Sprzedajemy ubezpieczenia wszystkich gatunkow! Posiadamy pelna oferte ubezpieczen m.in. ubezpieczenia domow, mieszkan, samochodow, dzialalnosci gospodarczej oraz ubezpieczenia na zycie. Mamy zarowno atrakcyjne propozycje na nieruchomosci jak i na pojazdy wszelakie. Zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta.


Mapa Targeo

Mapa Google
Wyswietl wieksza mape

  • Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (sobota: 10.00-13.00)
  • Adres: ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn
  • Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97
  • ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Zgromadzenie Rycerzy Najemnych Zwizku Pruskiego Alatus MortisOsoby, jakie doswiadczyly szkody materialnej albo zdrowotnej z przyczyny kolizji komunikacyjnych w Anglii uczynionych przez nieubezpieczonych ewentualnie nieodnalezionych kierowcow moga polegac na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas oczekiwania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to przecietnie 12 18 miesiecy. W przypadkach bardziej wielowatkowych, na przyklad niezwykle ciezkich przypadkach, watpliwosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, trudnosci w zgrupowaniu zadowalajacych dowodow, dramatycznych obrazeniach fizycznych, dlugookresowego oczekiwania na raport policyjny, niezbednosci urzadzenia komisji lekarskiej wowczas sprawa moze zostac w duzym stopniu wydluzona w terminie. Jak zachowac sie po zderzeniu z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji powinno sie niezwlocznie zglosic zdarzenie na policje. Nalezy dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany doswiadczyl obrazen cielesnych i psychicznych, warto skontaktowac sie ze specami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jesli wypadek zostal doprowadzony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kraksy jest anonimowy wtenczas poszkodowany jest zobligowany zaplacic prowizje, jednak tylko wtenczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Zgromadzenie Rycerzy Najemnych Zwizku Pruskiego Alatus Mortis


Rzeczoznawca Komunikacyjny Lidzbark

Rzeczoznawca Komunikacyjny Lidzbark

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy nizej wymienione tlumaczenia, ktore maja na celu w dostepny sposob ukazac w/w tematyke. W zaleznosci od wariantu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody normowane sa w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ust. 1 ust. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i P.b.u.k. (Dziennik ustaw Nr. 124, poz. 1152 ze zmian.) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty odszkodowania w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o stracie. Zgodnie z ust 2 powolanego przepisu, jesli w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub wielkosci swiadczenia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wysokosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zakonczenia postepowania wyjasniajacego we prywatnym aspekcie i zastosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie tarasuje drogi do dochodzenia pozniejszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku wyplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, ze nie stanowi ona pelnego wynagrodzenia zglaszanych zadan. W przypadku niemoznosci zadoscuczynienia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez domyslny termin zajecia finalnego stanowiska co do wyplaty swiadczenia. Zgodnie z art 14 ust. 3a powolanej wczesniej regulacji, w wypadku niezaplacenia przez towarzystwo ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i hipotetycznym czasie wyplaty swiadczenia, poszkodowany ma mozliwosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora uzyje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku zajscia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artyk. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ewentualnie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ustep 2 ust z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Numer 124, pozyc. 1151 ze zm.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty zadoscuczynienia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych zadan. W przypadku wystapienia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie szacuje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ust o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu bezzasadnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie zadoscuczynienia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W przypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate zadoscuczynienia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, jakie wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, iz zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wyjasnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wyjasnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy zachowaniu odpowiedniej starannosci. Rzeczoznawca Komunikacyjny Lidzbark


