Sprzedajemy ubezpieczenia wszystkich gatunkow! Posiadamy pelna oferte ubezpieczen m.in. ubezpieczenia domow, mieszkan, samochodow, dzialalnosci gospodarczej oraz ubezpieczenia na zycie. Mamy zarowno atrakcyjne propozycje na nieruchomosci jak i na pojazdy wszelakie. Zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta.


Mapa Targeo

Mapa Google
Wyswietl wieksza mape

  • Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (sobota: 10.00-13.00)
  • Adres: ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn
  • Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97
  • ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Odszkodowania - Wzór odwołania 07

Odszkodowania - Wzory odwołań - Odszkodowanie

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy nizej wymienione wyjasnienia, jakie maja na celu w bezposredni sposob ukazac wyzej wymieniona tematyke. W zaleznosci od modelu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody normowane sa w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy samochodow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ustep 1 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pbuk (Dziennik ustaw Nr. 124, pozycja 1152 ze zmianami) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie. Zgodnie z ust 2 powolanego przepisu, jesli w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen wzglednie wielkosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu stosownej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o szkodzie. Ustawa prognozuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we osobistym aspekcie i zastosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie wstrzymuje drogi do dochodzenia dalszych zadan. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku wyplaty kwoty bezdyskusyjnej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaakcentowac, ze nie stanowi ona pelnego wynagrodzenia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci wynagrodzenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez zakladany termin zajecia krancowego stanowiska co do zaplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z art 14 ust 3a powolanej wczesniej ust, w wypadku niezaplacenia przez towarzystwo ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym czasie wyplaty swiadczenia, poszkodowany ma moznosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach K.n.f., ktora wykorzysta wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W przypadku zajscia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artyk. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wzglednie wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artyk. 16 ust 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, pozyc. 1151 ze zmian.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty odszkodowania zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci wynagrodzenia zglaszanych zadan. W przypadku wystapienia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prorokuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy usta. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o zdarzeniu, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione przedtem jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu bezzasadnej zwloki w wyplacie swiadczenia, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W przypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych tlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wyjasnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do swiadczenia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wyjasnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu stosownej starannosci. Odszkodowania - Wzór odwołania 07


Rzeczoznawca Samochodowy Barczewo

Rzeczoznawca Samochodowy Barczewo

Osoby, ktore zaznaly szkody materialnej badz zdrowotnej z powodu wypadkow komunikacyjnych w Anglii doprowadzonych przez nieubezpieczonych ewentualnie nieodnalezionych kierowcow moga liczyc na odszkodowanie w UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to zwykle 11 17 miesiecy. W przypadkach bardziej zawiklanych, na przyklad nader powaznych wypadkach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgromadzeniu adekwatnych dowodow, dramatycznych obrazeniach fizycznych, przewleklego wyczekiwania na raport policyjny, koniecznosci urzadzenia komisji lekarskiej w takim przypadku sprawa moze zostac w znacznym stopniu przedluzona w okresie. Jak zachowac sie po kolizji z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie trzeba od razu zameldowac zdarzenie na policje. Trzeba dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany doznal obrazen fizycznych i psychicznych, warto skontaktowac sie z profesjonalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kolizji jest anonimowy wtenczas poszkodowany jest zobowiazany uiscic prowizje, jednakze tylko wtenczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Samochodowy Barczewo


Rzeczoznawca Samochodowy Kętrzyn

Rzeczoznawca Samochodowy Kętrzyn

Zwierzchnictwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie rezultatami wprowadzenia nowego procesu obslugi klienta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najistotniejszym czynnikiem dzialalnosci, ktory wplywa na wizerunek ubezpieczyciela nie sa warunki sprzedazy polis, lecz sposob likwidacji szkod. Po pierwsze wobec tego, usprawniono trwajacy cala dobe proces raportowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono przybycie opiniodawcow do konsumenta (nie pozniej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur lokalnych i utworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w postaci elektronicznej docieraja materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym organizacji wlaczono pierwsza w kraju moznosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o metody zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie da sie rowniez kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w wszelkiej sekundzie nabyc informacje na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z skutkow takiego systemu jest kolosalne przyspieszenie terminu likwidacji szkod, jaki na chwile obecna wynosi troszke ponad 30 dni. Tu pozadane byloby wszelako zobaczyc, ze w sytuacji, kiedy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie towarzystwa ubezpieczen, a petent ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej niz ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym jednakze rozwiazaniem jakie swiadczy Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja poniektorych, niewielkich szkod bez niezbednosci oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W razie takich zdarzen jak przykladowo wybicie szyby lub uszkodzenie zamka podczas wlamania itd., o ile szkoda nie przekracza 1500 zlotych, starczy przekazac do spolki kwit za sporzadzona naprawe. Tworzy to z pewnoscia moznosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Niewatpliwie bardzo wysokie koszty wcielenia systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla liczebnosc kolizji ubezpieczeniowych, zminimalizowala sie srednia wielkosc wyplacanego swiadczenia oraz wzrosla liczba kontrahentow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Rzeczoznawca Samochodowy Kętrzyn


