Ubezpieczenie Olsztyn

Śpij spokojnie...

www.hestiaolsztyn.pl


STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Adres biura:

Ergo Hestia Ubezpieczenia

STU ERGO HESTIA S.A.
ul. Witosa 25
10-688 Olsztyn

Ubezpieczenie OlsztynSkrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza.
Ubezpieczenie OlsztynNowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i supermarkecie "Stokrotka".
Ubezpieczenie OlsztynGodziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Kontakt:

Ergo Hestia UbezpieczeniaUbezpieczenie OlsztynTelefon komórkowy: 698-838-495 (godziny 9-20)
Ubezpieczenie OlsztynTelefon stacjonarny: (89)651-20-97 (godziny 9-16)
Ubezpieczenie OlsztynFax: (89)651-20-97
Ubezpieczenie Olsztyne-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Kontakt z agentem


Wyświetl większą mapę

Ergo Hestia Olsztyn

Skrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza. Nowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i nowej "Stokrotce".
Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-16.00
ul. Witosa 25 Olsztyn, Jaroty
Phone: (89) 651-20-97
Każdemu konsumentowi należy się zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Kierowca ma prawo do zwrotu kosztów pojazdu zastępczego. Ale powinien wynająć auto podobnej klasy. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11) wykazał, że konsumentowi, który nie jest przedsiębiorcą, ale został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, należy się zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uzasadnienie opublikowane po dwóch miesiącach od podjętej uchwały potwierdza, że korzystanie z samochodu stało się obecnie standardem cywilizacyjnym. Podobne stanowisko zajął rzecznik ubezpieczonych, który w tej sprawie skierował pytanie prawne do SN. Uzasadnione koszty... Do tej pory zakłady ubezpieczeń odmawiały zwrotu kosztów wynajmu pojazdów zastępczych osobom fizycznym. W wielu takich przypadkach firmy ubezpieczeniowe wskazywały, że istniała możliwość skorzystania z transportu np. komunikacją miejską. Teraz takie tłumaczenie nie ma już podstaw. Sąd wyraźnie stwierdził, że zwrot kosztów za wynajem auta zastępczego należy się kierowcy nawet w sytuacji, gdy mógł on wsiąść do autobusu. Ale nie oznacza to, że każdy właściciel rozbitego pojazdu będzie mógł skorzystać z takiej możliwości. Jeszcze w sentencji uzasadnienia wskazano, że ubezpieczyciel jest zobowiązany wyłącznie do zwrotu kosztów celowych i ekonomicznie uzasadnionych. Co to oznacza? Istotna częstotliwość... - Sąd bardzo życiowo potraktował całą sytuację i stwierdził, że jeżeli ktoś prawie w ogóle nie jeździł samochodem lub korzystał z niego sporadycznie, to wynajęcie samochodu zastępczego nie jest uzasadnione - mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Tłumaczy, że nie powinno się pożyczać pojazdu na siłę. Zwłaszcza że dla kogoś, kto rzadko jeździ autem, bardziej opłacalne może być skorzystanie kilka razy z taksówki niż wynajem pojazdu zastępczego. Dodaje, że z tego też względu osoba, która korzysta z własnych czterech kółek systematycznie, powinna odnotować ten fakt w oświadczeniu składanym po wypadku do ubezpieczyciela sprawcy. W uzasadnieniu SN wyjaśnił też, że wydatki ekonomicznie uzasadnione należy rozumieć jako takie, które zostały poniesione na wynajem samochodu o podobnej klasie do tego, którym na co dzień poruszał się właściciel rozbitego auta. Dlatego jeżeli ktoś ma cinquecento, to nie może liczyć, że ubezpieczyciel sprawcy szkody zwróci mu za wynajem mercedesa na czas naprawy jego auta. Pomniejszone koszty... Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, tłumaczy, że nie oznacza to, że taka osoba w ogóle nie dostanie zwrotu poniesionych kosztów, ale muszą zostać zachowane proporcje. - W takim przypadku zwrot kosztów obejmowałby środki, za które poszkodowany mógł wynająć auto tej samej klasy co jego własny pojazd - wyjaśnia Marcin Tarczyński. Dodaje, że ochrona poszkodowanego, choć niezbędna, nie może być nieracjonalna ekonomicznie. Każdy przypadek będzie więc rozpatrywany indywidualnie. Firmy ubezpieczeniowe, rozpatrując zwrot kosztów auta zastępczego, wezmą zatem pod uwagę różne przesłanki, jak to, czy ktoś jeździł własnym samochodem sporadycznie, czy to, że miał możliwość skorzystania z drugiego samochodu w rodzinie. Dlatego nie można liczyć, że koszty wynajmu zastępczego auta będą zwracane automatycznie. - To generowałoby olbrzymie koszty, które spowodowałyby wzrost składek ubezpieczeniowych - zauważa Marcin Tarczyński. Uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., sygn. akt III CZP 5/11.