Rzeczoznawca Komunikacyjny Orneta

Rzeczoznawca Komunikacyjny Orneta

Ergo Hestia poprawia jakosc obslugi dzieki skargom klientow! W mysl zasady przejrzystosci dzialania, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce redaguje kolejny kwartalny raport o obsludze skarg oraz odwolan swoich petentow; Meldunki dzieki Olsztyn Ubezpieczenie powstaja na bazie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach oraz odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel raportuje, na co na ogol skarza sie ubezpieczeni oraz poszkodowani. Pokazuje rowniez, jak wykorzystuje moraly wygrzebane ze skarg petentow, azeby udoskonalic swoje przedsiewziecia na czas przyszly; Ergo Hestia wypracowala dwa wspolczynniki, ktore odslaniaja, jak wielokrotnie klienci przekazuja uwagi do biezacej obslugi. To juz drugi trymestr, w jakim Grupa Ergo Hestia publikuje raport "Skargi oraz Odwolania". Przywolujemy w nim najwazniejsze symptomy dotyczace obslugi petentow: wskaznik skarg oraz wskaznik odwolan. Odkrywaja one, jak instytucja obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niezadowoleni. Firma wyjawia tez wcielane przemiany, jakie sa konsekwencja uwag interesantow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki wiadomosci o tym, co jako spolka powinnismy ulepszyc w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan i Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii zaplanowali dwa wskazniki, jakie pomagaja monitorowac stopien obslugi kontrahentow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiazanych do liczebnosci sprzedanych polis. W drugim kwartale 2012 roku wskaznik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu podwyzszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale odnotowalismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, ze utrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan klientow od decyzji Ergo Hestii, do liczebnosci szkod zlikwidowanych przez spolke. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji interesantow z decyzji podejmowanych przez Zaklad ubezpieczeniowy. W drugim kwartale 2012 roku wspolczynnik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu podniosl sie on nieznacznie o 0,03%. Rowniez w przypadku odwolan mozemy mowic o utrzymaniu okazalego poziomu zadowolenia naszych klientow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 r. jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko spowodowalo nierosle wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Interesanci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 r. posrod skarg petentow zgloszonych do Ergo Hestii przewazaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten watek dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg przewaznie interesanci byli zawiedzeni z nieslusznego wznowienia polisy OC oraz z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy samochodu. W wysokiej mierze wplynela na to ostatnimi czasy przeprowadzona nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, jaka wymagala od Zakladow ubezpieczeniowych nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii powiazanych bylo z procesem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni z reguly zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach interesanci najczesciej nie zgadzaja sie z wielkoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej kwestii odnosi sie dwie trzecie pism adresowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy kontrahentow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych nalozyla na Towarzystwa ubezpieczeniowe zmiany m.in. w procesie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian ucielesnilismy usprawnienia na podstawie skarg petentow. Sa to przede wszystkim przemiany systemowe uszczelniajace przebieg wznawiania polis oraz nowe wymagania raportowe, jakie z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi konsumenci beda informowani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby interesantow poszerzylismy problematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale dozorujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, zeby zapewnic kontrahentom najwiekszej rangi serwis. Zdecydowalismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami aktualnie telefonuja konsumenci. W tym celu zweryfikowalismy dotychczasowa tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt interesanta w tej samej sprawie badz szczegoly dotyczace problemow zglaszanych reklamacji. Monitorujemy dodatkowo motywy powiazane z odwolaniem klienta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, jakie wyprzedza lub wyeliminuja pytania konsumentow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Okresowe raporty dotyczace obslugi skarg oraz odwolan pozwolily na rychle zdiagnozowanie opoznien w analizowaniu odwolan. Analiza danych uczynila, ze bezzwlocznie zdolalismy podjac dzialania prewencyjne, w wyniku ktorych w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie skrocic czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg oraz Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest pokazanie, w jakich zakresach poprawiamy sie pod wplywem uwag klientow. Raporty sa wydawane co kwartal. Rzeczoznawca Komunikacyjny Orneta