Rzeczoznawca Majątkowy Reszel

Rzeczoznawca Majątkowy Reszel

Na temat odpowiedzialnosci spedytora rozpisuja sie bardziej wzglednie mniej uznani prawnicy oraz fachowcy. Z latwoscia idzie wiec wyszukac duzo artykulow i wskazowek na wspomniany problem, jakie moim zdaniem dosc calosciowo obejmuja poruszana problematyke. W praktyce, mnogosc transportowcow nie dysponuje osobista flota oraz nie ma licencji na uprawianie miedzynarodowego przewozu drogowego i limituje aspekt wlasnej aktywnosci tylko do organizowania przewozu produktow. Istota spedycji jest wykonywanie czynnosci niezbednych do przemieszczenia ladunku. Wynika to z art. 794 k.c., ktory wyznacza dosc bezsprzecznie, ze obowiazki przewoznika bazuja wylacznie na aranzowaniu przemieszczania materialu z punktu A do punktu B (jesli do tego limituje swoja dzialalnosc). Art. 794 k.c. nie obliguje przewoznika do samego przewozu. Wiekszosc firm spedycyjnych oraz przewoznikow organizuje dzialalnosc spedycyjna w zawezonym rozmiarze. Dla takiej dzialalnosci, szablonowymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne oferowanie porad w obrebie przygotowania transportu; zawieranie z transportowcami umow o transport; wybor srodka transportu; pilnowanie procesow powiazanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem produktow; ubezpieczanie materialu. Jak juz dodalem, kluczowym obowiazkiem przewoznika jest aranzowanie przemieszczania materialu z punktu A do punktu B. Przewoznik, przy pelnieniu swoich obowiazkow, zgodnie z artykulem 355 kodeksu cywilnego zobligowany jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc przejawia sie miedzy innymi tym, ze przewoznik musi dosc precyzyjnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelkie zalecenia zleceniodawcy ustalone w umowie czy tez zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim przewoznikom (lub ustawienie przewozu dalszym spedytorom), jacy z uwagi na ich kompetencje zasluguja na zawierzenie, czyli daja gwarancje zrealizowania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie oraz samochody do przewozu towaru, itd. Rzeczoznawca Majątkowy Reszel


Nowy sposób na kradzież auta

Nowy sposób na kradzież auta

Na temat odpowiedzialnosci przewoznika rozpisuja sie bardziej lub mniej uznani adwokaci i specjalisci. Z prostota da sie przeto znalezc bez liku artykulow i porad na niniejszy temat, jakie moim zdaniem dosc ogolnie traktuja poruszana problematyke. W praktyce, lwia czesc przewoznikow nie zarzadza wlasna flota i nie ma licencji na uprawianie miedzynarodowego transportu drogowego oraz redukuje pole swojej dzialalnosci tylko do organizowania przewozu produktow. Kwintesencja spedycji jest piastowanie operacji niezbednych do przemieszczenia produktu. Wynika to z artykulu 794 kodeksu cywilnego, jaki wyznacza dosc bezdyskusyjnie, iz obowiazki przewoznika bazuja jedynie na organizowaniu przemieszczania materialu z punktu A do punktu B (jezeli do tego limituje swoja dzialalnosc). Art. 794 k.c. nie obliguje spedytora do samego przewozu. Wiekszosc firm spedycyjnych i przewoznikow organizuje dzialalnosc spedycyjna w zredukowanym zakresie. Dla takiej dzialalnosci, charakterystycznymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne udzielanie porad w aspekcie przygotowania transportu; zawieranie z transportowcami umow o transport; wybor srodka przewozu; monitorowanie procesow polaczonych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem towarow; ubezpieczanie towaru. Jak juz nadmienilem, naczelnym obowiazkiem spedytora jest aranzowanie przemieszczania ladunku z punktu A do punktu B. Przewoznik, przy czynieniu swoich obowiazkow, zgodnie z art. 355 k.c. zobligowany jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc uzewnetrznia sie miedzy innymi tym, ze przewoznik musi dosc dokladnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelkie zalecenia zleceniodawcy scharakteryzowane w umowie czy tez zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim przewoznikom (czy tez zorganizowanie przewozu dalszym przewoznikom), ktorzy z uwagi na ich fachowosc zasluguja na zawierzenie, czyli daja gwarancje zrealizowania zlecenia, posiadaja odpowiednie zezwolenia, ubezpieczenie i samochody do przewozu towaru, itd. Nowy sposób na kradzież auta


