Likwidator Szkód Majątkowych Lubawa


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na starcie potrzebujemy niezwłocznie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie nastania szkody. Możemy rzeczonego dokonać telefonicznie, faksem, albo e-mailem. Od rzeczonego momentu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma 7 dni na podjęcie obligatoryjnych czynności, jakie mają wyjaśnić wszelkie okoliczności wydarzenia. Na poszkodowanym - poza zrozumiałym obowiązkiem zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o powstaniu straty - spoczywa dodatkowo konieczność podtrzymania poziomu rzeczywistego powstałego po stracie poprzez okres wskazany do poczęcia procedury przez ubezpieczyciela. Bieżące kłopotliwe zdanie łatwo wytłumaczyć na pojedynczym przypadku: jeśli własne mieszkanie zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli np. malować uszkodzonego sufitu) do etapu pojawienia się likwidatora z owego zakładu ubezpieczeniowego. Bezsprzecznie, jeśli są przesłanki do nasilania się szkody, mamy prawo do działania. Po tym, kiedy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu straty, w czasie paru dni w miejscu ogarniętym ubezpieczeniem (na przykład w swym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tak zwany rzeczoznawca), który oceni wielkość wydarzenia oraz poziom zniszczeń. Odrobinę czasu przeznaczymy na dokompletowanie obligatoryjnych dokumentów oraz faktur. Jednym z nich stanowi rachunek szkód, natomiast w przypadku włamania lub wypadku samochodowego przydatny będzie dodatkowo opis policyjny. Musimy doręczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono między innymi numer polisy, numer certyfikatu i okres ubezpieczenia. W przypadku kradzieży mienia znacząco potrzebne będą także wszelkie rachunki, faktury jak również pozostałe dokumenty poświadczające wartość przedmiotów. Po wizycie likwidatora towarzystwo potrzebuje zanalizować okoliczność: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa pokrywa rodzaj szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje wtenczas także decyzję o wysokości zadośćuczynienia. Zakres działania: Jeziorany, Górowo Iławeckie, Lubawa, Pasym, Iława, Bartoszyce, Szczytno, Dobre Miasto, Miłomłyn, Barczewo, Morąg, Kętrzyn, Nidzica, Korsze, Lidzbark, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Ostróda, Biskupiec, Sępopol, Orneta, Reszel, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Bisztynek, Mrągowo, Mikołajki, Działdowo, itp...