Rzeczoznawca Majątkowy Kętrzyn

Rzeczoznawca Majątkowy Kętrzyn

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych podajemy nizej wymienione wyjasnienia, ktore maja na celu w osiagalny sposob ukazac wyzej wymieniona tematyke. W zaleznosci od gatunku ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostrajane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ustep. 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Pbuk (Dz.U. Nr. 124, pozycja 1152 ze zm) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu. Zgodnie z ust. 2 powolanego przepisu, jezeli w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub wielkosci swiadczenia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o zdarzeniu. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego we wlasnym aspekcie i stosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie tarasuje drogi do dochodzenia pozniejszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, iz nie stanowi ona pelnego spelnienia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci wynagrodzenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez hipotetyczny termin zajecia rozstrzygajacego stanowiska co do wyplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z art 14 ustep 3a powolanej wczesniej regulacji, w przypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i hipotetycznym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma ewentualnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora uzyje wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela albo wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artyk. 16 ustep. 2 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Num. 124, poz. 1151 ze zmianami) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty zadoscuczynienia zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego obwieszczenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych roszczen. W przypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ust. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W przypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych tlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych tlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do uzasadnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy prowadzeniu odpowiedniej starannosci. Rzeczoznawca Majątkowy Kętrzyn


Kradzież wyposażenia pojazdu – wykrywanie wyłudzeń

Kradzież wyposażenia pojazdu – wykrywanie wyłudzeń

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od rezultatow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za temat pojazdy. Celem ubezpieczenia jest zadoscuczynienie finansowych owocow szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych rodzajach poszerzonych moze poza tym obejmowac ochrona na przyklad kradziez, czy tez rezultaty wandalizmu innymi slowy sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski producent pojazdow. Przedsiebiorstwo ustanowione ponad 100 lat temu frapuje sie fabrykacja zwlaszcza aut sportowych. Najwieksza renome zdobylo dzieki wariantowi AC Cobra oraz AC Ace. Instytucja AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 wytwarzala tam w nieduzej wielkosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku auta marki AC sa produkowane w Niemczech przez jednostke Gullwing GmbH. Biezacy model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) tytul muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu oznacza "wspolczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego radiosluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC przedstawia muzyke z roznych typow od lat 70 po wspolczesne, przy czym zupelnie unika bunczucznej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki adresowanej do mlodziezy oraz nastolatkow, a takze muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu dostarcza loty na trasach do 240 miast. Biezacy sklad armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do wielkosci pasazerska linia lotnicza na swiecie pod wzgledem wymiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 mln pasazerow. Czlonek i jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci przyrzadzenia zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego wnikliwie po jednym elemencie z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC symbolizuje sie z reguly skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna rowniez rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje i wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te nazywa sie nieefektywnymi; w wiekszosci wypadkow sa one takze niekonstruktywne, bo mowia czesto jedynie o istnieniu danego obiektu, jednak nie wskazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest trywialny (wynika z innych aksjomatow); zaimplementowany dla bezgranicznych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, acz jego konsekwencje bywaja zdumiewajace, na przyklad Stefan Banach i Alfred Tarski korzystajac z AC dowiedli twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z ktorych mozna zlozyc, korzystajac zaledwie z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) chwilowy pierwiastek chemiczny zaliczany do aktynowcow badz skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wyznaczala dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym i azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu uzywa sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos wskazujacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, wykryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki sugerowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) fraza oraz skrot uzywane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Natomiast astronomowie, inaczej niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Oznacza to, ze rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny zrealizowany z wodoru, wegla oraz azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o silnym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, ktorego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe podlegaja zmianom w powtarzalny, okresowy sposob, z okreslona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (stad nazwa przemienny). Z reguly pozadanym jest, zeby wartosc srednia calookresowa (tzn. skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w dialekcie technicznym w szeregu przypadkow nazwa prad przemienny oznacza po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia lub nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego ukladu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Kradzież wyposażenia pojazdu – wykrywanie wyłudzeń


