Sprzedajemy ubezpieczenia wszystkich gatunkow! Posiadamy pelna oferte ubezpieczen m.in. ubezpieczenia domow, mieszkan, samochodow, dzialalnosci gospodarczej oraz ubezpieczenia na zycie. Mamy zarowno atrakcyjne propozycje na nieruchomosci jak i na pojazdy wszelakie. Zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta.


Mapa Targeo

Mapa Google
Wyswietl wieksza mape

  • Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (sobota: 10.00-13.00)
  • Adres: ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn
  • Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97
  • ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Rzeczoznawca Komunikacyjny Ostróda

Rzeczoznawca Komunikacyjny Ostróda

Osoby, jakie doznaly szkody materialnej czy tez zdrowotnej na skutek zdarzen komunikacyjnych w Anglii wywolanych przez nieubezpieczonych lub nieodnalezionych kierowcow moga zdac sie na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas czekania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to przecietnie 11 17 miesiecy. W wypadkach bardziej zawiklanych, na przyklad nader ciezkich zdarzeniach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgrupowaniu zadowalajacych dowodow, okazalych obrazeniach fizycznych, dlugotrwalego wyczekiwania na protokol policyjny, koniecznosci zrealizowania komisji lekarskiej w takim przypadku sprawa moze pozostac znacznie przedluzona w czasie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji trzeba bezzwlocznie zglosic zdarzenie na policje. Nalezy dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jesli poszkodowany doswiadczyl obrazen fizycznych i psychicznych, warto skontaktowac sie z profesjonalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jesli sprawca zdarzenia jest nieznany wowczas poszkodowany jest zmuszony uiscic prowizje, jednak tylko wtenczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Ostróda


Rzeczoznawca Samochodowy Pasłęk

Rzeczoznawca Samochodowy Pasłęk

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych powierzamy nizej wymienione wytlumaczenia, ktore maja na celu w wyrazisty sposob zaprezentowac w/w problematyke. W zaleznosci od typu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dopasowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art. 14 ust. 1 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pbuk (Dz.U. Nr 124, pozycja 1152 ze zm.) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty swiadczenia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o stracie. Zgodnie z ust. 2 powolanego przepisu, jesli w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen albo wielkosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o krzywdzie. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we osobistym aspekcie i wykorzystanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjecie nie zatrzymuje drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku wyplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, iz nie stanowi ona kompletnego zadoscuczynienia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci zadoscuczynienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez zakladany termin zajecia ostatecznego stanowiska co do wyplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z art 14 ust. 3a powolanej przedtem usta., w przypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i domyslnym terminie zaplaty odszkodowania, poszkodowany ma ewentualnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach K.n.f., ktora zastosuje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela badz wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ustep. 2 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Nr. 124, pozyc. 1151 ze zm.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty swiadczenia zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego obwieszczenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci spelnienia zglaszanych zadan. W wypadku wystapienia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prognozuje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy regulacji o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe zastosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione przedtem jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie zadoscuczynienia i prawdopodobnym terminie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, ze ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych tlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate zadoscuczynienia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do zadoscuczynienia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do swiadczenia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do uzasadnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu pozytywnej starannosci. Rzeczoznawca Samochodowy Pasłęk


