Likwidator Szkód Komunikacyjnych Orneta


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na starcie potrzebujemy bezzwłocznie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie nastąpienia szkody. Możemy owego dokonać poprzez telefon, faxem, albo e-mailem. Od rzeczonego terminu rusza procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na podjęcie obligatoryjnych akcji, jakie mają wyłuszczyć wszelkie okoliczności wydarzenia. Na poszkodowanym - poza zwykłym musem zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o powstaniu straty - spoczywa dodatkowo konieczność zachowania stanu rzeczywistego powstałego po krzywdzie poprzez czas konieczny do rozpoczęcia procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Owo niejasne zdanie łatwo wyjaśnić na typowym przypadku: jeżeli nasze mieszkanie zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy usuwać straty (czyli na przykład malować uszkodzonego sufitu) do terminu pojawienia się likwidatora z naszego towarzystwa ubezpieczeń. Bezspornie, jeżeli istnieją przesłanki do zwiększania się straty, mamy prawo do działania. Po tym, kiedy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o wystąpieniu straty, w czasie paru dni w lokum objętym ubezpieczeniem (np. w naszym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tzw. likwidator), który wyceni wielkość szkody i poziom uszkodzeń. Odrobinę czasu poświęcimy na skompletowanie potrzebnych dokumentów i faktur. Jednym z nich jest rachunek uszkodzeń, a w fakcie włamania bądź zdarzenia samochodowego niezbędny będzie też raport policyjny. Musimy wręczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono między innymi numer polisy, numer polisy a także okres ubezpieczenia. W przypadku straty mienia nadzwyczaj pożądane będą też wszelakie rachunki, faktury a także pozostałe dokumenty uwierzytelniające cenę przedmiotów. Po wizycie likwidatora towarzystwo musi rozpatrzyć sprawę: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy nasza polisa pokrywa charakter szkody, która wystąpiła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje następnie również dyspozycję o wysokości zadośćuczynienia. Zakres funkcjonowania: itd