Rzeczoznawca Majątkowy Dobre Miasto

Rzeczoznawca Majątkowy Dobre Miasto

Na temat odpowiedzialnosci przewoznika rozpisuja sie bardziej wzglednie mniej uznani prawnicy oraz eksperci. Z prostota idzie tym samym wyszperac sporo materialow oraz porad na niniejszy watek, ktore moim zdaniem dosc ogolnie rozpatruja poruszana tematyke. W praktyce, mnogosc przewoznikow nie dysponuje osobista flota i nie ma licencji na wykonywanie miedzynarodowego transportu drogowego i ogranicza zakres wlasnej aktywnosci zaledwie do planowania przewozu ladunkow. Kwintesencja spedycji jest wykonywanie czynnosci niezbednych do przemieszczenia materialu. Wynika to z art. 794 kodeksu cywilnego, ktory precyzuje dosc bezsprzecznie, iz obowiazki przewoznika polegaja zaledwie na aranzowaniu przemieszczania produktu z punktu A do punktu B (jesli do tego limituje swoja dzialalnosc). Art. 794 k.c. nie obliguje spedytora do samego przewozu. Wiekszosc jednostek spedycyjnych oraz przewoznikow organizuje dzialalnosc spedycyjna w zawezonym zakresie. Dla takiej dzialalnosci, typowymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne udzielanie porad w obszarze przygotowania transportu; zawieranie z przewoznikami umow o transport towarow; wybor srodka przewozu; pilnowanie procesow zwiazanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem towarow; ubezpieczanie produktu. Jak juz napomknalem, bazowym obowiazkiem spedytora jest organizowanie przemieszczania towaru z punktu A do punktu B. Spedytor, przy pelnieniu swoich obowiazkow, zgodnie z artykulem 355 k.c. zmuszony jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc objawia sie miedzy innymi tym, iz spedytor musi dosc precyzyjnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszystkie zalecenia zleceniodawcy okreslone w umowie badz zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim transportowcom (czy tez ustawienie przewozu dalszym przewoznikom), ktorzy z uwagi na ich fachowosc zasluguja na zaufanie, czyli daja gwarancje wykonania zlecenia, posiadaja odpowiednie zezwolenia, ubezpieczenie i pojazdy do przewozu towaru, itd. Rzeczoznawca Majątkowy Dobre Miasto


Rzeczoznawca Komunikacyjny Mikołajki

Rzeczoznawca Komunikacyjny Mikołajki

Kierownictwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na konferencji prasowej pochwalil sie skutkami wcielenia nowego planu obslugi konsumenta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, ze najistotniejszym czynnikiem rentownosci, ktory wplywa na wyobrazenie ubezpieczyciela nie sa realia sprzedazy polis, tylko metoda likwidacji szkod. Po pierwsze zatem, usprawniono calodobowy system raportowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono przybycie rzeczoznawcow do klienta (nie pozniej niz w ciagu 48 godzin). Po trzecie, odstapiono z biur regionalnych i stworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w formie elektronicznej dochodza materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki wlaczono pierwsza w kraju moznosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o procedury zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie idzie rowniez kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej chwili uzyskac wiedze na temat terazniejszego stanu likwidacji szkody. Jednym z efektow takiego systemu jest kolosalne przyspieszenie czasu likwidacji szkod, jaki dzis wynosi troszke ponad 30 dni. Tu powinno sie jakkolwiek dojrzec, ze w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie towarzystwa ubezpieczen, a konsument ma wylacznie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym tymczasem wyjsciem ktore dostarcza Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja niektorych, niewielkich szkod bez potrzeby wyczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich wydarzen jak np. wybicie szyby badz uszkodzenie zamka podczas wlamania itd., jezeli szkoda nie przekracza 1500 zlotych, starczy przeslac do spolki paragon za sporzadzona naprawe. Stwarza to oczywiscie sposobnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Oczywiscie bardzo wysokie koszty wbudowania systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla wielkosc wydarzen ubezpieczeniowych, obnizyla sie przecietna wysokosc wyplacanego zadoscuczynienia i wzrosla liczba kontrahentow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Mikołajki


