Likwidator Szkód Komunikacyjnych Olsztyn


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie potrzebujemy natychmiast zawiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie nastania szkody. Możemy tego dokonać poprzez telefon, faxem, bądź mailem. Od tego terminu rusza procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na podjęcie obligatoryjnych akcji, które mają wyłuszczyć jakiekolwiek okoliczności zdarzenia. Na poszkodowanym - poza normalnym musem zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o nastaniu straty - leży dodatkowo konieczność zachowania poziomu faktycznego powstałego po krzywdzie przez etap nieodzowny do zaczęcia procedury przez ubezpieczyciela. Niniejsze zagadkowe zdanie łatwo wyjaśnić na prostym przykładzie: jeśli własne lokum pozostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli na przykład odmalować uszkodzonego sufitu) do terminu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeń. Bezspornie, jeżeli istnieją podwaliny do powiększania się szkody, posiadamy prawo do działania. Po tym, jak poinformujemy swego ubezpieczyciela o zajściu straty, w czasie paru dni w lokum objętym ubezpieczeniem (na przykład w naszym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tzw. rzeczoznawca), który sklasyfikuje rozległość zdarzenia a także obszar uszkodzeń. Troszkę czasu przeznaczymy na dokompletowanie obowiązkowych dokumentów oraz rachunków. Jednym z nich jest rachunek strat, natomiast w wypadku kradzieży bądź wypadku samochodowego obowiązkowy będzie dodatkowo raport policyjny. Musimy donieść ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono m.in. nr polisy, numer certyfikatu a także termin ubezpieczenia. W przypadku straty mienia ogromnie pomocne będą też wszelkie rachunki, faktury i pozostałe dokumenty potwierdzające wartość przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy towarzystwo pragnie przestudiować sytuację: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa pokrywa charakter szkody, która wynikła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje następnie również dyspozycję o wysokości odszkodowania. Zakres funkcjonowania: itp...