Ubezpieczyciel szybciej wypłaci odszkodowanie.

Jeżeli wobec sprawcy wypadku drogowego toczy się postępowanie karne, to zakłady ubezpieczeń niemal zawsze wstrzymują się do czasu jego zakończenia z wypłatą odszkodowań z tytułu OC kierowcy - sprawcy wypadku. Jest jednak szansa na ukrócenie takiej praktyki. Senatorowie zaproponowali nowelizację kodeksu postępowania karnego, która wprowadza nową instytucję - zabezpieczenie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzięki tej zmianie sąd karny będzie mógł wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zobowiąże ono ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu przed zakończeniem postępowania karnego. Projekt nowelizacji został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Zła sytuacja... Obecnie sytuacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń, jest trudna. Nie mogą liczyć na szybką wypłatę pieniędzy z tytułu odszkodowania. - Z mojego doświadczenia wynika, że ubezpieczyciele prawie zawsze wstrzymują wypłaty odszkodowań z tytułu OC sprawcy wypadku do czasu zakończenia postępowania karnego. Praktyka oczekiwania na rozstrzygnięcie karne dominuje też w sądach cywilnych, w których toczą się postępowania o odszkodowania - przyznaje Andrzej Michałowski, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Co gorsze, zdarzają się przypadki, że ubezpieczyciele nie chcą wypłacać odszkodowań nawet w sytuacji, gdy nie ma ku temu żadnych powodów. - Powstrzymanie się z likwidacją szkody następuje niezależnie od tego, czy w rzeczywistości ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego - mówi Halina Olendzka, rzecznik ubezpieczonych. Dodaje, że można zaobserwować także przypadki, gdy jednocześnie niewypłacana jest również bezsporna część odszkodowania. Tymczasem poszkodowani bardzo tych pieniędzy potrzebują. Długa droga... Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ofiara wypadku lub katastrofy komunikacyjnej, aby otrzymać pieniądze na leczenie lub rehabilitację, musi wystąpić do sądu z powództwem cywilnym. - Odszkodowanie przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem są: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia - tłumaczy Andrzej Michałowski. Wyjaśnia, że poszkodowany w wypadku samochodowym może, według własnego wyboru, kierować swoje roszczenia do dwóch różnych podmiotów - sprawcy szkody i ubezpieczyciela. Wniesienie powództwa wiąże się jednak m.in. z uiszczeniem opłaty sądowej od powództwa. Co więcej, poszkodowany nie ma gwarancji, że sąd szybko przyzna mu choć część wnioskowanej kwoty. Pomysł senatorów... Aby polepszyć sytuację osób poszkodowanych w wypadkach, senatorowie przedstawili projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Chcą wprowadzenia do procedury karnej nowej instytucji - zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzięki tej zmianie sąd będzie mógł, na wniosek prokuratora, pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższej, wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie prawo będzie miał także na etapie postępowania przygotowawczego prokurator. Postanowienie zostanie wydane tylko wtedy, gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że określona osoba popełniła przestępstwo. Poszkodowany, który będzie dysponować postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, otrzyma od zakładu ubezpieczeń wypłatę z tytułu zaliczki na poczet odszkodowania, bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu cywilnego. Pozytywnie do zaproponowanych zmian odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości. - Podstawową korzyścią projektu jest realne wsparcie dla ofiar wypadków komunikacyjnych poprzez zapewnienie im możliwości wypłaty zaliczkowego świadczenia odszkodowawczego na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu sądowego w sprawie karnej i wszczynania odrębnego postępowania cywilnego odszkodowawczego - mówi Wioletta Olszewska z biura prasowego MS.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym szybciej dostanie odszkodowanie.