UFG - Likwidacja Szkody

UFG - Likwidacja Szkody

Paliwo, przeglady, wymiana opon, aktualne naprawy, ubezpieczenie koszty uzytkowania pojazdu, to duza pozycja w portfelu kazdego kierowcy. Pragnac je zmniejszyc, tankujemy na tanszych stacjach, czynimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaznionych warsztatach i staramy sie jechac bez zbytnich kosztow. Gdy jednak nadciaga czas kupna ubezpieczenia niejednokrotnie automatycznie przeciagamy polise u aktualnego ubezpieczyciela, nie weryfikujac innych ofert na rynku. Niemniej jednak OC i AUTOCASCO to pozycje, na ktorych idzie duzo zaoszczedzic. Dlatego warto wiedziec, jak mozna zredukowac skladke za polise. Przede wszystkim przystoi pilnowac momentu, w jakim nasza aktualna polisa OC dobiega konca. To bowiem wylaczajac pare przypadkow wyznaczanych w ustawie jedyny moment w roku, gdy zdolamy zmienic towarzystwo ubezpieczen i tym samym nabyc okazje na tansze ubezpieczenie. Jesli nie wypowiemy OC przed jego uplywem najpozniej jeden dzien przed koncem egzystowania obecnej polisy ubezpieczenie machinalnie wydluzy sie na kolejne 12 miesiecy. Jest to norma wynikajaca z ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych i na nieszczescie nie ma od niej odwrotu. Co wiecej, jezeli zdecydujemy sie na wypowiedzenie ubezpieczenia powinnismy doreczyc je ubezpieczycielowi na pismie. Wobec tego najlepiej zapisac sluszna date w kalendarzu i, widzac, ze ubezpieczenie dobiega konca, z wyprzedzeniem porownac oferty na rynku. Mozna tez zostawic numer w wybranej jednostce, jaka w wlasciwym momencie przypomni nam o konczacym sie OC. O sumie, jaka zaplacimy za OC i AUTO-CASCO decyduje takze sposob w jaki prowadzimy auto. Regula jest prosta: kto jedzie bezpiecznie, placi skromniej. Wobec tego jezeli interesuje nas tanie ubezpieczenie samochodu nerwy za kierownica najprawidlowiej trzymac na wodzy. Ubezpieczyciele doceniaja kierowcow jezdzacych bezpiecznie, przyznajac im z reguly po 10% znizki za kazdy rok bezszkodowej jazdy. Tego wariantu upusty w wiekszosci wypadkow mozna rowniez przeniesc w razie zmiany ubezpieczyciela. Tym samym, jesli w ciagu wielu lat korzystania z uslug jednej firmy wypracowalismy na przyklad 50 procent ulgi, w przypadku zmiany ubezpieczyciela pozyskamy co bynajmniej taka sama znizke jak dotychczas. Coraz wiecej zakladow ubezpieczeniowych umozliwia rowniez przekazywanie znizek z OC na AUTO-CASCO. Tym samym, jesli podazamy bez ryzyka, mozemy kalkulowac nie tylko na tanie OC, ale rowniez na zredukowanie stawki za AUTOCASCO. Waznym czynnikiem wplywajacym na cene ubezpieczenia jest tez liczba lat i doswiadczenie kierowcow auta im wiekszy staz za kolkiem, tym wieksza sposobnosc na pozadana cenowo polise. Firmy ubezpieczeniowe czesto zaczynaja tez wspolprace z klientami biznesowymi, tworzac z nimi wzajemne oferty. Atrakcyjna forma jest bancassurance, czyli wspolpraca firmy ubezpieczeniowej z bankiem, wskutek ktorej interesanci dostaja preferencyjne oferty na przyklad na ubezpieczenia komunikacyjne. Wobec tego w poszukiwaniu tanszego OC pozadane byloby sprawdzic, czy np. bank, w ktorym mamy konto osobiste, wspoldziala z ubezpieczycielem. Dla wzoru uzytkownicy ING Banku Slaskiego dostaja w Liberty Direct 10% znizki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzieki takiemu rabatowemu mozemy zapracowac nawet kilkaset zlotych jesli na przyklad kupimy OC i AUTO CASCO. Z kolei, tansza polise AC bedzie prosciej kupic jesli podrozujemy dobrze asekurowanym autem, cieszacym sie niewielka wzietoscia wsrod zlodziei. Wiekszosc ubezpieczycieli docenia ten fakt i oferuje nizsze stawki dla ich posiadaczy. Poza dobrana marka, o oszczednosci na skladce zadecyduje rowniez lokalizacja, gdzie zwykle parkujemy pojazd. Jezeli jest to garaz czy tez parking strzezony wowczas zaplacimy mniej. Pod tym samym katem ubezpieczyciel oceni tez zabezpieczenia antywlamaniowe samochodu. Tu z kolei niezwykle istotne sa roznorakiego typu specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczegolnosci kazde nowoczesne technologie pozwalajace zlokalizowac samochod. Jednak nawet takie udogodnienia nie beda mialy znaczenia, jezeli wlasciciel samochodu nie bedzie pamietal o zachowaniu potrzebnych srodkow przezornosci, jak na przyklad domykanie okien, drzwi tudziez bagaznika, a przede wszystkim strzezenie kluczykow. UFG - Likwidacja Szkody


