Likwidator Szkód Komunikacyjnych Nowe Miasto Lubawskie


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na starcie potrzebujemy niezwłocznie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie wystąpienia szkody. Możemy tego dokonać poprzez telefon, faxem, lub mailem. Od rzeczonego punktu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na podjęcie wskazanych procedur, jakie mają wyklarować wszystkie okoliczności zdarzenia. Na pokrzywdzonym - poza ewidentnym musem powiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o powstaniu straty - spoczywa także konieczność podtrzymania stanu faktycznego powstałego po krzywdzie poprzez okres nieunikniony do zainicjowania procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Niniejsze niezrozumiałe zdanie łatwo wyjaśnić na praktycznym przykładzie: jeżeli nasze lokum pozostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli na przykład odmalować uszkodzonego sufitu) do momentu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeń. Oczywiście, jeśli występują okoliczności do pogłębiania się szkody, mamy obowiązek do interwencji. Po tym, gdy poinformujemy swego ubezpieczyciela o zajściu szkody, w przeciągu paru dni w miejscu ogarniętym ubezpieczeniem (np. w swym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tzw. rzeczoznawca), który zweryfikuje rozległość zdarzenia a także zakres zniszczeń. Trochę czasu przeznaczymy na uzupełnienie nieodzownych dokumentów jak również faktur. Jednym z nich stanowi rachunek uszkodzeń, natomiast w fakcie włamania lub zdarzenia komunikacyjnego nieodzowny będzie też opis policyjny. Musimy wręczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono m.in. numer polisy, numer certyfikatu i termin ubezpieczenia. W wypadku utraty mienia bardzo potrzebne będą także jakiekolwiek rachunki, faktury oraz inne dokumenty deklarujące kwotę przedmiotów. Po wizycie likwidatora towarzystwo potrzebuje przestudiować sytuację: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa obejmuje wariant szkody, która wystąpiła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje wówczas dodatkowo decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Rewir działania: itp.