Zakłady ubezpieczeń nie będą już wstrzymywać wypłat odszkodowań z tytułu OC do czasu zakończenia postępowania karnego. Pieniądze wypłacane z ubezpieczenia OC osoby, która jest sprawcą katastrofy lub wypadku komunikacyjnego, szybciej trafią do poszkodowanych - taki jest główny cel projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest autorem zmian, proponuje wprowadzenie do procedury karnej nowej instytucji - zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzięki tej zmianie sąd będzie mógł, na wniosek prokuratora, pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższej, wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie prawo będzie miał także na etapie postępowania przygotowawczego prokurator. Postanowienie zostanie wydane tylko wtedy, gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że określona osoba popełniła przestępstwo. Instytucja zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ma poprawić sytuację osoby pokrzywdzonej przestępstwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku komunikacyjnego, która doznała szkody na osobie, czyli ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń ciała. Dotyczyć ona będzie tych osób, które zostaną poszkodowane w wyniku czynu sprawcy, którego skutki są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lub takim ubezpieczeniem objęte być powinny. W tym drugim przypadku wypłatą odszkodowania zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na gruncie obecnych przepisów ofiara wypadku lub katastrofy komunikacyjnej, aby otrzymać pieniądze na leczenie lub rehabilitację, musi wystąpić do sądu z powództwem cywilnym. Wiąże się to m.in. z uiszczeniem opłaty sądowej od powództwa. Co więcej, poszkodowany nie ma gwarancji, że sąd szybko przyzna mu choć część wnioskowanej kwoty. Praktyka bowiem pokazuje, że zarówno sądy cywilne, jak i zakłady ubezpieczeń uzależniają rozstrzygnięcie w tym zakresie od prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Dzięki zmianom, poszkodowany, który będzie dysponować postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, otrzyma od zakładu ubezpieczeń wypłatę z tytułu zaliczki na poczet odszkodowania, bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu cywilnego. Kiedy sąd odmówi wydania postanowienia: - wniosek został wniesiony bez uprzedniego zawiadomienia o szkodzie, - podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania wypłacił odszkodowanie, - roszczenie objęte wnioskiem nie ma bezpośredniego związku z czynem będącym przedmiotem postępowania, - to samo roszczenie dochodzone jest również w postępowaniu cywilnym, - o roszczeniu objętym wnioskiem prawomocnie orzeczono, - wniosek został złożony przed upływem 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Dlaczego nie pożyczać samochodu właścicielowi malucha?