Rzeczoznawca Samochodowy Morąg

Rzeczoznawca Samochodowy Morąg

Paliwo, przeglady, wymiana opon, aktualne naprawy, ubezpieczenie koszty uzytkowania auta, to znamienna pozycja w portfelu kazdego kierowcy. Pragnac je obnizyc, tankujemy na tanszych stacjach, wykonujemy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaznionych zakladach i staramy sie jechac oszczednie. Gdy jednak przychodzi czas kupna ubezpieczenia czestokroc automatycznie przedluzamy polise u biezacego ubezpieczyciela, nie weryfikujac innych ofert na rynku. Aczkolwiek OC i AUTO-CASCO to pozycje, na ktorych mozna wiele zaoszczedzic. Dlatego warto wiedziec, jak mozna znizyc skladke za polise. Przede wszystkim powinno sie pilnowac momentu, w jakim nasza niniejsza polisa OC dobiega konca. To bowiem wylaczajac pare przypadkow ujetych w ustawie jedyny moment w roku, gdy mozemy zmienic zaklad ubezpieczen i tym samym posiasc okazje na tansze ubezpieczenie. Jezeli nie wypowiemy OC przed jego uplywem najpozniej jeden dzien przed koncem istnienia obecnej polisy ubezpieczenie mimowiednie przedluzy sie na kolejne 12 miesiecy. Jest to norma wynikajaca z ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych i z przykroscia stwierdzam nie ma od niej odwrotu. Co wiecej, jezeli zdecydujemy sie na wypowiedzenie ubezpieczenia powinnismy doreczyc je ubezpieczycielowi na pismie. Zatem najodpowiedniej zapisac odpowiednia date w kalendarzu i, widzac, ze ubezpieczenie dobiega finiszu, z wyprzedzeniem porownac oferty na rynku. Mozna tez zostawic numer w wybranej jednostce, jaka w wlasciwym momencie przypomni nam o konczacym sie OC. O kwocie, jaka zaplacimy za OC i AUTO-CASCO decyduje rowniez sposob w jaki kierujemy pojazd. Maksyma jest prosta: kto jedzie bezpiecznie, placi skromniej. W zwiazku z tym jezeli interesuje nas tanie ubezpieczenie pojazdu nerwy za kierownica najlepiej trzymac na wodzy. Ubezpieczyciele lubia kierowcow jezdzacych bez ryzyka, przyznajac im na ogol po 10% znizki za kazdy rok bezkolizyjnej jazdy. Tego rodzaju rabaty przewaznie mozna co wiecej przeniesc w razie zmiany ubezpieczyciela. Tym samym, jesli podczas wielu lat korzystania z uslug jednej firmy wypracowalismy np. 50 procent ulgi, w przypadku zmiany firmy ubezpieczeniowej osiagniemy co najskromniej taka sama znizke jak do chwili obecnej. Coraz wiecej towarzystw ubezpieczeniowych umozliwia rowniez transfer znizek z OC na AUTO-CASCO. Tym samym, jezeli jezdzimy bezpiecznie, mozemy oczekiwac nie tylko na tanie OC, ale dodatkowo na zredukowanie stawki za AUTOCASCO. Istotnym detalem wplywajacym na cene ubezpieczenia jest tez wiek i doswiadczenie kierowcow pojazdu im wiekszy staz za kolkiem, tym wieksza szansa na atrakcyjna cenowo polise. Firmy ubezpieczeniowe po wielokroc nawiazuja tez wspolprace z klientami biznesowymi, tworzac z nimi wzajemne oferty. Popularna forma jest bancassurance, czyli wspolpraca towarzystwa ubezpieczen z bankiem, wskutek ktorej klienci zdobywaja preferencyjne oferty np. na ubezpieczenia komunikacyjne. Totez w poszukiwaniu tanszego OC warto sprawdzic, czy na przyklad bank, w jakim mamy konto osobiste, wspolpracuje z firma ubezpieczeniowa. Dla wzoru interesanci ING Banku Slaskiego dostaja w Liberty Direct 10% znizki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzieki takiemu rabatowemu mozemy zapracowac nawet kilkaset zlotych jesli np. pozyskujemy OC i AUTOCASCO. Z kolei, tansza polise AUTO CASCO bedzie latwiej kupic jezeli jezdzimy dobrze asekurowanym autem, cieszacym sie niewielka popularnoscia posrod zlodziei. Wieksza czesc towarzystw ubezpieczeniowych lubi ten fakt i wrecza mniejsze stawki dla ich posiadaczy. Poza odpowiednia marka, o oszczednosci na skladce zdecyduje rowniez punkt, gdzie zazwyczaj parkujemy auto. Jesli jest to garaz lub parking strzezony wowczas zaplacimy skromniej. Pod tym samym katem towarzystwo ubezpieczen oceni tez zabezpieczenia antywlamaniowe samochodu. Tu z kolei nadzwyczaj istotne sa wielorakiego wariantu specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczegolnosci kazde nowoczesne technologie pozwalajace zlokalizowac pojazd. Jednak nawet takie udogodnienia nie beda mialy znaczenia, jezeli posiadacz samochodu nie bedzie pamietal o zachowaniu nieodlacznych srodkow ostroznosci, jak na przyklad domykanie okien, drzwi i bagaznika, a przede wszystkim pilnowanie kluczykow. Rzeczoznawca Samochodowy Morąg


Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 05

Wyłudzenie odszkodowania, Likwidacja szkód

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od skutkow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za mysl auta. Celem ubezpieczenia jest wynagrodzenie finansowych wynikow szkody. Ubezpieczenie AUTO-CASCO w tzw. klasach poszerzonych moze poza tym zawierac ochrona na przyklad kradziez, czy rowniez wyniki wandalizmu innymi slowy sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski wytworca pojazdow. Przedsiebiorstwo ustanowione ponad 100 lat temu zajmuje sie produkcja przede wszystkim samochodow sportowych. Najogromniejsza renome nabylo dzieki modelowi AC Cobra i AC Ace. Organizacja AC zostala ustanowiona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 wyrabiala tam w nieznacznej liczbie egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa robione w Niemczech przez organizacje Gullwing GmbH. Terazniejszy model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) nazwa muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu symbolizuje "wspolczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego radiosluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC przedstawia muzyke z roznorakich typow od lat 70 po biezace, przy czym absolutnie unika zuchwalej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu czy hip-hopu), muzyki adresowanej do mlodziezy oraz nastolatkow, a rowniez muzyki techno oraz dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu dostarcza loty na trasach do 240 miast. Aktualny sklad floty liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku zostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do wielkosci pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 mln pasazerow. Czlonek i jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o mozliwosci sporzadzenia zbioru (nazywanego selektorem) zawierajacego szczegolowo po jednym skladniku z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC symbolizuje sie na ogol skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna dodatkowo rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w ktorych przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje i wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te zwie sie nieefektywnymi; w wiekszosci wypadkow sa one takze niekonstruktywne, albowiem mowia nagminnie wylacznie o istnieniu danego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W wypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wdrozony dla bezgranicznych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, acz jego konsekwencje bywaja imponujace, na przyklad Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z ktorych da sie zlozyc, korzystajac tylko z obrotow oraz przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) ulotny pierwiastek chemiczny kwalifikowany do aktynowcow albo skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu wykorzystuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego i widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki sugerowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) termin oraz skrot uzytkowane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum albo angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Natomiast astronomowie, odmiennie anizeli historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Symbolizuje to, ze rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny skonstruowany z wodoru, wegla oraz azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o ostrym zapachu gorzkich migdalow, ktory moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, ktorego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe podlegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z okreslona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (dlatego nazwa przemienny). Zwykle pozadanym jest, zeby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Wzglednie najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym w szeregu przypadkow nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia lub nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego konturu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 05


Wytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.1

Wytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.1

Od bardzo wielu lat jestem rzeczoznawca komunikacyjnym. Pracujac multum lat na pelnym etacie w takich firmach jak na przyklad Warta oraz Ergo Hestia opracowalem kilkanascie tysiecy ogledzin pojazdow roznorodnej masci. Podczas mojej pracy natknalem sie na duzo przypadkow prob wyludzen odszkodowan. Ponizej scharakteryzuje metody jakie byly zwykle stosowane. Najczesciej do wyludzen odszkodowan byly stosowane metody na AUTO CASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) lub OC (niekosztowny i niemlody samochod uderzal w mocno drogi samochod i zadoscuczynienie szlo z leciwego zlomka jakiego nie zalowali poswiecic, gdyz zwracalo sie im to z nawiazka). Najpierw scharakteryzuje technike na OC. Bez watpliwosci jedyna perspektywa na wysledzenie takiego wyludzenia to jednoczesne przesluchanie dwoch uczestnikow zarazem w dwoch roznych pomieszczeniach oraz zadanie im pakietu tych samych pytan. Jezeli w paru ustepach sa niezgodnosci to juz mamy takich kombinatorow na tzw widelcu. Jest to wylaczna skuteczna strategia w tego typu szkodzie ogledziny miejsca szkody tudziez zestawienie pojazdow tu nic nie da (chyba, ze uszkodzenia byly dorabiane). Macherzy tu juz sa dobrze wyszkoleni i tych starych wyjadaczy niechybnie sie nie nakryje. Aktualnie na miejsce zdarzenia wzywaja Policje oraz Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob pewnych swiadkow. Kiedys modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, gdyz ladowaly w kupie podejrzanych. Pamietam jak naczelnik odrzucal na bok wszystkie BMW z przytartymi boczkami. Dzisiaj kombinatorzy sa tak przyuczeni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa krakse tzw przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa realnie nie do wykrycia. Bezsprzecznie jest swego rodzaju trop. Kombinatorzy pragnac zarobic jak najwiecej pieniedzy przed kolizja nabywaja na Allegro ewentualnie w Poznaniu odpalone poduszki, pogiete chlodnice, zniszczone zderzaki i reflektory. Po zakupie takich felernych czesci montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do kraksy. W takim trafie trzeba sumiennie sfotografowac kazde napisy i emblematy powinien byc tam okreslony rok produkcji i numer seryjny czesci. Nastepnie wypada zestawic daty produkcji czesci z rokiem wytworczosci auta. W dzisiejszych czasach poduszki powietrzne sie opisuje numerem szkody niezmywalnym markerem jednakze najbardziej perfidny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTOCASCO. Tu w wiekszosci wypadkow rowniez sa montowane juz uszkodzone elementy i kolizja zachodzi juz z wmontowanymi trefnymi elementami. I w tym przypadku coraz to wiecej macherow wzywa Policje oraz Pomoc Drogowa zamiarem zwerbowania rzetelnych swiadkow. Przewaznie zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najlatwiej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza gleboko do lasu tak aby nikt nie zobaczyl i pare razy uderza w drzewo. W nastepnej kolejnosci pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore azeby wygladalo wszystko naturalnie. I tutaj tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych rodzajow drzew, kombinator zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj kombinatorzy zdazyli sie porzadnie przyuczyc. Teraz owijaja drzewo grubym kocem azeby nie zostaly kawalki kory z innego drzewa; przepisuja auto na zone, matke czy tez kochanke tak aby w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne tak aby Ubezpieczyciel nie odkryl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wymysla coraz to nowe metody dekonspirowania takich wyludzen tym kombinator wykorzystuje coraz to bardziej nadzwyczajne techniki. Nawet podczas proby kradziezy pojazdu juz caly pojazd obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w biezacych czasach takie kombinacje… Wytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.1


