Likwidator Szkód Samochodowych Orneta


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na wstępie musimy niezwłocznie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie wystąpienia szkody. Możemy bieżącego dokonać telefonicznie, faxem, bądź e-mailem. Od tegoż punktu rusza procedura. Towarzystwo ubezpieczeń ma siedem dni na podjęcie niezbędnych procedur, które mają wyłuszczyć jakiekolwiek okoliczności wydarzenia. Na pokrzywdzonym - poza ewidentnym musem poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o zaistnieniu straty - leży dodatkowo powinność zachowania stanu rzeczywistego powstałego po krzywdzie poprzez okres wskazany do zainicjowania procedury poprzez towarzystwo ubezpieczeń. Owo zagadkowe zdanie łatwo wyklarować na typowym przykładzie: jeśli nasze lokum pozostało zalane przez sąsiadów, nie możemy usuwać straty (czyli np. malować uszkodzonego sufitu) do momentu pojawienia się komisji z owego zakładu ubezpieczeniowego. Bezsprzecznie, jeśli są przesłanki do nasilania się szkody, posiadamy prawo do interwencji. Po tym, gdy poinformujemy swego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, w przeciągu kilku dni w lokum otoczonym ubezpieczeniem (np. w swym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tzw. likwidator), który oceni skalę zdarzenia a także poziom zniszczeń. Trochę czasu poświęcimy na uzupełnienie pożądanych dokumentów a także faktur. Jednym z nich jest rachunek strat, natomiast w przypadku włamania czy wypadku samochodowego konieczny będzie ponadto raport policyjny. Musimy złożyć dla towarzystwa ubezpieczeń pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono m.in. nr polisy, numer certyfikatu a także czas ubezpieczenia. W wypadku utraty mienia wielce przydatne będą także wszelkie rachunki, faktury i pozostałe dokumenty dokumentujące kwotę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń musi zbadać sprawę: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są zasadne, czy rzekoma polisa obejmuje wariant szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje następnie dodatkowo dyspozycję o wysokości odszkodowania. Zakres funkcjonowania: Szczytno, Morąg, Lidzbark Warmiński, Korsze, Iława, Lidzbark, Jeziorany, Ostróda, Kętrzyn, Bartoszyce, Mrągowo, Sępopol, Olsztynek, Reszel, Działdowo, Biskupiec, Barczewo, Nowe Miasto Lubawskie, Orneta, Mikołajki, Miłomłyn, Pasym, Dobre Miasto, Nidzica, Olsztyn, Lubawa, Górowo Iławeckie, Bisztynek, itp...