Oddanie szybkiego zachodniego pojazdu do prowadzenia osobie użytkującej na co dzień fiata 126p zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku. A tym samym może zmniejszyć wielkość odszkodowania. Użytkownik samochodu pozwolił koleżance prowadzić auto. Prowadząca miała prawo jazdy mniej więcej 14 lat, ale na co dzień jeździła fiatem 126p. Pomimo doświadczenia straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w parkan posesji, a następnie w słup sieci telefonicznej, powodując ich uszkodzenie. Na skutek wypadku ucierpiał też użytkownik auta. Uszkodzony został również samochód. Sąd wojewódzki uznał, że obowiązek naprawienia szkody przez ubezpieczyciela powinien ulec obniżeniu o połowę. Użytkownik auta przyczynił się bowiem do wypadku. Oddał prowadzenie samochodu osobie niemającej przygotowania do prowadzenia tak szybkiego pojazdu. Do wypadku doszło na skutek prowadzenia samochodu z nadmierną prędkością i przy braku zachowania należytej ostrożności. Właścicielka auta złożyła rewizję od wyroku. Sąd Apelacyjny w Poznaniu przyznał, że oddanie do prowadzenia pojazdu zwiększyło prawdopodobieństwo wypadku. Uzasadnia to obniżenie świadczenia, do jakiego z mocy ubezpieczenia autocasco zobowiązany jest ubezpieczyciel. Chodzi tu w szczególności o takie zwiększające prawdopodobieństwo wypadku okoliczności, jak oddanie szybkiego zachodniego pojazdu do prowadzenia osobie użytkującej na co dzień samochód o znacznie niższych parametrach technicznych, na dodatek w warunkach nocnych i przy śliskiej nawierzchni. Odszkodowanie nie powinno jednak zostać aż tak bardzo obniżone. Sąd apelacyjny uznał, że okoliczności w 1/3 zwiększyły ryzyko zaistnienia wypadku. Z tych względów obniżył należne powódce odszkodowanie o 1/3.

III. UBEZPIECZENIE MIENIA

Przedmiot ubezpieczenia

§ 4

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) domy jednorodzinne razem ze stałymi elementami,

2) mieszkania,

3) stałe elementy znajdujące się w mieszkaniu,

4) stałe elementy znajdujące się w domu jednorodzinnym,

5) mienie ruchome,

6) budynki gospodarcze,

7) obiekty małej architektury,

8) stałe elementy ogrodzenia,

9) zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych,

10) dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,

11) koszty poszukiwania przyczyny szkody.

2. Budynek gospodarczy lub obiekt małej architektury może zostać objęty ubezpieczeniem pod warunkiem jednoczesnego ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania.

3. Stałe elementy ogrodzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem od kradzieży zwykłej pod warunkiem ubezpieczenia ogrodzenia od zdarzeń losowych.

4. Zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie mogą zostać objęte ubezpieczeniem pod warunkiem wcześniejszego lub jednoczesnego ubezpieczenia od zdarzeń losowych stałych elementów lub mienia ruchomego - z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.

5. Dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem ich uprzedniego skatalogowania i wyceny rzeczoznawcy na koszt Ubezpieczającego.

6. Koszty poszukiwania przyczyny szkody mogą zostać objęte ubezpieczeniem pod warunkiem wcześniejszego lub jednoczesnego ubezpieczenia od zdarzeń losowych domu jednorodzinnego, stałych elementów lub mienia ruchomego znajdujących się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.

7. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, do którego posiada on odpowiedni tytuł prawny.

8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stałe elementy i mienie ruchome znajdujące się:

1) w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w umowie ubezpieczenia,

2) w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach przynależnych znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym jest ubezpieczone mieszkanie,

3) w budynku gospodarczym lub garażu położonym na terenie tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,

4) w garażu wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

§ 5

1. Dom jednorodzinny, stałe elementy, mienie ruchome, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, zewnętrzne elementy anten telewizyjnych i satelitarnych, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie objęte są ochroną ubezpieczeniową od następujących zdarzeń losowych:

1) pożar,

2) uderzenie pioruna,

3) wybuch,

4) upadek statku powietrznego,

5) zalanie,

6) huragan,

7) grad,

8) spływ wód po zboczach,

9) osunięcie się ziemi,

10) zapadanie się ziemi,

11) lawina,

12) huk ponaddźwiękowy,

13) trzęsienie ziemi,

14) przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna,

15) napór śniegu,

16) dym i sadza,

17) upadek drzewa lub masztu,

18) uderzenie pojazdu,

19) zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1) - 18).

2. Stałe elementy ogrodzenia za opłatą dodatkowej składki objęte są ochroną ubezpieczeniową od kradzieży zwykłej.

3. Mieszkanie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia, które trwale uniemożliwia dalsze w nim zamieszkiwanie, a powstało wskutek zdarzeń losowych określonych w ust. 1.

