Likwidator Szkód Komunikacyjnych Pieniężno


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie musimy pędem zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie wystąpienia szkody. Możemy bieżącego dokonać poprzez telefon, faxem, albo e-mailem. Od rzeczonego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie obligatoryjnych akcji, które mają wyklarować wszelkie okoliczności wydarzenia. Na pokrzywdzonym - poza naturalnym obowiązkiem poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o powstaniu szkody - leży dodatkowo konieczność utrzymania stanu faktycznego powstałego po krzywdzie poprzez etap konieczny do zainicjowania procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. To zagadkowe zdanie łatwo wyeksplikować na pojedynczym przypadku: jeżeli własne mieszkanie zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać straty (czyli na przykład malować uszkodzonego sufitu) do terminu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Bezspornie, jeżeli są przesłanki dla zwiększania się straty, posiadamy obowiązek do interwencji. Po tym, kiedy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu szkody, w czasie kilku dni w miejscu otoczonym ubezpieczeniem (na przykład w naszym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tak zwany likwidator), który sklasyfikuje wielkość zjawiska jak również rozmiar zniszczeń. Trochę czasu przeznaczymy na dokompletowanie obligatoryjnych dokumentów i rachunków. Jednym z nich stanowi rachunek uszkodzeń, natomiast w wypadku kradzieży lub wypadku komunikacyjnego przydatny będzie dodatkowo meldunek policyjny. Musimy donieść dla towarzystwa ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono m.in. nr polisy, numer polisy jak również czas ubezpieczenia. W wypadku straty mienia niesamowicie przydatne będą także wszelakie rachunki, faktury i inne dokumenty stwierdzające wartość przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń pragnie zanalizować sprawę: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy nasza polisa pokrywa charakter szkody, jaka wystąpiła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje wtedy także decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Obszar działania: Morąg, Braniewo, Elbląg, Biskupiec, Miłomłyn, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Barczewo, Mikołajki, Pasłęk, Olsztynek, Mrągowo, Reszel, Pieniężno, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Sępopol, Szczytno, Nowe Miasto Lubawskie, Dobre Miasto, Lidzbark, Orneta, Bisztynek, Lubawa, Korsze, Bartoszyce, itd