem (na przykład w swym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tak zwany likwidator), który wyceni skalę wydarzenia jak również obszar zniszczeń. Trochę czasu przeznaczymy na skompletowanie niezbędnych dokumentów a także rachunków. Jednym z nich jest rachunek uszkodzeń, natomiast w przypadku kradzieży bądź zdarzenia komunikacyjnego niezbędny będzie dodatkowo meldunek policyjny. Musimy złożyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono między innymi nr polisy, nr polisy a także termin ubezpieczenia. W przypadku kradzieży mienia szalenie potrzebne będą także wszystkie rachunki, faktury jak również pozostałe dokumenty sprawdzające kwotę przedmiotów. Po wizycie likwidatora towarzystwo potrzebuje rozpatrzyć okoliczność: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są adekwatne, czy rzekoma polisa pokrywa wariant szkody, która nastąpiła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje następnie także decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Rejon działania: itd.