Rzeczoznawca Majątkowy Nowe Miasto Lubawskie

Rzeczoznawca Majątkowy Nowe Miasto Lubawskie

Rzeczoznawca to urzad przypisywany na istocie adekwatnych kodeksow szczegolnych, osobom o duzych kwalifikacjach i zasadnie okazalym, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej dziedzinie i specjalizacji zawodowej. Poszczegolne regulaminy, okreslajace normy przydzielania urzedu rzeczoznawcy, uscislaja wymagania jakie musi zrealizowac jednostka ubiegajaca sie o godnosc rzeczoznawcy. Po zrealizowaniu i udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest zwykle zaliczyc egzamin urzedowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w wyznaczonym zawodzie, albo sprawdzian w zrzeszeniu badz innej organizacji w przypadku tytulow w odmiennych domenach nie wynikajacych z kodeksow prawa. Do typowych wymagan nalezy przewaznie: - posiadanie na slusznym poziomie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, zwykle musi to byc tytul magistra, w poniektorych wypadkach wymagane sa takze studia podyplomowe spelniajace wyznaczone minimum programowe, - udokumentowana w adekwatny z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy niz umieszczony w nakazach prawnych i spelniajaca warunki programowe, oraz poswiadczona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, ukonczona po osiagnieciu odpowiedniego wyksztalcenia czy tez uprawnien, - niekiedy zadana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), badz kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do odpowiedniej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zaliczenie testu. Wykonywanie rzeczoznawstwa w ustalonej sferze wiaze sie w wielu przypadkach z podjeciem okazalych zobowiazan i przyjeciem na siebie okreslonych obciazen wynikajacych z przepisow, na przyklad obowiazek pelnienia funkcji bieglego sadowego oraz inne. To takze pokazna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy w wiekszosci wypadkow w klopotliwych sytuacjach, czesto kryzysowych, awariach, sytuacjach spornych i tragediach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los duzego mienia prywatnego oraz spolecznego (ogromnej wartosci), ale rowniez zdrowie oraz zycie ludzi. Potoczne i encyklopedyczne znaczenie "rzeczoznawca". Potoczne i okreslane w encyklopediach popularnonaukowych oraz leksykonach znaczenie wyrazenia rzeczoznawca jest stanowczo mniej formalne i odnosi sie ogolnie do specjalisty, eksperta, ktory pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, ktory nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) czy tez orzeczenia w sprawach spornych. Rzeczoznawca Majątkowy Nowe Miasto Lubawskie


Rzeczoznawca Samochodowy Iława

Rzeczoznawca Samochodowy Iława

Rzeczoznawca to tytul przydzielany na bazie adekwatnych regulow szczegolnych, jednostkom o wysokich kwalifikacjach oraz zasadnie znacznym, udokumentowanym doswiadczeniu w okreslonej sferze oraz specjalizacji zawodowej. Poszczegolne regulaminy, przypisujace reguly przyznawania tytulu rzeczoznawcy, uscislaja wymagania jakie musi osiagnac osoba ubiegajaca sie o tytul rzeczoznawcy. Po spelnieniu oraz udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest zazwyczaj zdac egzamin panstwowy, w przypadku tytulu rzeczoznawcy w wyznaczonym zawodzie, wzglednie test w stowarzyszeniu badz innej instytucji w wypadku tytulow w roznych domenach nie wynikajacych z regulaminow prawa. Do istotnych wymagan nalezy zazwyczaj: - posiadanie na odpowiednim poziomie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, czestokroc musi to byc tytul magistra, w niektorych wypadkach wymagane sa rowniez studia podyplomowe spelniajace sprecyzowane minimum programowe, - udokumentowana w odpowiedni z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca okres nie krotszy niz znajdujacy sie w regulaminach ustawowych i spelniajaca wymogi programowe, oraz potwierdzona przez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po pozyskaniu odpowiedniego wyksztalcenia badz uprawnien, - niekiedy zadana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), lub kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do sposobnej organizacji (np. izby zawodowej), - niekaralnosc, - zdanie testu. Praktykowanie rzeczoznawstwa w ustalonej plaszczyznie wiaze sie czestokroc z podjeciem duzych zobowiazan oraz przyjeciem na siebie ustalonych obciazen wynikajacych z przepisow, np. obowiazek czynienia funkcji bieglego sadowego i inne. To dodatkowo pokazna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy na ogol w dokuczliwych sytuacjach, czesto gesto kryzysowych, awariach, sprawach spornych i kleskach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los wielkiego mienia prywatnego oraz spolecznego (duzej wartosci), ale rowniez zdrowie oraz zycie ludzi. Powszedne i encyklopedyczne okreslenie "rzeczoznawca". Potoczne i definiowane w encyklopediach popularnonaukowych i leksykonach znaczenie powiedzenia rzeczoznawca jest zdecydowanie mniej formalne oraz odnosi sie w ogolnosci do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (np. prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, jaki nie posiada tytulu rzeczoznawcy, i inne) albo orzeczenia w sprawach spornych. Rzeczoznawca Samochodowy Iława


Rzeczoznawca Majątkowy Pieniężno

Rzeczoznawca Majątkowy Pieniężno

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych transmitujemy nizej wymienione wyjasnienia, jakie maja na celu w poreczny sposob ukazac powyzsza tematyke. W zaleznosci od sposobu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody limitowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli samochodow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ustep. 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr. 124, poz. 1152 ze zm) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia obwieszczenia o szkodzie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, jesli w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen albo wysokosci odszkodowania, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o zdarzeniu. Ustawa szacuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zakonczenia postepowania wyjasniajacego we osobistym aspekcie i zastosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie zamyka drogi do dochodzenia pozniejszych zadan. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku zaplaty kwoty bezdyskusyjnej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaakcentowac, ze nie stanowi ona calkowitego zadoscuczynienia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci spelnienia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez hipotetyczny termin zajecia ostatecznego stanowiska co do wyplaty swiadczenia. Zgodnie z artyk. 14 ust. 3a powolanej uprzednio ustaw., w wypadku niewyplacenia przez towarzystwo ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym terminie wyplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma sposobnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora zastosuje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykul. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ustep. 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Nr. 124, pozycja 1151 ze zmian.) jezeli towarzystwo ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty swiadczenia zaplanowanego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego obwieszczenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zadoscuczynienia zglaszanych roszczen. W wypadku zajscia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy usta. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu nieuzasadnionej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku ogloszenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym czasie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W przypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wyjasnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych tlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wyjasnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy prowadzeniu nalezytej starannosci. Rzeczoznawca Majątkowy Pieniężno


Rzeczoznawca Majątkowy Działdowo

Rzeczoznawca Majątkowy Działdowo

Osoby, jakie doswiadczyly szkody materialnej lub zdrowotnej z powodu kolizji komunikacyjnych w Anglii uczynionych przez nieubezpieczonych wzglednie nieodnalezionych kierowcow moga liczyc na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to zwykle 11 17 miesiecy. W wypadkach bardziej zagmatwanych, na przyklad wybitnie dramatycznych wypadkach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgrupowaniu satysfakcjonujacych dowodow, dramatycznych obrazeniach fizycznych, przewleklego wyczekiwania na protokol policyjny, potrzeby zaaranzowania komisji lekarskiej wowczas sprawa moze pozostac w duzej mierze przeciagnieta w terminie. Jak zachowac sie po zderzeniu z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie nalezy z miejsca zglosic zdarzenie na policje. Nalezy dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany doswiadczyl obrazen fizycznych oraz psychicznych, warto skontaktowac sie z profesjonalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc specow jest bezplatna jezeli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jesli sprawca zdarzenia jest anonimowy wtedy poszkodowany jest zobligowany uiscic prowizje, jednak tylko wtedy gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Majątkowy Działdowo


Rzeczoznawca Komunikacyjny Nowe Miasto Lubawskie

Rzeczoznawca Komunikacyjny Nowe Miasto Lubawskie

Rzeczoznawca to urzad przydzielany na istocie slusznych regulaminow indywidualnych, osobom o duzych kwalifikacjach oraz odpowiednio znacznym, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej domenie i specjalizacji zawodowej. Poszczegolne przepisy, przypisujace reguly przyznawania tytulu rzeczoznawcy, formuluja wymagania ktore musi wypelnic jednostka ubiegajaca sie o tytul rzeczoznawcy. Po spelnieniu oraz udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest zazwyczaj zaliczyc test panstwowy, w przypadku tytulu rzeczoznawcy w sprecyzowanym zawodzie, ewentualnie egzamin w zrzeszeniu badz innej instytucji w przypadku tytulow w roznych plaszczyznach nie wynikajacych z dekretow prawa. Do typowych wymagan nalezy najczesciej: - posiadanie na stosownym poziomie oraz w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, niejednokrotnie musi to byc tytul magistra, w poniektorych przypadkach wymagane sa rowniez studia podyplomowe spelniajace scharakteryzowane minimum programowe, - udokumentowana w wlasciwy z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy anizeli znajdujacy sie w regulaminach ustawowych i spelniajaca wymogi programowe, oraz poswiadczona przez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po osiagnieciu odpowiedniego wyksztalcenia czy tez uprawnien, - niekiedy wymagana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), albo paru osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do sposobnej organizacji (np. izby zawodowej), - niekaralnosc, - zdanie testu. Realizowanie rzeczoznawstwa w okreslonej plaszczyznie wiaze sie niejednokrotnie z podjeciem duzych zobowiazan oraz przyjeciem na siebie ustalonych obciazen wynikajacych ze statutow, na przyklad obowiazek realizowania funkcji bieglego sadowego i inne. To rowniez duza odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy przewaznie w dokuczliwych sprawach, czestokroc kryzysowych, awariach, materiach kontrowersyjnych oraz kleskach. Od wyceny rzeczoznawcy nie tylko zalezy los duzego mienia osobistego i publicznego (olbrzymiej wartosci), ale takze zdrowie i zycie ludzi. Potoczne i encyklopedyczne objasnienie "rzeczoznawca". Powszedne i precyzowane w encyklopediach popularnonaukowych oraz slownikach znaczenie slowa rzeczoznawca jest stanowczo mniej oficjalne oraz odnosi sie zasadniczo do specjalisty, eksperta, ktory pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane opinie moze wydac inzynier, jaki nie posiada tytulu rzeczoznawcy, i inne) wzglednie orzeczenia w materiach spornych. Rzeczoznawca Komunikacyjny Nowe Miasto Lubawskie


Rzeczoznawca Samochodowy Bartoszyce

Rzeczoznawca Samochodowy Bartoszyce

Rzeczoznawca to urzad przypisywany na podstawie adekwatnych regulow indywidualnych, osobom o duzych kwalifikacjach i nalezycie wielkim, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej dziedzinie oraz specjalnosci zawodowej. Poszczegolne statuty, okreslajace reguly przydzielania urzedu rzeczoznawcy, uscislaja wymagania jakie musi dokonac jednostka ubiegajaca sie o stanowisko rzeczoznawcy. Po spelnieniu i udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest przewaznie zdac egzamin panstwowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, ewentualnie test w zrzeszeniu lub innej instytucji w przypadku tytulow w odmiennych sferach nie wynikajacych z statutow prawa. Do kluczowych wymagan nalezy najczesciej: - posiadanie na adekwatnym pulapie oraz w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, niejednokrotnie musi to byc tytul magistra, w niektorych wypadkach zadane sa co wiecej studia podyplomowe spelniajace scharakteryzowane minimum programowe, - udokumentowana w odpowiedni z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca okres nie krotszy anizeli umieszczony w kodeksach ustawowych i spelniajaca warunki programowe, oraz poswiadczona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, ukonczona po osiagnieciu odpowiedniego wyksztalcenia lub uprawnien, - nieraz wymagana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), badz paru osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do stosownej instytucji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zaliczenie egzaminu. Realizowanie rzeczoznawstwa w okreslonej domenie laczy sie nieraz z podjeciem pokaznych zobowiazan i przyjeciem na siebie wylonionych obciazen wynikajacych z przepisow, na przyklad obowiazek pelnienia funkcji bieglego sadowego i inne. To dodatkowo olbrzymia odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy w wiekszosci wypadkow w ciezkich sytuacjach, czesto kryzysowych, awariach, sytuacjach problematycznych i katastrofach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los znaczacego mienia osobistego i zbiorowego (olbrzymiej wartosci), ale takze zdrowie i zycie ludzi. Powszedne i encyklopedyczne pojecie "rzeczoznawca". Potoczne oraz okreslane w encyklopediach popularnonaukowych oraz leksykonach znaczenie slowa rzeczoznawca jest stanowczo mniej oficjalne i odnosi sie w ogolnosci do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, ktory nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) wzglednie orzeczenia w sprawach spornych. Rzeczoznawca Samochodowy Bartoszyce


Rzeczoznawca Samochodowy Olsztyn

Rzeczoznawca Samochodowy Olsztyn

Na temat odpowiedzialnosci spedytora rozpisuja sie bardziej wzglednie mniej uznani adwokaci i specjalisci. Z prostota mozna przeto wypatrzyc duzo materialow i porad na ow watek, ktore moim stanowiskiem dosc calosciowo dotykaja poruszana problematyke. W praktyce, gros spedytorow nie zarzadza osobista flota oraz nie ma licencji na wykonywanie miedzynarodowego przewozu drogowego i zmniejsza zasieg swojej aktywnosci zaledwie do organizowania przewozu towarow. Kwintesencja spedycji jest wykonywanie czynnosci niezbednych do przemieszczenia ladunku. Wynika to z art. 794 k.c., ktory charakteryzuje dosc bezspornie, ze obowiazki spedytora polegaja tylko na organizowaniu przemieszczania materialu z punktu A do punktu B (jezeli do tego limituje swoja dzialalnosc). Art. 794 kodeksu cywilnego nie obliguje przewoznika do samego przewozu. Wiekszosc jednostek spedycyjnych oraz przewoznikow prowadzi dzialalnosc spedycyjna w zredukowanym zakresie. Dla takiej dzialalnosci, glownymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne oferowanie porad w zakresie przygotowania transportu; zawieranie z przewoznikami umow o transport towarow; wybor sposobu transportu; lustrowanie procesow scementowanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem materialow; ubezpieczanie produktu. Jak juz nadmienilem, naczelnym obowiazkiem przewoznika jest organizowanie przemieszczania towaru z punktu A do punktu B. Przewoznik, przy pelnieniu swoich obowiazkow, zgodnie z art. 355 k.c. zobligowany jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc objawia sie miedzy innymi tym, ze spedytor musi dosc dokladnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelkie zalecenia zleceniodawcy ustalone w umowie ewentualnie zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim transportowcom (albo zorganizowanie przewozu dalszym przewoznikom), ktorzy z uwagi na ich kompetencje zasluguja na zaufanie, czyli daja gwarancje zrealizowania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie i pojazdy do przewozu towaru, itp. Rzeczoznawca Samochodowy Olsztyn


Rzeczoznawca Samochodowy Mikołajki

Rzeczoznawca Samochodowy Mikołajki

Ergo Hestia polepsza stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl dewizy jasnosci przedsiewziecia, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce redaguje kolejny kwartalny raport o obsludze skarg oraz odwolan swoich petentow; Raporty dzieki Ubezpieczenia Olsztyn powstaja na bazie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach oraz odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel informuje, na co z reguly skarza sie ubezpieczeni oraz poszkodowani. Ukazuje tez, jak wykorzystuje wnioski wygrzebane ze skarg petentow, azeby poprawic wlasne dzialania na czas przyszly; Ergo Hestia opracowala dwa wskazniki, jakie uzewnetrzniaja, jak wielokrotnie klienci komunikuja uwagi do aktualnej obslugi. To juz drugi kwartal, w ktorym Grupa Ergo Hestia publikuje meldunek "Skargi i Odwolania". Przytaczamy w nim najwazniejsze wspolczynniki dotyczace obslugi klientow: wskaznik skarg i wykladnik odwolan. Przedstawiaja one, jak spolka obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niezadowoleni. Spolka przedstawia rowniez wcielane zmiany, jakie sa konsekwencja uwag kontrahentow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki wiadomosci o tym, co jako firma powinnismy poprawic w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan i Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii wypracowali dwa wykladniki, ktore pomagaja pilnowac poziom obslugi kontrahentow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg wyjasnionych do liczebnosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 roku wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu powiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale spostrzeglismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, iz trzymamy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan kontrahentow od decyzji Ergo Hestii, do liczebnosci szkod zlikwidowanych przez spolke. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji kontrahentow z decyzji podejmowanych przez Zaklad ubezpieczeniowy. W drugim kwartale 2012 roku wspolczynnik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu powiekszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Takze w przypadku odwolan mozemy mowic o podtrzymaniu znacznego pulapu zadowolenia naszych interesantow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 r. jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko spowodowalo niewielkie wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Petenci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 roku posrod skarg klientow zgloszonych do Ergo Hestii gorowaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten watek dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg w wiekszosci wypadkow petenci byli zawiedzeni z nieslusznego wznowienia polisy OC oraz z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy auta. W duzej mierze wplynela na to niedawno zrealizowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, ktora wymagala od Towarzystw ubezpieczeniowych nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii scalonych bylo z tokiem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni zwykle zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach klienci z reguly nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej rzeczy odnosi sie dwie trzecie pism adresowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy interesantow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych narzucila na Ubezpieczycieli zmiany miedzy innymi w procesie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian wprowadzilismy usprawnienia na podstawie skarg konsumentow. Sa to przede wszystkim zmiany systemowe uszczelniajace przebieg wznawiania polis i nowe wymagania raportowe, ktore z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi konsumenci beda powiadamiani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby kontrahentow poszerzylismy tematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale kamerujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, tak aby zapewnic petentom najwiekszej rangi serwis. Postanowilismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami wspolczesnie dzwonia interesanci. W tym celu zweryfikowalismy biezaca tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt interesanta w tej samej sprawie czy tez szczegoly dotyczace tematow zglaszanych reklamacji. Sledzimy dodatkowo tematy powiazane z odwolaniem konsumenta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, ktore wyprzedza badz wyeliminuja pytania interesantow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Okresowe raporty dotyczace obslugi skarg oraz odwolan pozwolily na szybkie zdiagnozowanie opoznien w analizowaniu odwolan. Analiza informacji sprawila, ze natychmiast zdolalismy podjac dzialania prewencyjne, w wyniku ktorych w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie przyciac czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest zademonstrowanie, w jakich zakresach poprawiamy sie pod wplywem uwag klientow. Raporty sa redagowane co kwartal. Rzeczoznawca Samochodowy Mikołajki