Likwidator Szkód Samochodowych Jeziorany


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na początku potrzebujemy pilnie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie nastania szkody. Możemy tego dokonać telefonicznie, faxem, albo e-mailem. Od rzeczonego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma siedem dni na podjęcie niezbędnych czynności, które mają wyklarować wszelkie okoliczności zdarzenia. Na poszkodowanym - poza naturalnym obowiązkiem zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zaistnieniu szkody - spoczywa dodatkowo powinność utrzymania stanu rzeczywistego powstałego po krzywdzie przez okres niezbędny do wszczęcia procedury przez towarzystwo ubezpieczeń. To złożone zdanie łatwo wyeksplikować na typowym przypadku: jeśli nasze mieszkanie zostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy naprawiać straty (czyli np. malować zalanego sufitu) do momentu pojawienia się komisji z owego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niezaprzeczalnie, jeśli istnieją reguły dla nasilania się straty, posiadamy obowiązek do interwencji. Po tym, jak poinformujemy swego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, w ciągu kilku dni w miejscu objętym ubezpieczeniem (na przykład w swym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tzw. likwidator), który wyceni wielkość wydarzenia i rozmiar uszkodzeń. Odrobinę czasu poświęcimy na uzupełnienie potrzebnych dokumentów a także faktur. Jednym z nich stanowi rachunek uszkodzeń, natomiast w trafie kradzieży czy zdarzenia samochodowego pożądany będzie także meldunek policyjny. Musimy doręczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono m.in. numer polisy, nr polisy jak również okres ubezpieczenia. W wypadku straty mienia wyjątkowo przydatne będą też wszystkie rachunki, faktury i pozostałe dokumenty weryfikujące cenę przedmiotów. Po wizycie likwidatora zakład ubezpieczeń potrzebuje rozpatrzyć okoliczność: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są adekwatne, czy rzekoma polisa pokrywa wariant szkody, jaka nastąpiła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje wtenczas również decyzję o wysokości odszkodowania. Zakres funkcjonowania: Kętrzyn, Barczewo, Mikołajki, Korsze, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Miłomłyn, Jeziorany, Lubawa, Reszel, Olsztynek, Lidzbark Warmiński, Ostróda, Górowo Iławeckie, Biskupiec, Mrągowo, Bisztynek, Orneta, Morąg, Bartoszyce, Lidzbark, Sępopol, Pasym, Szczytno, Iława, Działdowo, Olsztyn, Dobre Miasto, itd.