4. Fakt całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia mieszkania trwale uniemożliwiającego dalsze w nim zamieszkiwanie musi zostać potwierdzony prawomocną decyzją administracyjną o zakazie użytkowania. Decyzja taka winna być wydana przez odpowiedni organ administracji państwowej lub samorządowej w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

§ 6

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej domu jednorodzinnego wraz ze stałymi elementami, budynku gospodarczego lub obiektów małej architektury, które zostały ubezpieczone od szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych, na wniosek Ubezpieczającego za opłatą dodatkowej składki zostanie rozszerzony o ryzyko wandalizmu.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej domu jednorodzinnego wraz ze stałymi elementami, stałych elementów, mienia ruchomego, budynku gospodarczego, obiektów małej architektury, zewnętrznych elementów anten telewizyjnych i satelitarnych, dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich, które zostały ubezpieczone od szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych, na wniosek Ubezpieczającego za opłatą dodatkowej składki zostanie rozszerzony o ryzyko powodzi.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej stałych elementów, stałych elementów ogrodzenia lub mienia ruchomego na wniosek Ubezpieczającego za opłatą dodatkowej składki zostanie rozszerzony o ryzyko przepięcia.

4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej stałych elementów, mienia ruchomego, dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich, na wniosek Ubezpieczającego za opłatą dodatkowej składki zostanie rozszerzony o ryzyko:

1) kradzieży z włamaniem,

2) rozboju.

5. Pod warunkiem ubezpieczenia stałych elementów lub mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także, bez pobierania dodatkowej składki, udokumentowane koszty wymiany zabezpieczeń drzwi wejściowych do wskazanego w umowie ubezpieczenia domu lub mieszkania, jeżeli Ubezpieczony lub osoba mu bliska prowadząca wspólnie z nim gospodarstwo domowe utraci klucze służące do otwarcia tych zabezpieczeń.

6. Jeżeli stałe elementy lub mienie ruchome zostały ubezpieczone od kradzieży z włamaniem i rozboju, są także objęte ochroną ubezpieczeniową od wandalizmu - bez pobierania dodatkowej składki.

7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zewnętrznych elementów anten satelitarnych i telewizyjnych na wniosek Ubezpieczającego za opłatą dodatkowej składki zostanie rozszerzony o ryzyko wandalizmu.

Warianty ubezpieczenia

§ 7 Umowę ubezpieczenia mienia można zawrzeć w wariancie podstawowym lub rozszerzonym, które różnią się limitami odpowiedzialności wskazanymi w § 15.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 8

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) szkody w będących w budowie: domach jednorodzinnych, mieszkaniach, budynkach gospodarczych, obiektach małej architektury, a także w znajdujących się w nich stałych elementach i mieniu ruchomym, o ile szkoda powstała w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi,

2) szkody powstałe na skutek wady instalacji elektrycznej, nieposiadającej odbioru technicznego potwierdzonego pomiarami stanu technicznego instalacji,

3) szkody w budynkach, urządzeniach i instalacjach przeznaczonych do rozbiórki na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) szkody powstałe w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku ,

5) szkody w stałych elementach i mieniu ruchomym znajdującym się w loggiach oraz na balkonach lub tarasach.

2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,

2) kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale) niestanowiące wyrobu użytkowego,

3) dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, chyba że zostały ubezpieczone za opłatą dodatkowej składki,

4) trofea myśliwskie i trofea łowieckie,

5) dokumenty i rękopisy,

6) programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,

7) papiery wartościowe i karty płatnicze wszelkiego rodzaju,

8) paliwa napędowe,

9) mienie nabyte w celu dalszej sprzedaży,

10) służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej mienie ruchome i stałe elementy z wyłączeniem mienia ruchomego i stałych elementów zakupionych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez Ubezpieczonego lub osobę bliską wspólnie z nim zamieszkującą i mienia użyczonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę,

