Sprzedajemy ubezpieczenia wszystkich gatunkow! Posiadamy pelna oferte ubezpieczen m.in. ubezpieczenia domow, mieszkan, samochodow, dzialalnosci gospodarczej oraz ubezpieczenia na zycie. Mamy zarowno atrakcyjne propozycje na nieruchomosci jak i na pojazdy wszelakie. Zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta.


Mapa Targeo

Mapa Google
Wyswietl wieksza mape

  • Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (sobota: 10.00-13.00)
  • Adres: ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn
  • Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97
  • ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Odszkodowania - Wzór odwołania 09

Odszkodowania - Wzory odwołań - Odszkodowanie

Milionowe kary dla Ubezpieczycieli! W marcu niniejszego roku Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow zaczal przedsiewziecie przeciwko dwom ubezpieczalniom. Sa nimi PZU oraz UNIQUA. To juz nastepny przyklad wspolpracy Rzecznika Ubezpieczonych i UOKiK, albowiem motywem do zaczecia postepowan byly dane od Rzecznika. Chodzilo o odtracanie przez te towarzystwa zwrotu kosztow poniesionych na wypozyczenie samochodow zastepczych pokrzywdzonym w stluczkach oraz kolizjach drogowych, ktorymi sprawcami byli konsumenci, ktorzy w tych zakladach wykupili OC komunikacyjne. W przebiegu dzialania okazalo sie, ze ubezpieczyciele roznicuja persony poszkodowane, w czesci ograniczajac swoja odpowiedzialnosc w odniesieniu do nich. Wydatki najmu auta zastepczego placone byly wylacznie tym jednostkom, ktore prowadzily aktywnosc gospodarcza. Pozostali konsumenci mieli ewentualnosc dostania zwrotu tylko wowczas jak unaocznili, ze korzystanie z auta jest po pierwsze niezbedne dla nich, a po drugie nie maja mozliwosci korzystania z miejskiej komunikacji. Jesli te okolicznosci nie pozostaly dokonane, napomkniete firmy uwazaly taka sytuacje za strate niemajatkowa i opiniowaly, ze ubezpieczenie OC sprawcy nie finansuje rzeczonego gatunku szkod. Odmiennego zdania jest UOKiK, ktory orzekl (tak samo zreszta jak Rzecznik Ubezpieczonych), iz dowolnemu poszkodowanemu przysluguje zwrot wydatkow poniesionych na wypozyczenie auta zastepczego, bowiem utracenie dyspozycji uzywania swojego auta za kazdym razem jest dla konsumenta krzywda majatkowa. Orzekl co wiecej, iz petent nie ma obowiazku uzasadniania, iz samochod jest mu potrzebny. Zwienczenie postepowania UOKiK zbieglo sie z werdyktem Sadu Najwyzszego w tej sprawie, na ktore Prezes Urzedu rowniez sie powolala. W wrzesniu biezacego roku ustalil on, ze niezaleznie od tego czy pokrzywdzony prowadzi dzialalnosc gospodarcza czy tez nie oraz niezaleznie od mozliwosci korzystania z komunikacji miejskiej, ma prawo do zwrotu kosztu wypozyczenia pojazdu zastepczego. Warto wspomniec, iz o zanalizowanie niniejszej rzeczy do Sadu Najwyzszego rowniez wystapil nadmieniony Rzecznik Ubezpieczonych, po licznych sygnalach i skargach od konsumentow. UOKiK nalozyl kare na obydwie firmy ubezpieczeniowe PZU musi zaplacic 11 286 707 zl natomiast UNIQA 1 069 902 zl. Maja tez nakaz porzucenia tej praktyki. Poki co od decyzji Urzedu przysluguje zakladom ubezpieczeniowym odwolanie. Odszkodowania - Wzór odwołania 09


Rzeczoznawca Majątkowy Orneta

Rzeczoznawca Majątkowy Orneta

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych podajemy ponizsze tlumaczenia, jakie maja na celu w przystepny sposob zaprezentowac w/w tematyke. W zaleznosci od wariantu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody modyfikowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ustep. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, U.f.g. i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik ust. Nr 124, pozycja 1152 ze zmianami) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty swiadczenia w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o stracie. Zgodnie z ust. 2 powolanego przepisu, jesliby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub wysokosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu. Ustawa szacuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wysokosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego we osobistym aspekcie i wdrozenie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjecie nie wstrzymuje drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku wyplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, iz nie stanowi ona kompletnego zadoscuczynienia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci zaspokojenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez zakladany termin zajecia krancowego stanowiska co do wyplaty odszkodowania. Zgodnie z art. 14 ust 3a powolanej uprzednio regulacji, w wypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i domyslnym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma sposobnosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora wdrozy wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku zajscia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ewentualnie wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art 16 ustep 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Num. 124, poz 1151 ze zmianami) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty zadoscuczynienia zaplanowanego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego obwieszczenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci wynagrodzenia zglaszanych zadan. W wypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prognozuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustaw. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe zastosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu nieuzasadnionej zwloki w wyplacie zadoscuczynienia, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym czasie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W wypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wyjasnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wytlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy uzyciu poprawnej starannosci. Rzeczoznawca Majątkowy Orneta


Rzeczoznawca Majątkowy Działdowo

Rzeczoznawca Majątkowy Działdowo

Osoby, ktore doznaly szkody materialnej czy tez zdrowotnej z przyczyny wypadkow komunikacyjnych w Anglii wywolanych przez nieubezpieczonych wzglednie nieodnalezionych kierowcow moga miec nadzieje na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas oczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to przecietnie 12 18 miesiecy. W wypadkach bardziej zagmatwanych, na przyklad wielce ciezkich przypadkach, watpliwosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, trudnosci w zebraniu adekwatnych dowodow, powaznych obrazeniach fizycznych, dlugookresowego oczekiwania na raport policyjny, potrzeby zrealizowania komisji lekarskiej wobec tego sprawa moze pozostac w duzym stopniu przedluzona w czasie. Jak zachowac sie po zderzeniu z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie nalezy bezzwlocznie zameldowac zajscie na policje. Wypada dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jesli poszkodowany doznal obrazen fizycznych i psychicznych, warto skontaktowac sie z ekspertami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc specow jest bezplatna jesli wypadek zostal wywolany przez nieubezpieczonego kierowce. Jesli sprawca kraksy jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobligowany zaplacic prowizje, jednakze tylko wtedy gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Majątkowy Działdowo


Jak opisywać szkody majątkowe? cz.1

Jak opisywać szkody majątkowe? cz.1

Szefostwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie fenomenami ucielesnienia nowego procesu obslugi konsumenta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, iz najlepszym modulem dzialalnosci, ktory oddzialuje na wyobrazenie towarzystwa ubezpieczen nie sa realia sprzedazy polis, lecz strategia likwidacji szkod. Po pierwsze wiec, poprawiono trwajacy cala dobe proces sygnalizowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono przybycie rzeczoznawcow do kontrahenta (nie pozniej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur lokalnych oraz wykreowano centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w postaci elektronicznej dochodza materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym firmy uruchomiono pierwsza w kraju ewentualnosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o metody powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie jest dozwolone dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej sekundzie dostac wiedze na temat aktualnego stanu likwidacji szkody. Jednym z wynikow takiego procesu jest solidne przyspieszenie terminu likwidacji szkod, ktory dzisiaj wynosi nieduzo ponad 30 dni. Tu warto wszelako zauwazyc, ze w sytuacji, kiedy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie towarzystwa ubezpieczen, a konsument ma wylacznie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym jednakze rozwiazaniem ktore przedklada Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja niektorych, nieduzych szkod bez potrzeby oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W razie takich zdarzen jak np. wybicie szyby lub uszkodzenie zamka podczas wlamania i tak dalej, jezeli szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, wystarczy wyslac do jednostki paragon za dokonana naprawe. Tworzy to ewidentnie ewentualnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Naturalnie bardzo wysokie wydatki wkomponowania systemu Ergo Hestia wynagradza sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla ilosc kolizji ubezpieczeniowych, obnizyla sie srednia wielkosc wyplacanego swiadczenia oraz wzrosla liczba kontrahentow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Jak opisywać szkody majątkowe? cz.1


