Likwidator Szkód Majątkowych Jeziorany


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie musimy niezwłocznie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie nastania szkody. Możemy bieżącego dokonać telefonicznie, faksem, bądź e-mailem. Od tego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma 7 dni na podjęcie obligatoryjnych procedur, które mają wyłuszczyć jakiekolwiek okoliczności zdarzenia. Na pokrzywdzonym - poza zrozumiałym obowiązkiem powiadomienia zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody - spoczywa również powinność zachowania stanu rzeczywistego powstałego po krzywdzie poprzez czas nieunikniony do rozpoczęcia procedury przez towarzystwo ubezpieczeń. Bieżące powikłane zdanie łatwo wyeksplikować na normalnym przypadku: jeśli nasze mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy usuwać straty (czyli np. malować zalanego sufitu) do terminu pojawienia się likwidatora z naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niewątpliwie, jeżeli występują reguły do pogłębiania się szkody, posiadamy obowiązek do interwencji. Po tym, gdy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu straty, w czasie kilku dni w miejscu ogarniętym ubezpieczeniem (na przykład w naszym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tak zwany likwidator), który zweryfikuje skalę wydarzenia i rozmiar zniszczeń. Troszkę czasu poświęcimy na dokompletowanie nieodzownych dokumentów a także faktur. Jednym z nich jest rachunek szkód, a w wypadku kradzieży czy wypadku samochodowego nieodzowny będzie również opis policyjny. Musimy dostarczyć dla towarzystwa ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono m.in. nr polisy, numer polisy jak również okres ubezpieczenia. W przypadku utraty mienia nadzwyczaj pomocne będą również wszelakie rachunki, faktury i inne dokumenty udowadniające cenę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy towarzystwo potrzebuje zanalizować sytuację: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są adekwatne, czy nasza polisa pokrywa rodzaj szkody, która nastąpiła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje wtenczas dodatkowo dyspozycję o wysokości odszkodowania. Obręb działania: Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Pasym, Bartoszyce, Działdowo, Orneta, Nidzica, Mikołajki, Kętrzyn, Lidzbark, Jeziorany, Bisztynek, Iława, Barczewo, Reszel, Miłomłyn, Morąg, Olsztyn, Lubawa, Mrągowo, Szczytno, Sępopol, Biskupiec, Korsze, Dobre Miasto, Olsztynek, Ostróda, Nowe Miasto Lubawskie, itd...