Rzeczoznawca Samochodowy Elbląg

Rzeczoznawca Samochodowy Elbląg

Rzeczoznawca to urzad przydzielany na przeslance nalezytych kodeksow indywidualnych, osobom o wysokich kwalifikacjach i nalezycie sporym, udokumentowanym doswiadczeniu w okreslonej domenie i profesji zawodowej. Poszczegolne kodeksy, wyznaczajace zasady przyznawania urzedu rzeczoznawcy, definiuja wymagania ktore musi zrealizowac jednostka ubiegajaca sie o godnosc rzeczoznawcy. Po osiagnieciu oraz udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest przewaznie zdac test panstwowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w sprecyzowanym zawodzie, czy tez egzamin w zrzeszeniu badz innej organizacji w przypadku tytulow w odmiennych domenach nie wynikajacych z kodeksow prawa. Do glownych wymagan nalezy najczesciej: - posiadanie na stosownym pulapie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, zwykle musi to byc tytul magistra, w poniektorych wypadkach zadane sa co wiecej studia podyplomowe spelniajace wskazane minimum programowe, - udokumentowana w adekwatny z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca okres nie krotszy niz zawarty w kodeksach prawnych i spelniajaca warunki programowe, i poswiadczona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po uzyskaniu odpowiedniego wyksztalcenia czy tez uprawnien, - niekiedy zadana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), lub kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do stosownej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zaliczenie egzaminu. Praktykowanie rzeczoznawstwa w okreslonej plaszczyznie wiaze sie wielokrotnie z podjeciem powaznych zobowiazan i przyjeciem na siebie okreslonych obciazen wynikajacych ze statutow, np. obowiazek czynienia funkcji bieglego sadowego i inne. To takze wysoka odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy czesto w skomplikowanych sytuacjach, po wielokroc kryzysowych, awariach, sytuacjach kontrowersyjnych i tragediach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los duzego majatku prywatnego i ogolnego (okazalej wartosci), ale takze zdrowie oraz zycie ludzi. Powszedne i encyklopedyczne okreslenie "rzeczoznawca". Potoczne oraz precyzowane w encyklopediach popularnonaukowych oraz leksykonach znaczenie powiedzenia rzeczoznawca jest wyraznie mniej formalne oraz odnosi sie w ogolnosci do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane opinie moze wydac inzynier, ktory nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) czy tez orzeczenia w sprawach spornych. Rzeczoznawca Samochodowy Elbląg


Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 10

Wyłudzenie odszkodowania, Likwidacja szkódUbezpieczenie assistance w Polsce za kazdym razem nadal kojarzy sie z polisa komunikacyjna, aczkolwiek coraz bardziej wziete staja sie rowniez assistance domowe oraz medyczne. Produktem z tej kategorii, nie popularnym do tej pory w naszym kraju, jest majatkowe ubezpieczenie assistance, z ktorego korzystaja juz mieszkancy takich krajow jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Finlandia oraz bardzo wielu innych. W tej chwili ubezpieczyciele pracuja nad wpasowaniem takiego ubezpieczenia do oferty. Majatkowe assistance to dodatkowa opcja, o ktora da sie rozszerzyc ubezpieczenie mieszkania lub innej wlasnosci, np. siedziby firmy. Uslugi w ramach tej polisy zarecza zewnetrzna firma, z jaka interesant kontaktuje sie w przypadku koniecznosci. Zauwazmy na czym one gruntowniej polegaja. Twor ten na Zachodzie jest w wielu przypadkach wykupywany poprzez male i srednie przedsiebiorstwa. Wedlug statystyk najczestsze zdarzenia losowe, jakie rodza utraty w takich firmach to kradzieze oraz wandalizm, jakie zdarzaja sie srednio co 2-3 lata, zalania, srednio co 11 lat, i raz na 40 lat pozary. Ubezpieczenie to gwarantuje ekspresowe likwidowanie strat spowodowanych skladnikami, ktore znajduja sie w zakresie ochrony i zawieraja sie w uznanym w umowie zakresie. Niniejszy limit w krajach zachodnich miesci sie w granicach od 500 do 5 tysiecy euro. Dzieki temu wyrownywane sa mozliwe szkody jakie zdolalyby powstawac z koniecznosci dluzszej pauzy w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Bez takiej polisy czlowiek biznesu musi zglosic strate, czekac na przyjechanie rzeczoznawcy i na brygade, ktora szkody usunie oraz w koncu na wyplate zadoscuczynienia. Zas w przypadku posiadania ubezpieczenia najczesciej jeszcze tego samego dnia mozna wznowic dzialalnosc. Majatkowe assistance powoduje, ze ubezpieczalnie moga poszerzyc obsluge interesanta o dodatkowy element likwidacje szkod, dzieki czemu poczynic ja bardziej kompleksowa. Na razie albowiem postepowanie ubezpieczyciela sprowadza sie do ocenienia wartosci szkod oraz zaplaty zadoscuczynienia. Niemniej jednak wraz ze wzrostem wymagan klientow, zaklady ubezpieczeniowe beda musialy rozszerzac swoje oferty. Poki co ubezpieczyciele nie zdradzaja, ktore towarzystwa ubezpieczen beda mialy w ofercie majatkowe assistance. Wiadomo tylko, ze adekwatne umowy pozostaly juz pozyskane i towar ewidentnie pojawi sie w sprzedazy. Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 10