Likwidator Szkód Komunikacyjnych Olsztynek


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie potrzebujemy natychmiast zawiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie nastąpienia szkody. Możemy tego dokonać poprzez telefon, faksem, lub mailem. Od rzeczonego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie wskazanych akcji, jakie mają wyłuszczyć wszystkie okoliczności wydarzenia. Na pokrzywdzonym - poza określonym musem poinformowania zakładu ubezpieczeniowego o nastaniu szkody - leży dodatkowo powinność zachowania stanu rzeczywistego powstałego po krzywdzie przez okres potrzebny do rozpoczęcia procedury przez towarzystwo ubezpieczeń. Niniejsze uciążliwe zdanie łatwo objaśnić na zwykłym przypadku: jeśli własne lokum zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli np. odmalować zalanego sufitu) do etapu pojawienia się likwidatora z owego zakładu ubezpieczeń. Naturalnie, jeżeli występują podstawy do zwiększania się szkody, mamy obowiązek do interwencji. Po tym, gdy poinformujemy swego ubezpieczyciela o zajściu szkody, w przeciągu paru dni w lokum otoczonym ubezpieczeniem (na przykład w naszym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tzw. rzeczoznawca), który oceni skalę zjawiska a także poziom uszkodzeń. Odrobinę czasu przeznaczymy na skompletowanie pożądanych dokumentów oraz faktur. Jednym z nich stanowi rachunek strat, a w trafie włamania lub wypadku komunikacyjnego konieczny będzie ponadto meldunek policyjny. Musimy dostarczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono m.in. numer polisy, numer certyfikatu jak również termin ubezpieczenia. W przypadku straty mienia ogromnie przydatne będą również wszystkie rachunki, faktury oraz inne dokumenty poświadczające cenę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń musi przestudiować okoliczność: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są zasadne, czy nasza polisa obejmuje typ szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje wtenczas dodatkowo decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Krąg funkcjonowania: itd