Rzeczoznawca Samochodowy Szczytno

Rzeczoznawca Samochodowy Szczytno

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych podajemy ponizsze tlumaczenia, ktore maja na celu w wymowny sposob ukazac w/w tematyke. W zaleznosci od typu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostosowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art 14 ust 1 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Pbuk (Dziennik ust. Numer 124, pozyc. 1152 ze zm.) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty odszkodowania w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o krzywdzie. Zgodnie z ust 2 powolanego przepisu, jesli w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen czy tez wielkosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o zdarzeniu. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we osobistym zakresie i wdrozenie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie wstrzymuje drogi do dochodzenia pozniejszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku wyplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, iz nie stanowi ona calkowitego zaspokojenia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci spelnienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez hipotetyczny termin zajecia ostatecznego stanowiska co do zaplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z artykul. 14 ust. 3a powolanej przedtem ustaw., w wypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym terminie zaplaty odszkodowania, poszkodowany ma mozliwosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach K.n.f., ktora wykorzysta wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela czy tez wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artyk. 16 ust. 2 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Nr. 124, poz. 1151 ze zm) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty odszkodowania przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych roszczen. W przypadku zajscia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy regulacji o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wykorzystanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu nieusprawiedliwionej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku ogloszenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym terminie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, ze ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W przypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych tlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, jakie wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wyjasnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wytlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy zachowaniu stosownej starannosci. Rzeczoznawca Samochodowy Szczytno


Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel

Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy ponizsze tlumaczenia, ktore maja na celu w przystepny sposob ukazac wyzej wymieniona problematyke. W zaleznosci od rodzaju ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostosowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli samochodow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ust. 1 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, U.f.g. i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, pozycja 1152 ze zmianami) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia obwieszczenia o stracie. Zgodnie z ust 2 powolanego przepisu, o ile w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen albo wysokosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie. Ustawa prognozuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we wlasnym aspekcie i wykorzystanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie konczy drogi do dochodzenia pozniejszych roszczen. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, ze nie stanowi ona pelnego zadoscuczynienia zglaszanych roszczen. W wypadku niemoznosci zadoscuczynienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez zakladany termin zajecia finalnego stanowiska co do zaplaty swiadczenia. Zgodnie z artykul. 14 ustep. 3a powolanej wczesniej usta., w wypadku niewyplacenia przez zaklad ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma moznosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora uzyje wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W przypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ust 2 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Numer 124, pozyc. 1151 ze zm) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty odszkodowania zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zadoscuczynienia zglaszanych zadan. W przypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prorokuje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustaw. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic swiadczenia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o stracie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu nieuzasadnionej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym terminie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W przypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych tlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do uzasadnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu nalezytej starannosci. Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel