Likwidator Szkód Samochodowych Szczytno


Kontakt: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Na starcie potrzebujemy niezwłocznie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie nastąpienia szkody. Możemy tego dokonać poprzez telefon, faksem, albo mailem. Od tego punktu startuje procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma siedem dni na podjęcie obligatoryjnych czynności, jakie mają wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Na poszkodowanym - poza zrozumiałym musem zawiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o zaistnieniu straty - leży również konieczność zachowania stanu faktycznego powstałego po krzywdzie poprzez okres wskazany do zainicjowania procedury przez ubezpieczyciela. Bieżące uciążliwe zdanie łatwo wyłuszczyć na łatwym przypadku: jeżeli nasze mieszkanie pozostało zalane poprzez sąsiadów, nie możemy usuwać szkody (czyli na przykład odmalować uszkodzonego sufitu) do momentu pojawienia się likwidatora z naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Bezsprzecznie, jeśli występują podstawy do pogłębiania się szkody, mamy obowiązek do interwencji. Po tym, gdy poinformujemy naszego ubezpieczyciela o zajściu straty, w ciągu kilku dni w miejscu ogarniętym ubezpieczeniem (na przykład w swym mieszkaniu) pojawi się człowiek (tzw. rzeczoznawca), który oceni wielkość zjawiska jak również zakres uszkodzeń. Trochę czasu przeznaczymy na uzupełnienie koniecznych dokumentów oraz rachunków. Jednym z nich jest rachunek szkód, a w trafie kradzieży bądź zdarzenia samochodowego wskazany będzie ponadto raport policyjny. Musimy oddać ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody - zawierać powinno ono m.in. numer polisy, numer polisy a także termin ubezpieczenia. W przypadku kradzieży mienia niesłychanie przydatne będą również wszelakie rachunki, faktury a także inne dokumenty weryfikujące kwotę przedmiotów. Po wizycie rzeczoznawcy zakład ubezpieczeń pragnie przeanalizować sprawę: kto jest sprawcą straty, czy nasze roszczenia są adekwatne, czy nasza polisa pokrywa charakter szkody, jaka wynikła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje następnie także dyspozycję o wysokości zadośćuczynienia. Okręg funkcjonowania: Bisztynek, Olsztynek, Ostróda, Biskupiec, Pasym, Jeziorany, Nidzica, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Działdowo, Morąg, Lidzbark, Barczewo, Szczytno, Mikołajki, Iława, Korsze, Reszel, Nowe Miasto Lubawskie, Sępopol, Lubawa, Miłomłyn, Mrągowo, Orneta, Dobre Miasto, Olsztyn, Bartoszyce, itd