Likwidator Szkód Komunikacyjnych Ostróda


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na początku musimy bezzwłocznie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie wystąpienia szkody. Możemy aktualnego dokonać telefonicznie, faksem, lub e-mailem. Od tego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie obligatoryjnych procedur, jakie mają wyklarować globalne okoliczności zdarzenia. Na pokrzywdzonym - poza określonym obowiązkiem poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o nastaniu szkody - spoczywa też powinność podtrzymania stanu faktycznego powstałego po krzywdzie poprzez okres konieczny do zainicjowania procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Niniejsze subtelne zdanie łatwo wyklarować na zwykłym przykładzie: jeśli własne lokum zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy naprawiać straty (czyli na przykład malować uszkodzonego sufitu) do czasu pojawienia się komisji z owego towarzystwa ubezpieczeń. Niewątpliwie, jeśli są przesłanki do pogłębiania się szkody, mamy prawo do interwencji. Po tym, gdy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, w czasie paru dni w lokum ogarniętym ubezpieczeniem (na przykład w swym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tak zwany likwidator), który zweryfikuje skalę wydarzenia oraz poziom zniszczeń. Odrobinę czasu przeznaczymy na uzupełnienie nieodzownych dokumentów i faktur. Jednym z nich jest rachunek strat, natomiast w fakcie kradzieży lub zdarzenia samochodowego przydatny będzie dodatkowo raport policyjny. Musimy wręczyć dla towarzystwa ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono między innymi nr polisy, nr polisy a także czas ubezpieczenia. W przypadku straty mienia bardzo wskazane będą również wszelkie rachunki, faktury a także inne dokumenty udowadniające kwotę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy towarzystwo potrzebuje zanalizować sytuację: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa pokrywa wariant szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje następnie również decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Obszar działania: Ostróda, Dobre Miasto, Lubawa, Bisztynek, Biskupiec, Miłomłyn, Bartoszyce, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Sępopol, Barczewo, Lidzbark Warmiński, Iława, Olsztynek, Jeziorany, Mrągowo, Olsztyn, Mikołajki, Lidzbark, Pasym, Reszel, Kętrzyn, Korsze, Górowo Iławeckie, Morąg, Nidzica, Orneta, Szczytno, itp.