Likwidator Szkód Samochodowych Korsze


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie potrzebujemy szybko zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie wystąpienia szkody. Możemy tegoż dokonać telefonicznie, faksem, albo mailem. Od rzeczonego terminu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma 7 dni na podjęcie niezbędnych czynności, jakie mają wyłuszczyć wszystkie okoliczności wydarzenia. Na poszkodowanym - poza jasnym musem zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zaistnieniu szkody - spoczywa ponadto powinność podtrzymania poziomu rzeczywistego powstałego po szkodzie przez okres konieczny do wszczęcia procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Bieżące powikłane zdanie łatwo wyeksplikować na codziennym przykładzie: jeśli własne mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy naprawiać szkody (czyli na przykład malować uszkodzonego sufitu) do czasu pojawienia się komisji z owego towarzystwa ubezpieczeń. Oczywiście, jeżeli są przesłanki do powiększania się szkody, posiadamy prawo do interwencji. Po tym, jak poinformujemy swego ubezpieczyciela o zajściu straty, w ciągu paru dni w miejscu objętym ubezpieczeniem (np. w swym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tzw. rzeczoznawca), który oceni skalę zdarzenia jak również obszar zniszczeń. Troszkę czasu poświęcimy na uzupełnienie niezbędnych dokumentów oraz rachunków. Jednym z nich jest rachunek strat, natomiast w przypadku kradzieży czy zdarzenia samochodowego wskazany będzie dodatkowo protokół policyjny. Musimy doręczyć dla towarzystwa ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody - obejmować powinno ono m.in. nr polisy, nr certyfikatu a także czas ubezpieczenia. W wypadku kradzieży mienia nader wskazane będą też wszystkie rachunki, faktury jak również inne dokumenty uwierzytelniające cenę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy towarzystwo potrzebuje zbadać sytuację: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są adekwatne, czy rzekoma polisa obejmuje typ szkody, która nastąpiła. Towarzystwo ubezpieczeń podejmuje wówczas także dyspozycję o wysokości odszkodowania. Rozmiar działania: Olsztynek, Barczewo, Bisztynek, Nidzica, Korsze, Lubawa, Lidzbark, Górowo Iławeckie, Nowe Miasto Lubawskie, Mikołajki, Reszel, Miłomłyn, Dobre Miasto, Bartoszyce, Pasym, Morąg, Kętrzyn, Szczytno, Jeziorany, Iława, Ostróda, Mrągowo, Biskupiec, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Sępopol, Orneta, Działdowo, itp...