Rzeczoznawca Samochodowy Ostróda

Rzeczoznawca Samochodowy Ostróda

Od kilkunastu lat jestem rzeczoznawca komunikacyjnym. Wykonujac prace co niemiara lat na pelnym etacie w takich ubezpieczalniach jak na przyklad Warta i Ergo Hestia zrealizowalem dziesiatki tysiecy ogledzin aut roznorodnej masci. W ciagu mojej pracy natknalem sie na wiele przypadkow prob wyludzen zadoscuczynien. Nizej zaprezentuje metody jakie byly najczesciej stosowane. W wiekszosci wypadkow do wyludzen odszkodowan byly wykorzystywane metody na AUTO-CASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) albo OC (niekosztowny i niemlody samochod uderzal w bardzo kosztowny pojazd i odszkodowanie szlo z wiekowego zlomka ktorego nie zalowali poswiecic, jako ze zwracalo sie im to z nawiazka). W pierwszej kolejnosci zaprezentuje technike na OC. Niewatpliwie wylaczna perspektywa na zidentyfikowanie takiego wyludzenia to rownolegle przesluchanie obydwu uczestnikow rownoczesnie w dwoch roznych pomieszczeniach i zadanie im asortymentu tych samych pytan. Jezeli w paru punktach sa niezgodnosci to juz mamy takich delikwentow na tzw widelcu. Jest to wylaczna wydajna strategia w tego rodzaju zdarzeniu ogledziny miejsca wypadku ewentualnie konfrontacja pojazdow tu nic nie da (chyba, iz uszkodzenia byly dorabiane). Kombinatorzy tu juz sa przyzwoicie wyszkoleni i tych starych spryciarzy niechybnie sie nie nakryje. Wspolczesnie na miejsce wypadku przyzywaja Policje tudziez Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob miarodajnych swiadkow. Swego czasu modne tak zwane przycierki boczkiem odeszly juz z mody, poniewaz ladowaly w kupie podejrzanych. Pamietam jak przelozony odrzucal na bok kazde BMW z przytartymi boczkami. Na chwile obecna kombinatorzy sa tak wyszkoleni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa kolizje tzw przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa faktycznie nie do wypatrzenia. Niewatpliwie jest pewny trop. Macherzy pragnac wyrobic jak najwiecej pieniedzy przed kolizja kupuja na Allegro wzglednie w Poznaniu wystrzelone poduszki, pogiete chlodnice, zniszczone zderzaki tudziez reflektory. Po zakupie takich zniszczonych elementow montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do wypadku. W takim przypadku godzi sie detalicznie pstryknac kazde nadruki i emblematy powinien byc tam sprecyzowany rok produkcji i numer seryjny elementow. Potem nalezy skonfrontowac daty wytworczosci elementow z rokiem produkcji pojazdu. W dzisiejszych czasach poduszki powietrzne sie opisuje numerem szkody niezmywalnym markerem jednakze najbardziej kreatywny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AC. Tutaj przewaznie takze sa montowane juz zniszczone czesci i kraksa zachodzi juz z wmontowanymi trefnymi elementami. I w tym przypadku coraz wiecej macherow zwoluje Policje i Pomoc Drogowa dla zwerbowania kompetentnych swiadkow. W wiekszosci wypadkow zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najprosciej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza gleboko do lasu azeby nikt nie zobaczyl i kilka razy uderza w drzewo. Nastepnie pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz obija kore tak aby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych rodzajow drzew, kombinator zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj kombinatorzy zdazyli sie przyzwoicie przyuczyc. Teraz owijaja drzewo grubym kocem zeby nie zostaly kawaleczki kory z innego drzewa; przepisuja auto na zone, matke ewentualnie kochanke azeby w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne tak aby Ubezpieczyciel nie odkryl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wymysla coraz to nowe metody dostrzegania takich wyludzen tym kombinator wykorzystuje coraz to bardziej wymyslne techniki. Nawet podczas proby kradziezy samochodu juz caly pojazd obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w wspolczesnych czasach takie kombinacje… Rzeczoznawca Samochodowy Ostróda


Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo

Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od skutkow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za zagadnienie auta. Zamyslem ubezpieczenia jest zadoscuczynienie finansowych owocow szkody. Ubezpieczenie AUTOCASCO w tzw. klasach poszerzonych zdola poza tym obejmowac ochrona na przyklad kradziez, czy takze skutki wandalizmu czyli sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial wiekszego wplywu. AC Cars angielski producent czterokolowcow. Przedsiebiorstwo zalozone ponad 100 lat temu zajmuje sie fabrykacja nade wszystko pojazdow sportowych. Najogromniejsza glorie nabylo dzieki modelowi AC Cobra oraz AC Ace. Organizacja AC zostala ustanowiona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 produkowala tam w niewielkiej wielkosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku auta marki AC sa wytwarzane w Niemczech przez spolke Gullwing GmbH. Obecny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) nazwa muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu symbolizuje "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla dojrzalego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety i mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC charakteryzuje muzyke z wielorakich rodzajow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym pod kazdym wzgledem unika zadziornej muzyki (na przyklad hard rocka, heavy metalu czy hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy i nastolatkow, a rowniez muzyki techno oraz dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu proponuje loty na trasach do 240 miast. Aktualny team armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku zostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do okazalosci pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 mln pasazerow. Czlonek i jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci wykonania zbioru (nazywanego selektorem) zawierajacego wnikliwie po jednym skladniku z kazdego zbioru przynaleznego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC nazywa sie zwykle skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna takze rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje i stosuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te tytuluje sie nieefektywnymi; zwykle sa one takze niekonstruktywne, gdyz mowia czesto jedynie o istnieniu danego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest trywialny (wynika z innych aksjomatow); zastosowany dla bezkresnych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, jednakze jego konsekwencje bywaja zaskakujace, na przyklad Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC dowiedli twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich idzie zlozyc, korzystajac tylko z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) krotkotrwaly pierwiastek chemiczny kategoryzowany do aktynowcow badz skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu uzywa sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos wskazujacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne wykryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym czasie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, ktory proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) fraza i skrot uzytkowane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, ktory wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum lub angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii oraz astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Jednakze astronomowie, odmiennie niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Symbolizuje to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny ziszczony z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, latwo parujaca ciecz o mocnym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, ktorego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim wartosci chwilowe podlegaja zmianom w powtarzalny, okresowy sposob, z wyznaczona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie i ujemne (tym samym nazwa przemienny). Najczesciej pozadanym jest, tak aby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad i napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w dialekcie technicznym czestokroc nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia badz nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego ukladu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo


Rzeczoznawca Samochodowy Lidzbark Warmiński

Rzeczoznawca Samochodowy Lidzbark Warmiński

Rzeczoznawca to urzad przypisywany na przeslance odpowiednich regulow szczegolnych, jednostkom o duzych kwalifikacjach oraz zasadnie znaczacym, udokumentowanym doswiadczeniu w okreslonej sferze oraz specjalizacji zawodowej. Poszczegolne przepisy, wyznaczajace normy przyznawania tytulu rzeczoznawcy, uscislaja wymagania jakie musi uskutecznic jednostka ubiegajaca sie o urzad rzeczoznawcy. Po osiagnieciu i udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest z reguly zdac test panstwowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, wzglednie sprawdzian w stowarzyszeniu czy innej organizacji w wypadku tytulow w odmiennych dziedzinach nie wynikajacych z statutow prawa. Do kluczowych wymagan nalezy przewaznie: - posiadanie na nalezytym poziomie oraz w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, w wiekszosci wypadkow musi to byc tytul magistra, w poniektorych wypadkach zadane sa rowniez studia podyplomowe spelniajace ustalone minimum programowe, - udokumentowana w nalezyty z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy niz zawarty w regulach prawnych oraz spelniajaca wymogi programowe, oraz potwierdzona przez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po otrzymaniu odpowiedniego wyksztalcenia lub uprawnien, - nieraz zadana jest opinia otoczenia zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), ewentualnie kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do stosownej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zdanie testu. Czynienie rzeczoznawstwa w ustalonej dziedzinie laczy sie wielokrotnie z podjeciem powaznych zobowiazan oraz przyjeciem na siebie ustalonych obciazen wynikajacych ze statutow, na przyklad obowiazek wykonywania funkcji bieglego sadowego i inne. To dodatkowo spora odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy przewaznie w ciezkich sytuacjach, nieraz kryzysowych, awariach, sytuacjach spornych oraz kleskach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los znacznego mienia osobistego i zbiorowego (ogromnej wartosci), ale tez zdrowie i zycie ludzi. Powszedne i encyklopedyczne okreslenie "rzeczoznawca". Powszedne i precyzowane w encyklopediach popularnonaukowych oraz leksykonach znaczenie powiedzenia rzeczoznawca jest zdecydowanie mniej oficjalne i odnosi sie zasadniczo do specjalisty, eksperta, ktory pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, ktory nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) czy tez orzeczenia w materiach spornych. Rzeczoznawca Samochodowy Lidzbark Warmiński


Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo

Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo

Osoby, jakie zaznaly szkody materialnej czy tez zdrowotnej z powodu wypadkow komunikacyjnych w Anglii wywolanych przez nieubezpieczonych ewentualnie nieodnalezionych kierowcow moga oczekiwac na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas czekania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to przecietnie 13 19 miesiecy. W wypadkach bardziej trudnych, na przyklad nadzwyczaj powaznych przypadkach, watpliwosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, trudnosci w zgromadzeniu dostatecznych dowodow, sporych obrazeniach fizycznych, przewleklego czekania na raport policyjny, koniecznosci zrealizowania komisji lekarskiej wowczas sprawa moze zostac w znacznym stopniu wydluzona w terminie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji nalezy bezzwlocznie zameldowac zajscie na policje. Trzeba dochodzic odszkodowania jak najpredzej. Jezeli poszkodowany doswiadczyl obrazen fizycznych oraz psychicznych, warto skontaktowac sie ze specjalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jesli sprawca kraksy jest nieznany wtedy poszkodowany jest zmuszony zaplacic prowizje, jednakze tylko wowczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo


Odszkodowania - Wzór odwołania 05

Odszkodowania - Wzory odwołań - Odszkodowanie

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych przekazujemy ponizsze uzasadnienia, ktore maja na celu w poreczny sposob przedstawic w/w problematyke. W zaleznosci od rodzaju ubezpieczenia terminy likwidacji szkody limitowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ust 1 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Pbuk (Dziennik ustaw Nr 124, pozyc. 1152 ze zmianami) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, gdyby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen albo wysokosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o zdarzeniu. Ustawa prorokuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do wykonania postepowania wyjasniajacego we wlasnym aspekcie i wdrozenie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjecie nie tarasuje drogi do dochodzenia dalszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku wyplaty kwoty bezdyskusyjnej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, iz nie stanowi ona calkowitego wynagrodzenia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci zadoscuczynienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez hipotetyczny termin zajecia rozstrzygajacego stanowiska co do wyplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z artyk. 14 ust. 3a powolanej przedtem usta., w przypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i zakladanym czasie zaplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma moznosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora uzyje wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku zajscia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ewentualnie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Nr 124, pozycja 1151 ze zm.) jezeli towarzystwo ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty odszkodowania przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zadoscuczynienia zglaszanych zadan. W przypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie szacuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustaw. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wdrozenie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie swiadczenia, jak rowniez niespelnienia obowiazku ogloszenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym terminie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W wypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wyjasnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate zadoscuczynienia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych uzasadnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wyjasnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu pozytywnej starannosci. Odszkodowania - Wzór odwołania 05


Depozycjonowanie - słowem wstępu - 2014-06-30

Depozycjonowanie - słowem wstępu - 2014-06-30

Osoby, ktore doswiadczyly szkody materialnej badz zdrowotnej na skutek kolizji komunikacyjnych w Anglii wywolanych przez nieubezpieczonych wzglednie nieodnalezionych kierowcow moga spodziewac sie na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to przecietnie 11 17 miesiecy. W przypadkach bardziej skomplikowanych, przykladowo wybitnie ciezkich zdarzeniach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgrupowaniu zadowalajacych dowodow, istotnych obrazeniach fizycznych, dlugotrwalego czekania na protokol policyjny, potrzeby urzadzenia komisji lekarskiej wtedy sprawa moze zostac w znacznym stopniu przedluzona w czasie. Jak zachowac sie po zderzeniu z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie nalezy natychmiast zglosic zajscie na policje. Trzeba dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany doswiadczyl obrazen fizycznych i psychicznych, warto skontaktowac sie ze specami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal wywolany przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kraksy jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobligowany zaplacic prowizje, jednakze tylko wtedy kiedy MIB przyzna mu odszkodowanie. Depozycjonowanie - słowem wstępu - 2014-06-30