11) przechowywane w pomieszczeniach wskazanych w § 4 ust. 8 pkt 2) - 4) wartości pieniężne, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy, dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku:

1) przepięcia w maszynach, aparatach lub innych urządzeniach, chyba że działanie prądu spowodowało jednocześnie pożar bądź zakres ubezpieczenia został rozszerzony o ryzyko przepięć. Wyłączenie nie dotyczy przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna,

2) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,

3) zapadania się ziemi, gdy są to szkody związane z ruchem zakładu górniczego lub powstałe w związku z robotami ziemnymi,

4) systematycznego działania hałasu, wibracji, temperatury, wody lub innych czynników atmosferycznych,

5) zamarzania i rozmarzania wody w urządzeniach i instalacjach, w tym także zalania spowodowanego przez rozmarzanie wody,

6) działania wód podziemnych chyba że są one skutkiem powodzi i zakres ubezpieczenia został rozszerzony o powódź,

7) emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,

8) osiadania gruntu, z wyłączeniem osiadania gruntu wynikającego z powodzi,

9) zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków Ubezpieczonego, a Ubezpieczony przy zachowaniu zwykłej staranności powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach lub jeżeli - wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie - nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia,

10) pomalowania lub zanieczyszczenia farbą bądź jakąkolwiek inną substancją barwiącą ubezpieczonego mienia (np. graffiti).

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód polegających na zagrzybieniu mienia lub przemarzaniu, bez względu na przyczynę zagrzybienia lub przemarzania.

Obowiązki Ubezpieczonego - zabezpieczenie mienia

§ 9

1. Ubezpieczony obowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem.

2. Mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały wszystkie wymienione niżej warunki:

1) wszystkie wejścia do domu jednorodzinnego lub mieszkania zabezpieczone są pełnymi drzwiami zewnętrznymi, prawidłowo osadzonymi, zamkniętyminaco najmniej dwa zamki wielozastawkowe albo jeden posiadający certyfikat wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie lub zamek wielopunktowy. Wymogi zabezpieczeń spełnia także zabezpieczenie drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie z jednym zamkiem wielozastawkowym. Każdy certyfikat musi być wydany przez Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub inną instytucję uprawnionej do jego wydania,

2) poza wymogami opisanymi powyżej w pkt 1) - drzwi zewnętrzne domu jednorodzinnego lub mieszkania zawierające w swej konstrukcji elementy szklane muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie,

3) wejście do piwnicy, garażu, budynku gospodarczego lub innego pomieszczenia gospodarczego zabezpieczone jest drzwiami, zamkniętyminaco najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową, elektryczny system zamykania lub inny system zabezpieczenia posiadający klasę odporności na włamanie, z wyłączeniem wejść stanowiących jednocześnie wejście do domu jednorodzinnego,

4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna są prawidłowo osadzone i zamknięte, w sposób uniemożliwiający otwarcie ich przez osoby trzecie bez użycia siły i narzędzi, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6),

5) klucze do zamków i kłódek znajdują się w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, osób mu bliskich lub osób upoważnionych przez Ubezpieczonego do ich przechowywania,

6) otwory w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania, z wyjątkiem otworów na kondygnacjach powyżej parteru, jeżeli nie ma do nich dostępu z położonych pod nimi lub obok nich balkonów, dachów, przybudówek, tarasów, schodów lub stałych drabinek, ani też z dachu położonego powyżej - w przypadku otworów znajdujących się na najwyższej kondygnacji.

3. Do obowiązków Ubezpieczonego należy również przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę oraz zastosowanie w terminie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem właściwych przewodów i urządzeń.

4. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił obowiązków wymienionych w ust. 1 i 3, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ergo Hestia odmawia wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody, o ile to niedopełnienie wynikało z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
Ergo Hestia
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 http://www.hestiaolsztyn.pl
Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie Olsztyn | Ubezpieczenie